Kom i gang med VoiceOver med SharePoint-appen på iPhone

Områder som opprettes i SharePoint er lett tilgjengelige via SharePoint-appen på iPhone. Du kan bruke bevegelser og VoiceOver-skjermleseren som er bygd inn i iOS til å åpne områder, høre aktivitetsdetaljer for området, arbeide med filer, søke etter personer og så videre.

Kommentarer: 

 • Fremgangsmåtene i dette emnet ble skrevet ved hjelp av et SharePoint Online-område. Det kan hende at ikke alle funksjoner er tilgjengelige på et område som er opprettet ved hjelp av SharePoint Server.

 • Innhold og brukergrensesnittelementer (UI) som er inkludert når du åpner et område, varierer etter område. Innholdet og brukergrensesnittelementene som er beskrevet i dette emnet fungerer som et eksempel på noe av innholdet og elementene du kan komme til å se.

I dette emnet

Start SharePoint-appen og logg deg på

 1. For å velge SharePoint-appen, flytter du fokuset til du hører «SharePoint», og deretter trykker du appen.

 2. Hvis du vil åpne den valgte appen, dobbelttrykker du den. Idet appen åpnes og du velger SharePoint-logoteksen, vil du høre «SharePoint.» Når du har åpnet SharePoint-appen, inneholder brukergrensesnittet seks elementer du kan velge (i følgende rekkefølge, fra topp til bunn):

  • SharePoint-logotekst

  • Nedenfor SharePoint-logoteksten finner du en forklarende tekst som begynner med «Få tilgang til SharePoint-områder...»

  • Logg deg på SharePoint Online-knappen

  • Logg deg på SharePoint Server-knappen

  • Usikker på hvilken du skal bruke-kobling

  • La oss hjelpe deg-kobling

 3. For å logge på SharePoint Online, flytter du fokuset til Logg på SharePoint Online-knappen. Du hører «Logg på SharePoint Online-knappen. Dobbelttrykk knappen».

 4. Samtidig som skjermenLogg deg på med jobb-eller skolekonto åpnes, flyttes fokus til boksen, og du hører «noen@eksempel.com, tekstfelt.» Brukergrensesnittet inneholder fem elementer du kan velge (i følgende rekkefølge, fra topp til bunn):

  • Tilbake-knappen

  • SharePoint-logotekst

  • Nedenfor SharePoint-logoteksten finner du en forklarende tekst som begynner med «Logg deg på ved hjelp av jobb- eller...»

  • Brukernavnboks

  • Neste-knappen

 5. Skriv inn brukernavnet, som inkluderer domenenavnet i Brukernavn-boksen ved hjelp av skjermtastaturet nederst på skjermen, eller et eksternt tastatur. Du hører hver bokstav etter hvert som du skriver.

 6. For å velge Neste-knappen, flytter du fokuset til den og dobbelttrykker den. Du hører «Neste-knapp». Når fokuset flyttes til passordboksen, og du hører «Godkjenner, Avbryt - knappen.» Brukergrensesnittet inneholder åtte nivåer av elementer du kan velge (i følgende rekkefølge, fra topp til bunn):

  • Avbryt- knappen

  • Office 365-logotekst

  • Forklarende tekst under Office 365-logo teksten: Jobb- eller skolekonto

  • Brukernavn-boks

  • Passord-boks

  • Logg på-knappen og Tilbake-knappen

  • Koblingen Får ikke tilgang til kontoen

  • Andre Office 365-koblinger nederst på skjermen (opphavsrett, brukervilkår, og personvern og informasjonskapsler)

 7. Skriv inn passordet for kontoen din i Passord-boksen. Du hører hver bokstav etter hvert som du skriver.

 8. For å velge Logg på-knappen, flytter du fokuset til den og dobbelttrykker den. Du hører «Logg på-knapp». Når du flytter fokus til Områder-skjermbildet, vil du høre «Pågår, Tilbake, Overskrift».

Åpne et SharePoint-nettsted

 1. Gjør et av følgende:

  • Start SharePoint-appen og logg deg på

  • Hvis du allerede er logget på og du er i et annet område av appen, dobbelttrykker du Tilbake-knappen øverst i venstre hjørne til du kommer tilbake til Områder-skjermen. Eller, hvis Områder-knappen er tilgjengelig nederst på skjermen, dobbelttrykker du den.

 2. NårOmråder-skjermbildet åpnes, kan du hører «SharePoint, Tilbake, Overskrift», eller navnet på området du sist åpnet. Brukergrensesnittet inneholder fire nivåer av elementer du kan velge (i følgende rekkefølge, fra topp til bunn):

  • Områder-skjermnavn og Søk-knappen

  • Ofte brukte-fanen og Følger-fanen (ved siden av hverandre)

  • Navnet på hvert område (fra topp til bunn)

  • Områder-knappen, Koblinger-knappen, Personer-knappen og Innstillinger-knappen (ved siden av hverandre)

  Tips!: Når du logger deg på appen, vil som standard en liste med de mest brukte områdene åpnes. Hvis du ikke finner området du ønsker i denne listen, flytter du fokuset mot toppen av skjermen til du hører «Følger pivot», deretter dobbelttrykker du. Listen oppdateres for å inkludere områdene du følger.

 3. Hvis du vil velge et området, trykker du til du hører navnet på området.

 4. Hvis du vil åpne området, dobbelttrykker du det. Når området åpnes og fokuset flyttes til ilbake-knappen, hører du «Tilbake-knappen». Brukergrensesnittet inneholder syv nivåer med elementer du kan velge (i følgende rekkefølge, fra topp til bunn):

  • Tilbake-knappen og Søk-knappen

  • Standardknapp for området

  • Navnet på området

  • Personverninnstilling (for eksempel offentlig) for området og antall områdemedlemmer

  • Meny-knapp

  • Aktivitets-overskrift (som standard, viser skjermbildet den nyeste aktiviteten for området.)

  • Navnet på hver fil (fra topp til bunn)

  Tips!: Innholdet som vises når du åpner et område varierer fra område til område. Når du åpner et område, vil ikke Område-knappen, Koblinger-knappen, Personer-knappen, og Innstillinger-knappen lenger være tilgjengelige nederst på skjermen. Hvis du vil gå tilbake, dobbelttrykker du Tilbake-knappen øverst i venstre hjørne til du kommer tilbake til Områder-skjermbildet. Du hører navnet på det forrige området du åpnet.

Hør aktivitetsdetaljer for området

 1. Åpne et SharePoint-område

 2. Hvis du vil velge en fil og høre detaljene, i listen over filer som inneholder den nyeste aktiviteten som standard, trykker du en fil. Du hører filnavnet og datoen den ble endret eller lastet opp.

Arbeide med nyeste og populære filer

 1. Åpne et SharePoint-område.

 2. Hvis du vil åpne SharePoint-menyen, trykker du menyknappen. Du hører «meny, knapp.» Deretter dobbelttrykker du knappen. Når SharePoint-menyen åpnes og fokuset flyttes til Samtale-alternativet, hører du «meny, overskrift, samtaler.» Menyen inneholder fire alternativer: Aktivitet, Nylig brukte filer, Samtalerog Notatblokk.

 3. Trykk Nylige filer hvis du vil velge dette alternativet. Du hører «nylige filer».

 4. For å aktivere Nylig brukte filer valget, kan du dobbelttrykke på den. Når Nylig brukte filer-skjermen åpnes og fokuset flyttes til ilbake-knappen, hører du «Nylig brukte og Populære filer, Tilbake-knappen». Brukergrensesnittet inneholder ni nivåer av elementer du kan velge (i følgende rekkefølge, fra topp til bunn):

  • Tilbake-knappen, navnet på området og Søk-knappen

  • Overskrift Siste filer

  • Navnet på hver nylig endrede fil (fra topp til bunn)

  • Se flere-knappen

  • Populære filer-overskrift

  • Navnet på hver populære fil (fra topp til bunn)

  • Se flere-knappen

  • Koblingen Bla gjennom alle filene dine i OneDrive

 5. Når du velger en fil, vil du høre navnet på filen, datoen og klokkeslettet den sist ble endret eller lastet opp, samt navnet på personen som har arbeidet på den.

 6. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil høre mer informasjon om en fil, dobbelttrykker du og holder nede. Nederst på skjermen åpnes det en meny som inneholder: Navnet på filen, Del-knappen, Detaljer-knappen og Avbryt-knappen. For å velge og aktivere Detaljer-knappen, trykker du den og deretter dobbelttrykker du den.

  • Hvis du vil merke og åpne en fil, trykker du den og deretter dobbelttrykker du den. Appen for produktet der filen ble opprettet i åpnes.

   Tips!: For å gå tilbake til SharePoint-appen, i øvre venstre hjørne av skjermbildet, trykk Tilbake til SharePoint-knappen. Du hører «Tilbake til SharePoint-knappen». Dobbelttrykk knappen.

  • Hvis du vil bla gjennom alle filene dine i OneDrive, trykker og dobbelttrykker du koblingen Bla gjennom alle filene dine i OneDrive nederst på skjermen.

Søk etter personer og finn ut hva de arbeider med

 1. Gjør et av følgende:

  • Start SharePoint-appen og logg deg på.

  • Hvis du allerede er logget på og du er i et annet område av appen, dobbelttrykker du Tilbake-knappen øverst i venstre hjørne til du kommer tilbake til Områder-skjermen.

 2. NårOmråder-skjermbildet åpnes, kan du hører «SharePoint, Tilbake, Overskrift», eller navnet på området du sist åpnet. Brukergrensesnittet inneholder fire nivåer av elementer du kan velge (i følgende rekkefølge, fra topp til bunn):

  • Områder-skjermnavn og Søk-knappen

  • Ofte brukte-fanen og Følger-fanen (ved siden av hverandre)

  • Navnet på hvert område (fra topp til bunn)

  • Områder-knappen, Koblinger-knappen, Personer-knappen og Innstillinger-knappen (ved siden av hverandre)

 3. For å velge og aktivere Personer-knappen, trykker du den. Du hører «personer-fane, tre av fire». Dobbelttrykk knappen. Når Personer-skjermen åpnes, kan du høre «personer-fane, tre av fire» på nytt. Brukergrensesnittet inneholder fire nivåer av elementer du kan velge (i følgende rekkefølge, fra topp til bunn):

  • Personer-skjermnavn og Søk-knappen

  • Overskriften Personer du arbeider med

  • Navnet på hver person du arbeider med (fra topp til bunn)

  • Områder-knappen, Koblinger-knappen, Personer-knappen og Innstillinger-knappen (ved siden av hverandre)

 4. Hvis du vil velge navnet på en person, trykker du navnet. Du vil nå høre navnet på personen og personens tittel. Hvis du vil åpne personens profil, dobbelttrykker du navnet. Når profilen deres åpnes og fokuset flyttes tilTilbake-knappen, hører du navnet på personen etterfulgt av «Tilbake-knappen». Du kan velge fra topp til bunn og høre følgende detaljer om personen:

  • Navn

  • Tittel

  • Avdeling

  • Ansettelsesdato

  • Telefonnummer

  • E-postadresse

  • Fungerer med- overskrift

  • Navnet på personer som personen arbeider med

  • Se flere-kobling

  • Overskriften Arbeider på

  • Navnet på alle filer personen nylig har arbeidet på

Vise eller endre profil- og kontoinnstillingene for et SharePoint-område

 1. Gjør et av følgende:

  • Start SharePoint-appen og logg deg på.

  • Hvis du allerede er logget på og du er i et annet område av appen, dobbelttrykker du Tilbake-knappen øverst i venstre hjørne til du kommer tilbake til Områder-skjermen.

 2. NårOmråder-skjermbildet åpnes, kan du hører «SharePoint, Tilbake, Overskrift», eller navnet på området du sist åpnet. Brukergrensesnittet inneholder fire nivåer av elementer du kan velge (i følgende rekkefølge, fra topp til bunn):

  • Områder-skjermnavn og Søk-knappen

  • Ofte brukte-fanen og Følger-fanen (ved siden av hverandre)

  • Navnet på hvert område (fra topp til bunn)

  • Områder-knappen, Koblinger-knappen, Personer-knappen og Innstillinger-knappen (ved siden av hverandre)

 3. Hvis du vil velge, og aktivere Innstillinger-knappen, trykker du den. Du hører «Innstillinger-fanen, fire av fire». Dobbelttrykk knappen. Når Innstillinger-skjermen åpnes, hører du «Innstillinger-fanen, fire av fire» på nytt. Brukergrensesnittet inneholder tolv elementer du kan velge i (i følgende rekkefølge, fra topp til bunn):

  • Innstillinger-skjermnavn

  • Nettadressen til nettstedet og brukernavn

  • KoblingenMin profil

  • Koblingen Tømme hurtigbuffer for kontoen

  • Koblingen Logg av

  • Koblingen Legg til eller bytt konto

  • Veksleknappen Rist for å sende tilbakemelding

  • Versjonsnummeret for SharePoint

  • Koblingen Send tilbakemelding

  • Koblingen Vis hjelp

  • Koblingen Personvernerklæring

  • Koblingen Tredjepartsvarsler

 4. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil se profilinnstillingene, velger og åpner du Min profil-koblingen. Først trykker du den. Du hører «Min profil-knappen». Deretter dobbelttrykker du den. Når profilen åpnes og fokuset flyttes til Tilbake-knappen, hører du navnet ditt, etterfulgt av «Tilbake-knappen».

  • Hvis du vil endre andre kontoinnstillinger på Innstillinger-skjermen, trykker du knappen eller koblingen, og deretter dobbelttrykker du den.

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×