Komme i gang med grunnleggende områdetilpasninger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan raskt og enkelt lage dynamiske webområder med et profesjonelt utseende, inkludert gruppeområder, bloggområder og mange forskjellige arbeidsområder for møte, ved å bruke et stort utvalg av webområdemaler. Websidene du lager fra disse områdemalene, fungerer helt uten endringer for mange organisasjoner og formål, men av og til vil du kanskje tilpasse en side på området eller kanskje til og med alle sidene. Hvis du for eksempel vil bruke et nytt intranettområde til å gjøre organisasjonens selgere interessert i et nytt produkt og gi dem opplæring i det, kan du basere området på Gruppeområde-malen. Deretter kan du legge til tekst eller grafikk på enkeltsider, endre den øverste koblingslinjen, omorganisere og redigere elementene i Hurtigstart og endre skriftene og formateringen for området.

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 er det rette verktøyet for tilpasning av Windows SharePoint Services 3.0-områder og Microsoft Office SharePoint Server 2007-områder. Denne artikkelen gir deg en innføring i bare noen få grunnleggende måter du kan tilpasse et SharePoint-område på, ved å bruke Office SharePoint Designer 2007.

Obs!: SharePoint-malen Gruppeområde brukes i alle eksemplene i denne artikkelen.

I denne artikkelen

En rask innføring i tilpassing av sider

Legge til tekst eller grafikk til en side

Tilpasse den øverste koblingslinjen

Tilpasse Hurtigstart

Endre skrifter og formatering

Foreslåtte neste trinn

En rask innføring i tilpasning av sider

Du åpner en side og vil begynne å tilpasse, men du får ikke valgt det du ønsker, og pekeren ser ofte ut som på illustrasjonen nedenfor.

Side med peker som angir et område du ikke kan redigere

En peker som ser ut som dette, angir områder du ikke kan redigere. Det er plassholderne for innhold som kontrollerer om du kan redigere et område. Disse plassholderne er angitt i hoveddokumentet som en side er basert på. For å forstå hvordan du tilpasser sider, må du derfor først forstå hoveddokumenter og plassholdere for innhold.

Hvor får hjemmesiden innholdet og formateringen fra?

Innholdet på og formateringen for hjemmesiden kommer fra standard hoveddokument. Hoveddokumenter er sidemaler som hele tiden er knyttet til sider. Når du endrer noe i et hoveddokument, endres også alle sidene som er knyttet til det. Hoveddokumenter gjør det enklere å oppdatere mange sider på en gang. Hoveddokumenter gjør det også enkelt å bruke et konsekvent utseende og en konsekvent stil, inkludert grafikk, skrifter og formatering, på bare noen få eller alle sidene på SharePoint-området.

Standard hoveddokument på Windows SharePoint Services 3.0-områder har navnet default.master og ligger i områdets _catalogs/masterpage-mappe. Default.master kontrollerer formateringen for hjemmesiden og alle andre standardsider (for eksempel listeskjemaer). Hvis du vil tilpasse utseendet på og den generelle stilen til hjemmesiden, kan du enten legge til innhold på hjemmesideområdene som i henhold til standard hoveddokument kan redigeres, eller du kan tilpasse webområdets standard hoveddokument.

Obs!: Webområdets hjemmesider i Office SharePoint Server 2007 kan ikke kontrolleres med default.master, men med et annet hoveddokument i stedet. Hvilket hoveddokument hjemmesiden er tilknyttet, bestemmes av områdedefinisjonen som webområdet ble opprettet fra.

Hva er plassholdere?

Når du åpner hjemmesiden på et SharePoint-område for første gang i Office SharePoint Designer 2007, legger du merke til plassholdere på hjemmesiden som ser ut som den som illustreres her.

Plassholder på en hjemmeside

Plassholdere for hoveddokument definerer områdene på de tilknyttede sidene der du kan legge til eller redigere innhold. Plassholdere reserverer også plass for funksjonalitet som enten allerede brukes på siden, eller som er reservert for fremtidig bruk av et annet program, for eksempel Microsoft Office Forms Server 2007 eller Microsoft Office Project Server 2007. Hoveddokumenter på Office SharePoint Server 2007-områder har flere standard, obligatoriske plassholdere enn hoveddokumenter på Windows SharePoint Services 3.0-områder.

På områdeetiketten er plassholdernavnet fulgt av enten (hoved) eller (egendefinert). Plassholdere som er merket med (hoved), inneholder standardinnhold fra et hoveddokument på området, og plassholdere som er merket med (egendefinert), inneholder egendefinert innhold som er lagt til på den gjeldende siden.

Hvis du vil tilpasse plassholderinnhold, for eksempel den øverste koblingslinjen eller Hurtigstart, må du først låse opp plassholderen for redigering. Dette gjør du ved å klikke pilen ved siden av plassholderen og deretter klikke Opprett egendefinert innhold.

Plassholder med meny som kommandoen Opprett egendefinert innhold vises på

Du kan tilpasse hver plassholder i et hoveddokument uavhengig av de andre. Du kan for eksempel endre stilene som brukes på en plassholder, flytte den til et annet sted på siden eller fjerne den helt. Du må imidlertid være svært forsiktig når du fjerner plassholdere for innhold. Hvis du fjerner en plassholder for innhold fra hoveddokumentet, vises det en feil på hver innholdsside som leverer innhold for dette området.

Hva skjer når ting går galt?

Når du redigerer hjemmesiden, kan og med erfarne brukere gjøre feil. Når tilpassing av hjemmesiden går galt, kan du tilbakestille til den opprinnelige hjemmesiden ved hjelp av områdedefinisjonen webområdet opprinnelig ble opprettet. Lære hvordan, kan du lese artikkelen tilbakestille en tilpasset side til områdedefinisjonen. Også hvis du har aktivert versjonskontroll for et dokumentbibliotek i området og siden du redigerer er lagret i dokumentbiblioteket, kan du alltid gå tilbake til en tidligere versjon av siden hvis det oppstår et problem.

Hva med andre sider utenom hjemmesiden?

Som med hjemmesiden kontrolleres alle standardsidene på et SharePoint-område av et hoveddokument. Hvis du vil tilpasse en side, kan du begynne med å skrive inn egendefinert innhold i plassholderne på siden. Hvis det er endringer du ikke kan gjøre ved å arbeide i plassholderne, kan du redigere hoveddokumentet som kontrollerer siden.

Når du åpner en side i Office SharePoint Designer 2007, kan du finne ut hvilket hoveddokument som kontrollerer sidens formatering, ved å se i det øvre høyre hjørnet av sidevisning, der plasseringen og navnet på siden er angitt, slik det vises i illustrasjonen nedenfor.

Hoveddokument angitt i øvre høyre hjørnet av sidevisning

I dette tilfellet er siden AllItems.aspx knyttet til standard hoveddokument, som ligger i masterpage-mappen i _catalogs-mappen på området og har navnet default.master. Hver gang du tilpasser en side, avgjør du hvilken av to typer tilpasninger du vil gjøre:

 • Tilpasninger av bare én enkelt side ved å legge til eller redigere innhold i en plassholder for innhold

 • Tilpasninger av et hoveddokument som gjenspeiles på alle sidene som er knyttet til dette hoveddokumentet

Til toppen av siden

Legge til tekst eller grafikk på en side

Når du klikker en plassholder for innhold og gjør dette området redigerbart ved å klikke Opprett egendefinert innhold, kan du klikke i plassholderboksen og deretter begynne å skrive. Du kan også dra bilder som ligger på webområdet, fra Mappeliste til plassholderen.

Til toppen av siden

Tilpasse den øverste koblingslinjen

I kategoriene på den øverste koblingslinjen oppføres hjemmesiden automatisk, og det opprettes samtidig en kobling til den automatisk. I tillegg oppføres hjemmesiden for et eventuelt sekundært område under dette området, og det opprettes også en kobling til denne, men bare hvis du opprettet det sekundære området ved å bruke webleseren og valgte ja for alternativet Vil du vise dette området i den øverste koblingslinjen på det overordnede området?.

Øverste koblingslinje med kobling til hjemmesiden

Du kan endre den øverste koblingslinjen i webleseren (ved å klikke Innstillinger for webområde og deretter gå til siden Øverste koblingslinje) eller i Office SharePoint Designer 2007 (ved å følge trinnene nedenfor). Hvis du endrer den øverste koblingslinjen i Office SharePoint Designer 2007, arbeider du på en mer visuell måte siden du kan dra sider over til koblingslinjen. Når du gir en side et navn i navigasjonsvisning, endres sidetittelen som vises i webleservinduet, automatisk til det nye navnet.

 1. Åpne området som du vil endre den øverste koblingslinjen for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klikk NavigasjonOmråde-menyen.

  Navigasjonsvisningen åpnes med en visuell representasjon av området. Koblingslinjer representeres av boksene med globussymboler.

  Navigasjonsvisning med representasjon av koblingslinjer

Legge til en kobling for en eksisterende side på området på den øverste koblingslinjen

 • Klikk siden du vil opprette en kobling til fra den øverste koblingslinjen, i Mappeliste, og dra den deretter til en plassering like under boksen Øverste navigeringsfelt i SharePoint. Når siden er på plass, ser du en koblingslinje som angir at en kobling til denne siden er lagt til på den øverste koblingslinjen.

  Obs!: 

  • Hovedsiden for lister har navnet AllItems.aspx og er plassert i lister/Listenavn / directory i området (der navn er navnet på listen, for eksempel kunngjøringer, kalender, koblinger, oppgaver eller Gruppediskusjon). Hovedsiden for biblioteker har navnet AllItems.aspx og ligger i biblioteket navn/skjemaer/directory i området (der navnet på dokumentbiblioteket er navnet på biblioteket).

  • Hvis Mappeliste ikke vises, klikker du MappelisteOppgaveruter-menyen. Hvis du ikke kan lese etikettene på boksene i navigasjonsvisning fordi teksten er avkortet, hviler du pekeren over boksen. Hele navnet vises i et skjermtips. Hvis ingen sider vises under boksen Øverste navigeringsfelt i SharePoint, klikker du plusstegnet (+) nederst i boksen for å vise listen over sider.

Legge til en kobling for en ny side på den øverste koblingslinjen

 • Høyreklikk Øverste navigeringsfelt i SharePoint, velg Ny, og klikk deretter Side.

  En ny side opprettes.

  Hvis den nye siden ikke vises i Mappeliste, dobbeltklikker du den for å åpne den for redigering, og da vises den.

Gi nytt navn til en kobling på den øverste koblingslinjen

 1. Høyreklikk siden du vil endre, under Øverste navigeringsfelt i SharePoint, og klikk deretter Gi nytt navn.

 2. Skriv inn et nytt navn på siden. Koblingen på koblingslinjen endres så snart du klikker utenfor siden.

  Denne endringen påvirker bare koblingen på den øverste koblingslinjen i SharePoint. Den påvirker verken filnavnet eller sidetittelen.

Slette en kobling fra den øverste koblingslinjen

 • Høyreklikk siden du vil slette, under boksen Øverste navigeringsfelt i SharePoint i navigasjonsvisning, og klikk deretter Slett.

  Koblingen til siden slettes fra den øverste koblingslinjen. Selve siden slettes ikke.

Endre rekkefølgen til koblingene på den øverste koblingslinjen

 • Du kan dra sider for å endre rekkefølgen de vises i. Hvis en side med navnet Hjem for eksempel er oppført først, og en side med navnet Planer er oppført som nummer to, og du vil snu om på rekkefølgen, drar du Hjem bort til høyre for Planer i navigasjonsvisning.

  Obs!: Kontroller at begge boksene forblir under boksen Øverste navigeringsfelt i SharePoint.

Til toppen av siden

Tilpasse Hurtigstart

I Hurtigstart vises automatisk koblinger til alle SharePoint-lister og -biblioteker på området du oppretter i Office SharePoint Designer 2007 eller webleseren (i webleseren må du velge ja for alternativet Vil du vise denne listen [dette biblioteket] på hurtigstartlinjen?). Områder-delen gir automatisk koblinger til alle sekundære områder for området. Delen Personer og grupper gir automatisk koblinger til en liste over alle brukere og grupper som har tilgangstillatelser for dette området. Nedenfor finner du trinnene du kan følge for å tilpasse delene for dokumenter, bilder, lister, diskusjoner og undersøkelser i Hurtigstart med Office SharePoint Designer 2007.

Hurtigstart med standardinnstillingene

 1. Åpne området som du vil endre Hurtigstart for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klikk NavigasjonOmråde-menyen.

  Navigasjonsvisningen åpnes med en visuell representasjon av området. Koblingslinjer representeres av boksene med globussymboler.

  Navigasjonsvisning med Hurtigstart utvidet

Slette en del fra Hurtigstart

Det kan være lurt å slette en del fra Hurtigstart hvis du ikke bruker funksjonen som delen representerer. Hvis du for eksempel ikke bruker diskusjoner, kan du slette Diskusjoner-delen.

 • Høyreklikk boksen som representerer delen du vil slette, for eksempel Diskusjoner, og klikk deretter Slett på hurtigmenyen.

Legge til en kobling for en eksisterende side på området i Hurtigstart

 • Klikk siden du vil opprette en kobling til fra Hurtigstart, i Mappeliste, og dra deretter siden til en plassering under Hurtigstart-boksen.

Obs!: 

 • Hovedsiden for lister har navnet AllItems.aspx og er plassert i lister/Listenavn / directory på nettstedet. Hovedsiden for biblioteker har navnet AllItems.aspx og ligger i biblioteket navn/skjemaer/directory på nettstedet.

  Hvis du vil at koblingen skal vises på samme nivå som overskriftene i Hurtigstart (for eksempel Dokumenter, Bilder og Lister), passer du på at du drar den like under Hurtigstart-boksen. Hvis du vil at koblingen skal vises under en eksisterende overskrift, passer du på at du drar den like under den aktuelle overskriften. En kobling til siden legges til i Hurtigstart.

 • Hvis Mappeliste ikke vises, klikker du MappelisteOppgaveruter-menyen. Hvis du ikke kan lese etikettene på boksene i navigasjonsvisning fordi teksten er avkortet, hviler du pekeren over boksen. Hele navnet vises i et skjermtips. Hvis ingen sider vises under Hurtigstart-boksen, klikker du plusstegnet (+) nederst i boksen for å vise listen over sider.

Legge til en kobling for en ny side i Hurtigstart

 • Høyreklikk Hurtigstart-boksen, velg Ny på hurtigmenyen, og klikk deretter Side.

  En ny side opprettes.

  Dette alternativet bruker du til å opprette en ny side og en tilhørende kobling som overskrift på det samme nivået som Dokumenter, Bilder og Lister. Hvis du vil opprette den nye siden i en eksisterende del, høyreklikker du boksen for denne deloverskriften i stedet for Hurtigstart, velger Ny på hurtigmenyen og klikker deretter Side.

Gi nytt navn til en kobling i Hurtigstart

 1. Høyreklikk siden du vil endre, under Hurtigstart-boksen, og klikk deretter Gi nytt navn.

 2. Skriv inn et nytt navn på siden. Koblingen på koblingslinjen endres så snart du klikker utenfor siden.

  Denne endringen påvirker bare koblingen i Hurtigstart. Den påvirker ikke filnavnet eller sidetittelen.

Endre rekkefølgen til koblinger i Hurtigstart

 • Dra sider i navigasjonsvisning for å endre rekkefølgen til dem. Hvis du for eksempel vil at Lister skal komme før Dokumenter, klikker du Dokumenter og drar den deretter over til høyre for Lister (eller du klikker Lister og drar den deretter over til venstre for Dokumenter).

  Obs!: Når du gjør dette, må du passe på at boksene forblir under Hurtigstart-boksen.

Til toppen av siden

Endre skrifter og formatering

Skriftene og formateringen for hvert område kontrolleres av bransjestandarder gjennomgripende stilark (CSS). CSS-reglene som er angitt i en fil som heter core.css som er plassert ved http://my_server/_layouts/language ID/stiler for Windows SharePoint Services 3.0 områder. (Office SharePoint Server 2007 områder kan bruke et annet stilark.) Hvis du har tillatelse til å redigere filen core.css, kan du endre den for å endre skriftfargene, skriftstørrelsene, avsnittsavstand, bakgrunnsbilder, kantlinjer, tegnavstand og mye mer. Når du endrer core.css, opprettes det automatisk en lokal kopi av core.css på nettstedet. Den lokale core.css overstyrer core.css på serveren når den er knyttet til en side eller et hoveddokument. Men hvis du gjør en feil og vil gå tilbake til standard core.css, er det enkelt å gjøre ved å slette bare den kopierte core.css.

Hvis du arbeider med standard hoveddokument for området og bruker oppgaverutene CSS-egenskaper og Behandle stiler, kan du identifisere hvilke stiler som brukes på det visuelle elementet du vil endre, og deretter endre disse stilene. Hvis du vil at endringene skal vises på alle sider på området, må du passe på at du arbeider med standard hoveddokument for området, og ikke siden default.aspx.

Åpne dialogboksen Endre stil fra CSS-egenskaper

Hvis du for eksempel vil endre bakgrunnsfargen på siden, må du finne frem til stilene der bakgrunnsfargen er definert, og deretter endre disse stilene for å bruke ønsket bakgrunnsfarge.

Det er vanligvis en god idé å opprette en kopi av Default.master i stedet for å endre Default.master direkte. Hvis du gjør endringer direkte i Default.master og ikke er fornøyd med endringene du har gjort, kan du imidlertid alltid tilbakestille Default.master til områdedefinisjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen tilbakestille en tilpasset side til områdedefinisjonen.

 1. Høyreklikk Default.master i Mappeliste, og klikk deretter Kopier for å opprette en kopi av Default.master.

 2. Høyreklikk masterpage-mappen, og klikk deretter Lim inn.

  Kopi av standard hoveddokument i mappelisten

 3. Dobbeltklikk default_copy(1).master for å åpne den for redigering.

 4. Klikk i default_copy(1).master der du vil endre stilen, i utformingsvisning.

  Obs!: Det er ikke brukt maler på enkelte av innholdsområdene som vises i utformingsvisning, og derfor vises det ingen tilhørende stil i oppgaveruten Bruk stiler. Hvis du for eksempel velger en plassholder for innhold, vises ingen stil i oppgaveruten Bruk stiler. Plassholdere for innhold vises imidlertid i HTML-elementer, for eksempel <td>-koden.

 5. Hvis oppgaveruten Bruk stiler ikke vises, klikker du Bruk stilerOppgaveruter-menyen.

 6. Klikk Alternativer i oppgaveruten Bruk stiler, og klikk deretter Vis stiler brukt på merket område.

  Hver stil som er brukt i området der markøren er plassert, har et blått omriss, og en forhåndsvisning av stilen vises inne i omrisset.

  I følgende illustrasjon er div.ms-titleareaframe valgt i utformingsvisning. I oppgaveruten Bruk stiler vises tre stiler som er brukt i div.mstitleareaframe. Den øverste stilen, Div.ms-titleareaframe definerer bakgrunnsfargen.

  Obs!: Fordi det skilles mellom store og små bokstaver i stiler, er Div.ms-titleareaframe med stor forbokstav forskjellig fra div.ms-titleareaframe med liten forbokstav.

  Div.ms-titleareaframe, som er valgt i utformingsvisning, viser den tilhørende stilen i oppgaveruten Bruk stiler

  1. Div.ms-titleareaframe er valgt i utformingsvisning.

  2. De tre stilene som er brukt i div.mstitleareaframe, vises i oppgaveruten Bruk stiler.

 7. Høyreklikk stilen du vil endre, og klikk deretter Merk alle forekomstene av X, der X er antallet forekomster der stilen er brukt på siden.

  I dette eksemplet høyreklikker du den øverste stilen Div.ms-titleareaframe.

 8. Når du har valgt alle forekomstene av stilen, høyreklikker du stilen på nytt og klikker deretter Endre stil.

 9. Endre det du ønsker, i dialogboksen Endre stil, og klikk deretter OK.

  Klikk bakgrunn for å følge eksemplet, i dialogboksen Endre Stil under kategori. Klikk rød Rød i listen bakgrunnsfarge, og klikk deretter OK.

Den nye stilen brukes på siden.

Endret stil i utformingsvisning

Fortsett å endre stilene til hoveddokumentet ser ut slik du ønsker.

Hvis du bestemmer at du ikke er fornøyd med endringene du har gjort i hoveddokumentet til enhver tid, kan du tilbakestille det til områdedefinisjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen tilbakestille en tilpasset side til områdedefinisjonen.

Til toppen av siden

Forslag til fortsettelse

Det er lurt å begynne med grunnleggende tilpasninger, men hvis du vil gjøre omfattende tilpasninger over hele området, må du først lære mer om hoveddokumenter og stilark. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikler:

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×