Konfigurere områdenavigasjon

Funksjoner for områdenavigasjon inkluderer hurtigstartlinjen og den øverste koblingslinjen. De gjør det enklere for brukere av området å finne informasjonen de trenger. Å gjøre informasjonen på området enklere å finne er viktig for et vellykket område.

Du kan konfigurere navigasjon for området på mange forskjellige måter. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du legger til elementer på og fjerner elementer fra hurtigstartlinjen og den øverste koblingslinjen. I artikkelen beskrives også hvordan trevisningen brukes til å vise innholdet og hierarkiet på området.

I denne artikkelen

Før du begynner

Områdekonfigurasjon og tillatelser

Navigasjon med synlig søkebane

Konfigurere hurtigstartlinjen

Vise eller skjule hurtigstartlinjen

Legge til eller fjerne en liste eller et bibliotek fra hurtigstartlinjen

Legge til, redigere eller slette en hurtigstartoverskrift

Legge til en hurtigstartkobling

Redigere, flytte eller slette en hurtigstartkobling

Endre rekkefølgen av elementer på hurtigstartlinjen

Konfigurere den øverste koblingslinjen

Konfigurere den øverste koblingslinjen for et område

Legge til, redigere eller fjerne en kobling fra den øverste koblingslinjen

Endre rekkefølgen av koblinger i den øverste koblingslinjen

Vise eller skjule trevisningen

Før du begynner

Områdekonfigurasjon og tillatelser

Både hvordan området ble konfigurert da det ble installert, og hvilke tillatelser du har på området, virker inn på om og hvordan du kan konfigurere navigasjon for området.

Du har den nødvendige tillatelsen til å konfigurere navigasjon for området hvis begge av følgende er oppfylt:

 • Innstillinger for webområde er et alternativ på Områdehandlinger-menyen Områdehandlinger .

  Menyen Innstillinger for webområde

 • Øverste koblingslinje, Hurtigstart og Trevisning er alternativer under Utseende og virkemåte på siden med webområdeinnstillinger.
  Utseende og funksjonalitet

Navigasjon med synlig søkebane

Du kan ikke konfigurere navigasjon med synlig søkebane. Nedenfor vises et eksempel på navigasjon med synlig søkebane.
Synlig søkebane

Til toppen av siden

Konfigurere hurtigstartlinjen

Hurtigstartlinjen vises som standard ved siden de fleste sider på et område. Den inneholder koblinger til omtalte lister og biblioteker på området. Den kan også inneholde koblinger til sekundære områder av det gjeldende området.

Hurtigstartlinje

Ved å bruke innstillingssidene for hver liste eller hvert bibliotek kan du velge hvilke lister og biblioteker som skal vises på hurtigstartlinjen. Du kan også endre rekkefølgen av koblinger, legge til eller slette koblinger uten å gå til listen eller biblioteket, og legge til eller slette avsnitt. Du kan gjøre alt dette fra en leser som er kompatibel med SharePoint-teknologier. Du kan også legge til koblinger i områder, på sider, i innhold i organisasjonens intranett og i innhold på Internett.

Vise eller skjule hurtigstartlinjen

Hurtigstartlinjen vises som standard når du oppretter de fleste typer områder. Du kan velge å vise eller skjule hurtigstartlinjen, avhengig av behovene i området. Du kan for eksempel vise hurtigstartlinjen på området på øverste nivå og skjule den på sekundære områder.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Trevisning i kolonnen Utseende og virkemåte.
  Utseende og funksjonalitet

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil skjule hurtigstartlinjen, fjerner du merket for Aktiver hurtigstart.

  • Hvis du vil vise hurtigstartlinjen, merker du av for Aktiver hurtigstart.

 4. Klikk OK.

Legge til eller fjerne en liste eller et bibliotek fra hurtigstartlinjen

Når du oppretter en liste eller et bibliotek, kan du konfigurere listen eller biblioteket slik at den/det legges til automatisk på hurtigstartlinjen for området. Du kan endre dette alternativet senere ved å redigere innstillingene for området.

 1. Klikk Alt områdeinnhold på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk navnet på listen eller biblioteket.

 3. Klikk kategorien Liste eller Bibliotek på båndet, og klikk deretter Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger.
  Listeinnstillinger

  Obs!:  Navnet på kategorien kan variere avhengig av typen liste eller bibliotek. En kalenderliste har for eksempel kategorien Kalender.

 4. Klikk Tittel, beskrivelse og navigering i Generelle innstillinger-kolonnen på Listeinnstillinger- eller Bibliotekinnstillinger-siden.

 5. Gjør ett av følgende under Navigasjon på Generelle innstillinger-siden:

  • Hvis du vil legge til elementet på hurtigstartlinjen, klikker du Ja.

  • Hvis du vil fjerne elementet fra hurtigstartlinjen, klikker du Nei.
   Vise en liste på hurtigstartlinjen

 6. Klikk Lagre.

Legge til, redigere eller slette en hurtigstartoverskrift

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Hurtigstart under Utseende og virkemåte.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en ny overskrift, klikker du Ny overskrift. Skriv inn URL-adressen og en beskrivelse for overskriften, og klikk deretter OK. URL-adressen kan koble til en hvilken som helst gyldig bane, for eksempel en mappe på dette området, en delt ressurs på organisasjonens intranett eller en kobling til en plassering på Internett.

  • Hvis du vil redigere en overskrift, klikker du Rediger-knappen Rediger ved siden av overskriften. Foreta nødvendige endringer i URL-adressen og beskrivelsen, og klikk deretter OK.

  • Hvis du vil slette en overskrift, klikker du Rediger-knappen Rediger ved siden av overskriften. Klikk Slett, og klikk deretter OK.

Legge til en hurtigstartkobling

I tillegg til å inkludere koblinger til lister eller biblioteker på området kan du legge til egendefinerte koblinger på hurtigstartlinjen. Du kan for eksempel inkludere en kobling til informasjon som du eller medlemmer av organisasjonen ofte bruker, for eksempel et dokument, en kalenderhendelse, et annet område eller en kobling til en plassering på Internett.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Hurtigstart under Utseende og virkemåte.

 3. Klikk Ny navigasjonskobling.

 4. Skriv inn URL-adressen, for eksempel http://contoso/shared%20documents/vision.docx, og en beskrivelse for koblingen.

 5. Velg overskriften du vil at koblingen skal vises under, fra Overskrift-listen.

 6. Klikk OK.

Redigere, flytte eller slette en hurtigstartkobling

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Hurtigstart under Utseende og virkemåte.

 3. Klikk Rediger-knappen Rediger ved siden av koblingen du vil redigere eller slette, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil redigere koblingen, foretar du de nødvendige endringene og klikker OK.

  • Hvis du vil flytte koblingen til en annen plassering på hurtigstartlinjen, velger du den nye overskriften du vil at koblingen skal vises under, fra Overskrift-listen, og deretter klikker du OK.

  • Hvis du vil slette koblingen, klikker du Slett, og deretter klikker du OK.

Endre rekkefølgen av elementer på hurtigstartlinjen

Du kan endre rekkefølgen overskrifter eller koblinger vises i på hurtigstartlinjen, men du kan bare endre rekkefølgen av koblinger under en gitt overskrift. Du kan for eksempel ha en overskrift kalt Lister, som inneholder koblinger for Kalender og Oppgaver. Du kan flytte overskriften Lister til en annen plassering på hurtigstartlinjen, men du kan bare endre rekkefølgen av Kalender og Oppgaver under overskriften Lister. Hvis du vil flytte Kalender eller Oppgaver til en annen overskrift, må du først redigere koblingen for å tilordne den til en annen overskrift.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Hurtigstart under Utseende og virkemåte.

 3. Klikk Endre rekkefølge.

 4. Klikk alternativene i listene for å endre rekkefølgen overskriftene og koblingene vises i.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Konfigurere den øverste koblingslinjen

Den øverste koblingslinjen gjør det mulig for brukere av området å flytte til andre områder i nettstedssamling ved at det vises en rad med kategorier øverst på sidene på området. Den øverste koblingslinjen vises som standard på de fleste typer områder.

Øverste koblingslinje

Når du oppretter et område, kan du velge om du vil inkludere området i den øverste koblingslinjen på det overordnede området, og om du vil bruke den øverste koblingslinjen fra det overordnede området. Dette gir deg tre forskjellige konfigurasjonsalternativer for området:

 • Arvet og inkludert i overordnet     Området er inkludert som en kategori i den øverste koblingslinjen på det overordnede området, og det bruker den samme koblingslinjen som det overordnede området. Den øverste koblingslinjen kan ikke tilpasses på dette nivået uten at arvingen først avbrytes fra det overordnede området.

 • Arvet men ikke inkludert i overordnet     Området bruker den samme øverste koblingslinjen som det overordnede området, men er ikke inkludert som en kategori i den øverste koblingslinjen på det overordnede området. Den øverste koblingslinjen kan ikke tilpasses på dette nivået uten at arvingen først avbrytes fra det overordnede området.

 • Unik     Området er ikke inkludert som en kategori i den øverste koblingslinjen på det overordnede området. Den øverste koblingslinjen kan tilpasses på dette nivået, og den er fullstendig atskilt fra det overordnede området.

Obs!: Hvis et område gis nytt navn fra Generelle innstillinger-siden, oppdateres ikke områdenavnet i den øverste koblingslinjen. Hvis du vil endre navnet som vises i den øverste koblingslinjen, må du redigere den øverste koblingslinjen.

Konfigurere den øverste koblingslinjen for et område

Når du oppretter et sekundært område, vises det som standard på den øverste koblingslinjen på det ordnet nettsted, og det har en unik øverste koblingslinje. Du kan endre disse innstillingene når som helst. Slik konfigurerer du innstillingene for den øverste koblingslinjen for et sekundært område:

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger Områdehandlinger-menyen på det sekundære området.

 2. Klikk Øverste koblingslinje i kolonnen Utseende og virkemåte.
  Utseende og funksjonalitet

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette egendefinerte koblinger for det sekundære området, klikker du Stopp arving av koblinger.

  • Hvis du vil bruke de samme koblingene som det overordnede området, klikker du Bruk koblinger fra overordnet.

Legge til, redigere eller fjerne en kobling fra den øverste koblingslinjen

Hvis området har en unik øverste koblingslinje, kan du tilpasse koblingene som vises i den øverste koblingslinjen for området. Eventuelle områder som opprettes under et overordnet område, kan også vises i den øverste koblingslinjen, så lenge områdene er konfigurert til å arve koblingslinjen på det overordnede området. Du kan også inkludere koblinger til andre områder utenfor områdesamlingen.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger på området.

 2. Klikk Øverste koblingslinje under Utseende og virkemåte.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en ny kobling, klikker du Ny navigasjonskobling. Skriv inn URL-adressen, for eksempel http://contoso/marketing/ProjectA, og en beskrivelse for koblingen.

  • Hvis du vil redigere en kobling, klikker du Rediger-knappen Rediger ved siden av koblingen. Foreta de nødvendige endringene i beskrivelsen.

  • Hvis du vil fjerne en kobling, klikker du Rediger-knappen Rediger ved siden av koblingen. Klikk Slett, og klikk deretter OK.

 4. Klikk OK.

Endre rekkefølgen av koblinger i den øverste koblingslinjen

Du kan endre visningsrekkefølgen for kategoriene i den øverste koblingslinjen. Endringer du foretar i rekkefølgen av elementer i den øverste koblingslinjen på et overordnet område, gjenspeiles på sekundære områder som arver den øverste koblingslinjen fra dette overordnede området.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger på området.

 2. Klikk Øverste koblingslinje under Utseende og virkemåte.

 3. Klikk Endre rekkefølge.

 4. Klikk alternativer i listene i kolonnen Koblingsrekkefølge for å endre visningsrekkefølgen for koblingene på den øverste koblingslinjen.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Vise eller skjule trevisningen

Trevisningen er et navigeringsalternativ for en hierarkisk visning av lister, biblioteker og sekundære områder for det gjeldende området. Trevisningen kan gjøre det enklere for brukere av området å navigere mellom plasseringer i områdehierarkiet, for eksempel mellom et bibliotek på det gjeldende området og en liste på et sekundært område. Trevisningen vises ved siden av de fleste sider på et område når den er aktivert.

Trevisning

Obs!:  Hvis du vil administrere navigering for et område, må du minst ha tillatelsene som du får når du legges til i SharePoint-standardgruppen Designere for området. Du har de nødvendige tillatelsene hvis du får tilgang til siden Innstillinger for webområde for området, og hvis du ser kommandoen Trevisning under Utseende og virkemåte.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger på området.

 2. Klikk Trevisning under Utseende og virkemåte.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil vise trevisningen, merker du av for Aktiver trevisning, og deretter klikker du OK.

  • Hvis du vil skjule trevisningen, fjerner du merket for Aktiver trevisning, og deretter klikker du OK.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×