Kommandolinjebrytere for InfoPath

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen viser deg hvordan du tilpasser måten Microsoft Office InfoPath starter ved å legge til brytere og parametere oppstartskommandoen. Du kan også bruke disse brytere og parametere med oppstartskommandoen ved ledeteksten eller i en satsvis fil.

Obs!: Kommandolinjebrytere kalles også kommandolinjealternativer eller kommandolinjeparametere.

Du kan for eksempel bruke disse bryterne og parameterne til å starte InfoPath med en bestemt skjemamal, starte InfoPath med en bestemt skjemamal som godtar inndataparametere, eller du kan tømme hurtigbufferen for alle skjemamaler. Hvis du vil bruke en bryter og eventuelle tilknyttede parametere én gang, kan du skrive inn kommandoen i dialogboksen Kjør(startknappen) i Microsoft Windows. Hvis du vil bruke samme bryter og parametere hver gang du åpner InfoPath, kan du opprette en snarvei på skrivebordet for å gjøre dette.

I denne artikkelen

Bruke en bryter én gang ved å legge den til i Kjør-kommandoen

Gjøre en bryter tilgjengelig for gjenbruk ved å opprette en snarvei

Tilgjengelige brytere og parametere

Bruke en bryter én gang ved å legge den til i Kjør-kommandoen

Hvis du vil fullføre denne prosedyren må du først kontrollere plasseringen av filen InfoPath.exe på datamaskinen. Hvis du godtok mappen standardplasseringer da du installerte InfoPath, er InfoPath.exe filen sannsynligvis plassert på C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Hvis du ikke finner InfoPath.exe-filen på denne plasseringen, søker du etter filen og notere den fullstendige banen.

 1. Klikk Start i Microsoft Windows, og klikk deretter Kjør.

 2. Skriv inn et doble anførselstegn, den fullstendige banen til filen InfoPath.exe (inkludert filnavnet), og deretter doble anførselstegn i dialogboksen Kjør.

 3. Skriv inn et mellomrom etterfulgt av bryteren og eventuelle parametere som du vil bruke etter doble anførselstegn. Du kan for eksempel skrive: "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn/InputParameters avdeling = 10 & organization = 325.

  Obs!: Brytere og parametere skilles ikke. Hvis du for eksempel er /A den samme som/a. Husk å ta med ett mellomrom før bryteren og ett mellomrom før hver parameter. Hvis parameteren inneholder mellomrom, starte og avslutte parameteren med doble anførselstegn.

Neste gang du starter InfoPath, kommer programmet tilbake til forrige oppstart standardinnstillingene. Hvis du vil at dine tilpassede oppstartsinnstillinger tilgjengelige for gjentatt bruk, kan du se neste del.

Til toppen av siden

Gjøre en bryter tilgjengelig for gjenbruk ved å opprette en snarvei

Hvis du vil at dine tilpassede oppstartsinnstillinger tilgjengelige for gjentatt bruk, kan du lagre dem på skrivebordet som en snarvei. Hvis du vil fullføre denne prosedyren må du først kontrollere plasseringen av filen InfoPath.exe på datamaskinen. Hvis du godtok mappen standardplasseringer da du installerte InfoPath, vil sannsynligvis InfoPath.exe filen ligger på. C:\Programfiler\Microsoft c:\Programfiler\Microsoft Office\Office 12\. Hvis du ikke finner InfoPath.exe-filen på denne plasseringen, søker du etter filen og notere den fullstendige banen.

 1. Høyreklikk skrivebordet i Windows, velg Ny, og klikk deretter Snarvei på hurtigmenyen.

 2. Skriv inn doble anførselstegn, den fullstendige banen til filen InfoPath.exe (inkludert filnavnet), og deretter doble anførselstegn i veiviseren for å opprette snarveien, i boksen Skriv inn plasseringen til elementet.

 3. Skriv inn et mellomrom etterfulgt av bryteren og eventuelle parametere som du vil bruke etter doble anførselstegn. Du kan for eksempel skrive: "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn/InputParameters avdeling = 10 & organization = 325.

  Obs!: Brytere og parametere skilles ikke. Hvis du for eksempel er /A den samme som/a. Husk å ta med ett mellomrom før bryteren og ett mellomrom før hver parameter. Hvis parameteren inneholder mellomrom, starte og avslutte parameteren med doble anførselstegn.

 4. Klikk Neste.

 5. Skriv inn et navn for snarveien i boksen Skriv inn et navn på denne snarveien, og klikk deretter Fullfør. Veiviseren oppretter snarveien og plasserer den på skrivebordet.

Du kan lage en rekke snarveier som angir ulike brytere og parametere for programmet ved oppstart.

Til toppen av siden

Tilgjengelige brytere og parametere

Tabellen nedenfor viser alle bryterne og parameterne som er tilgjengelige i InfoPath.

Bryter og Parameter

Beskrivelse

skjema

Åpner det angitte skjemaet slik at du kan fylle den ut. Navnet på skjemaet kan være et filnavn, en fullstendige banen og filnavnet eller Uniform Resource Name (URN).

Eksempel    Hvis du vil starte InfoPath og åpne skjemaet MyForm.xml, skriver du inn følgende:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

skjemamal

Åpner et nytt skjema, basert på den angitte skjemamalen, slik at du kan fylle den ut. Navnet på skjemaet kan være et filnavn, en fullstendige banen og filnavnet eller et URN.

Eksempel    Hvis du vil starte InfoPath og åpne et nytt skjema basert på skjemamalen ExpenseReportTemplate.xsn, skriver du inn følgende:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

skjema mal/InputParameters param1 = verdi & param2 = verdi & param3 = verdi

Åpner et nytt skjema, basert på skjemamalen publisert til en delt nettverksressurs, og sender parameterne i skjemaet. Skjemamalen må ha forvaltet kode eller skript for å behandle parametere i alternativet/InputParameters . Navnet på skjemamalen kan være et filnavn, en fullstendige banen og filnavnet eller et URN.

Parameterlisten starter etter InfoPath.exe med et mellomrom, og deretter etterfulgt av navnet på parameteren, et likhetstegn (=) og verdien for parameteren. Hver parameter er atskilt med et-tegnet (&). Ikke bruk mellomrom mellom spørsmålstegnet og hver parameter.

Et navn på parameter uten en verdi er sendt som en parameter med nullverdi, og en verdi uten en tilsvarende parameternavn ignoreres.

Hvis du vil ha mer informasjon om behandling av inndataparametere, kan du se InfoPath-utviklere.

Eksempel    La oss si at du har en skjemamal, ExpenseReportTemplate.xsn, med et skript som kan behandle to inndataparametere kalt avdeling og organisasjonen. Skjemamalen ble publisert til en delt nettverksmappe navnet NewForms på en server kalt rapporter. Hvis du vil starte InfoPath og åpne en ny skjemamal med en avdeling-parameter som er lik 10 og en parameter i organisasjonen som er lik 325, skriver du inn følgende:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organization = 325

skjema mal/InputParameters? param1 = verdi & param2 = verdi & param3 = verdi

Åpner et nytt skjema basert på skjemamalen er publisert på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007, og deretter sender parameterne i skjemaet. Skjemamalen må ha forvaltet kode eller skript for å behandle parametere i alternativet/InputParameters . Navnet på skjemamalen kan være et filnavn, en fullstendige banen og filnavnet eller et URN.

Parameterlisten starter med et spørsmålstegn (?), etterfulgt av navnet på parameteren, et likhetstegn (=) og verdien for parameteren. Hver parameter er atskilt med et-tegnet (&). Ikke bruk mellomrom mellom spørsmålstegnet etter bryteren/InputParameter og hver parameter.

Et navn på parameter uten en verdi er sendt som en parameter med nullverdi, og en verdi uten en tilsvarende parameternavn ignoreres.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver forvaltet kode for inndataparametere, kan du se InfoPath-utviklere.

Eksempel    La oss si at du har en skjemamal, ExpenseReportTemplate.xsn, med forvaltet kode som kan behandle to inndataparametere kalt avdeling og organisasjonen. Skjemamalen ble publisert til en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0 med URL-adressen http://fabrikam. Hvis du vil starte InfoPath og åpne en ny skjemamal med en avdeling-parameter som er lik 10 og en parameter i organisasjonen som er lik 325, skriver du inn følgende:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organization = 325

/ nytt skjema/defaultsavelocation < URL >

Alternativet / new åpnes det eksisterende skjemaet og alternativet/defaultsavelocation angir banen for dialogboksen Lagre som til den angitte Uniform Resource Locator (URL). URL-adressen vises i dialogboksen Lagre som for første gang skjemaet er lagret.

Eksempel    Hvis du vil starte InfoPath, åpne skjemaet MyForm.xml og angi banen der brukeren kan lagre skjemaet til C:\MyForms, skriver du inn følgende:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / new MyForm.xml/defaultsavelocation C:\MyForms

skjema/mal defaultsavelocation < URL >

Åpner et nytt skjema basert på skjemamalen og angir banen for dialogboksen Lagre som til den angitte Nettadressen. URL-adressen vises i dialogboksen Lagre som for første gang skjemaet er lagret.

Eksempel    Hvis du vil starte InfoPath, åpne et nytt skjema basert på skjemamalen ExpenseReportTemplate.xsn, og deretter angir du banen der du vil at brukeren skal lagre skjemaet i Windows SharePoint Services dokument biblioteket http://fabrikam/sites/Reports, skriver du inn følgende:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" / defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ aggregere "form1 | skjema2 | form3" "skjemamal"

Fletter skjemaene til et nytt skjema som er basert på skjemamalen. Skjemaene må være atskilt med et streken (|), og alle skjemaer må stå i anførselstegn (").

Eksempel    La oss si at du vil slå sammen skjemaer MyForm1.xml og MyForm2.xml til et nytt skjema som er basert på skjemamalen ExpenseReportTemplate.xsn. Den nye skjemamalen er lagret på datamaskinen i skjemaer-mappen. Hvis du vil starte InfoPath og slå sammen to eksisterende skjemaer, skriver du inn følgende:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / aggregere "MyForm1.XML|" MyForm2.xml"C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn

/ design skjemamal

Åpner den angitte skjemamalen i utformingsmodus. Hvis ingen skjemamal er angitt, starter InfoPath i utformingsmodus uten en skjemamal.

Eksempel    Hvis du vil starte InfoPath i utformingsmodus med skjemamalen ExpenseReportTemplate.xsn, skriver du inn følgende:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / design ExpenseReportTemplate.xsn

/ design/ReadOnly skjema-mal

Åpner den angitte skjemamalen i utformingsmodus. Du kan gjøre endringer i skjemamalen, men du må lagre skjemamalen på et annet sted enn der du åpnet skjemamalen.

Tips!: Bruk dette alternativet kan åpne og redigere en eksisterende skjemamal som er publisert. Denne bryteren kan forhindre du ved et uhell overskriver skjemamalen i dialogboksen publiseringsplassering etter at du må lagre skjemamalen på en annen plassering. Hvis du overskriver en publisert skjemamal ved å lagre skjemamalen med plasseringen du har publisert i stedet for ved hjelp av veiviseren for publisering, kan brukere ikke kan opprette et nytt skjema eller endre eksisterende skjemaer som er basert på denne skjemamalen. Når du lagrer skjemamalen til et annet sted og endre deretter skjemamalen, kan du bruke publiseringsveiviseren til å publisere og overskrive skjemamalen med plasseringen du har publisert.

Eksempel    Starte InfoPath i utformingsmodus med skjemamalen ExpenseReportTemplate.xsn, og for å sikre at du ikke vil overskrive skjemamalen på den opprinnelige plasseringen, skriver du inn følgende:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / design ExpenseReportTemplate.xsn/ReadOnly

/embedding

Starter InfoPath uten å vise vinduet Microsoft Office InfoPath. Utviklere Bruk dette alternativet når testing av egendefinerte programmer med InfoPath.

Eksempel    Hvis du vil gjøre dette, skriver du inn følgende:

C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe"/ embedding

/ Cache ClearAll

Starter InfoPath og tømmer hurtigbufferen der skjemamalen maler som er lagret på datamaskinen. Bruk dette alternativet til å fjerne ubrukte skjemamaler fra brukernes datamaskiner og øke tilgjengelig diskstasjonen plass. Du kan bruke dette alternativet med et eksisterende skjema eller et nytt skjema som er basert på skjemamalen.

Eksempel    Skriv inn følgende for å starte InfoPath, åpne skjemaet MyForm.xml, og deretter tømme hurtigbufferen for alle skjemamaler

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MyForm.xml / cache ClearAll


Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×