Kompatibilitetskontroll i PowerPoint

PowerPoint for Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du bruker kompatibilitetskontrollen, kan du se meldinger som bestemmer potensielle funksjonalitetstap når du lagrer en PowerPoint presentasjon som en PowerPoint 97-2003-fil (ppt). Dokumentet inneholder meldinger som genereres av kompatibilitetskontrollen. Bruk informasjonen under hver melding for å se hva fører til at meldingen skal vises og forslag om hvilken handling som skal utføres.

Hvis du vil lære hvordan du bruker kompatibilitetskontrollen, kan du se:

Det finnes to typer kompatibilitetskontrollmeldinger:

 1. I det vanlige tilfellet vil du miste Rediger funksjonalitet bare når du åpner filen i en tidligere versjon av PowerPoint. Hvis du for eksempel hvis du lagrer en presentasjon med en SmartArt-grafikk til en tidligere versjon av PowerPoint format, og deretter åpne denne filen i enkelte tidligere versjoner av PowerPoint, endres SmartArt-grafikk til et bilde. Hvis du åpner filen på nytt i en nyere versjon av PowerPoint uten å gjøre endringer til SmartArt-grafikk bildet, kan du kan fortsette å redigere din SmartArt-grafikk. Slike meldinger inneholder "i tidligere versjoner av PowerPoint".

 2. I det andre tilfellet går funksjonalitet tapt for godt. Hvis du for eksempel endrer plassholderteksten i et egendefinert oppsett, mister du plassholderteksten for godt.

Du kan ikke redigere enkelte innhold fra senere versjoner av PowerPoint i tidligere versjoner av PowerPoint. Hvis du for eksempel konverteres figurer og tekst med nye effekter til bilder (punktgrafikk) i enkelte tidligere versjoner av PowerPoint å forsikre deg om at de ser likedan i en presentasjon. Resultatet kan ikke du endre linjebredde, fyllfarge eller andre aspekter av figurer og tekst. Når teksten er konvertert til en punktgrafikk, vises også ikke eventuelle animasjoner på teksten under presentasjonen.

Tips:    Hvis du vil endre en SmartArt-grafikk, en figur eller andre objekter i presentasjonen, lagre en kopi av en PowerPoint-presentasjon, og lagre deretter kopien som en PowerPoint 97-2003-fil (ppt). Du kan gjøre endringer i den opprinnelige presentasjonen hvis din SmartArt-grafikk, figurer eller andre objekter konverteres til bilder når du lagrer presentasjonen i filformatet for en tidligere versjon, ved å gjøre dette.

Medieklipp som er innebygd eller oppgradert i PowerPoint 2010 eller nyere versjoner, konverteres til et bilde som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Et medieklipp som ble satt inn eller oppgradert i presentasjonen.

Sett inn medieklippet på nytt, og bruk Koble til fil i stedet for innebygging.

Utseendet til figuren beholdes ved at noen effekter konverteres til bilder som brukes som fyll i figuren. Du kan fortsatt redigere eventuell tekst fordi teksten vises oppå disse bildene.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En figur med én eller flere av disse effektene: skygge (innvendig), glød, skråkant, myke kanter eller graderingsfyll.

Fjern effektene.

Utseendet til figuren beholdes ved at figuren og eventuell tekst i den konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Tekst med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, skygge (innvendig), glød, transformering, 3D-rotasjon, tekstomriss eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern teksteffektene.

Tekst med gjennomstreking eller dobbel gjennomstreking, kolonner med tekst, tekst med innrykksnivå 6–9 eller loddrett tekst.

Fjern disse ved hjelp av knappene i Skrift-gruppen eller Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

En figur med en gjenspeilingseffekt.

Fjern effektene.

Utseendet til de grupperte figurene beholdes ved at de grupperte figurene konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Grupperte figurer med én eller flere av disse effektene brukt på alle figurene: gjenspeiling, glød, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Utseendet til SmartArt-grafikken beholdes ved at SmartArt-grafikken konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

SmartArt-grafikk.

SmartArt-grafikk konverteres til ett enkelt objekt som ikke kan redigeres i PowerPoint-versjoner tidligere enn Office PowerPoint 2007. Men du kan bruke Del opp gruppe på SmartArt-grafikken, som du deretter kan endre ved å bruke tidligere versjoner av PowerPoint. Du bør imidlertid være oppmerksom på at når du har konvertert SmartArt-grafikken til enkeltfigurer, vil ikke funksjonalitet på fanen SmartArt-verktøy være tilgjengelig lenger.

Utseendet til tabellen beholdes ved at tabellen konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En tabell med WordArt i cellene.

Fjern teksteffektene.

En tabell med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, celleskråkant, skygge eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Denne meldingen vises når du legger til en effekt i en figur som fører til at det konverterte bildet blir større enn 30 MB.

Meldingen vises fordi figuren inneholder

Mulig løsning

En figur med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Utseendet til de grupperte figurene beholdes ved at de grupperte figurene konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint, og eventuelle effekter blir fjernet.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Grupperte figurer med én eller flere av disse effektene brukt på alle figurene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Det kan hende du får denne meldingen hvis presentasjonen inneholder en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang, egendefinerte elementer i brukergrensesnittet som ikke støttes i eldre versjoner av PowerPoint enn Office PowerPoint 2007, eller begge deler. Disse egendefinerte funksjonene vil ikke være tilgjengelige i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En eller flere knapper som er lagt til på verktøylinjen for hurtigtilgang spesifikt for denne presentasjonen.

Et tilpasset grensesnitt.

Siden Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent i Office PowerPoint 2007 og PowerPoint 2010 er svært forskjellig fra menyene og verktøylinjene i tidligere versjoner av PowerPoint, vil eventuelle tilpasninger som er gjort i Office PowerPoint 2007 eller PowerPoint 2010, ikke være tilgjengelig i tidligere versjoner av PowerPoint.

Du kan legge til lignende egendefinerte kommandoer på verktøylinjene og menyene i tidligere versjoner av PowerPoint.

Regnearkstørrelsen i Microsoft Office Excel 2007 og nyere er på 16 384 kolonner ganger 1 048 576 rader. Regnearkstørrelsen i tidligere versjoner av Excel er imidlertid bare på 256 kolonner ganger 65 536 rader. Data i celler utenfor denne kolonne- og radgrensen går tapt i tidligere versjoner av Excel. Formelreferanser til data i dette området vil returnere en #REF!-feil .

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Et diagram som har blitt opprettet av data i celler utenfor rad- og kolonnegrensen i det valgte filformatet.

Klikk Søk i kompatibilitetskontrollen i Excel for å finne cellene og områdene som faller utenfor rad- og kolonnegrensen, merk dem, og plasser dem innenfor kolonne- og radgrensen i regnearket eller i et annet regneark ved hjelp av kommandoene Klipp ut og Lim inn.

Denne meldingen vises når du lagrer en presentasjon som inneholder et egendefinert oppsett med én eller flere ActiveX-kontroller, som en PowerPoint 97-2003-presentasjon (*.ppt).

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En eller flere ActiveX-kontroller som har blitt lagt til i et egendefinert oppsett.

Klikk Fortsett hvis presentasjonen ikke inneholder kode. Koden blir da fjernet fra presentasjonen.

Klikk Avbryt hvis presentasjonen inneholder kode, og du vil beholde den.

Obs!: 

 • Du kan ikke lagre kode tilknyttet ActiveX-kontroller i egendefinerte oppsett i filformater som er eldre enn PowerPoint 2007.

 • Lagre filen som en presentasjonsfil (*.pptx) for å hindre at kode skades eller går tapt

Denne meldingen vises når du lagrer en presentasjon som inneholder et egendefinert oppsett med tilpasset spørsmålstekst.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Et egendefinert oppsett med tilpasset spørsmålstekst.

Når du lagrer presentasjonen som en tidligere versjon, endrer PowerPoint automatisk spørsmålsteksten til standard plassholdertekst eller til en tekstboks.

Endre plassholderen til en tekstboks, og skriv inn den egendefinerte meldingen i tekstboksen.

Denne meldingen vises når du legger til en animasjonseffekt i en plassholder i et egendefinert oppsett.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En animasjonseffekt som er lagt til i en plassholder i et egendefinert oppsett.

Når du lagrer en presentasjon som en tidligere versjon, endrer PowerPoint automatisk plassholderen til en standard plassholder uten animasjon.

Endre plassholderen til en tekstboks eller figur, og bruk animasjonen på den.

Når du bruker visse animasjonseffekter på figurer og deretter lagrer presentasjonen i filformatet for en tidligere versjon av PowerPoint, kan det hende animasjonene ikke vises. Det skyldes at animasjonen er koblet til tekst eller en figur som har blitt konvertert til et bilde.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En animasjonseffekt som er brukt på en figur som ikke kan redigeres (for eksempel SmartArt-grafikk).

Når du lagrer en presentasjon som en tidligere versjon, endrer PowerPoint automatisk plassholderen til en standard plassholder uten animasjon.

Endre objektet til et animert bilde ved å gjøre følgende:

 1. Merk figuren på lysbildet.

 2. Høyreklikk figuren, og velg Lagre som bilde.

 3. Klikk Bilde i Bilder-gruppen på fanen Sett inn.

 4. Gå til bildet, og klikk deretter Sett inn.

 5. Bruk animasjonen på bildet.

Når du lagrer en presentasjon som inneholder en ikke-initialisert ActiveX-kontroll, vises denne meldingen. En ikke-initialisert ActiveX-kontroll er en kontroll som ikke har blitt aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer ActiveX-kontroller, kan du se Aktivere eller deaktivere ActiveX-innstillinger i Office-filer.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En ActiveX-kontroll som ikke er initialisert.

 1. Klikk Alternativer i meldingsfeltet. Da vises det en sikkerhetsdialogboks der du kan aktivere ActiveX-kontrollen. Når du gjør det, initialiseres ActiveX-kontrollen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør et trygt valg før du klikker et alternativ, kan du se Aktivere eller deaktivere ActiveX-innstillinger i Office-filer.

 2. Hvis meldingen fortsatt vises etter at du har fulgt trinn 1, sletter du ActiveX-kontrollen fra presentasjonen.

Bruk Kompatibilitetskontroll for å identifisere potensielle funksjonalitetstap når du lagrer presentasjonen Microsoft Office PowerPoint 2007 i filformatet for en tidligere versjon av PowerPoint. Dokumentet inneholder meldinger som genereres av kompatibilitetskontrollen. Bruk informasjonen under hver melding for å se hva fører til at meldingen skal vises og forslag om hvilken handling som skal utføres.

Det finnes to forskjellige typer kompatibilitetskontrollmeldinger.

I det vanlige tilfellet vil du miste Rediger funksjonalitet bare når filen åpnes i en tidligere versjon av PowerPoint. Hvis du lagrer en presentasjon med SmartArt-grafikk til en tidligere versjon av PowerPoint-format, og deretter åpne denne filen i en tidligere versjon av PowerPoint, vil for eksempel SmartArt-grafikken endres til et bilde. Men hvis du åpner filen på nytt i Office PowerPoint 2007, uten å gjøre endringer i SmartArt-grafikkbildet, du kan fortsette å redigere SmartArt-grafikken. Denne typen meldinger inneholder "i tidligere versjoner av PowerPoint".

I det andre tilfellet mister du permanent funksjonalitet. Hvis du for eksempel hvis du har endret plassholderteksten i et egendefinert oppsett, tapt plassholderteksten permanent.

Du kan ikke redigere enkelte Office PowerPoint 2007 innhold i tidligere versjoner av PowerPoint. Hvis du for eksempel konverteres figurer og tekst med nye effekter til bilder (punktgrafikk) i tidligere versjoner av PowerPoint for å sikre at de ser likedan i en presentasjon. Resultatet kan ikke du endre linjebredde, fyllfarge eller andre aspekter av figurer og tekst. Når teksten er konvertert til en punktgrafikk, vises også ikke eventuelle animasjoner på teksten under presentasjonen.

Tips!: Hvis du vil endre SmartArt-grafikk, en figur eller andre objekter i presentasjonen Office PowerPoint 2007, lagre en kopi av presentasjonen Office PowerPoint 2007 og lagre deretter kopien som en PowerPoint 97-2003-fil. Du kan gjøre endringer i presentasjonen Office PowerPoint 2007 Hvis SmartArt-grafikk, figurer eller andre objekter konverteres til bilder når du lagrer presentasjonen i filformatet for en tidligere versjon, ved å gjøre dette.

Utseendet til figuren beholdes ved at noen effekter konverteres til bilder som brukes som fyll i figuren. Du kan fortsatt redigere eventuell tekst fordi teksten vises oppå disse bildene.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En figur med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene og gradert fyll.

Utseendet til figuren beholdes ved at figuren og eventuell tekst i den konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Tekst med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, glød, skråkant, skygge (indre eller perspektiv), vridning, 3D-rotasjon, tekstomriss eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjerne teksteffekten, disposisjon eller fyll.

Tekst med gjennomstreking eller dobbel gjennomstreking, kolonner med tekst, tekst med innrykksnivå 6–9 eller loddrett tekst.

Fjern disse ved hjelp av knappene i Skrift-gruppen eller Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen.

En figur med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene og gradert fyll.

Utseendet til de grupperte figurene beholdes ved at de grupperte figurene konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Grupperte figurer med én eller flere av disse effektene brukt på alle figurene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjerne 3D-effekt.

Utseendet til SmartArt-grafikken beholdes ved at SmartArt-grafikken konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

SmartArt-grafikk.

SmartArt-grafikk konverteres til ett enkelt objekt som ikke kan redigeres i tidligere versjoner av PowerPoint enn Office PowerPoint 2007. Du kan konvertere SmartArt-grafikk til enkeltfigurer, som kan endres ved hjelp av tidligere versjoner av PowerPoint. Vær oppmerksom på at når du konverterer SmartArt-grafikken til enkeltfigurer, funksjonalitet i kategoriene SmartArt-verktøy ikke lenger er tilgjengelig.

Hvis du vil beholde utseendet til tabellen, konverteres tabellen til et bilde som du ikke kan redigere i en tidligere versjon av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En tabell med WordArt i cellene.

Fjerne WordArt-stilen.

En tabell med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, celleskråkant, skygge eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene.

Denne meldingen vises når du legger til en effekt i en figur som fører til at det konverterte bildet blir større enn 30 MB.

Meldingen vises fordi figuren inneholder

Løsning t o prøve

En figur med én eller flere av disse effektene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjern effektene og gradert fyll.

Utseendet til de grupperte figurene beholdes ved at de grupperte figurene konverteres til et bilde, som du ikke kan redigere i tidligere versjoner av PowerPoint, og eventuelle effekter blir fjernet.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Grupperte figurer med én eller flere av disse effektene brukt på alle figurene: gjenspeiling, glød, skråkant, myke kanter, 3D-rotasjon eller fyll (gradering, bilde og tekstur).

Fjerne 3D-effekt.

Det kan hende du får denne meldingen hvis presentasjonen inneholder en tilpasset verktøylinje for hurtigtilgang, egendefinerte elementer i brukergrensesnittet som ikke støttes i eldre versjoner av PowerPoint enn Office PowerPoint 2007, eller begge deler. Disse egendefinerte funksjonene vil ikke være tilgjengelige i tidligere versjoner av PowerPoint.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En eller flere knapper som er lagt til på verktøylinjen for hurtigtilgang spesifikt for denne presentasjonen.

Et tilpasset grensesnitt.

Fordi Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent i Office PowerPoint 2007 er svært forskjellig fra menyene og verktøylinjene i tidligere versjoner av PowerPoint, vil ikke eventuelle tilpasninger som ble gjort i Office PowerPoint 2007 er tilgjengelig i tidligere versjoner av PowerPoint.

Du kan legge til lignende egendefinerte kommandoer på verktøylinjene og menyene i tidligere versjoner av PowerPoint.

I Microsoft Office Excel 2007 regnearkstørrelsen er 16 384 kolonner 1 048 576 rader, men regnearkformat med tidligere versjoner av Excel er bare 256 kolonner og 65 536 rader. Data i celler utenfor denne rad- og kolonnegrensen går tapt i tidligere versjoner av Excel. Formelreferanser til data i dette området vil returnere feilverdien #REF! feil.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Diagrammer som er opprettet av data i celler utenfor rad- og kolonnegrensen i det valgte filformatet.

I den Office Excel 2007 Kompatibilitetskontroll, klikker du Søk for å finne cellene og områdene som faller utenfor rad- og kolonnegrensen, merker du dem, og plasser dem innenfor kolonne- og radgrensen eller i et annet regneark ved hjelp av kommandoene Klipp ut og Lim inn kommandoer.

Når du lagrer en Office PowerPoint 2007 presentasjon som inneholder et egendefinert oppsett med én eller flere ActiveX-kontroller som en PowerPoint 97-2003-presentasjon (ppt), vises denne meldingen.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Én eller flere ActiveX-kontroller som legges til et egendefinert oppsett.

Hvis presentasjonen inneholder kode, klikker du Fortsett.

Hvis presentasjonen inneholder kode, klikker du Avbryt.

Obs!: 

 • Du kan ikke lagre kode tilknyttet ActiveX-kontroller i egendefinerte oppsett tidligere PowerPoint-filformater i Office PowerPoint 2007.

 • Hvis du vil unngå kode skades eller går tapt, kan du lagre filen som en PowerPoint 2007-presentasjonsfil (pptx).

Denne meldingen vises når du lagrer en presentasjon som inneholder et egendefinert oppsett med tilpasset spørsmålstekst.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

Et egendefinert oppsett med tilpasset spørsmålstekst.

Slette den tilpassede spørsmålsteksten fra det egendefinerte oppsettet.

Velg den egendefinerte teksten inne i plassholderen i lysbildemal-visningen, og deretter sletter du den. Standard plassholdertekst vises så snart den egendefinerte teksten er slettet.

Denne meldingen vises når du legger til en animasjonseffekt i en plassholder i et egendefinert oppsett.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En animasjonseffekt som er lagt til i en plassholder i et egendefinert oppsett.

Slett animasjonseffekten fra plassholderen ved å gjøre følgende:

 1. Velg plassholderen i visningen for lysbildemal.

 2. Klikk Egendefinert animasjonanimasjoner-fanen i animasjoner -gruppen.

 3. I Egendefinert animasjon ppgaverute, klikker du Fjern.

Når du bruker visse animasjonseffekter på figurer, og deretter lagrer presentasjonen i filformatet for en tidligere versjon av PowerPoint, kan ikke animasjonene være synlige. Dette er fordi animasjonen på tekst eller en figur som er konvertert til et bilde.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En animasjonseffekt som er brukt på en figur som ikke kan redigeres.

Slett animasjonen ved å gjøre følgende:

 1. Klikk figuren som inneholder animasjonen du vil slette.

 2. Velg Uten animasjonanimasjoner-fanen i animasjoner-gruppen i Animer-listen.

Når du lagrer en presentasjon som inneholder en uinitialiserte ActiveX-kontroll, vises denne meldingen. Uinitialiserte ActiveX-kontrollen er en kontroll som ikke er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer ActiveX-kontroller, kan du se aktivere eller deaktivere ActiveX-kontroller i Office-dokumenter.

Meldingen vises fordi presentasjonen inneholder

Mulig løsning

En ActiveX-kontroll som ikke er initialisert.

 1. Klikk Alternativer i meldingsfeltet. Det vises en dialogboks for sikkerhet som gir deg mulighet til å aktivere ActiveX-kontrollen. Hvordan du gjør dette vil starte ActiveX-kontrollen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter en sikker beslutning før du klikker et alternativ, kan du se aktivere eller deaktivere ActiveX-innstillinger i Office-filer.

 2. Hvis du fortsatt får melding om når du har utført trinn 1, sletter du ActiveX-kontrollen fra presentasjonen.

Beslektede emner

Hvordan åpner jeg en PowerPoint 2013-presentasjon i PowerPoint 2003 eller tidligere?
Åpne en presentasjon som er opprettet i en annen versjon av PowerPoint

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×