Kom i gang ved bruk av en skjermleser i Word

Kom i gang ved bruk av en skjermleser i Word

Word 2016-appen fungerer med Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, og med tredjeparts skjermlesere, for eksempel JAWS («Job Access with Speech»).

Kommentarer: 

I dette emnet

Start Word

 1. For å starte trykker du Windows-logotasten. Du hører: «Søkeboks, rediger».

  Merknad: Windows-logotasten er plassert mellom venstre ALT-tast og venstre CTRL-tast på et vanlig Windows-tastatur.

 2. Skriv inn Word. Du hører: «skrivebordsprogram»

 3. Trykk Enter. Når programmet åpnes:

  • I Skjermleser hører du «Word-vinduet.» I JAWS hører du «Backstage-visning».

Merknad: For å lære hvordan brukergrensesnittet ser ut og hvordan du navigerer med tastaturet i Word, går du til Tilgjengelighet i Word 2016.

Utfør flere oppgaver med Word og en skjermleser

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet i Office-produkter, kan du gå Tilgjengelighetssenteret i Office.

Word for Android fungerer med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren. Denne artikkelen viser deg hvordan du åpner Word og logger på kontoen ved hjelp av TalkBack.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

 • Hvis du ikke allerede har den, kan du laste ned og installere Word for Android-appen fra Google Play.

I dette emnet

Åpne Word for Android

 1. Dra fingeren rundt på bunnen av startskjermen på Android-enheten inntil du hører «Apper», og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip opp med to fingre for å gå til slutten av den alfabetisk sorterte applisten, og dra så fingeren rundt på skjermen inntil du hører: «Word.» Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen.

Når du starter Word for første gang, kan det hende du må logge på Microsoft-kontoen. Hvis du vil lære hvordan du gjør det, kan du se Logg deg på Microsoft-kontoen med Word.

Tips!: Hvis du har aktivert «Ok Google»-stemmegjenkjenning i Google-appen, kan du ganske enkelt si «Ok Google, åpne Word.»

Arbeide med TalkBack-skjermleser

Word for Android fungerer med den innebygde skjermleseren TalkBack. Når Android TalkBack er aktivert, hører du en muntlig beskrivelse av det du berører, velger eller aktiverer på enheten. Dette omfatter kommandoer, plasseringer, alternativ tekst og innholdet i Word-skjermbilder, menyer og popup-vinduer.

Aktivere TalkBack

Det kan hende du trenger assistanse fra en seende person for å aktivere TalkBack.

 1. Trykk Apper > Innstillinger > Tilgjengelighet > TalkBack på startskjermen på Android-enheten.

 2. Trykk veksleknappen til -posisjonen, og trykk deretter OK.

 3. Hvis du vil gå tilbake til startskjermen, sveiper du opp og deretter til venstre.

Navigere med TalkBack ved bruk av bevegelser

Når TalkBack er aktivert, kan du dra fingeren langs skjermen for å finne kommandoer, plasseringer og innhold. TalkBack annonserer ikonene, knappene og andre elementer mens du drar fingeren over dem. Du kan også sveipe til høyre eller venstre for å flytte til neste eller forrige element på skjermen. Hvis du vil velge eller aktivere den gjeldende kommandoen eller et annet skjermelement, dobbelttrykker du skjermen. Hvis du vil rulle opp, ned, til venstre eller høyre, bruker du to fingre til å sveipe i den retningen.

Tips!: I stedet for å bruke Hjem-knappen, kan du sveipe opp og deretter til venstre, og i stedet for Tilbake-knappen, kan du sveipe ned og deretter til venstre..

Angi TalkBack-innstillinger

Bli kjent med den fullstendige listen over snarveibevegelser du kan bruke når TalkBack er aktivert, sammen med mange andre alternativer for å tilpasse hvordan enheten fungerer med TalkBack.

 1. Dra fingeren langs bunnen av skjermen på enhetens startskjerm til du hører «Apper, dobbelttrykk for å aktivere». Deretter dobbelttrykker du skjermen.

 2. Sveip opp med to fingre for å gå til slutten av den alfabetisk sorterte applisten, og dra fingeren rundt på skjermen inntil du hører: «Innstillinger.» Dobbelttrykk skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Tilgjengelighet», og dobbelttrykk deretter skjermen.

  Tips!: Hvis du har aktivert «Ok Google»-stemmegjenkjenning i Google-appen, kan du ganske enkelt si «Ok Google, åpne tilgjengelighetsinnstillinger.»

 4. Sveip mot høyre til du hører «TalkBack på». Det er vanligvis den første kommandoen på Tilgjengelighet-menyen. Dobbelttrykk skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører «Innstillinger», og dobbelttrykk deretter skjermen.

 6. Sveip opp med to fingre for å bla omtrent halvveis nedover i listen. TalkBack forteller deg hvor du er når du stopper å sveipe. Sveip mot høyre til du hører: «Behandle bevegelser.» Det er vanligvis på den andre halvdelen av listen. Dobbelttrykk skjermen.

 7. Sveip til høyre for å utforske listen over tilgjengelige bevegelser. TalkBack annonserer hver bevegelse, etterfulgt av hva den gjør. Hvis du vil gå tilbake til menyen TalkBack-innstillinger, sveiper du ned og deretter til venstre.

 8. Utforsk noen av de tilgjengelige alternativene i Innstillinger-menyen:

  • Talevolum

  • Bruke endringer i stemmeleie

  • Tastaturekko

  • Rist for å starte kontinuerlig lesing

  • Brukertips for tale

  • Tilbakemelding ved hjelp av vibrasjon

  • Tilbakemelding ved hjelp av lyd

  • Utforske ved hjelp av berøring

  • Vise hurtigmenyen som liste

  • TalkBack-snarvei til sperre og fortsett

 9. Hvis du vil aktivere eller deaktivere et alternativ med en veksleknapp, dobbelttrykker du skjermen. Du vet at alternativet har en veksleknapp hvis TalkBack sier «På-bryter» eller «Av-bryter» etter å ha beskrevet alternativet.

 10. Hvis du vil ha mer informasjon om et alternativ som ikke har en veksleknapp, kan du dobbelttrykke skjermen. Hvis du vil gå tilbake til menyen TalkBack-innstillinger, sveiper du ned og deretter venstre.

Tips!: Hvis du aktiverer snarveien TalkBack sperre og fortsette, kan du trykke og holde nede både Volum opp og Volum ned for å slå av lyden på TalkBack inntil du trenger den på nytt, for eksempel hvis en seende person bruker enheten en stund. Når du hører «Sperre TalkBack», sveip til høyre til du hører «OK-knapp», og dobbelttrykk deretter skjermen.

Deaktivere TalkBack

 1. Hvis du vil gå tilbake til startskjermen fra enhver visning eller meny, sveiper du opp og deretter til venstre.

 2. Dra fingeren langs bunnen av skjermen på enhetens startskjerm til du hører «Apper, dobbelttrykk for å aktivere». Deretter dobbelttrykker du skjermen.

 3. Sveip opp med to fingre for å gå til slutten av den alfabetisk sorterte applisten, og dra fingeren rundt på skjermen inntil du hører: «Innstillinger.» Dobbelttrykk skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører «Tilgjengelighet», og dobbelttrykk deretter skjermen.

  Tips!: Hvis du har aktivert «Ok Google»-stemmegjenkjenning i Google-appen, kan du ganske enkelt si «Ok Google, åpne tilgjengelighetsinnstillinger.»

 5. Sveip til høyre til du hører «TalkBack på», og dobbelttrykk deretter skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører «På-bryter», og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Stoppe TalkBack?»

 7. Sveip til høyre til du hører «OK-knapp», og dobbelttrykk deretter skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Kom i gang med TalkBack på Android.

Arbeide med andre tilgjengelighetsfunksjoner

Hvis du vil gjøre arbeidet med Android-enheten mer tilgjengelig, kan du i tillegg til å aktivere TalkBack konfigurere andre funksjoner på Tilgjengelighet-skjermbildet.

 1. Dra fingeren langs bunnen av skjermen på enhetens startskjerm til du hører «Apper, dobbelttrykk for å aktivere». Deretter dobbelttrykker du skjermen.

 2. Sveip opp med to fingre for å gå til slutten av den alfabetisk sorterte applisten, og dra fingeren rundt på skjermen inntil du hører: «Innstillinger.» Dobbelttrykk skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Tilgjengelighet», og dobbelttrykk deretter skjermen.

  Tips!: Hvis du har aktivert «Ok Google»-stemmegjenkjenning i Google-appen, kan du ganske enkelt si «Ok Google, åpne tilgjengelighetsinnstillinger.»

 4. Når du er i Tilgjengelighet-menyen, sveiper du til høre til du hører: «System, overskrift.» Her er noen av de tilgjengelige alternativene:

  • Bildetekster legger til bildetekster i midten nederst i alle bilder. Etter å ha aktivert bildetekster kan du endre både tekststørrelsen og bildetekststilen.

  • Forstørrelsesbevegelser aktiverer funksjonen, slik at du kan zoome inn og ut av en visning med bestemte bevegelser. Sveip til høyre forbi veksleknappen for å høre en forklaring av bevegelsene.

  • Skriftstørrelse lar deg øke punktstørrelse på all tekst på enheten.

  • Visningsstørrelse lar deg øke størrelsen på alle elementer på skjermen.

  • Si passord lar deg si passordene høyt i stedet for å skrive dem inn.

Logge deg på Microsoft-kontoen med Word

Når du logger deg på Word, er kontoen din er også tilgjengelig for andre Office-apper.

 1. Når du har åpnet Word for første gang, kan du vente til du hører «Få ting gjort mens du er på farten.» Sveip til høyre til du hører «Påloggingsknapp», og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Du hører: «La Word til å få tilgang til kontaktene dine?» Sveip til høyre til du hører «Tillat-knapp» eller «Avslå-knapp», avhengig av hva du vil gjøre. Dobbelttrykk deretter skjermen for å bekrefte valget.

 3. Vent til du hører «Skriv inn din e-postadresse eller telefonnummer», og dobbelttrykk deretter skjermen. Skriv inn e-postadressen, sveip mot høyre til du hører «Neste, kobling,» og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører «Microsoft-konto» eller «Jobbkonto», avhengig av hvilken type konto du bruker med Word. TalkBack leser en beskrivelse av begge kontotyper for deg. Dobbelttrykk deretter skjermen for å bekrefte valget.

 5. Vent til du hører: «Redigeringsboks, passord.» Dobbelttrykk skjermen, og skriv deretter inn passordet du vil bruke. Sveip til høyre til du hører «Påloggingsknapp», og dobbelttrykk deretter skjermen.

 6. Vent til du hører «Du er klar», og sveip deretter til høyre til du hører: «Begynn å bruke Word.» Dobbelttrykk skjermen for å fullføre tillegging av kontoen.

Se også

Bruke et eksternt tastatur med Word for Android

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×