Komme i gang: områdeadministratorer

Områdeadministratorer er personene som konfigurerer serverinnstillingene for TE000130158. De er ansvarlige for å definere en rekke alternativer i TE000130158, inkludert ting som sikkerhet, tidsrapporteringsperioder, driftspolicyer og arbeidsflyter.

Er du en områdeadministrator? I så fall finner du innhold som hjelper deg med å få jobben gjort, på Office.com og på TechNet. Innholdet på Office.com dekker mange av alternativene du finner i brukergrensesnittet for TE000130158. Alt annet innhold som gjelder for områdeadministratorer, finner du på TechNet.

I denne artikkelen

Hva er Project Web App?

Bli orientert

Hva må du gjøre?

Personer

Data

Prosjekter

Brukergrensesnitt

Project Server

Slik får du hjelp

Hva er Project Web App?

TE000130158 er en del av en ende-til-ende-løsning for prosjektstyring for virksomheter. Denne løsningen inkluderer et klientprogram, Project Professional, og en server, Project Server. TE000130158 er en del av Project Server. Det er et robust webprogram som brukes til å gjøre alt fra å analysere porteføljer og behandle krav til å angi klokkeslett i en timeregistrering og oppdatere aktivitetsstatus.

Bli orientert

Grensesnittet i TE000130158 består av tre hovedområder: Hurtigstartlinjen, båndet og innholdsområdet.

Hurtigstartlinjen inneholder hovedvisningene og sider som du får tilgang til. Du kan klikke disse koblingene for å navigere til forskjellige områder i programmet. Noen sider i TE000130158 inneholder ikke hurtigstartlinjen. Når du for eksempel fyller ut et skjema, må du fullføre og lagre skjemaet, eller avbryte for å gå ut av det, for å se hurtigstartlinjen.

Båndet er verktøylinjen som du bruker til å utføre handlinger på hva som er i innholdsvisningsområdet. Det kan være flere kategorier på båndet, for å bytte mellom ulike sett med handlinger. Hver kategori inneholder grupper med relaterte knapper som du kan bruke til å arbeide med sideinnholdet.

Innholdsvisningsområdet inneholder informasjon om porteføljer, prosjekter og aktiviteter. Dette er hovedfokus på hver side, og er hvor du vil angi og se gjennom data.

Til toppen av siden

Hva må du gjøre?

Områdeadministratorer skal begynne med å klikke Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen i TE000130158. Hvis du er en ny områdeadministrator for TE000130158, vil du kanskje finne alle alternativene som du kan konfigurere på Serverinnstillinger-siden, noe overveldende. Det kan være lettere å tenke på serverinnstillingene i en større sammenheng. Det finnes serverinnstillinger for personer, data, prosjekter, brukergrensesnitt og Project Server. De følgende avsnittene inneholder mer informasjon om hvilke innstillingssider som ligger innenfor disse kategoriene.

Personer

La oss først få en oversikt over hva du trenger å konfigurere i TE000130158 når det gjelder personer. I TE000130158 betyr "personer" det samme som "brukere", så du må først tenke på hva slags sikkerhet du vil gi brukerne. TE000130158 har flere sikkerhetsnivåer, som du kan bruke til tydelig å definere hvem som kan se og gjøre visse ting. Når du har definert sikkerhetsmodellen, kan du begynne å legge til brukerkontoer og aktivere sikkerhetsnivåer for disse kontoene.

Områdeadministratorer er også ansvarlige for å definere representanter. Når en bruker vet at han eller hun vil være utilgjengelig i en bestemt tidsperiode, og at det i løpet av den perioden er bestemte ting som må skje i et prosjekt, som bare brukeren kan gjøre, kan brukeren be om at en annen bruker blir hans eller hennes representant for denne tidsperioden. Som områdeadministrator, kan du konfigurere representanten, og gi en bruker full tilgang til alt den andre brukeren kan gjøre, i en gitt periode.

Data

Det finnes flere ulike innfallsvinkler i forhold til data i TE000130158. Områdeadministratoren kan definere ulike alternativer for virksomhetsdata, for eksempel egendefinerte felt og kalendere, som brukes i flere prosjekter. Den andre siden av å definere dataene i systemet er håndteringen av den faktiske databasen der dataene er lagret. Områdeadministratoren er også ansvarlig for å konfigurere sikkerhetskopiering, gjenoppretting av databasen (når det er nødvendig) og administrasjon av OLAP-databaser.

Prosjekter

Områdeadministratoren setter opp tre ulike aspekter av prosjekter i TE000130158: Arbeidsflyt, prosjektdetaljer og tids- og aktivitetsstyring.

I denne versjonen av TE000130158 er prosjekter knyttet til en arbeidsflyt som områdeadministratoren konfigurerer ved hjelp av en kombinasjon av Microsoft Visual Studio og TE000130158. Arbeidsflytlogikken defineres av porteføljelederen, som gir den til områdeadministratoren for å konfigurere. Du vil definere faser og trinn i TE000130158 og deretter bruke Visual Studio til å organisere disse fasene og trinnene i en arbeidsflyt.

Områdeadministratoren er også ansvarlig for å konfigurere sidene som brukes til å samle prosjektdetaljer i hver fase og hvert trinn i arbeidsflyten. Porteføljelederen gir områdeadministratoren informasjonen som skal samles, områdeadministratoren konfigurerer de aktuelle egendefinerte feltene i TE000130158, og deretter legger områdeadministratoren disse feltene til på prosjektdetaljsidene.

I tids- og aktivitetsstyringsområdet i TE000130158 er områdeadministratoren ansvarlig for å konfigurere rapporteringsperioder og andre innstillinger som gjelder sporing av hvor mye arbeid som er utført på et prosjekt, og hvor mye arbeid som gjenstår.

Brukergrensesnitt

Områdeadministratoren har en viss grad av kontroll over brukergrensesnittet i TE000130158. Endringer kan gjøres i visninger, grupperingsformater, Gantt-diagramformater, hurtigstartlinjen og oppsettet av prosjektdetaljsidene.

Project Server

Områdeadministratoren er også ansvarlig for å administrere visse ting som ikke bare gjelder TE000130158. Disse Project Server-aspektene som styres av områdeadministratoren, inkluderer køen og flere driftspolicyer.

Til toppen av siden

Slik får du hjelp

Hvis du støter på problemer når du administrerer TE000130158, finnes det flere ressurser på Internett som kan hjelpe deg med å finne løsninger:

  • Office.com    Denne artikkelen har pekt på flere ressurser som er tilgjengelige på Office.com. Hvis problemet du støter på, er noe som gjelder serverinnstillingssidene i TE000130158, kan du søke etter innhold som hjelper deg med problemet, på Office.com.

  • TechNet    Hvis problemet går utover hva du kan løse ved hjelp av serverinnstillingssidene i TE000130158, eller hvis du ikke finner svar på Office.com, kan du søke etter innhold som hjelper deg med problemet, på TechNet.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×