Komme i gang ved hjelp av en skjermleser med en PowerPoint-presentasjon

Trenger du hjelp til å bruke PowerPoint 2016 med en skjermleser? Med hurtigtaster kan du flytte rundt i forskjellige PowerPoint-visninger for å opprette, redigere og holde en presentasjon.

Skjermlesere varierer i hvordan de refererer til lysbildeinnhold, hvor mye de leser, og hva de kaller deler av PowerPoint-vinduet. Dette emnet gir deg tips for å gjøre navigasjonen enklere.

I dette emnet

Kom i gang

Lese lysbildeinnhold i normalvisning

Lese lysbildeinnhold i andre visninger

Bruke bestemte skjermlesere

Teknisk støtte for kunder med funksjonshemninger

Komme i gang

Når du åpner en presentasjon i PowerPoint, er fokuset på det første lysbildet i presentasjonen. Lysbilder åpnes i normalvisning, der du kan redigere. I JAWS hører du «lysbildeområde». I Skjermleser hører du «redigeringsvisning».

Hver gang du trykker F6, flyttes fokuset til det neste området i PowerPoint-vinduet i følgende rekkefølge:

 1. Statuslinjen og zoomknapper. For å flytte mellom knappene på statuslinjen trykker du TAB eller SKIFT+TAB.

 2. Båndet. Når fokuset er på båndet, kan du bruke piltastene til å flytte mellom fanene og trykke TAB til å flytte til kommandoer på båndet.

  Når fokuset er på et lysbilde, kan du åpne en fane på båndet ved å trykke ALT og tilgangstasten for fanen:

  • H (Hjem)

  • W (Sett inn)

  • G (Utforming)

  • X (Overganger)

  • C (Animasjoner)

  • M (Lysbildefremvisning)

  • O (Se gjennom)

  • N (Visning)

  Avhengig av objektet som er i fokus, kan båndet inkludere Bildeverktøy, Tabellverktøy, Diagramverktøy, Lydverktøy og Videoverktøy.

 3. Notatruten. Hvis du vil legge til foredragsnotater for et lysbilde, skriver du dem inn i notatruten.

  • For å lukke eller åpne notatruten på nytt trykker du ALT+N, P og deretter N

  . Statuslinjen inneholder også en snarvei for notater som åpner og lukker notatruten.

 4. Miniatyrbilderuten For å flytte mellom lysbildene i presentasjonen mens du er i miniatyrbilderuten, trykker du PIL OPP eller PIL NED. De fleste skjermlesere identifiserer lysbilder etter tittel og nummer.

  • Trykk F6 for å flytte fra et miniatyrbilde til lysbildet, slik at du kan redigere innholdet.

Trykk SKIFT+F6 for å flytte fokuset gjennom disse områdene i motsatt retning.

Merknad:  Mens du arbeider med lysbilder, kan andre oppgaveruter åpnes. Dette kan gjøre det krevende å bruke funksjonene. Trykk F6 for også å gå gjennom disse rutene. Skjermlesere kan identifisere dem etter knappen eller elementet med fokus i stedet for etter navnet på ruten.

Lese lysbildeinnhold i normalvisning

Når fokuset er på et lysbilde i normalvisning, kan du redigere og få mer informasjon om innholdet i et lysbilde. Normalvisning åpner miniatyrbilderuten, redigeringsområdet i lysbildet og notatruten.

 • For å vise normalvisning trykker du ALT+N, L.

Lese lysbildetitler

Når fokuset er i miniatyrbilderuten, leser skjermlesere lysbildetitlene etter hvert som du går gjennom lysbildene. Trykk PIL OPP eller PIL NED for å gå til neste eller forrige lysbilde.

Tips!: Noen ganger mister skjermleseren fokus og leser ikke tittelen på lysbildet. Hvis dette skjer, trykker du ALT+TAB to ganger for å prøve å flytte fokuset ut av PowerPoint-vinduet og tilbake til miniatyrbildene.

Lese plassholderinnhold

Når fokuset er på et lysbilde i normalvisning, kan du bruke følgende hurtigtaster for plassholdere:

 • Hvis du vil flytte fra én plassholder til en annen, trykker du TAB eller SKIFT+TAB.

  Skjermlesere identifiserer typen plassholder. Hvis plassholderen for eksempel inneholder tekst eller alternativ tekst, leser skjermleseren teksten. Hvis den inneholder medier, identifiserer leseren medietypen. I JAWS identifiseres en video uten alternativ tekst som et medium. (I Skjermleser leses teksten bare når den er merket.)

 • For å plassere innsettingspunktet i en plassholder og lese eller redigere teksten trykker du F2. Du flytter fokuset tilbake til plassholderen ved å trykke F2.

 • For å høre en skjermleser beskrive tekstformatering, slik som bakgrunnsfarge, skriftfarge, størrelse og stil, trykker du TAB til du kommer til en plassholder, og deretter bruker du snarveien for skjermleseren. I JAWS trykker du INSERT+F.

Les tabeller

Når fokuset er på et lysbilde i normalvisning, kan du bruke følgende hurtigtaster med tabeller:

 • For å flytte til en tabell trykker du TAB eller SKIFT+TAB. Skjermlesere leser kolonneoverskriftene etterfulgt av celleinnholdet. (I Skjermleser leses tabelloverskrifter og celler bare når de er merket.)

 • For å plassere innsettingspunktet i en celle trykker du F2. Deretter kan du trykke TAB eller bruke piltastene til å navigere mellom enkeltceller.

 • For å returnere fokuset til plassholderen for tabellen trykker du F2.

Lese diagrammer

Skjermlesere leser diagrammer som bilder, inkludert navnet på diagrammet og verktøytipset, men de gir ikke eventuelle andre detaljer.

Lese objekter i en liste

I valgruten vises alle objektene på et lysbilde i den rekkefølgen de ble opprettet i. Bruk følgende hurtigtaster når du arbeider i valgruten:

 • For å åpne Valg-ruten trykker du ALT+H+WE og deretter U. Skjermlesere identifiserer objektet med fokus – enten et objekt som er merket på det gjeldende lysbildet, eller en knapp i Valg-ruten, slik som Vis alle.

 • Bruk piltastene til å navigere og merke objekter. Et objekt merkes på et lysbilde og i Valg-ruten.

 • For å flytte fokuset fra lysbildeområdet til Valg-ruten trykker du F6.

 • Du lukker Valg-ruten ved å trykke ALT+H, SV og deretter G.

Merknad: I en lysbildefremvisning leser skjermlesere objekter fra nederst til øverst. Du kan endre denne rekkefølgen i valgruten ved å bruke Flytt fremover- og Flytt bakover-knappen.

Lese lysbildeinnhold i andre visninger

I tillegg til normalvisning inneholder PowerPoint flere andre visninger for å arbeide med lysbilder. Hver visning har unike funksjoner. Følgende visninger er spesielt nyttige:

 • Disposisjon. Gir en ren tekstvisning av innholdet i lysbildet. For å åpne disposisjonsvisning trykker du ALT+N, P og deretter O. Hvis du vil bytte mellom miniatyrbilder og disposisjonen i normalvisning, trykker du CTRL+SKIFT+TAB. Du hører «Disposisjon-fanen» og «Miniatyrbilder-fanen».

  Merknad: Skjermleser annonserer noen ganger ikke disposisjonsvisningen etter at du har trykket ALT+N, P, O.

 • Lysbildesortering. Viser alle lysbildene i rekkefølge i vannrette rader, slik at du enkelt kan klippe ut, kopiere, lime inn og omorganisere lysbildene. Skjermlesere identifiserer lysbilder etter nummer og tittel. For å åpne lysbildesortering trykker du ALT+N, I. Du går tilbake til normalvisning ved å trykke ALT+N, L.

 • Lesing. Tilbyr en metode for å gå gjennom en presentasjon som er lik lysbildefremvisning, men ikke i fullskjerm. Du åpner lesevisning ved å trykke ALT+N, S. For å gå tilbake til forrige visning trykker du ESC.

 • Lysbildemal. Lar deg gjøre endringer i utformingen som gjelder for alle lysbildene. For å åpne visning for lysbildemal trykker du ALT+N, M. Lysbildemal-fanen (ALT+M) legges til på båndet mellom Fil- og Hjem-fanen. For å lukke visning for lysbildemal trykker du ALT+N, C.

 • Lysbildefremvisning. Gir en fullskjermvisning av lysbildene. Trykk F5 for å starte en lysbildefremvisning. Trykk N, MELLOMROM eller PAGE DOWN for å gå fremover. Trykk P, TILBAKE eller PAGE UP for å gå bakover. For å avslutte trykker du ESC. Du finner mer informasjon i Bruke hurtigtastene til å holde en presentasjon.

Bruke bestemte skjermlesere

PowerPoint fungerer med den populære skjermleseren JAWS. Det fungerer også med Window-Eyes og med Skjermleser, skjermleseren som følger med Windows.

Avsnittene nedenfor beskriver tips om hvordan du bruker disse skjermleserne med PowerPoint.

JAWS

JAWS tilbyr hjelp spesielt om hvordan du arbeider i PowerPoint. Trykk F1 i JAWS-vinduet. I søkeboksen skriver du inn PowerPoint.

JAWS leser kommentarer når du plasserer innsettingspunktet i kommentarteksten. JAWS kan ikke lese innholdet i diagrammer eller SmartArt-grafikk eller skille mellom video og lyd på et lysbilde.

JAWS identifiserer ikke alle redigeringsvisningene for lysbilder etter navn. Når du for eksempel flytter fokuset til lysbildesortering eller Notater-siden, sier JAWS «forlater menyene». Hvis JAWS sier «tomt» i stedet for nummer og tittel på lysbildet når du går til disposisjonsvisning, kan du prøve å skifte fokus til et annet vindu og så tilbake til PowerPoint ved å trykke ALT+TAB to ganger.

Hvis du må slå av den virtuelle markøren, trykker du INSERT+Z.

Window-Eyes

Hvis du vil lese lysbilder i lysbildefremvisning, trykker du CTRL+SKIFT+A for å aktivere Bla gjennom-modus. For å lese alt innholdet på et lysbilde trykker du CTRL+SKIFT+R.

Du slår av Bla gjennom-modus ved å trykke CTRL+SKIFT+A.

Skjermleser

For mange typer objekter beskriver Skjermleser objekttypen og eventuell alternativ tekst.

Skjermleser beskriver ikke tekstformatering, animasjoner eller overganger. Den leser ikke kommentarer, diagrammer, topptekster eller bunntekster.

Skjermleser leser bare lysbildetitler i lesevisning. Skjermleser leser ikke lysbildeinnhold i lysbildefremvisning.

Når fokuset er i miniatyrbilderuten, hører du lysbildenummeret og «bilde». Når fokuset er på et lysbilde, hører du lysbildenummeret og «lysbilde».

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Mer informasjon

Slik oppretter du en presentasjon ved bruk av en skjermleser

Bruke hurtigtaster til å opprette en presentasjon

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×