Komme i gang med OneNote Staff Notebook: En veiledning for personalledere ved utdanningsinstitusjoner

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

OneNote Staff Notebook Creator for utdanningsinstitusjoner er en app for SharePoint Online som hjelper deg å konfigurere en OneNote-notatblokk for ansatte. Appen oppretter en personalenotatblokk, som inkluderer følgende tre deler:

 • Collaboration Space – en notatblokk for alle de ansatte og personallederen i gruppen der de kan dele, organisere og samarbeide.

 • Content Library – en notatblokk for personalledere der de kan dele kursmateriell med ansatte. En personalleder kan legge til og redigere innhold, mens ansatte bare har lesetilgang.

 • Staff Member Notebooks – private notatblokker som er delt mellom hver personalleder og hver enkelt ansatt. Personallederen kan få tilgang til disse notatblokkene når som helst, men ansatte kan ikke se notatblokkene til noen av de andre ansatte.

Scenarier for bruk av personalenotatblokker i utdanningsinstitusjoner

Vi har dokumentert noen mulige måter som personalledere og ansatte i utdanningsinstitusjoner kan bruke OneNote Staff Notebook på. Personalledere og ansatte kan være på klassetrinns-, skole-, fakultets-, avdelings- eller distriktsnivå. Det er opp til deg hvor mange du vil konfigurere. OneNote kan brukes på alle plattformer og på alle enheter, så det er enklere enn noensinne å lære og samarbeide hvor som helst, når som helst og på alle enheter. Det finnes uendelige muligheter, så hvis du har nye ideer, kan du dele dem med oss på OneNoteEdu@Microsoft.com.

Samarbeidsområde
 • Staff Meeting Notes – ha alle møtenotatene på ett sted, følg med på møtedeltakelsen og se gjennom møtereferater på et øyeblikk. Personalmøter, komiteer, klassetrinn, avdelinger eller profesjonelle læringsmiljøer. OneNote er tett integrert med Outlook og Office og har omfattende søkefunksjoner, slik at du aldri mister oversikten eller går glipp av noe.

 • Initiatives – planlegg skoletiltak sammen med andre, og hold ting organisert, for eksempel skoleforbedringer og pengeinnsamlinger.

 • «Tide Chart» for Student Highs and Lows – noen skoler har brukt denne nyskapende samarbeidsfunksjonen til å spore elevenes topp- og bunnivå over tid.

 • Cross-grade Lesson Plan Development – noen skoler konfigurerer en personalenotatblokk for en bestemt klasse som kan brukes på hele skolen til å utarbeide en undervisningsplan, for eksempel en undervisningsplan for matematikk på 9. trinn som ti lærere kan utarbeide og dele.

Innholdsbibliotek
 • Policies and Procedures – oppbevar viktig informasjon, for eksempel e-postmeldinger med vedlegg, skolens retningslinjer og andre ting, på ett sted. OneNote kan brukes på alle enheter og alle plattformer, så du kan få tilgang til den når som helst og hvor som helst, selv i frakoblet modus.

 • Dates and Deadlines – koblinger, klistrelapper, kalendere, tidsfrister, gjøremålslister – du kan plassere alt dette på et delt område som alle har tilgang til.

Bruk av den private notatblokken for ansatte
 • Professional Development (PD) – faglig utvikling / videreutdanning er et viktig aspekt for alle lærere og fakultetsmedlemmer. Den private notatblokken for ansatte egner seg godt til å registrere planer og tilbakemeldinger angående faglig utvikling, og til å dele og få tilbakemeldinger fra personallederen.

 • Classroom Observations – alle moderne klasseromsobservasjoner kan bevares i en privat notatblokk for ansatte. Ta bilder med OneNote-mobilappen (på en hvilken som helst enhet), og sett dem direkte inn i notatblokken for ansatte. Ta opp lyd med telefonen under observasjonen, eller bruk digitalt blekk til å ta håndskrevne notater. Med OneNotes fleksible sideoverflate får du et mye mer avansert miljø for klasseromsobservasjoner.

 • Lesson Plans and Feedback – læreren kan legge den digitale undervisningsplanen inn i en privat notatblokk for ansatte for å samle inn tilbakemelding på planen. Personallederen kan enkelt gi tilbakemelding i sanntid eller i frakoblet modus og kan bruke en hvilken som helst form for tilbakemelding, inkludert tekst, bilde, håndskrift, lyd eller til og med video. Den avanserte sideoverflaten i OneNote gjør det mulig å innhente og dele tilbakemeldinger på en mye mer fleksibel måte. Hvis en lærer er fraværende, kan personallederen ha planer som kan skrives ut til vikaren herfra.

 • Evaluation – personalledere kan få og dele privat tilbakemelding og evalueringsinformasjon i notatblokken for ansatte.

 • Parent Communication – ved hjelp av Outlook-funksjonen «send til OneNote» kan en lærer enkelt sende viktige e-postmeldinger til den private notatblokken for ansatte for senere referanse.

 • Individualized Education Program (IEP) – enkelte skoler har vurdert å bruke private notatblokker for ansatte til å registrere viktig informasjon om individuelle opplæringsplaner for elever. Dette gir ansatte og personallederen et sted for privat kommunikasjon og samarbeid.

Andre bruksområder for personalenotatblokker innen utdanning
 • Professional Learning Communities (PLC) – vi mener at OneNote Staff Notebook er et godt verktøy for å utvikle profesjonelle læringsfellesskap ved skoler. Det enkle oppsettet gjør at personallederen raskt kan konfigurere en notatblokk der personer kan samarbeide raskt og effektivt i sanntid. Det er også enkelt å legge til medeiere av notatblokken, slik at rektoren og andre administratorer har mulighet til å følge med på hva som skjer i notatblokken, og i tillegg være med på samarbeidet.

Det du trenger

 • SharePoint Online-oppsett for skolen som en del av et Office 365-abonnement.

 • En organisasjonskonto for deg selv (lederen) med Full kontroll-tillatelse til å bruke OneNote Staff Notebook-appen for å opprette personalenotatblokkene.

 • Ansatte må ha en Office 365-organisasjonskonto.

 • OneNote Staff Notebook-appen må være lagt til på SharePoint-nettstedene av noen på skolen som har Leieradministrator-tillatelse. Henvis IT-administratoren til installasjonsstedet for OneNote Staff Notebook-appen i SharePoint App Store.

  Administratoren kan finne instruksjonene her: Finn ut hvordan en IT-administrator kan installere OneNote Staff Notebook for skolen.

 • Internet Explorer 10 eller Internet Explorer 11 for OneNote Staff Notebook-appen. Andre moderne nettlesere skal også fungere.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å komme i gang med å opprette en personalenotatblokk med OneNote Staff Notebook-appen.

Åpne OneNote Staff Notebook-appen

 1. Gå til SharePoint-nettstedet der du vil opprette personalenotatblokkene.

  OneNote Staff Notebook støtter nå oppretting av personalenotatblokker i OneDrive for Business. IT-administratoren kan finne mer informasjon om å konfigurere et skolenettsted for personalenotatblokker her: Finn ut hvordan en IT-administrator kan installere OneNote Staff Notebook for skolen. Kontakt IT-administratoren om nettstedsplassering når den er klar til bruk.

 2. Klikk Linjebundet A-gir øverst til høyre, og klikk deretter Nettstedsinnhold.

  Nettstedsinnholdet.

 3. Klikk OneNote Staff Notebook.

  Opprett en ny personalnotatblokk.

  Tips!: Hvis OneNote Staff Notebook-appen ikke vises på den første siden, kan du bla gjennom nettstedsinnholdet nederst på siden, eller søke etter OneNote Staff Notebook i søkeboksen for nettstedsinnhold.

  Obs!: OneNote Staff Notebook må være installert, og du (lederen) må ha Full kontroll-tillatelse til dette SharePoint-nettstedet.

Opprett en personalenotatblokk

 1. Klikk Create a staff notebook fra de tilgjengelige alternativene.

  Velkommen til Staff Notebook Creator.

 2. Gi navn til den nye notatblokken, og klikk deretter Next.

  Tips!: Vi anbefaler at du oppretter en egen notatblokk for hver ansattgruppe. Hvis du for eksempel er leder for flere grupper med lærere, oppretter du en notatblokk for hver gruppe. Gi hver notatblokk et unikt navn som du og de ansatte enkelt kjenner igjen. Du kan for eksempel kalle notatblokkene «Lærere opp til 6. trinn», «Lærere opp til 10. trinn» og så videre.

  Obs!: Notatblokkene du oppretter, må ha unike navn, og de kan ikke inneholde tegnene # / * ? " | < > : . % ' \.

  Notatblokkoversikten.

(Valgfritt) Legg til en annen medeier blant de ansatte

I dette skjermbildet har du muligheten til å legge til en annen eier i notatblokken. Alle eiere som legges til, har de samme tillatelser som du har. Du kan legge til så mange eiere du ønsker.

 • Skriv inn navnene til medeierne, og klikk Next.

  Legg til en medeier

  Fullfør å legge til en medeier

Legg til de ansatte i personalenotatblokken

Du kan legge til hver enkelt ansatt manuelt eller flere om gangen.

Obs!: De ansatte må ha en Office 365-organisasjonskonto for at du kan gå videre med dette trinnet. Hvis du ikke er sikker på om de har det, kan du spørre IT-administratoren.

Legg til ansatte enkeltvis

 1. Skriv inn navnet til den ansatte i tekstboksen, og trykk deretter ENTER.

  Etter hvert som du skriver vil appen finne mulige treff. Du kan for eksempel skrive inn Jørgen, og den finner alle ansatte med dette navnet.

  Legge til ansatte enkeltvis.

 2. Gjenta trinn 1 til du har lagt til alle de ansatte i gruppen, og klikk deretter Next.

Legg til flere ansatte om gangen

 1. Kopier og lim inn en liste med navnene på de ansatte, atskilt med semikolon (;) i tekstboksen.

  Når du har limt inn navnene på de ansatte i tekstboksen, vil appen slå opp hvert navn. Det kan ta litt tid å løse navnene automatisk. Når den ikke finner noe, kan du skrive inn navnet på nytt eller fjerne det fra tekstboksen.

  Legg til flere ansatte i notatblokken på én gang.

 2. Klikk Next når du har lagt til alle de ansatte og navnene er løst.

Start hver personalenotatblokk med inndelinger

 1. La boksene ved siden av standardinndelingene som du vil opprette i den ansattes notatblokk, være avmerket.

  Utforme private områder

 2. Klikk Add more for å legge til flere inndelinger i den ansattes notatblokk.

 3. Klikk Next når du er ferdig.

  Du kan legge til, fjerne og slette inndelinger direkte i de ansattes notatblokker når personalenotatblokken er opprettet.

Fullfør personalenotatblokken

 1. Klikk Staff leader's notebook og Staff member's notebook for å kontrollere hvordan delnotatblokker og inndelinger blir opprettet for de ansatte.

 2. Klikk Inline b pil tilbake for å gå tilbake for å legge til eller fjerne inndelinger, eller klikk Create for å få appen til å opprette personalenotatblokken.

  forhåndsvis notatblokken.

 3. Klikk koblingen med navnet på notatblokken (i dette eksemplet er det Lærere – 6. trinn) for å åpne notatblokken i OneNote. I tillegg til at det automatisk sendes en e-post, har du muligheten til å kopiere koblingen for å sende den i en e-post eller for å ta vare på den til senere bruk. Du kan hente denne koblingen senere i OneNote 2013 ved å høyreklikke notatblokken i notatblokklisten, og deretter klikke Kopier kobling til notatblokk.

  Den samme koblingen brukes av alle ansatte for å få tilgang til personalenotatblokken. Hvis du lager notatblokker til flere ansattgrupper, vil hver kobling være forskjellig.

  Nå er du ferdig.

  Tips!: Du kan for eksempel legge til innhold ved å plassere det i innholdsbiblioteket før du inviterer ansatte til å bruke personalenotatblokken. Ta vare på en kopi av koblingen mens du ferdigstiller notatblokken, og del koblingen med de ansatte når den er klar.

Få koblinger til alle personalenotatblokkene du har

Når du skal finne en kobling til en personalenotatblokk som du har, kan du ganske enkelt starte appen og klikke knappen Get notebook links.

Få koblinger til notatblokkene.

Da åpnes en side som inneholder alle personalenotatblokker du har opprettet, og en kobling til hver av dem. Merk koblingen, trykk CTRL+C for å kopiere den, og lim den inn i en e-post til de ansatte.

Hvordan kan de ansatte finne koblingen til en personalenotatblokk?

OneDrive for Business

Hvis en leder oppretter personalenotatblokken i OneDrive for Business eller et SharePoint-gruppenettsted, vises den automatisk i den ansattes Delt med meg-mappe i OneDrive for Business.

I dette eksemplet har lederen laget notatblokken Lærere – 6. trinn og lagt til alle de ansatte i gruppen. Når en ansatt går til sin OneDrive for Business og ser under koblingen Delt med meg, vises notatblokken Lærere – 6. trinn automatisk.

Delt med meg.

SharePoint-gruppenettsted

Noen skoler krever at alle de ansatte oppretter personalenotatblokker under et bestemt gruppenettsted. Hvis skolen eller kommunen krever dette, legger OneNote Staff Notebook automatisk til en oppføring for personalenotatblokker i navigasjonsruten Hurtigstart på venstre side av skjermen i SharePoint.

Finn en kobling med SharePoint

de ferdige notatblokkene dine

Administrere Personalenotatblokker

Hvis du vil behandle andre funksjoner for Personalenotatblokkene, klikker du knappen Behandle notatblokker.

Skjermbilde av ikonet for notatblokklister.

Dette viser en side som viser alle Personalenotatblokkene som er opprettet av du, samt informasjon for å tilpasse hver enkelt.

Alternativer inkluderer:

 • Gi nytt navn til ansatte inndelinger – Hvis du vil gi alle ansatte inndelinger, klikk lille blyantikonet, og skriv deretter inn det nye navnet på inndelingen. Pass på at du klikker Lagre etter gi nytt navn til ansatte inndelinger.

 • Legge til ansatte inndelinger – Hvis du vil distribuere en ny inndeling til alle ansatte, klikker du knappen Legg til inndeling. Pass på at du klikker Lagre når du har lagt elevinndelinger.

 • Låse Collaboration Space – aktivere dette alternativet endres den samarbeidsområde til skrivebeskyttet (eller låsing av) til å hindre at alle ansatte redigerer. Du kan aktivere/deaktivere bytte fra låst til låses opp når som helst.

 • Åpne Personalenotatblokken , klikk Åpne for å åpne Personalenotatblokken.

 • Dele en kobling til Personalenotatblokken – Velg for å sende en kobling til Personalenotatblokken ansatte, og kopiere teksten i boksen Koble, og lim den inn i en e-postmelding.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×