Konfigurere eller deaktivere automatisk tekstformatering (Autoformat)

Konfigurere eller deaktivere automatisk tekstformatering (Autoformat)

Autoformat-funksjonen gjør det enkelt å bruke eller endre automatisk formatering som bindestreker og tankestreker, brøker, hyperkoblinger, anførselstegn og punktlister eller nummererte lister. Hvis du vil deaktivere automatisk formatering, kan du fjerne de alternativene du ønsker, i fanen Fortløpende autoformatering.

Fanen Fortløpende autoformatering

Viktig: 

 • Alternativene for Fortløpende autoformatering er globale alternativer som gjelder for alle filene i et program.

 • Alternativene for Fortløpende autoformatering kan ikke brukes på tekst som allerede er skrevet i Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher og Visio.

Hva er forskjellen mellom "Autoformat" og "Fortløpende autoformatering"?

Du har kanskje lagt merke til at det finnes to lignende faner for Autoformat i dialogboksen Autokorrektur, noe som kan være litt forvirrende. Forskjellen er at innstillingene for Fortløpende autoformatering brukes samtidig som du skriver tekst, mens innstillingene for Autoformat-fanen brukes når du kjører kommandoen Autoformat (som krever bruk av verktøylinjen for hurtigtilgang). Denne artikkelen beskriver hovedsaklig alternativene på fanen Fortløpende autoformatering. Se Bruk av Autoformat-fanen og kommandoen Autoformat under for informasjon om Autoformat-fanen.

Finne fanen Fortløpende autoformatering i Office-programmet

Hvis du vil endre funksjonen til Fortløpende formatering i et Office-program, åpner du fanen Fortløpende formatering, og klikker deretter på oppgaven du ønsker under.

Merknad: Hvis du vil ha informasjon om fanen Autoformat, kan du se Bruk av Autoformat og kommandoen Autoformat i Word.

Alle programmer unntatt Outlook:

 1. Klikk Fil > Alternativer > Korrektur > Alternativer for Autokorrektur.

  Få tilgang til Autokorrektur-dialogboksen

 2. Klikk fanen Fortløpende autoformatering.

Outlook:

 1. Klikk Fil > Alternativer > E-post >Redigeringsalternativer > Korrektur > Alternativer for Autokorrektur.

  Få tilgang til Autokorrektur-dialogboksen

 2. Klikk fanen Fortløpende autoformatering.

Word, Excel og PowerPoint:

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen > [Program] Alternativer > Korrektur > Alternativer for Autokorrektur.

  Få tilgang til Autokorrektur-dialogboksen

 2. Klikk fanen Fortløpende autoformatering.

Outlook:

 1. Åpne et e-postelement, og klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen > Redigeringsalternativer > Korrektur > Alternativer for Autokorrektur.

  Få tilgang til Autokorrektur-dialogboksen

 2. Klikk fanen Fortløpende autoformatering.

Publisher og Visio:

 1. Klikk Alternativer for AutokorrekturVerktøy-menyen.

  Få tilgang til Autokorrektur-dialogboksen

 2. Klikk fanen Fortløpende autoformatering.

Hvert Office-program tilbyr forskjellige sett med alternativer for Autoformat. Alle alternativene er beskrevet her. Velg et alternativ for å aktivere det, eller fjern alternativet for å deaktivere det.

FORTLØPENDE ENDRINGER

Alternativ

Beskrivelse

"Rette anførselstegn" med «typografiske anførselstegn»

Erstatter rette anførselstegn ( " " ) og rette apostrofer ( ' ) med typografiske innledende og avsluttende anførselstegn og apostrofer.

Brøker (1/2) med brøktegn (½)

Erstatter maskinskrevet brøker (1/2) med et enkelt brøktegn (½). Dette alternativet erstatter bare følgende maskinskrevet brøker: 1/4, 1/2 og 3/4.

*Fet* og _kursiv skrift_ med ordentlig formatering

Bruker fet skrift på tekst omsluttet av stjerner (*). Bruker kursiv skrift på tekst omsluttet av understrekingstegn (_). For eksempel blir *datamaskin* til datamaskin, mens _datamaskin_ blir til datamaskin. Vær oppmerksom på at i Word erstattes (*) eller (_) av formateringen. I Outlook beholdes (*) og (_) selv etter at formateringen er brukt.

Internett- og nettverksbaner med hyperkoblinger

Erstatter innskrevne Internett-adresser, nettverksbaner og e-postadresser med hyperkoblinger.

Engelske ordenstall (1st) med hevet skrift

Erstatter ordenstall som viser relativ posisjon for et element i en sekvens (for eksempel 1st, 2nd eller 3rd), med hevet skrift ( 1st skrevet med hevet skrift ).

Bindestreker (--) med tankestrek (–)

Erstatter en dobbel bindestrek (--) med en lang tankestrek (—); erstatter en bindestrek med mellomrom før og etter ( - ) med en kort tankestrek (–). Vær oppmerksom på at hvis du vil ha en lang tankestrek, må du ikke bruke mellomrom før og etter den doble bindestreken.

Smilefjes :-) og piler == > med spesialtegn

Erstatter innskrevne smilefjes og piler med tilsvarende symboler.

BRUKE FORTLØPENDE

Alternativ

Beskrivelse

Automatisk punktmerket liste

Oppretter en punktliste når en tekstlinje starter med stjerne, bindestrek eller vinkel (*, -, >) etterfulgt av mellomrom eller tabulatortegn.

Trykk på ENTER to ganger for å avslutte en punktliste.

Kantlinjer

Tegner en strek hvis du skriver følgende tegn tre ganger etter hverandre på en ny linje og deretter trykker ENTER: ~, #, *, -, _, =. Hvis du for eksempel skriver ~~~ på en ny linje og trykker ENTER, tegnes en bølget linje tvers over siden.

Innebygde overskriftsstiler

Bruker overskriftsstiler på avsnitt med fem eller færre ord som ikke slutter med tegnsetting etter at du har trykket på ENTER to ganger. For overskrift 1: skriv en ny linje. For overskrift 2: skriv et tabulatortegn foran den nye linjen. For overskrift 3: skriv to tabulatortegn foran den nye linjen.

Merknad: Du må trykke på ENTER to ganger etter foregående avsnitt for å bruke overskriftsstiler automatisk.

Automatisk nummererte lister

Oppretter en nummerert liste når en tekstlinje starter med tallet 1 etterfulgt av et punktum eller en tabulator.

Trykk på ENTER to ganger for å avslutte en nummerert liste.

Tabeller

Oppretter en tabell på én enkelt rad når du setter inn en sekvens med plusstegn (+) og bindestreker (-) på begynnelsen av en tekstlinje og deretter trykker på ENTER. Det må være et plusstegn først og sist i sekvensen. Sekvensen +---+---+------+ vil for eksempel opprette en tabell med én rad og tre kolonner. Kolonnebredden er lik antallet bindestreker som skrives mellom plusstegnene. Hvis du vil sette inn rader et sted i tabellen, plasserer du markøren på slutten av raden du vil sette inn den nye raden etter, og trykker deretter på ENTER.

Inkluder nye rader og kolonner i tabell (Kun Excel)

Legger til en ny rad eller kolonne i en eksisterende tabell når du skriver inn data i en rad eller kolonne ved siden av. Hvis du har en tabell med to kolonner i kolonne A og B, og deretter skriver inn data i en celle ved siden av i kolonne C, vil kolonne C formateres automatisk som en del av den eksisterende tabellen.

Beste tilpassing av titteltekst til plassholder (kun PowerPoint)

Reduserer fontstørrelsen på tittelteksten slik at teksten passer inn i den definerte plassholderen for tittelteksten.

Merknad:  Tittelteksten reduseres automatisk med ett trinn, for eksempel fra 44 til 40, basert på de innebygde skriftstørrelsene for skriften. Hvis du vil redusere skriftstørrelsen ytterligere, velger du tittelteksten og deretter en mindre innebygd skriftstørrelse i listen Skriftstørrelse eller skriver inn skriftstørrelsen du ønsker i listen Skriftstørrelse.

Beste tilpassing av brødtekst til plassholder (kun PowerPoint)

Reduserer fontstørrelsen på brødteksten slik at teksten passer inn i den definerte plassholderen for brødteksten.

AUTOMATISK FORTLØPENDE

Alternativ

Beskrivelse

Formaterer begynnelsen av listeelementet som foregående

Formaterer den innledende teksten i et listeelement på samme måte som den innledende teksten til foregående listeelement. Innledende formatering gjentas opptil første tegnsettingstegn i listeelementet, vanligvis punktum, kolon, bindestrek, tankestrek, spørsmålstegn, utropstegn eller lignende tegn.

Det er bare formatering som brukes på hele den innledende teksten, som gjentas i det neste listeelementet. Formatering som brukes på en del av den innledende teksten, blir ikke gjentatt i innledende tekst i påfølgende listeelementer.

Sett venstre og første innrykk med TAB og TILBAKE

Rykk inn den første linjen i et avsnitt ved å plassere markøren foran den første linjen og trykke på TAB. Rykk inn hele avsnittet ved å plassere markøren foran en av linjene i avsnittet (bortsett fra første linje) og deretter trykke på TAB. Hvis du vil fjerne et innrykk, plasserer du markøren foran den første linjen i avsnittet, og trykker deretter TILBAKE.

Definer stiler basert på formateringen

Bruker en innebygd stil på manuelt formatert tekst når teksten har samme formatering som en innebygd stil.

Fyll formler i tabeller for å opprette beregnede kolonner (Kun Excel)

Bruker én enkel formel for alle tabellcellene i en kolonne. Formelen justeres automatisk slik at den gjelder for alle tabellcellene i kolonnen.

Hvis du vil deaktivere automatisk formatering i et program, kan du fjerne de alternativene du vil deaktivere i fanen Fortløpende autoformatering. Husk at alternativene for Fortløpende autoformatering er globale, så alle alternativene som deaktiveres vil deaktiveres i alle filene i programmet.

Fanen Fortløpende autoformatering med deaktiverte alternativer

Du kan umiddelbart avvise eller endre automatisk formatering i et dokument mens du skriver. Klikk på knappen Alternativer for Autokorrektur Knapp -knappen som vises når Office bruker automatisk formatering, og velg følgende:

 • Angre formateringen (du kan velge å gjøre om etter at du har angret) kun i dette tilfellet.

 • Du kan endre de spesifikke alternativene for automatisk formatering globalt ved å klikke på alternativet Stopp, slik at Office stopper å utføre endringen.

 • Du kan endre alternativene ved å klikke på Kontroller alternativer for Autoformat for å åpne fanen Fortløpende autoformatering og endre innstillingene.

Word har en fane for Autoformat i tillegg til fanen Fortløpende autoformatering. Innstillingene for Fortløpende autoformatering anvendes på teksten mens du skriver, som beskrevet ovenfor. Det er mindre vanlig å bruke fanen Autoformat fordi alternativene på den fanen kun brukes når du kjører Autoformat-kommandoen, som må legges til på verktøylinjen for hurtigtilgang for å kunne brukes.

Autoformat-kommandoen gjør de samme typer endringer som innstillingene i Fortløpende autoformatering, men på tekst som allerede er skrevet. Hvis du vil formatere et helt dokument på én gang (for eksempel erstatte rette anførselstegn med typografiske, eller erstatte brøk med brøktegn), kan kommandoen Autoformat gjør dette.

For å legge til Autoformat-kommandoen på verktøylinjen for hurtigtilgang og bruke den, gjør du følgende:

 1. Klikk på ikonet Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang i Word, og klikk deretter på Flere kommandoer.

  Velger flere kommandoer for verktøylinjen for hurtigtilgang

 2. Velg Alle kommandoer under Velg kommandoer fra.

 3. Bla nedover i listen, velg Autoformat eller Autoformater nå, klikk på Legg til, og klikk deretter på OK.

  Velger hurtigtilgangskommandoen for autoformat

 4. Klikk på ikonet Autoformat i Word for å kjøre kommandoen.

  Autoformat-ikonet

Se også

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×