Kommandolinjebrytere for InfoPath

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen viser deg hvordan du tilpasser måten Microsoft Office InfoPath starter på ved å legge til brytere og parametere i oppstartskommandoen. Du kan også bruke disse bryterne og parameterne med oppstartskommandoen i en satsvis fil eller etter en ledetekst.

Obs!: Kommandolinjebrytere kalles også kommandolinjealternativer eller kommandolinjeparametere.

Du kan for eksempel bruke disse bryterne og parameterne til å starte InfoPath med en bestemt skjemamal, starte InfoPath med en bestemt skjemamal som godtar inndataparametere, eller du kan tømme hurtigbufferen for alle skjemamaler. Hvis du vil bruke en bryter og eventuelle tilknyttede parametere én gang, kan du skrive inn kommandoen i dialogboksen Kjør(startknappen) i Microsoft Windows. Hvis du vil bruke samme bryter og parametere hver gang du åpner InfoPath, kan du opprette en snarvei på skrivebordet for å gjøre dette.

I denne artikkelen

Bruke en bryter én gang ved å legge den til i Kjør-kommandoen

Gjøre en bryter tilgjengelig for gjenbruk ved å opprette en snarvei

Tilgjengelige brytere og parametere

Bruke en bryter én gang ved å legge den til i Kjør-kommandoen

Hvis du vil fullføre denne prosedyren må du først kontrollere plasseringen av filen InfoPath.exe på datamaskinen. Hvis du godtok mappen standardplasseringer da du installerte InfoPath, er InfoPath.exe filen sannsynligvis plassert på C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Hvis du ikke finner InfoPath.exe-filen på denne plasseringen, søker du etter filen og notere den fullstendige banen.

 1. Klikk Start i Microsoft Windows, og klikk deretter Kjør.

 2. I dialogboksen Kjør skriver du inn et dobbelt anførselstegn, hele banen til filen InfoPath.exe (inkludert filnavnet) og deretter et dobbelt anførselstegn.

 3. Etter det doble anførselstegnet skriver du inn et mellomrom etterfulgt av bryteren og eventuelle parametere du vil bruke. Du kan for eksempel skrive inn: "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Obs!: Brytere og parametere skiller ikke mellom store og små bokstaver. /A er for eksempel det samme som /a. Husk å ta med ett mellomrom før bryteren og ett mellomrom før hver parameter. Hvis parameteren inneholder mellomrom, begynner og avslutter du parameteren med doble anførselstegn.

Neste gang du starter InfoPath, returnerer programmet til de tidligere standard oppstartsinnstillingene. Se delen nedenfor hvis du vil gjøre de egendefinerte oppstartsinnstillingene tilgjengelige for gjentatt bruk-

Til toppen av siden

Gjøre en bryter tilgjengelig for gjenbruk ved å opprette en snarvei

Hvis du vi gjøre de egendefinerte oppstartsinnstillingene tilgjengelige for gjentatt bruk, kan du lagre dem som en snarvei på skrivebordet. Hvis du skal bruke denne fremgangsmåten, må du først kontrollere plasseringen av filen InfoPath.exe på datamaskinen. Hvis du godtok standard mappeplasseringer da du installerte InfoPath, ligger InfoPath.exe antakelig på C:\Programfiler\Microsoft Office\Office 12\. Hvis du ikke finner InfoPath.exe her, søker du etter den og noterer deg hele banen.

 1. Høyreklikk skrivebordet i Windows, velg Ny, og klikk deretter Snarvei på hurtigmenyen.

 2. I veiviseren for snarveier skriver du inn et dobbelt anførselstegn, hele banen til filen InfoPath.exe (inkludert filnavnet) og deretter et dobbelt anførselstegn i boksen Skriv inn plasseringen til elementet.

 3. Etter det doble anførselstegnet skriver du inn et mellomrom etterfulgt av bryteren og eventuelle parametere du vil bruke. Du kan for eksempel skrive inn: "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Obs!: Brytere og parametere skiller ikke mellom store og små bokstaver. /A er for eksempel det samme som /a. Husk å ta med ett mellomrom før bryteren og ett mellomrom før hver parameter. Hvis parameteren inneholder mellomrom, begynner og avslutter du parameteren med doble anførselstegn.

 4. Klikk Neste.

 5. I boksen Skriv inn et navn på denne snarveien skriver du inn et navn på snarveien, og deretter klikker du Fullfør. Veiviseren oppretter snarveien og plasserer den på skrivebordet.

Du kan opprette mange forskjellige snarveier, som hver gjelder ulike brytere og parametere, for oppstart av programmet.

Til toppen av siden

Tilgjengelige brytere og parametere

Tabellen nedenfor viser alle bryterne og parameterne som er tilgjengelige i InfoPath.

Bryter og parameter

Beskrivelse

skjema

Åpner det angitte skjemaet slik at du kan fylle den ut. Navnet på skjemaet kan være et filnavn, en fullstendige banen og filnavnet eller Uniform Resource Name (URN).

Eksempel    Skriv inn følgende for å starte InfoPath og åpne skjemaet MyForm.xml:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

skjemamal

Åpner et nytt skjema, basert på den angitte skjemamalen, slik at du kan fylle det ut. Navnet på skjemaet kan være et filnavn, en fullstendig bane og filnavn eller et URN.

Eksempel    Skriv inn følgende for å starte InfoPath og åpne et nytt skjema basert på skjemamalen ExpenseReportTemplate.xsn:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

skjema mal/InputParameters param1 = verdi & param2 = verdi & param3 = verdi

Åpner et nytt skjema, basert på skjemamalen som er publisert til en delt nettverksressurs, og sender parameterne til skjemaet. Skjemamalen må ha forvaltet kode eller skript for å behandle parameterne i alternativet /InputParameters. Navnet på skjemamalen kan være et filnavn, en fullstendig bane og filnavn eller et URN.

Parameterlisten starter etter InfoPath.exe med et mellomrom, og den etterfølges av navnet på parameteren, et likhetstegn (=) og verdien for parameteren. Parameterne er atskilt med et &-tegn. Ikke bruk mellomrom mellom spørsmålstegnet og hver parameter.

Et parameternavn uten en verdi sendes som en parameter med nullverdi, og en verdi uten et tilsvarende parameternavn ignoreres.

Hvis du vil ha mer informasjon om behandling av inndataparametere, se dokumentasjonen for InfoPath-utviklere.

Eksempel    Tenk deg at du har en skjemamal, ExpenseReportTemplate.xsn, med et skript som kan behandle to inndataparametere med navnet department og organization. Skjemamalen ble publisert til en delt nettverksmappe med navnet NewForms på en server som heter Reports. Skriv inn følgende for å starte InfoPath og åpne en ny skjemamal med en department-parameter som er lik 10, og en organization-parameter som er lik 325:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department=10&organization=325

skjema mal/InputParameters? param1 = verdi & param2 = verdi & param3 = verdi

Åpner et nytt skjema basert på skjemamalen er publisert på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007, og deretter sender parameterne i skjemaet. Skjemamalen må ha forvaltet kode eller skript for å behandle parametere i alternativet/InputParameters . Navnet på skjemamalen kan være et filnavn, en fullstendige banen og filnavnet eller et URN.

Parameterlisten starter med et spørsmålstegn (?), etterfulgt av navnet på parameteren, et likhetstegn (=) og verdien for parameteren. Parameterne er atskilt med et &-tegn. Ikke bruk mellomrom mellom spørsmålstegnet etter bryteren /InputParameter og hver parameter.

Et parameternavn uten en verdi sendes som en parameter med nullverdi, og en verdi uten et tilsvarende parameternavn ignoreres.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver forvaltet kode for inndataparametere, se dokumentasjonen for InfoPath-utviklere.

Eksempel    La oss si at du har en skjemamal, ExpenseReportTemplate.xsn, med forvaltet kode som kan behandle to inndataparametere kalt avdeling og organisasjonen. Skjemamalen ble publisert til en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0 med URL-adressen http://fabrikam. Hvis du vil starte InfoPath og åpne en ny skjemamal med en avdeling-parameter som er lik 10 og en parameter i organisasjonen som er lik 325, skriver du inn følgende:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organization = 325

/ nytt skjema/defaultsavelocation < URL >

Alternativet / new åpnes det eksisterende skjemaet og alternativet/defaultsavelocation angir banen for dialogboksen Lagre som til den angitte Uniform Resource Locator (URL). URL-adressen vises i dialogboksen Lagre som for første gang skjemaet er lagret.

Eksempel    Skriv inn følgende for å starte InfoPath, åpne skjemaet MyForm.xml og sette banen for lagring av skjemaet til C:\MyForms:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /new MyForm.xml /defaultsavelocation C:\MyForms

skjema/mal defaultsavelocation < URL >

Åpner et nytt skjema basert på skjemamalen, og setter banene for dialogboksen Lagre som til den angitte URL-adressen. URL-adressen vises i dialogboksen Lagre som første gang skjemaet lagres.

Eksempel    Hvis du vil starte InfoPath, åpne et nytt skjema basert på skjemamalen ExpenseReportTemplate.xsn, og deretter angir du banen der du vil at brukeren skal lagre skjemaet i Windows SharePoint Services dokument biblioteket http://fabrikam/sites/Reports, skriver du inn følgende:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" / defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ aggregere "form1 | skjema2 | form3" "skjemamal"

Fletter skjemaene til et nytt skjema som er basert på skjemamalen. Skjemaene må være atskilt med en loddrett strek (|), og alle skjemaene må være plassert i anførselstegn (").

Eksempel    Tenk deg at du vil flette skjemaene MyForm1.xml og MyForm2.xml til et nytt skjema som er basert på skjemamalen ExpenseReportTemplate.xsn. Den nye skjemamalen lagres i Skjemaer-mappen på datamaskinen. Skriv inn følgende for å starte InfoPath og flette de to eksisterende skjemaene:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /aggregate "MyForm1.xml|MyForm2.xml" C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn

/ design skjemamal

Åpner den angitte skjemamalen i utformingsmodus. Hvis ingen skjemamal er angitt, startes InfoPath i utformingsmodus uten en skjemamal.

Eksempel    Skriv inn følgende for å starte InfoPath i utformingsmodus med skjemamalen ExpenseReportTemplate.xsn:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn

/ design/ReadOnly skjema-mal

Åpner den angitte skjemamalen i utformingsmodus. Du kan gjøre endringer i skjemamalen, men du må lagre den på et annet sted enn du åpnet den fra.

Tips!: Bruk dette alternativet til å åpne og redigere en eksisterende skjemamal som er publisert. Denne bryteren kan hindre at du ved et uhell skriver over skjemamalen på publiseringsstedet ved at det kreves at du lagrer skjemamalen på et annet sted. Hvis du skriver over en publisert skjemamal ved å lagre skjemamalen på publiseringsstedet i stedet for å bruke publiseringsveiviseren, kan det hende at brukerne ikke kan opprette et nytt skjema eller endre eksisterende skjemaer som er basert på denne skjemamalen. Når du har lagret skjemamalen på et annet sted og deretter endrer den, kan du bruke publiseringsveiviseren til å publisere og overskrive skjemamalen på publiseringsstedet.

Eksempel    Skriv inn følgende for å starte InfoPath i utformingsmodus med skjemamalen ExpenseReportTemplate.xsn, og for å sikre at du ikke skriver over skjemamalen på det opprinnelige stedet:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design ExpenseReportTemplate.xsn /readonly

/embedding

Starter InfoPath uten å vise vinduet Microsoft Office InfoPath. Utviklere brukere dette alternativet ved testing av egendefinerte programmer med InfoPath.

Eksempel    Skriv inn følgende for å gjøre dette:

C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /embedding

/cache ClearAll

Starter InfoPath og tømmer hurtigbufferen der skjemamaler er lagret på datamaskinen. Bruk dette alternativet til å fjerne ubrukte skjemamaler fra brukernes datamaskiner og øke tilgjengelig plass på diskstasjonen. Du kan bruke dette alternativet med et eksisterende skjema eller et nytt skjema som er basert på skjemamalen.

Eksempel    Skriv inn følgende for å starte InfoPath, åpne skjemaet MyForm.xml og tømme hurtigbufferen for alle skjemamaler:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MyForm.xml /cache ClearAll


Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×