Komme i gang: Porteføljeledere

I TE000130158 er porteføljelederne personene som leder prosjektforslag gjennom prosessen med å sammenligne forslag mot forretningsbehov, økonomiske betingelser og andre avgjørende faktorer.

Er du en porteføljeleder? I så fall velkommen til TE000130158! Du kan bruke dette verktøyet til å definere maler for prosjektforslag, konfigurere faser og trinn i arbeidsflyten og definere og utføre porteføljeanalyser ved hjelp av virksomhetsfaktorer, kostnadsbetingelser og ressursbegrensninger.

I denne artikkelen

Hva er Project Web App?

Bli orientert

Hva må du gjøre?

Trinn 1: Arbeide med områdeadministratoren

Trinn 2: Definere og prioritere virksomhetsfaktorer

Trinn 3: Analysere prosjektforslag

Slik får du hjelp

Hva er Project Web App?

TE000130158 er én del av en komplett løsning for prosjektstyring i bedrifter. Denne løsningen omfatter klientprogrammet Project Professional og serveren Project Server. TE000130158 er en del av Project Server. Det er et robust webprogram som brukes til å gjøre alt fra å analysere porteføljer og behandle behov til å registrere timer og oppdatere aktivitetsstatus.

Bli orientert

Grensesnittet i TE000130158 består av tre hovedområder: Hurtigstartlinjen, båndet og innholdsområdet.

Hurtigstartlinjen viser hovedvisningene og sider som du får tilgang til. Du kan klikke disse koblingene for å navigere til forskjellige områder av programmet. Noen sider i TE000130158 inneholder ikke hurtigstartlinjen. Når du for eksempel fyller ut et skjema, må du fullføre og lagre skjemaet, eller avbryte for å gå ut av det, for å se hurtigstartlinjen.

Båndet er verktøylinjen som du bruker til å utføre handlinger på hva som er i innholdsvisningsområdet. Det kan være flere kategorier på båndet, for å bytte mellom ulike sett med handlinger. Hver kategori inneholder grupper med relaterte knapper som du kan bruke til å arbeide med sideinnholdet.

Innholdsområdet inneholder informasjon om porteføljer, prosjekter og aktiviteter. Dette er hovedfokuset på hver side og er stedet der du legger inn og gjennomgår data.

Til toppen av siden

Hva må du gjøre?

Utgangspunktet for porteføljeledere avhenger av hvor mye som allerede er definert i organisasjonens implementering av TE000130158.

Trinn 1: Arbeide med områdeadministratoren

Hvis organisasjonen nettopp har installert TE000130158 og fortsatt er i ferd med å konfigurere den, er din rolle som porteføljeleder å arbeide med områdeadministratoren for å definere arbeidsflyten for prosjektlivssyklusen og oppsettet for sidene som skal brukes til å samle informasjon om prosjektforslag.

  • Prosjektlivssyklus    Prosjektlivssyklusen representeres i TE000130158 ved hjelp av en arbeidsflyt som er definert av organisasjonens områdeadministrator. Denne arbeidsflyten viser hvem som må godkjenne hva på ulike tidspunkt i livssyklusen. Arbeidsflyt bygges ved hjelp av faser og trinn.

    Prosjektlivssyklusen inneholder kanskje fasene opprette, velge, planlegge og styre. Innenfor opprettelsesfasen har du kanskje faser for innhenting av forslagsdetaljer, gjennomgang av forslag og avvisning av forslag. Et forslag begynner i fasen for innhenting av forslagsdetaljer. Når personen som foreslår prosjektet leverer detaljene, flyttes forslaget til gjennomgang av forslag. Hvis interessentene går gjennom forslaget og avgjør at det er verdt å arbeide videre med, flyttes forslaget til valgfasen. Hvis interessentene bestemmer seg for å avvise forslaget, flyttes det til avvisning av forslag, der årsaken til avvisningen kommuniseres til den som foreslo prosjektet.

    Hvis organisasjonen er i de innledende fasene av å konfigurere TE000130158, er det smart å starte med å definere logikken i prosjektlivssyklusen. Du må tenke gjennom hva fasene og trinnene i prosjektlivssyklusen betyr for organisasjonen, og kommunisere dette til områdeadministratoren.

  • Prosjektdetaljsider    Områdeadministratoren er personen som faktisk setter opp sidene som brukes til å registrere detaljer om prosjektforslag, men porteføljelederen har ansvaret for å bestemme hva slags informasjon som må samles inn i hver av fasene og trinnene i prosjektlivssyklusen. Du må tenke gjennom hva slags informasjon som er kritisk for å ta avgjørelser i tilknytning til fasene og trinnene i livssyklusen, og deretter kommunisere informasjonen til områdeadministratoren i organisasjonen.

Når områdeadministratoren har konfigurert TE000130158 til å gjenspeile denne informasjonen, kan du gå videre til neste del, der du som porteføljeleder skal definere og prioritere organisasjonens virksomhetsfaktorer.

Trinn 2: Definere og prioritere virksomhetsfaktorer

Prosjektinvesteringer bør foretas etter hvor godt de bidrar til å oppnå forretningsmålene til en organisasjon. Porteføljeledere er ansvarlige for å samle disse virksomhetsfaktorene i TE000130158 og deretter føre dem gjennom en prioriteringsprosess med de riktige interessentene.

Hvis du vil angi organisasjonens virksomhetsfaktorer i TE000130158, klikker du Virksomhetsdriverbibliotek under Porteføljestrategi på hurtigstartlinjen. Du kan bruke verktøyene i kategorien Driver på båndet til å opprette nye virksomhetsfaktorer.

Når du har angitt alle virksomhetsfaktorene for organisasjonen i virksomhetsdriverbiblioteket, er det neste trinnet å prioritere disse driverne. Ved å prioritere drivere får du en mer realistisk representasjon av organisasjonens strategiske målsettinger, som til slutt vil føre til mer nøyaktige prosjektforslagsvurderinger under porteføljeanalysen. Hvis du vil prioritere virksomhetsfaktorene, klikker du Driverprioriteringer under Porteføljestrategi på hurtigstartlinjen.

Trinn 3: Analysere prosjektforslag

Når personer begynner å foreslå prosjekter, er din rolle som porteføljeleder å analysere hvert forslag for inkludering i organisasjonens prosjektportefølje. Resultatene av denne analysen avgjør om forslaget godkjennes som prosjekt, eller blir avvist.

Hvis du vil analysere forslag som er sendt inn, i TE000130158, klikker du Porteføljeanalyser under Porteføljestrategi på hurtigstartlinjen. Bruk verktøyene i kategorien Analyser på båndet til å opprette en ny analyse.

Til toppen av siden

Slik får du hjelp

Microsoft tilbyr flere glimrende videoressurser som forklarer denne nye funksjonen:

Hvis du støter på problemer når du bruker TE000130158, kan du følge denne fremgangsmåten for å forsøke å finne en løsning.

  1. Webressurser    Forsøk å finne et svar på spørsmålet ditt på Office.com. Hvis du ikke finner det du trenger der, kan du forsøke løsningssenteret for Project Server 2010.

  2. Områdeadministrator     Hvis du ikke kan finne en løsning, tar du kontakt med organisasjonens områdeadministrator for Project Server for å få hjelp.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×