Konfigurere den øverste koblingslinjen for nettstedsnavigasjon

Den øverste koblingslinjen gjør at brukere av nettstedet kan gå til andre nettsteder i nettstedssamlingen ved at det vises en rad med faner øverst på sidene i nettstedet. Den øverste koblingslinjen kalles også global navigasjon fordi den kan være den samme på alle nettstedene i en nettstedssamling. Sekundære nettsteder kan imidlertid konfigureres slik at de ikke vises i den øverste koblingslinjen på det overordnede nettstedet. Alternativene som er tilgjengelige for konfigurering av den øverste koblingslinjen, varierer, avhengig av om publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedssamling.

Nedenfor finner du et eksempel på en øverste koblingslinje fra det fiktive Contoso-nettstedet. Markedsføring, Salg og Finans er sekundært nettsted på ordnet nettsted Contoso.

Øverste koblingslinje

Du kan også konfigurere hurtigstartlinjen for navigasjon. Hvis du vil vite hvordan du gjør dette, kan du se Konfigurere hurtigstartlinjen for nettstedsnavigasjon.

I denne artikkelen

Før du begynner

Har du de nødvendige tillatelsene for å konfigurere navigasjon?

Er publisering aktivert for nettstedet?

Navigasjon med synlig søkebane

Konfigurere arv for den øverste koblingslinjen

Konfigurere arv for den øverste koblingslinjen på et ikke-publiseringsnettsted

Konfigurere arv for den øverste koblingslinjen på et publiseringsnettsted

Legge til, redigere eller fjerne en kobling fra den øverste koblingslinjen

Legge til, redigere eller fjerne koblinger fra den øverste koblingslinjen til et ikke-publiseringsnettsted

Legge til, redigere eller fjerne koblinger fra den øverste koblingslinjen til et publiseringsnettsted

Endre rekkefølgen til koblingene på den øverste koblingslinjen

Endre rekkefølgen til koblingene i den øverste koblingslinjen på et ikke-publiseringsnettsted

Manuelt endre rekkefølgen til koblingene i den øverste koblingslinjen på et publiseringsnettsted

Automatisk sortere elementer på den øverste koblingslinjen på et publiseringsnettsted

Vise eller skjule sekundære nettsteder og sider på den øverste koblingslinjen

Vise sekundære nettsteder på rullegardinmenyer i den øverste koblingslinjen

Før du begynner

Har du de nødvendige tillatelsene for å konfigurere navigasjon?

Når du skal administrere navigasjon for et nettsted, må du minst ha tillatelsene du får når du er lagt til i standard SharePoint Designer-gruppen for nettstedet. Du har de nødvendige tillatelsene til å konfigurere navigasjon for nettstedet hvis Innstillinger for nettsted er et alternativ på Områdehandlinger-menyen Områdehandlinger , og kommandoen Navigasjon finnes under Utseende og funksjonalitet på siden Innstillinger for nettsted (på ikke-publiseringsnettsteder vil du se Hurtigstart og kommandoene for den øverste koblingslinjen under Utseende og funksjonalitet i stedet for Navigasjon.
Menyen Innstillinger for webområde

Er publisering aktivert for nettstedet?

Før du begynner å konfigurere navigasjonen for nettstedet, må du finne ut om publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedene i nettstedssamlingen. Det er viktig å vite om nettstedet er et publiseringsnettsted fordi alternativene for navigasjonskonfigurasjon er mer omfattende for et publiseringsnettsted enn for et ikke-publiseringsnettsted.

Avhengig av hvilken type nettsted du har, vil du se de ulike alternativene for navigasjon på siden Innstillinger for nettsted. Slik kan du raskt finne ut hvilken type nettsted du arbeider med:

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Se på listen over koblinger på siden Innstillinger for nettsted under Utseende og funksjonalitet.

  • Hvis du ser en kobling som heter Navigasjon, arbeider du med et publiseringsnettsted og du kan konfigurere nettstedet ved hjelp av Navigasjonsinnstillinger-siden.
   Navigasjon

  • Hvis du ser koblinger som heter Øverste koblingslinje og Hurtigstart, arbeider du med et ikke-publiseringsnettsted, og alternativene for navigasjonskonfigurasjon er mer begrenset.
   Utseende og funksjonalitet

Navigasjon med synlig søkebane

Du kan ikke konfigurere navigasjon med synlig søkebane. Nedenfor et eksempel på navigasjon med synlig søkebane.
Synlig søkebane

Til toppen av siden

Konfigurere arv for den øverste koblingslinjen

Du kan angi at den øverste koblingslinjen for et nettsted skal bruke samme øverste koblingslinje som det overordnede nettstedet. Det betyr at det sekundære nettstedet arver den øverste koblingslinjen fra det overordnede nettstedet. Du kan også angi at den øverste koblingslinjen for et nettsted skal være unik for nettstedet.

Alternativene og fremgangsmåtene for konfigurering av arv for den øverste koblingslinjen er forskjellige i publiseringsnettsteder og ikke-publiseringsnettsteder. Hvis du vil vite mer om hvordan du finner ut om publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedene i nettstedssamlingen, kan du se Er publisering aktivert for nettstedet? i denne artikkelen.

Konfigurere arv for den øverste koblingslinjen på et ikke-publiseringsnettsted

Når du oppretter et nytt nettsted i en nettstedssamling der publiseringsfunksjonene er aktivert, kan du velge om du vil inkludere nettstedet i den øverste koblingslinjen på det overordnede nettstedet, og om du vil bruke den øverste koblingslinjen fra det overordnede nettstedet. Dette gir deg tre forskjellige konfigurasjonsalternativer for nettstedet:

 • Arvet og inkludert i overordnet      Nettstedet er inkludert som en fane i den øverste koblingslinjen på det overordnede nettstedet, og bruker samme øverste koblingslinje som det overordnede nettstedet. Den øverste koblingslinjen kan ikke konfigureres på dette nivået uten først å bryte arven fra det overordnede nettstedet.

 • Arvet, men ikke inkludert i overordnet      Nettstedet bruker samme øverste koblingslinje som det overordnede nettstedet, men er ikke inkludert som en fane i den øverste koblingslinjen på det overordnede nettstedet. Den øverste koblingslinjen kan ikke konfigureres på dette nivået uten først å bryte arven fra det overordnede nettstedet.

 • Unik      Nettstedet er ikke inkludert som en fane i den øverste koblingslinjen på det overordnede nettstedet, og bruker ikke samme øverste koblingslinje som det overordnede nettstedet. Den øverste koblingslinjen kan konfigureres på dette nivået og er fullstendig adskilt fra det overordnede nettstedet.

Merknad:  Hvis et nettsted gis et nytt navn på siden Tittel, beskrivelse og ikon, oppdateres ikke nettstedsnavnet på den øverste koblingslinjen. Hvis du vil endre navnet som vises i den øverste koblingslinjen, må du redigere den øverste koblingslinjen.

Når du oppretter et sekundært nettsted, vises det som standard i den øverste koblingslinjen på det ordnet nettsted og har en unik øverste koblingslinje. Du kan endre disse innstillingene når som helst. Slik konfigurerer du innstillingene for den øverste koblingslinjen for et sekundært nettsted:

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Øverste koblingslinje under Utseende og funksjonalitet.
  Utseende og funksjonalitet

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil lage egendefinerte koblinger for det sekundære nettstedet, klikker du Stopp arving av koblinger. Koblingene fra den øverste koblingslinjen på det overordnede nettstedet beholdes ikke når du angir at det sekundære nettstedet skal stoppe arving av koblinger.

  • Hvis du vil bruke de samme koblingene som det overordnede nettstedet, klikker du Bruk koblinger fra overordnet. Koblingene i den øverste koblingslinjen på det sekundære nettstedet slettes når du angir at det sekundære nettstedet skal bruke samme øverste koblingslinje som det overordnede nettstedet.

Konfigurere arv for den øverste koblingslinjen på et publiseringsnettsted

Når du oppretter et publiseringsnettsted, kan du velge om du vil bruke den øverste koblingslinjen fra det overordnede nettstedet. Du kan endre disse innstillingene når som helst på Navigasjonsinnstillinger-siden. Slik konfigurerer du innstillingene for den øverste koblingslinjen for et sekundært nettsted:

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Navigasjon
  Obs!  Kommandoen Navigasjon vises bare under Utseende og funksjonalitet hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, og du minst har tillatelsene du får når du er lagt til i standard SharePoint Designer-gruppen for nettstedet.

 3. Gjør ett av følgende under Global navigasjon:

  • Hvis du vil vise samme øverste koblingslinje som det overordnede nettstedet, velger du Vis de samme navigasjonselementene som det overordnede området.

  • Hvis du vil vise en øverste koblingslinje som er unik for det gjeldende nettstedet, velger du Vis navigasjonselementene under det gjeldende området.

   Globale navigasjonsinnstillinger

   Merknad:  Disse alternativene er ikke tilgjengelige hvis du er på øverste nivå i nettstedssamlingen, fordi et nettsted på øverste nivå ikke har et overordnet nettsted.

 4. I Global navigasjon-delen

  • Hvis du vil vise de sekundære nettstedene til det gjeldende nettstedet i den øverste koblingslinjen, velger du Vis sekundære områder.

  • Hvis du vil vise sidene til gjeldende nettsted i den øverste koblingslinjen, velger du Vis sider.

  • Hvis du vil begrense antall koblinger til nettsteder og sider som vises automatisk i den øverste koblingslinjen, skriver du inn et tall for Maksimalt antall dynamiske elementer som skal vises på dette navigasjonsnivået.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Legge til, redigere eller fjerne en kobling fra den øverste koblingslinjen

Fremgangsmåten du bruker for å legge til, redigere eller fjerne koblinger fra den øverste koblingslinjen, varierer avhengig av om publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedssamlingen. Hvis du vil vite mer om hvordan du finner ut om publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedene i nettstedssamlingen, kan du se Er publisering aktivert for nettstedet? i denne artikkelen.

Legge til, redigere eller fjerne koblinger fra den øverste koblingslinjen til et ikke-publiseringsnettsted

Hvis nettstedet bruker en unik øverste koblingslinje (det vil si at det er et nettsted på øverste nivå, eller det ikke arver den øverste koblingslinjen fra et overordnet nettsted), kan du konfigurere koblingene som vises i den øverste koblingslinjen for nettstedet. Du kan også inkludere koblinger til andre nettsteder utenfor nettstedssamlingen.

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Øverste koblingslinje under Utseende og funksjonalitet.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til en ny kobling, klikker du Ny navigasjonskobling. Skriv inn nettadressen og en beskrivelse for koblingen. Nettadressen kan koble til en hvilken som helst gyldig bane, for eksempel en mappe på dette nettstedet, en del i organisasjonens intranett, eller en kobling til et sted på Internett.

   Ny navigasjonskobling

  • Hvis du vil redigere en kobling, klikker du Rediger-knappen ved siden av koblingen du vil redigere Rediger , og gjør de nødvendige endringene. Du kan bare redigere beskrivelsen for standardkoblingene, for eksempel Hjem.

  • Hvis du vil fjerne en kobling, klikker du Rediger-knappen ved siden av koblingen Rediger , klikker Slett, og klikker deretter OK.

   Viktig:  Når du sletter en overskrift fra den øverste koblingslinjen på et ikke-publiseringsnettsted, slettes også eventuelle koblinger som finnes under overskriften.

 4. Klikk OK.

Legge til, redigere eller fjerne koblinger fra den øverste koblingslinjen til et publiseringsnettsted

Du kan bruke delen Redigering og sortering for navigasjon på Navigasjonsinnstillinger-siden til å legge til en ny overskrift eller kobling, eller redigere en eksisterende overskrift eller kobling i den øverste koblingslinjen.

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Merknad:  Kommandoen Navigasjon vises bare under Utseende og funksjonalitet hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, og du minst har tillatelsene du får når du er lagt til i standard SharePoint Designer-gruppen for nettstedet.

 3. Klikk Global navigasjon under Redigering og sortering for navigasjon for å velge øverste koblingslinje.

  Global navigasjon

  Merknad: Hvis du ikke ser lister med koblinger som er organisert under overskriftene Global navigasjon eller Gjeldende navigasjon, kan det være at nettstedet arver sin globale navigasjon fra det overordnede nettstedet. I så fall vil du bare kunne legge til eller redigere koblinger i hurtigstartlinjen, med mindre du vil slutte å arve global navigasjon fra det overordnede nettstedet.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil redigere en overskrift eller kobling, velger du en overskrift eller kobling og klikker Rediger.

  • Hvis du vil legge til en ny overskrift, klikker du Legg til overskrift.

  • Hvis du vil legge til en ny kobling, klikker du Legg til kobling.

   Merknad:  Hvis du velger en overskrift, legges koblingen til under denne overskriften. Hvis du velger en kobling, legges koblingen du oppretter, til på samme nivå som koblingen du valgte.

  • Hvis du vil fjerne en overskrift eller en kobling, velger du overskriften eller koblingen du vil fjerne, under Redigering og sortering for navigasjon, og klikker deretter Slett.

   Merknad: Når du sletter en overskrift fra den øverste koblingslinjen på et publiseringsnettsted, slettes ikke koblingene under overskriften, og de vises som overskrifter når den opprinnelige overskriften slettes.

 5. I nettdialogboksen som vises når du legger til eller redigerer et element, angir du følgende:

  • Tittel   Skriv inn tittelen på overskriften eller koblingen slik du vil det skal vises. Tittel er obligatorisk.

  • URL-adresse   Skriv inn nettadressen for overskriften eller koblingen. En nettadresse er nødvendig for koblinger, men valgfritt for overskrifter.

   Hvis du vil at nettadressen skal åpnes i et annet nettleservindu enn det som brukes av nettstedet, velger du Åpne kobling i nytt vindu.

  • Beskrivelse   Skriv inn en beskrivelse for overskriften eller koblingen. Beskrivelse er en valgfri innstilling.

  • Målgruppe   Hvis du vil begrense synligheten, angir eller blar du til en målgruppe for overskriften eller koblingen. Bare målgruppene du angir, kan se koblingen eller overskriften (og alt under overskriften). Hvis du ikke angir noen målgrupper, kan alle målgruppene se koblingen. Målgruppe er en valgfri innstilling.

   Dialogboksen Navigasjonsoverskrift

 6. Klikk OK.

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen til koblingene på den øverste koblingslinjen

Fremgangsmåten du bruker for å endre rekkefølgen på koblinger på den øverste koblingslinjen, varierer avhengig av om publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedssamlingen. Hvis du vil vite mer om hvordan du finner ut om publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedene i nettstedssamlingen, kan du se Er publisering aktivert for nettstedet? i denne artikkelen.

Endre rekkefølgen til koblingene i den øverste koblingslinjen på et ikke-publiseringsnettsted

Du kan endre visningsrekkefølgen for fanene på den øverste koblingslinjen. Eventuelle endringer du gjør i rekkefølgen av elementer i den øverste koblingslinjen, gjenspeiles på alle nettsteder som arver navigasjon for den øverste koblingslinjen fra nettstedet.

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Øverste koblingslinje under Utseende og funksjonalitet.

 3. Klikk Endre rekkefølge.

 4. Klikk alternativene i listene under Koblingsrekkefølge for å endre visningsrekkefølgen på koblingene på den øverste koblingslinjen.

 5. Klikk OK.

Manuelt endre rekkefølgen til koblingene i den øverste koblingslinjen på et publiseringsnettsted

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Merknad:  Kommandoen Navigasjon vises bare under Utseende og funksjonalitet hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, og du minst har tillatelsene du får når du er lagt til i standard SharePoint Designer-gruppen for nettstedet.

 3. Velg elementet du vil flytte, under Global navigasjon i delen Redigering og sortering for navigasjon, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte et element til venstre på den øverste koblingslinjen, klikker du Flytt opp

  • Hvis du vil flytte et element til høyre på den øverste koblingslinjen, klikker du Flytt ned.

   Flytte global navigasjon

 4. Gjenta trinn 3 for å endre rekkefølgen på andre elementer.

 5. Når du er ferdig med endringene, klikker du OK.

Automatisk sortere elementer på den øverste koblingslinjen på et publiseringsnettsted

Hvis du arbeider på et nettsted der publiseringsfunksjonene er aktivert, kan du konfigurere navigasjonselementene slik at de sorteres automatisk, for eksempel etter tittel.

Viktig:  Sorteringsinnstillingene gjelder både for den øverste koblingslinjen og Hurtigstart. Endringer du gjør her, gjelder for begge disse navigasjonselementene.

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Merknad:  Kommandoen Navigasjon vises bare under Utseende og funksjonalitet hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, og du minst har tillatelsene du får når du er lagt til i standard SharePoint Designer-gruppen for nettstedet.

 3. Velg Sorter automatisk under Sortering hvis du vil sortere sekundære nettsteder, navigasjonskoblinger, lister, biblioteker og sider automatisk i stigende eller synkende eller alfabetisk eller numerisk rekkefølge, basert på elementene Tittel, Opprettingsdato eller Dato for siste endring.

  Merknad: Hvis du vil sortere alle navigasjonselementene manuelt bortsett fra sider, klikker du Sorter manuelt og merker deretter av for Sorter sider automatisk. Bare sidene vil bli sortert i henhold til innstillingene som er konfigurert i Automatisk sortering-delen.

  Sortering

  1. I Sorter etter-listen under Automatisk sortering gjør du ett av følgende:

   • Hvis du vil sortere elementene etter tittel, velger du Tittel.

   • Hvis du vil sortere elementene etter datoen de ble opprettet, velger du Opprettingsdato.

   • Hvis du vil sortere elementene etter datoen de sist ble endret på, velger du Dato for siste endring.

  2. Angi sorteringsrekkefølgen ved å velge enten i stigende rekkefølge (A, B, C eller 1, 2, 3) eller i synkende rekkefølge (C, B, A eller 3, 2, 1).

  3. Klikk OK.

Til toppen av siden

Vise eller skjule sekundære nettsteder og sider på den øverste koblingslinjen

Hvis du arbeider på et nettsted der publiseringsfunksjonene er aktivert, kan du velge å vise eller skjule sider og sekundære nettsteder på den øverste koblingslinjen.

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Merknad:  Kommandoen Navigasjon vises bare under Utseende og funksjonalitet hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, og du minst har tillatelsene du får når du er lagt til i standard SharePoint Designer-gruppen for nettstedet.

 3. Gjør ett av følgende i delen Redigering og sortering for navigasjon:

  • Hvis du vil vise et sekundært nettsted eller en side som er skjult, velger du elementet, og klikker deretter Vis.

  • Hvis du vil skjule et sekundært nettsted eller en side som vises på den øverste koblingslinjen, velger du elementet, og klikker deretter Skjul.

   Flytte global navigasjon

   Kommentarer: 

   • Kommandoene Skjul og Vis er bare tilgjengelige for navigasjonselementer som er sekundære nettsteder eller sider. Du kan ikke skjule overskrifter eller koblinger.

   • Når du velger et element som er synlig på hurtigstartlinjen, er bare alternativet Skjul tilgjengelig. Når du velger et element som er skjult på hurtigstartlinjen, vises bare alternativet Vis.

Til toppen av siden

Vise sekundære nettsteder på rullegardinmenyer i den øverste koblingslinjen

Hvis du arbeider på et publiseringsnettsted, kan du angi om du vil at sekundære nettsteder og sider på nettstedet skal vises automatisk i den øverste koblingslinjen. Sekundære nettsteder og sider for det gjeldende nettstedet vises som nye faner på den øverste koblingslinjen (dette forutsetter at nettstedet ikke arver navigeringen fra et overordnet nettsted). Hvis du velger å vise sekundære nettsteder og/eller sider for alle nettstedene i nettstedssamlingen, vises sekundære nettsteder og sider under sekundære nettsteder for nettstedet på øverste nivå som koblinger i rullegardinmenyer fra de relevante fanene i øverste koblingslinje.

Rullegardinmeny

Merknad:  Hvis du bestemmer deg for å vise navigasjonselementer for sekundære nettsteder eller sider, kan nettstedet virke rotete hvis det har mange sekundære nettsteder eller sider. Hvis strukturen på den overordnede nettstedssamlingen ikke skal planlegges eller styres sentralt, vil du kanskje konfigurere nettstedet slik at sekundære nettsteder og sider ikke vises automatisk.

 1. Klikk Innstillinger for nettstedOmrådehandlinger-menyen Områdehandlinger .

 2. Klikk Navigasjon under Utseende og funksjonalitet.

  Merknad:  Kommandoen Navigasjon vises bare under Utseende og funksjonalitet hvis publiseringsfunksjonene er aktivert for nettstedet, og du minst har tillatelsene du får når du er lagt til i standard SharePoint Designer-gruppen for nettstedet.

 3. Gjør ett av følgende under Global navigasjon:

  • Hvis du vil vise koblinger til sekundære nettsteder i den øverste koblingslinjen, merker du av for Vis sekundære områder.

  • Hvis du vil vise koblinger til sider i den øverste koblingslinjen, merker du av for Vis sider.

  • Hvis du vil skjule koblinger til sekundære nettsteder i den øverste koblingslinjen, fjerner du avmerkingen for Vis sekundære områder.

  • Hvis du vil skjule koblinger til sider i den øverste koblingslinjen, fjerner du avmerkingen for Vis sider.

   Merknad: 

  • Hvis du angir at nettstedet skal vise sekundære nettsteder og sider, men nettstedet er angitt til å vise den globale navigasjonen (øverste koblingslinje) for det overordnede nettstedet, vil du ikke se koblingene til disse sekundære nettstedene og sidene i navigasjonen for gjeldende nettsted, med mindre navigasjonen for det overordnede nettstedet også er angitt til å vise sekundære nettsteder og sider.

  • Hvis du angir navigasjon for et nettsted på øverste nivå, og du vil at sider eller sekundære nettsteder under de sekundære nettstedene for nettstedet på øverste nivå skal vises på rullegardinmenyer fra øverste koblingslinje, må du angi at nettstedet på øverste nivå skal vise sekundære nettsteder og sider, og du må også angi at de enkelte sekundære nettstedene skal vise sine sekundære nettsteder og sider.

  • Hvis ikke du vil at alle sekundære nettsider eller sider skal vises, kan du skjule sider og sekundære nettsider individuelt etter at du har angitt at de skal vises. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vise eller skjule sekundære nettsteder og sider på den øverste koblingslinjen i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×