Komme i gang med SharePoint Designer 2010

Microsoft SharePoint Designer 2010 er et utformingsprogram for web og programmer som brukes til å utforme, bygge og tilpasse webområder som kjører på Microsoft SharePoint Foundation 2010 og Microsoft SharePoint Server 2010. Med SharePoint Designer 2010 kan du opprette datarike websider, bygge kraftige arbeidsflytaktiverte løsninger og utforme områdets utseende og fremtoning.

Bruk koblingene nedenfor til å lære mer om SharePoint Designer 2010 gjennom artikler, videoer og andre ressurser for opplæring. Bruk fremgangsmåtene nedenfor for å lære mer om de grunnleggende oppgavene du utfører i SharePoint Designer 2010.

Komme i gang-logo

Hva vil du bruke

Hvor vil du gå

Trenger du bare å vite hva som er endret?    

Finn ut hva er nytt i denne utgivelsen, og hvordan du får størst mulig utbytte av de nye funksjonene.

Hva er nytt i SharePoint Designer 2010

Leter du etter menyer og kommandoer fra 2007-utgaven?    

Se en tabell med meny- og verktøylinjekommandoer i 2007-versjonen, og lær om deres nye plasseringer ved hjelp av denne arbeidsboken for tilordning.

Retningslinjer for tilordning for Microsoft Office-programmer

Aldri brukt SharePoint Designer før?    

Lær hva SharePoint Designer 2010 handler om, og hvordan du kan få størst mulig utbytte av det i organisasjonen.

Innføring i SharePoint Designer 2010

Leter du etter opplæring for deg og andre i gruppen?    

Bli mer produktiv i denne versjonen med opplæring på SharePoint Designer 2010.

Microsoft Office Opplæring

Grunnleggende oppgaver i SharePoint Designer 2010

Åpne og opprette SharePoint-områder

Åpne områder

Opprette områder

Opprette lister, biblioteker og tilkoblinger til datakilder

SharePoint-lister og -biblioteker

Datakildetilkoblinger

Eksterne innholdstyper

Opprette egendefinerte visninger og skjemaer

Visninger

Skjemaer

Opprette egendefinerte arbeidsflyter

Opprette arbeidsflyter i SharePoint Designer 2010

Importere arbeidsflyter fra Microsoft Visio 2010

Utforme områdesider, hoveddokumenter og sideoppsett

Områdesider

Hoveddokumenter

Sideoppsett

Lagre som en mal

Åpne og opprette SharePoint-områder

Du kan åpne eksisterende SharePoint-områder på serveren og starte å tilpasse dem i SharePoint Designer 2010, og du kan opprette nye områder basert på SharePoint-områdemaler eller nye, tomme områder som du tilpasser fra grunnen av.

Åpne områder

Hvis du vil åpne et eksisterende område, klikker du kategorien Fil, velger Områder, og gjør ett av følgende:

 • Klikk Åpne område for å finne tilgjengelige områder på serveren.

 • Klikk Tilpass mitt område for å åpne og tilpasse Mitt område.

 • Velg et område du tidligere har arbeidet med, under Nylig brukte områder.

Opprette områder

Hvis du vil opprette et nytt område, klikker du kategorien Fil, velger Områder, og gjør ett av følgende:

 • Klikk Nytt tomt webområde for å opprette et tomt SharePoint-område.

 • Klikk Legg til sekundært område på Mitt område for å opprette et nytt område under Mitt område.

 • Velg en mal for å opprette et nytt område basert på en SharePoint-mal under Områdemaler.

Merknad  I tillegg til å åpne og opprette områder fra SharePoint Designer 2010 kan du åpne et SharePoint-område ved hjelp av webleseren og deretter åpne dette området i SharePoint Designer 2010 ved hjelp av tilgjengelige koblinger på Områdehandlinger-menyen, båndet og andre steder i SharePoint.

Til toppen av siden

Opprette lister, biblioteker og tilkoblinger til datakilder

I SharePoint Designer 2010 kan du opprette lister og biblioteker som ofte fungerer som datakilden for SharePoint-områder, og du kan opprette datakildetilkoblinger til XML-filer, eksterne databaser og webtjenester.

SharePoint-lister og -biblioteker

Hvis du vil opprette en SharePoint-liste eller et bibliotek, klikker du Lister og biblioteker i navigasjonsruten, og velger ett av følgende alternativer i kategorien Lister og biblioteker:

 • Klikk Egendefinert liste for å opprette en tom liste fra grunnen av.

 • Klikk SharePoint-liste for å opprette en liste som er basert på en SharePoint-listemal.

 • Klikk Dokumentbibliotek for å opprette et bibliotek som er basert på en SharePoint-bibliotekmal.

 • Klikk Ekstern liste for å opprette en ekstern liste basert på en ekstern innholdstype. (Eksterne innholdstyper beskrives nedenfor.)

 • Klikk Liste fra regneark for å opprette en liste som er basert på importerte regneark.

Datakildetilkoblinger

Hvis du vil opprette en datakildetilkobling, klikker du Datakilder i navigasjonsruten, og velger ett av følgende alternativer i kategorien Datakilder.

 • Klikk Koblet datakilde for å opprette en datatilkobling til flere datakilder.

 • Klikk Databasetilkobling for å opprette en datatilkobling til en database som støtter OLE DB- eller ODBC-protokollen.

 • Klikk Tilkobling for SOAP-tjeneste for å opprette en tilkobling til en XML-webtjeneste bruker SOAP (Simple Object Access Protocol).

 • Klikk REST-tjenestetilkobling for å opprette en tilkobling til et skript på serversiden ved hjelp av REST (Representational State Transfer).

 • Klikk XML-filtilkobling for å opprette en tilkobling til en XML-kildefil.

Eksterne innholdstyper

Ved hjelp av eksterne innholdstyper kan du koble til eksterne forretningsdatakilder og integrere disse kildene med SharePoint-området og støttede klientprogrammer. Når du oppretter en ekstern innholdstype, kan du opprette eksterne lister som gir brukere muligheten til å arbeide interaktivt med dataene som om de var en hvilket som helst SharePoint-liste eller -bibliotek.

Gjør følgende for å opprette en ekstern innholdstype.

 1. Klikk Eksterne innholdstyper i navigasjonsruten.

 2. Klikk Ekstern innholdstype i kategorien Eksterne innholdstyper, og lag deretter operasjonene, feltene og annet for den eksterne innholdstypen.

Til toppen av siden

Opprette egendefinerte visninger og skjemaer

I SharePoint Designer 2010 kan du opprette egendefinerte visninger og skjemaer for datakildene, som blir det egentlige grensesnittet for lesing og skriving av data til disse datakildene.

Visninger

En visning er en direktevisning av en datakilde som kan tilpasses, og som kan legges til på en hvilken som helst SharePoint-side. I SharePoint Designer 2010 kan du opprette listevisninger (som bruker webdelen XSLT-listevisning) og datavisninger (som bruker webdelen dataskjema). Utfør ett av følgende trinn for å opprette en liste- eller datavisning.

 • Klikk Lister og biblioteker i navigasjonsruten, velg listen du vil opprette en visning for, og klikk deretter Listevisning i kategorien Listeinnstillinger.

  Merknad  Det opprettes en visning som er knyttet til listen eller biblioteket. Brukere får dermed se visningen, og kan tilpasse den ved hjelp av Administrer visninger-gruppen i SharePoint-båndet.

 • Klikk Områdesider i navigasjonsruten, rediger siden der du vil opprette visningen, klikk kategorien Sett inn, velg Datavisning og velg deretter SharePoint-listen eller -biblioteket du vil bruke for visningen.

Skjemaer

Et skjema er en tilpassbar visning av en datakilde som du bruker til å sende inn eller skrive tilbake til datakilden. I SharePoint Designer 2010 kan du opprette listeskjemaer og dataskjemaer (som begge bruker webdelen dataskjema). Utfør ett av følgende trinn for å opprette et liste- eller dataskjema.

 • Klikk Lister og biblioteker i navigasjonsruten, velg listen du vil opprette et skjema for, og klikk deretter Listeskjema i kategorien Listeinnstillinger.

 • Klikk Områdesider i navigasjonsruten, rediger siden der du vil opprette skjemaet, klikk kategorien Sett inn, velg Skjema for nytt element, Skjema for redigering av elementer eller Skjema for visning av elementer, og velg datakilden du vil bruke for skjemaet.

Merknad  I tillegg til å bruke skjemautformingsverktøyene i SharePoint Designer 2010 kan du opprette og tilpasse SharePoint-skjemaer ved hjelp av Microsoft InfoPath 2010.

Til toppen av siden

Opprette egendefinerte arbeidsflyter

Du kan administrere forretningsprosesser ved hjelp av svært egendefinerte arbeidsflyter i SharePoint Designer 2010. Arbeidsflyter kan brukes til å administrere programprosesser i tillegg til menneskelig samarbeidsprosesser. Det finnes en rekke alternativer for å opprette arbeidsflyter.

Opprette arbeidsflyter i SharePoint Designer 2010

Når du oppretter en arbeidsflyt, kan du opprette en basert på en SharePoint-liste eller et bibliotek, du kan opprette en gjenbrukbar arbeidsflyt som kan brukes på alle lister eller biblioteker og kan du opprette en områdearbeidsflyt som fungerer på områdenivå.

Hvis du vil opprette disse arbeidsflytene, velger du Arbeidsflyter i navigasjonsruten, og utfører deretter ett av følgende i kategorien Arbeidsflyter:

 • Klikk Listearbeidsflyt, og velg listen du vil knytte arbeidsflyten til.

 • Klikk Arbeidsflyt som kan brukes på nytt for å opprette en gjenbrukbar arbeidsflyt som kan knyttes til alle lister eller biblioteker.

 • Klikk Områdearbeidsflyt for å opprette en arbeidsflyt som kan brukes på områdenivået.

Når du har opprettet arbeidsflyten, kan du bruke arbeidsflytutformeren til å strukturere betingelsene, handlingene og trinnene i arbeidsflyten. Bruk aktivitetsutformeren til å behandle hendelsene som er knyttet til hver aktivitet.

Importere arbeidsflyter fra Microsoft Visio 2010

I tillegg til å opprette arbeidsflyter i SharePoint Designer 2010 kan du importere en arbeidsflyt som er utformet i Microsoft Visio 2010, ved hjelp av de angitte arbeidsflytsjablongene og -malene.

Hvis du vil importere en arbeidsflyt, velger du Arbeidsflyter i navigasjonsruten, og utfører deretter ett av følgende i kategorien Arbeidsflyter:

 1. Klikk Importer fra Visio, og søk deretter gjennom filsystemet eller SharePoint-dokumentbiblioteket for å finne Visio Workflow Interchange-filen (VWI).

 2. Velg å knytte arbeidsflyten til en liste eller gjøre den til en arbeidsflyt som kan brukes på nytt, og klikk Fullfør.

 3. Start tilpasning av arbeidsflyten i SharePoint Designer.

Til toppen av siden

Utforme områdesider, hoveddokumenter og sideoppsett

Du kan opprette og tilpasse områdesider, hoveddokumenter og sideoppsett i SharePoint Designer 2010. Selv om hver av disse sidene tjener ulike formål, er sideredigeringsopplevelsen lik. Du kan legge til og fjerne tekst, bilder, koblinger, tabeller, webdeler, serverkontroller og mer. Bruk stildefinisjoner og gjennomgripende stilark på hoveddokumenter og sideoppsettene for å endre utseendet på området, eller tilføy varemerker slik at det samsvarer med bedriftens identitet.

Områdesider

Hvis du vil opprette en områdeside, velger du Områdesider i navigasjonsruten, og utfører deretter ett av følgende i kategorien Sider:

 • Klikk Webdel-side for å opprette en side som har webdeler for toppteksten og brødteksten, og som i tillegg vil bli knyttet til hoveddokumentet for området.

 • Klikk Side og velg ASPX eller HTML for å opprette en tom områdeside som ikke er knyttet til hoveddokumentet for området.

Hoveddokumenter

 • Klikk Hoveddokumenter i navigasjonsruten, og klikk deretter Tomt hoveddokument i kategorien Hoveddokumenter.

Sideoppsett

 • Klikk Sideoppsett i navigasjonsruten, og klikk deretter Nytt sideoppsett i kategorien Sideoppsett, og velg innholdstypegruppen og -navnet du vil basere sideoppsettet på.

Merknad  Hoveddokumenter og sideoppsett er deaktivert som standard for alle brukere, unntatt administratorer for områdesamling. Hvis du ikke ser alternativet for å vise eller redigere hoveddokumenter eller sideoppsett i SharePoint Designer 2010, kontakter du administratoren for webområdet for å få informasjon for hvordan du aktiverer disse alternativene.

Til toppen av siden

Lagre som en mal

Når du er ferdig med å tilpasse området, kan du lagre området eller deler av området som en mal slik at andre i organisasjonen kan bruke malen til å opprette lister, visninger, arbeidsflyter, websider og mer.

Du kan også bruke malen til å tilpasse området ytterligere i et annet miljø eller av andre brukere, for eksempel i webleseren eller i Microsoft Visual Studio.

Se etter alternativet Lagre som mal i SharePoint Designer 2010 for å benytte deg av denne funksjonaliteten.

Til toppen av siden

Gjelder for: SharePoint Designer 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk