Konfigurer innholdsarrangøren slik at den kan rute dokumenter

Konfigurer innholdsarrangøren slik at den kan rute dokumenter

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Innholdsarrangør er en SharePoint-funksjon som kan behandle noen viktige biblioteksoppgaver automatisk. Dette ikke bare sparer tid, men kan bidra til å sikre konsekvent behandling i et dokumentbibliotek.

Hva kan innholdsarrangøren gjøre?

Innholdsarrangøren kan gjøre følgende oppgaver automatisk:

 • Rute dokumenter til andre bibliotek eller mapper    I praksis fungerer Innholdsarrangøren som en portvokter for dokumenter. Hver gang et dokument lastes opp, bruker Innholdsarrangør regler du har opprettet for å bestemme hvor dokumentet skal flyttes. Deretter rutes dokumentet til riktig bibliotek eller mappe, som kan ligge i en annen nettstedssamling. Regler kan baseres på en kombinasjon av innholdstyper og metadata.

 • Laste opp alle dokumenter til et leveringsbibliotek    Du kan konfigurere innholdsarrangøren for å plassere alle opplastede dokumenter i et leveringsbibliotek, der metadata som kan angis og en innsending prosess fullført.

 • Behandle mappestørrelse   Du kan konfigurere Innholdsarrangør til å overvåke antall elementer i mapper, og sikre at ingen mappe inneholder mer enn et bestemt antall elementer. Denne grensen er som standard 2500 elementer, og når element nummer 2501 kommer, opprettes automatisk en ny mappe hvor dokumentet plasseres. Du kan angi hvor mange elementer Innholdsarrangør skal tillate per mappe.

 • Behandle dupliserte innsendinger    Når et dokument er lastet opp som allerede finnes i biblioteket, kan du få innholdsarrangøren Bruk SharePoint versjoner, eller endre filnavnet ved å legge til unike tegn. Dette gjør at både det eksisterende dokumentet og kopien beholdes.

 • Vedlikeholde revisjonslogger    Innholdsarrangør kan sørge for at revisjonslogger om et dokument lagres sammen med dokumentet etter at det har blitt rutet.

Aktivere Innholdsarrangør-funksjonen på et nettsted

Du må som et minimum ha tillatelsen Nettstedseier for å gjøre denne oppgaven.

Slik aktiverer du Innholdsarrangør-funksjonen for et nettsted

 1. Gå til nettstedet du vil konfigurere.

 2. Klikk Innstillinger for Ikon for innstillinger , og velg deretter Innstillinger for område fra rullegardinmenyen.

  Klikk Innstillinger for Ikon for innstillinger for SharePoint Online, klikk områdeinnhold, og klikk deretter Innstillinger for område.

 3. Klikk Behandle områdefunksjonerOmrådeinnstillinger-siden i Områdehandlinger-gruppen.

 4. Klikk Aktiver ved siden av funksjonsnavnet Innholdsarrangør. Når funksjonen er aktivert, vises ordet Aktiv i Status-kolonnen.

  innhold organzier Aktiver-knappen

Konfigurere innholdsarrangøren slik at den kan rute dokumenter

Obs!: Du må minst ha tillatelsen Nettstedseier for å kunne konfigurere innholdsarrangøren.

 1. Naviger til nettstedet du vil konfigurere innholdsarrangøren for slik at den ruter dokumenter til bestemte plasseringer automatisk.

 2. Klikk Innstillinger for Ikon for innstillinger , og velg deretter Innstillinger for område fra rullegardinmenyen.

  Klikk Innstillinger for Ikon for innstillinger for SharePoint Online, klikk områdeinnhold, og klikk deretter Innstillinger for område.

 3. Velg Innstillinger for innholdsarrangør i gruppen Områdeadministrasjon.

  Obs!: Koblingen Innstillinger for innholdsarrangør vises bare hvis funksjonen er aktivert for dette nettstedet.

 4. Merk av i avmerkingsboksen for å fremtvinge innholdsarrangøren, under Omdirigere brukere til leveringsbiblioteket.

 5. Merk av for alternativet under Sender til et annet nettsted hvis du vil tillate at regler ruter dokumenter til et annet nettsted.

 6. Merk av for Opprette undermapper når en målplassering har for mange elementer under Mappepartisjonering hvis du vil opprette undermapper automatisk når en plassering har overskredet et bestemt antall elementer.

  • Angi antallet dokumenter som kan lagres i en mappe før en ny mappe opprettes, i boksen Antall elementer i én enkelt mappe.

  • Angi navnekonvensjonen for nye mapper som opprettes, i boksen Format på mappenavn.

 7. Under Duplisert sending angir du om du vil at funksjonen for versjonskontroll skal brukes for duplikater, eller om det heller skal tilføyes unike tegn til elementets filnavn.

 8. Merk av for Beholder kontekst hvis du vil lagre overvåkingslogger eller metadata som en overvåkingsoppføring i det innsendte elementet eller dokumentet.

 9. Skriv inn brukernavn som er ansvarlige for regler i organisasjonen i delen Regel ledere. Regel ledere må ha tilgang til Behandle webområde tillatelser regler for innholdsarrangør angi siden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se opprette innholdsarrangør regler ruter dokumenter.

 10. Merk av for de aktuelle alternativene hvis du vil at e-postmeldinger skal sendes automatisk til regelbehandlere. Innholdsorganisering kan sende en e-postmelding når en innsending ikke er i samsvar med en regel, eller når det sendes innhold til innholdsarrangøren.

  Obs!: E-post må være konfigurert av SharePoint- eller administratoren for serveren eller tjenesten for at disse avmerkingsboksene skal være aktivert.

 11. I delen Sendingspunkt skriver du inn informasjonen om andre nettsteder eller e-postprogrammer som kan sende innhold til gjeldende nettsted.

  Tips!: I denne delen finner du nettadressen til nettjenesten for innsending av innhold til nettstedet i tilfelle du vil lage en arbeidsflyt eller egendefinert løsning for innsending av dokumenter fra et e-postsystem.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×