Konfigurere programmer for å konvertere dokumenter til websider

Microsoft Office SharePoint Server 2007 inneholder fire verktøy for å konvertere dokumenter til websider. Disse verktøyene kan konvertere Microsoft Office Word-dokumenter, Word-dokumenter med makroer, Microsoft Office InfoPath-skjemaer og XML-dokumenter til standard websider som kan publiseres på interne eller eksterne områder.

Obs!: Flere andre konverteringsprogrammer i InfoPath er tilgjengelige for å konvertere InfoPath-skjemaer til bilder, men disse programmene kan ikke konfigureres.

Programmer for å konvertere dokumenter til websider er nyttige når du vil gi personer i organisasjonen muligheten til å opprette dokumenter i kjente programmer, og deretter publisere dem som websider på en områdesamling. Dokumentkonverteringsprogrammer er knyttet til bestemte dokumentinnholdstyper. Områdeadministratorer kan konfigurere hvordan dokumenter konverteres til websider basert på innholdstypen dokumentene hører til. Hvis du for eksempel har en dokumentinnholdstype kalt Undersøkelser og en annen dokumentinnholdstype kalt Pressemeldinger, kan du konfigurere dokumentkonverteringsprogrammene på forskjellig måte for hver innholdstype.

Områdeadministratorer kan konfigurere følgende komponenter for programmer som konverterer dokumenter til websider:

Arv     Innholdstyper som er basert på en overordnet innholdstype, kan arve konverteringsinnstillinger fra den overordnede typen, eller kan ha unike konverteringsinnstillinger.

Sideoppsett     Du kan velge alle typer sideoppsett som er tilgjengelig for en områdesamling for de konverterte dokumentene.

Tekstplassering     Du kan angi sideoppsettsfeltet som innholdet er plassert i.

Tekststiler     Stildefinisjoner som er knyttet til dokumentet, kan beholdes etter konverteringen. Eller stildefinisjoner kan fjernes slik at tekststiler kan defineres av en CSS-fil for å få konsekvent utseende og funksjonalitet på tvers av ulike dokumenter.

Sideplassering     Du kan angi et område du vil plassere de konverterte dokumentene på, for hver innholdstype. Du kan også hindre at brukere endrer denne innstillingen når de konverterer dokumenter til sider.

Konverteringsplan     Dokumenter kan konverteres umiddelbart mens brukeren venter på resultatet, eller de kan konverteres i bakgrunnen med lavere prioritet. I det siste tilfellet returneres brukeren til dokumentbiblioteket der konverteringen ble startet. Brukere kan hindres fra å endre denne innstillingen når de konverterer dokumenter til sider.

InfoPath-malvisning     For konverteringer fra InfoPath-skjema til webside kan du velge visningen for InfoPath-skjemamalen som skal brukes i konverteringen.

XSL-stilark     For konverteringer fra XML til webside må du angi XSL-stilarket som tilsvarer XML-skjemaet.

 1. På startsiden for områdesamlingen klikker du Områdehandlinger, velger Innstillinger for område, og klikker deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 2. På siden Innstillinger for område klikker du Innholdstyper for område i Gallerier-delen, og deretter velger du innholdstypen du vil definere konverteringsinnstillingene for.

 3. På siden Innholdstyper for område klikker du Administrer dokumentkonvertering for denne innholdstypen.

 4. Klikk Konfigurer ved siden av konverteringsprogrammet du vil konfigurere.

 5. For innholdstyper som arver innstillinger fra en overordnet innholdstype, klikker du Definer unike innstillinger for denne innholdstypen i Arv-delen.

  Dette alternativet er ikke tilgjengelig for rotinnholdstyper (for eksempel Dokument).

 6. For konverteringer av XML til websider klikker du Bla gjennom for å finne XSL-stilarket som skal brukes i konverteringen. Du må angi XSL-stilarket som tilsvarer XML-skjemaet.

 7. For konverteringer fra InfoPath til webside klikker du Bla gjennom for å finne InfoPath-skjemamalen, og deretter velger du visningen du vil bruker i konverteringen, i Visning-listen.

 8. I Sideoppsett-listen velger du et sideoppsett som du vil bruke til å konvertere dokumentet med.

 9. I listen Felt for konvertert dokumentinnhold velger du hvor du vil at brødtekstinnholdet i dokumentet skal plasseres. Listen inneholder alle HTML-feltene i det valgte innholdstypeoppsettet. Velg et felt som gjengir innholdet på riktig måte.

 10. Avgjør om du vil bruke stilene i det opprinnelige dokumentet eller om du vil fjerne stilene og bruke stiler som er forbundet med sideoppsettet.

  • Hvis du vil fjerne stilene fra det konverterte dokumentet, klikker du Fjern CSS <styles>-delen fra den konverterte HTMLen.

  • Hvis du vil beholde tekststilene, klikker du Lagre CSS <styles>-delen fra den konverterte HTMLen i følgende felt, og deretter velger du feltet du vil bruke CSS-stilarket i. Sørg for at du velger et felt der CSS-stilarket blir lest på riktig måte.

 11. I Plassering-delen velger du hvilket område du vil at sidene skal opprettes på. Området du velger, må ha publiseringsfunksjonen aktivert. Merk av for Angi et standardområde for oppretting av sider, og klikk deretter Bla gjennom for å finne plasseringen.

  Hvis du vil hindre at brukere plasserer konverterte dokumenter på andre plasseringer, merker du av for Ikke tillatt brukere å endre denne innstillingen ved oppretting av sider.

 12. I Behandling-delen velger du om du vil at sidene skal opprettes umiddelbart etter at de er konvertert, eller om de skal konverteres i bakgrunnen mens brukeren fullfører en annen oppgave.

  • Hvis du vil at dokumentkonverteringen skal finne sted umiddelbart (høy prioritet), klikker du Opprett én side om gangen

  • Hvis du vil starte konverteringen i bakgrunnen (lav prioritet) mens brukeren fullfører en annen oppgave, klikker du Opprett sider i bakgrunnen.

  • Hvis du vil hindre at brukere endrer disse innstillingene, merker du av for Ikke tillatt brukere å endre denne innstillingen ved oppretting av sider.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×