Konfigurere hurtigstartlinjen for områdenavigasjon

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hurtigstartlinjen inneholder koblinger for å velge lister og biblioteker på gjeldende område og du kan også inneholde koblinger til sekundære områder og sider på gjeldende område. Du bruke Hurtigstart til å navigere mellom forskjellige områder i området, for eksempel mellom en liste og et bibliotek eller fra et overordnet område til et sekundært område.

Merknad: Du kan også konfigurere den øverste koblingslinjen for navigering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurere den øverste koblingslinjen for nettstedsnavigasjon.

I denne artikkelen

Før du begynner

Lær mer om hurtigstartlinjen

Har du de nødvendige tillatelsene for å konfigurere navigasjon?

Er publisering aktivert for nettstedet?

Konfigurere arv for Hurtigstart

Konfigurere arv for Hurtigstart på et publiseringsområde

Vise eller skjule hurtigstartlinjen

Legge til, redigere eller slette en overskrift for Hurtigstart

Legge til, redigere eller slette en hurtigstartlinjen overskrift på et ikke-publiseringsnettsted

Legge til, redigere eller slette en hurtigstartlinjen overskrift på et publiseringsområde

Legge til eller fjerne en liste eller et bibliotek fra hurtigstartlinjen

Legge til eller fjerne en liste eller et bibliotek fra hurtigstartlinjen ved hjelp av innstillinger for liste eller et bibliotek

Fjerne en liste eller et bibliotek fra hurtigstartlinjen ved hjelp av innstillinger for område for ikke-publisering av områder

Fjerne en liste eller et bibliotek fra hurtigstartlinjen ved hjelp av innstillinger for område for publisering av områder

Legge til en kobling for Hurtigstart

Legge til en hurtigstartlinjen kobling på en ikke-publiseringsnettsted

Legge til en hurtigstartlinjen kobling til et publiseringsområde

Redigere, flytte eller slette en kobling for Hurtigstart

Redigere, flytte eller slette en hurtigstartlinjen kobling på en ikke-publiseringsnettsted

Redigere, flytte eller slette en hurtigstartlinjen kobling på et publiseringsområde

Endre rekkefølgen på elementene på hurtigstartlinjen

Endre rekkefølgen på hurtigstartlinjen elementer på en ikke-publiseringsnettsted

Endre rekkefølgen på hurtigstartlinjen elementer på et publiseringsområde

Skjule eller vise individuelle sekundære områder eller sider på et publiseringsområde

Automatisk sortere elementer på hurtigstartlinjen

Før du begynner

Lær mer om hurtigstartlinjen

Du kan redigere hurtigstartlinjen ved å legge til, slette eller endre rekkefølgen på koblinger. Du kan også vise eller skjule koblinger til sekundære områder og sider på hurtigstartlinjen, legge til koblinger til sider utenfor området og til og med skjule hurtigstartlinjen. Hurtigstartlinjen vises ved siden de fleste sider i et område.

Hurtigstartlinjen også kalles gjeldende navigasjon, fordi du bruker hovedsakelig til å navigere mellom funksjonene i gjeldende område. Alternativer som er tilgjengelige for å konfigurere hurtigstartlinjen varierer avhengig av om Publiseringsfunksjonene er aktivert for din nettstedssamling.

For informasjon om hvordan du finner ut eller ikke Publiseringsfunksjonene er aktivert for områdene i områdesamlingen, kan du se er publisering aktivert for nettstedet i denne artikkelen.

Nedenfor vises et eksempel på hurtigstartlinjen.

Hurtigstart

Har du de nødvendige tillatelsene for å konfigurere navigasjon?

Hvis du vil administrere navigasjon for et nettsted må du minst ha tillatelsene du får når du legges til standard SharePoint-gruppen designere for området. Du har nødvendig tillatelse til å konfigurere navigasjon for nettstedet hvis Innstillinger for område er et alternativ på Områdehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger og på siden Innstillinger for områder du ser kommandoen Navigasjon under utseende og funksjonalitet (på ikke publisering nettsteder, vil du se kommandoene Hurtigstartlinjen og øverste koblingslinje under utseende og funksjonalitet i stedet for Navigasjon ).
Menyen Innstillinger for webområde

Er publisering aktivert for nettstedet?

Før du begynner å konfigurere navigasjonen for området, må du avgjøre om publiseringsfunksjonene er aktivert for områdene i områdesamlingen. Det er viktig å vite om området er et publiseringsområde fordi navigasjonskonfigurasjonsmulighetene er mer omfattende for et publiseringsområde enn for et ikke-publiseringsområde.

Avhengig av hvilken type område du har, vil du se forskjellige navigasjonsmuligheter på Områdeinnstillinger-siden. Slik kan du raskt finne ut hvilken type område du har:

 1. Klikk Innstillinger for SharePoint-nettsted Menyen OmrådehandlingerNettstedhandlinger-menyen.

 2. Se på listen over koblinger på Områdeinnstillinger-siden under Utseende og funksjonalitet.

  • Hvis du ser en kobling som heter Navigasjon, arbeider du med et publiseringsområde, og du kan konfigurere nettstedet ved hjelp av navigasjonsinnstillinger-siden.
   Navigasjon

  • Hvis du ser koblinger med tittelen øverste koblingslinjen og Hurtigstartlinjen, arbeider du med en ikke-publiseringsnettsted og du har et mer begrenset sett med alternativer for navigering konfigurasjon tilgjengelige for deg.
   Utseende og funksjonalitet

Til toppen av siden

Konfigurere arv for hurtigstartlinjen

Du kan konfigurere hurtigstartlinjen for en publisering sekundært nettsted Hvis du vil bruke samme hurtigstartlinjen som ordnet nettsted. Det sekundære området arver hurtigstartlinjen fra det overordnede området. Du kan også konfigurere hurtigstartlinjen for et publisering sekundært område for å være unike for området.

Du kan konfigurere en ikke-publisering sekundært område til å arve hurtigstartlinjen på det overordnede området. Et sekundært område ikke publisering har en unik Hurtigstart. For informasjon om hvordan du finner ut eller ikke Publiseringsfunksjonene er aktivert for områdene i områdesamlingen, kan du se er publisering aktivert for nettstedet i denne artikkelen.

Konfigurere arv for hurtigstartlinjen i et publiseringsområde

Når du oppretter et sekundært område som publisering er aktivert for, kan du ikke angi at det skal arve hurtigstartlinjen til det overordnede området. Etter at du har opprettet det sekundære området, kan du imidlertid konfigurere alternativer for arv av hurtigstartlinjen på Navigasjonsinnstillinger-siden.

 1. Klikk Innstillinger for SharePoint-nettsted Menyen OmrådehandlingerNettstedhandlinger-menyen.

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet på siden Innstillinger for webområde.

  Kommandoen Navigasjon vises under utseende og funksjonalitet bare hvis Publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, og du minst ha tillatelsene du får når du legges til standard SharePoint-gruppen designere for området.

 3. Gjør ett av følgende under Gjeldende navigasjon:

  • Hvis du vil gjøre det enkelt for besøkende å navigere til andre områder i områdesamlingen, og hvis du vil at området skal ha et utseende og funksjonalitet som samsvarer med andre områder i områdesamlingen, klikker du Vis de samme navigasjonselementene som det overordnede området.

  • Hvis du vil at besøkende skal kunne bruke hurtigstartlinjen til både å navigere til elementer under gjeldende område og til å navigere til sekundære områder på samme nivå i områdesamlingen, klikker du Vis gjeldende område, navigasjonselementer under gjeldende område og områder på samme nivå som gjeldende område.

  • Hvis du vil at bare elementer under det gjeldende området skal vises på hurtigstartlinjen, klikker duVis bare navigasjonselementene under det gjeldende området.

   Gjeldende navigasjon

 4. Gjør følgende under Gjeldende navigasjon:

  • Hvis du vil vise de sekundære områdene til gjeldende område på hurtigstartlinjen, velger du Vis sekundære områder.

  • Hvis du vil vise sidene i gjeldende område på hurtigstartlinjen, velger du Vis sider.

  • Hvis du vil begrense antallet koblinger til områder og sider som skal vises på hurtigstartlinjen, skriver du inn et tall for Maksimalt antall dynamiske elementer som skal vises på dette navigasjonsnivået.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Vise eller skjule hurtigstartlinjen

Hurtigstartlinjen er konfigurert til å vises som standard når du oppretter de fleste typer områder. Du kan velge å vise eller skjule hurtigstartlinjen avhengig av behovene for området. Du kan for eksempel vise hurtigstartlinjen i området på øverste nivå og skjule den i sekundære områder. Du kan endre denne innstillingen når som helst. Fremgangsmåten for å endre denne innstillingen er den samme for både publiseringsområder og områder som ikke er publiseringsområder.

 1. Klikk Innstillinger for SharePoint-nettsted Menyen OmrådehandlingerNettstedhandlinger-menyen.

 2. Klikk Trevisning under Utseende og funksjonalitet på siden Innstillinger for webområde.

  Merknad: Trevisning-kommandoen vises under utseende og funksjonalitet bare hvis du minst ha tillatelsene du får når du legges til standard SharePoint-gruppen designere for området.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil vise hurtigstartlinjen, merker du av for Aktiver hurtigstart.

  • Hvis du vil skjule hurtigstartlinjen, fjerner du Aktiver hurtigstart.

   Vise eller skjule hurtigstartlinjen

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Legge til, redigere eller slette en hurtigstartoverskrift

Du kan bruke overskrifter til å gruppere koblingene på hurtigstartlinjen i området, for eksempel i standardoverskriftene Lister og Biblioteker. Disse gruppene gjør det enklere for brukere av området å finne informasjonen de ser etter.

Alternativer for å konfigurere hurtigstartlinjen er forskjellige publiseringsområder og ikke-publisering av områder. For informasjon om hvordan du finner ut eller ikke Publiseringsfunksjonene er aktivert for områdene i din nettstedssamling, kan du se er publisering aktivert for nettstedet i denne artikkelen.

Legge til, redigere eller slette en hurtigstartoverskrift i et område som ikke er et publiseringsområde

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Hurtigstart under Utseende og funksjonalitet.

Merknad: Kommandoen Hurtigstart vises under Utseende og funksjonalitet bare hvis publiseringsfunksjonene ikke er aktivert for området og du minst har tillatelsene du får når du legges til i standard SharePoint-gruppe for designere for området.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en ny overskrift, klikker du Ny overskrift. Skriv inn URL-adressen og en beskrivelse for overskriften, og klikk deretter OK. URL-adressen kan koble til en hvilken som helst gyldig bane, for eksempel en mappe i dette området, en delt ressurs i organisasjonens intranett eller en kobling til en plassering på Internett. URL-adressen er valgfri for overskrifter.

  • Hvis du vil redigere en overskrift, klikker du på Rediger-knappen Rediger ved siden av overskriften. Gjøre de nødvendige endringene i URL-Adresse og beskrivelse, og klikk deretter OK.

  • Hvis du vil slette en overskrift, klikker du Rediger-knappen Rediger ved siden av overskriften, klikker du Slett, og klikk deretter OK.

   Viktig: Når du sletter en overskrift fra hurtigstartlinjen i et område som ikke er et publiseringsområde, slettes også eventuelle koblinger under overskriften.

Legge til, redigere eller slette en hurtigstartoverskrift i et publiseringsområde

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon i delen Utseende og funksjonalitet.

  Merknad: Kommandoen Navigasjon vises under Utseende og funksjonalitet bare hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for området, og du minst har tillatelsene du får ved å legges til i standard Designere SharePoint-gruppen for området.

 3. Klikk ønsket overskrift under Gjeldende navigasjon i delen Redigering og sortering for navigasjon, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en overskrift, klikker du Legg til overskrift.

  • Hvis du vil redigere en overskrift, merker du den, og deretter klikker du Rediger.

  • Hvis du vil slette en overskrift, klikker du Slett.

   Gjeldende navigasjon

   Merknad: Når du sletter en overskrift fra hurtigstartlinjen i et publiseringsområde, slettes ikke koblinger under overskriften. De vises som vanlige overskrifter når den opprinnelige overskriften slettes.

 4. Konfigurer følgende i webdialogboksen som vises når du legger til eller redigerer et element:

  • Tittel. Skriv inn tittelen på navigasjonselementet slik du vil at det skal vises. Tittelen er obligatorisk.

  • URL-adresse. Skriv inn URL-adressen for overskriften eller koblingen. URL-adressen er valgfri for koblinger.

   Hvis du vil at URL-adressen skal åpnes i et annet webleservindu enn det som brukes av området, velger du Åpne kobling i nytt vindu.

  • Beskrivelse. Skriv inn en beskrivelse av overskriften. Beskrivelsen er valgfri.

  • Publikum. Hvis du vil begrense synligheten, Skriv inn eller Bla deg frem til målgruppe for overskriften. Bare målgrupper du angir kan se overskriften kobling og alt under overskriften. Hvis du ikke angir målgrupper, kan alle brukere se koblingen. Målgruppen er valgfritt.

   Dialogboksen Navigasjonsoverskrift

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Legge til eller fjerne en liste eller et bibliotek fra hurtigstartlinjen

Når du oppretter en liste eller et bibliotek, kan du konfigurere listen eller biblioteket slik at den/det automatisk legges til på hurtigstartlinjen. Du kan endre dette alternativet senere ved å redigere innstillingene for listen eller biblioteket eller ved å redigere innstillingene for området.

Alternativer for å konfigurere hurtigstartlinjen er forskjellige publiseringsområder og ikke-publisering av områder. For informasjon om hvordan du finner ut eller ikke Publiseringsfunksjonene er aktivert for områdene i din nettstedssamling, kan du se er publisering aktivert for nettstedet i denne artikkelen.

Legge til eller fjerne en liste eller et bibliotek fra hurtigstartlinjen ved å bruke liste- eller bibliotekinnstillinger

Fremgangsmåten nedenfor gjelder for publisering og ikke-publisering av områder.

 1. Klikk Alt områdeinnhold på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk navnet på listen eller biblioteket.

 3. Klikk kategorien liste eller et bibliotek på båndet, og klikk deretter Listeinnstillinger eller Bibliotekinnstillinger.
  Listeinnstillinger

  Navnet på kategorien kan variere avhengig av typen liste eller et bibliotek. Kalenderlisten har for eksempel en Kalender-fanen.

 4. Klikk Tittel, beskrivelse og navigering under Generelle innstillinger på Listeinnstillinger- eller Bibliotekinnstillinger-siden.

 5. Gjør ett av følgende under Navigasjon på Generelle innstillinger-siden:

  • Hvis du vil legge til elementet på hurtigstartlinjen, klikker du Ja.

  • Hvis du vil fjerne elementet fra hurtigstartlinjen, klikker du Nei.

 6. Vise en liste på hurtigstartlinjen

 7. Klikk Lagre.

Fjerne en liste eller et bibliotek fra hurtigstartlinjen ved å bruke områdeinnstillinger for områder som ikke er publiseringsområder

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Hurtigstart under Utseende og funksjonalitet.

 3. Klikk Rediger-knappen ved siden av koblingen Rediger , klikker du Slett, og klikk deretter OK.

  Merknad: Når du sletter en kobling, for eksempel en overskrift, fra hurtigstartlinjen, slettes også eventuelle koblinger under koblingen.

Fjerne en liste eller et bibliotek fra hurtigstartlinjen ved å bruke områdeinnstillinger for publiseringsområder

Hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for området, kan du bruke Navigasjonsinnstillinger til raskt å fjerne en liste eller et bibliotek fra hurtigstartlinjen.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon i delen Utseende og funksjonalitet.

  Merknad: Kommandoen Navigasjon vises under Utseende og funksjonalitet bare hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for området, og du minst har tillatelsene du får ved å legges til i standard Designere SharePoint-gruppen for området.

 3. Klikk elementet under Gjeldende navigasjon som du vil fjerne i delen redigering og sortering, og klikk deretter Slett.

  Gjeldende navigasjon

  Merknad: Hvis lister for både global navigasjon og gjeldende navigasjon viser i delen Redigering og sortering for navigasjon, må du merke elementene under Gjeldende navigasjon for å fjerne elementer fra hurtigstartlinjen.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Legge til en hurtigstartkobling

I tillegg til å inkludere koblinger til lister og biblioteker i området kan du legge til egendefinerte koblinger på hurtigstartlinjen. Du kan for eksempel inkludere en kobling til informasjon som du eller medlemmer av organisasjonen ofte bruker, for eksempel et dokument, en kalenderhendelse, et annet område eller en kobling til en plassering på Internett.

Alternativer for å konfigurere hurtigstartlinjen er forskjellige publiseringsområder og ikke-publisering av områder. For informasjon om hvordan du finner ut eller ikke Publiseringsfunksjonene er aktivert for områdene i din nettstedssamling, kan du se er publisering aktivert for nettstedet i denne artikkelen.

Legge til en hurtigstartkobling i et område som ikke er et publiseringsområde

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Hurtigstart under Utseende og funksjonalitet.

  Merknad: Kommandoen Hurtigstart vises under Utseende og funksjonalitet bare hvis publiseringsfunksjonene ikke er aktivert for området og du minst har tillatelsene du får når du legges til i standard SharePoint-gruppe for designere for området.

 3. Klikk Ny navigasjonskobling.

 4. Skriv inn URL-adressen, for eksempel http://contoso/rapporter, og en beskrivelse for koblingen.

 5. Velg overskriften du vil at koblingen skal vises under under overskriften.

  Ny navigasjonskobling

 6. Klikk OK.

Legge til en hurtigstartkobling i et publiseringsområde

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon i delen Utseende og funksjonalitet.

  Merknad: Kommandoen Navigasjon vises under Utseende og funksjonalitet bare hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for området, og du minst har tillatelsene du får ved å legges til i standard Designere SharePoint-gruppen for området.

 3. Klikk Gjeldende navigasjon for å konfigurere hurtigstartlinjen i delen redigering og sortering.

  Gjeldende navigasjon

 4. Klikk Legg til kobling.

  Hvis du velger en overskrift, legges koblingen til under den overskriften. Hvis du velger et element, legges koblingen til på samme nivå som det valgte elementet.

 5. Gjør følgende i dialogboksen Navigasjonskobling:

  • Tittel. Skriv inn tittelen på koblingen slik du vil at den skal vises. Tittelen er obligatorisk.

  • URL-adresse. Skriv inn URL-adressen for koblingen. URL-adressen er obligatorisk.

   Hvis du vil at URL-adressen skal åpnes i et annet webleservindu enn det som brukes av området, velger du Åpne kobling i nytt vindu.

  • Beskrivelse. Skriv inn en beskrivelse av koblingen. Beskrivelsen er valgfri.

  • Publikum. Hvis du vil begrense synligheten, Skriv inn eller Bla deg frem til en målgruppe for koblingen. Bare målgrupper du angir kan se koblingen. Hvis du ikke angir målgrupper, kan alle brukere se koblingen. Målgruppen er valgfritt.

   Dialogboksen Navigasjonskobling

 6. Klikk OK.

Til toppen av siden

Redigere, flytte eller slette en hurtigstartkobling

Alternativer for å konfigurere hurtigstartlinjen er forskjellige publiseringsområder og ikke-publisering av områder. For informasjon om hvordan du finner ut eller ikke Publiseringsfunksjonene er aktivert for områdene i din nettstedssamling, kan du se er publisering aktivert for nettstedet i denne artikkelen

Redigere, flytte eller slette en hurtigstartkobling i et område som ikke er et publiseringsområde

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Hurtigstart under Utseende og funksjonalitet.

  Merknad: Kommandoen Hurtigstart vises under Utseende og funksjonalitet bare hvis publiseringsfunksjonene ikke er aktivert for området og du minst har tillatelsene du får når du legges til i standard SharePoint-gruppe for designere for området.

 3. Klikk på Rediger-knappen Rediger for koblingen du vil redigere eller slette, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil redigere koblingen, foretar du de nødvendige endringer og klikker OK.

  • Hvis du vil flytte koblingen til en annen plassering på hurtigstartlinjen, velger du den nye overskriften du vil at koblingen skal vises under, i Overskrift-listen, og deretter klikker du OK.

  • Vil du slette koblingen, klikker du Slett, og deretter klikker du OK.

Redigere, flytte eller slette en hurtigstartkobling i et publiseringsområde

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Merknad: Kommandoen Navigasjon vises under Utseende og funksjonalitet bare hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for området, og du minst har tillatelsene du får ved å legges til i standard Designere SharePoint-gruppen for området.

 3. Velg koblingen du vil endre, under Gjeldende navigasjon i delen Redigering og sortering for navigasjon, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil redigere koblingen, klikker du Rediger og foretar de nødvendige endringene, og deretter klikker du OK.

  • Hvis du vil flytte koblingen til et annet sted på hurtigstartlinjen, klikker du Flytt opp eller Flytt ned.

  • Hvis du vil slette koblingen, klikker du Slett.

   Gjeldende navigasjon

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen på elementer på hurtigstartlinjen

Du kan endre visningsrekkefølgen som overskrifter og koblinger på hurtigstartlinjen. Fremgangsmåten du gjøre for å gjøre dette varierer avhengig av om Publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet. For informasjon om hvordan du finner ut eller ikke Publiseringsfunksjonene er aktivert for områdene i din nettstedssamling, kan du se er publisering aktivert for nettstedet i denne artikkelen.

Endre rekkefølgen på elementer på hurtigstartlinjen i et område som ikke er et publiseringsområde

I et område som ikke er et publiseringsområde, kan du endre rekkefølgen på koblingene bare under en gitt overskrift. Du kan for eksempel ha en overskrift kalt Lister, som inneholder koblinger for Kalender og Oppgaver. Du kan flytte overskriften Lister til en annen plassering på hurtigstartlinjen, men du kan bare endre rekkefølgen på Kalender og Oppgaver under overskriften Lister. Hvis du vil flytte Kalender eller Oppgaver til en annen overskrift, må du først redigere koblingen for å tilordne den til en annen overskrift.

 1. Klikk Innstillinger for SharePoint-nettsted Menyen OmrådehandlingerNettstedhandlinger-menyen.

 2. Klikk Hurtigstart under Utseende og funksjonalitet på siden Innstillinger for webområde.

  Merknad: Kommandoen Hurtigstartlinjen vises under utseende og funksjonalitet bare hvis du minst ha tillatelsene du får når du legges til standard SharePoint-gruppen designere for området.

 3. Klikk Endre rekkefølge.

 4. Klikk Alternativer for å endre rekkefølgen overskriftene og koblingene vises.

  Endre rekkefølge

 5. Klikk OK.

Endre rekkefølgen på elementer på hurtigstartlinjen i et publiseringsområde

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon i delen Utseende og funksjonalitet.

  Merknad: Kommandoen Navigasjon vises under Utseende og funksjonalitet bare hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for området, og du minst har tillatelsene du får ved å legges til i standard Designere SharePoint-gruppen for området.

 3. Merk elementet du vil flytte, i delen redigering og sortering, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned til du har flyttet elementet der du vil ha den.

  Gjeldende navigasjon

  Merknad: Hvis lister for både global navigasjon og gjeldende navigasjon viser i delen Redigering og sortering for navigasjon, må du merke elementene under Gjeldende navigasjon for å endre rekkefølgen på elementer på hurtigstartlinjen.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Skjule eller vise de enkelte sekundære områdene av eller sidene i et publiseringsområde

Hvis du arbeider på et publiseringsområde, kan du skjule sekundære områder og sider for å hindre at de viser på hurtigstartlinjen. En av fordelene ved å skjule elementer fra navigasjon er at du kan hindre at de viser til brukere samtidig fortsette å vise i navigasjonshierarkiet du bruker til å administrere området på siden Innstillinger for navigasjon. Hvis du vil vise et element på nytt, kan du merke det og klikk Vis for å gjenopprette den til navigasjonen på webområdet. For informasjon om hvordan du finner ut eller ikke Publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, kan du se er publisering aktivert for nettstedet i denne artikkelen.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Merknad: Kommandoen Navigasjon vises under Utseende og funksjonalitet bare hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for området, og du minst har tillatelsene du får ved å legges til i standard Designere SharePoint-gruppen for området.

 3. Klikk det sekundære området eller siden som du vil vise eller skjule, under Gjeldende navigasjon i delen Redigering og sortering for navigasjon.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Skjul hvis du vil skjule elementet.

  • Hvis du vil vise et element som er skjult, klikker du Vis.

   Skjul

   Kommentarer: 

   • Kommandoene Skjul og Vis er bare tilgjengelige for navigasjonselementer som er sekundære områder eller sider. Du kan ikke skjule lister, biblioteker eller koblinger.

   • Når du velger et element som er synlig i Hurtigstart, er bare alternativet Skjul tilgjengelig. Når du velger et element som er skjult i Hurtigstart, er bare alternativet Vis tilgjengelig.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Sortere elementer automatisk på hurtigstartlinjen

Hvis du arbeider på et nettsted der Publiseringsfunksjonene er aktivert, kan du konfigurere navigasjonselementene slik at de sorteres automatisk, for eksempel etter tittel. For informasjon om hvordan du finner ut eller ikke Publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, kan du se er publisering aktivert for nettstedet i denne artikkelen.

Viktig: Sorteringsinnstillingene gjelder for både hurtigstartlinjen og den øverste koblingslinjen. Endringer du gjør her, gjelder for begge disse navigasjonselementene.

 1. Klikk Innstillinger for webområdeOmrådehandlinger-menyen Menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Merknad: Kommandoen Navigasjon vises under Utseende og funksjonalitet bare hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for området, og du minst har tillatelsene du får ved å legges til i standard Designere SharePoint-gruppen for området.

 3. Velg Sorter automatisk under Sortering hvis du vil sortere sekundære områder, navigasjonskoblinger, lister, biblioteker og sider automatisk i stigende eller synkende alfabetisk eller numerisk rekkefølge basert på titler, opprettingsdatoer eller dato for siste endring.

  Merknad: Hvis du vil sortere alle navigeringselementer manuelt bortsett fra sider, klikker du Sorter manuelt, og deretter merker du av for Sorter sider automatisk. Bare sider sorteres i henhold til innstillingene som er konfigurert i Automatisk sortering-delen.

  Sortere

  1. Velg elementet du vil sortere etter (Tittel, Opprettingsdato eller Dato for siste endring) fra Sorter etter-listen under Automatisk sortering.

  2. Angi sorteringsrekkefølgen ved å velge i stigende rekkefølge (A, B, C eller 1, 2, 3) eller i synkende rekkefølge (C, B, A eller 3, 2, 1).

  3. Klikk OK.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×