Kode det er foretatt omvendt utvikling for, i trevisningen i Modellutforsker

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Omvendt utvikling kodekonstruksjoner vises på ulike nivåer i trevisningen i Modellutforsker i Microsoft Office Visio. Er nivå for UML-systemet, som inneholder påfølgende nivåer for modeller, delsystemer, pakker, øverst og klasser som har blitt omvendt utvikling av. Alle elementene som representeres av disse ikonene og mappene kan endres.

I tillegg er et standardsett med pakker inkludert, og det inneholder datatyper for C#, C++, IDL og Visual Basic. Du kan ikke gi nytt navn til disse standardmappene.

UML-systemet

«En blått, rødt og grønt trekantet ikon helt øverst i modellutforskeren som representerer UML-systemet»

UML-systemet er en beholder for UML-modellene du utvikler. I trevisningen representeres systemet av et unikt ikon, og har standardnavnet UML-system.

Modell

Grønt mappeikon med teksten: Statisk modell

Under UML-systemikonet har vi UML-modellnivået, representert av et grønt mappeikon. En løsning i Visual Studio får foretatt omvendt utvikling på modellnivå som Statisk modell.

Du kan legge til og slette en modell i et UML-system, men det må finnes minst én modell i et UML-system.

Toppakke

Gult mappeikon med tekst: Toppakke

Navneområder i Visual Studio får foretatt omvendt utvikling som pakker. Det globale navneområdet blir den globale pakken og får navnet Toppakke som standard.

Toppakken er representert ved det gule mappeikonet som brukes for alle pakkemapper i trevisningen.

Delsystem

Rød mappe som representerer en UML-delsystemmappe kalt BLL.

Prosjekter i Visual Studio er reversert konstruert som UML-delsystemer. Nestede prosjekter utføres omvendt utvikling som nestede delsystemer. Et delsystem kan inneholde en hel modell i et system.

Et delsystem der det er foretatt omvendt utvikling, navngis etter prosjektet det representerer og vises i trevisningen som et rødt mappeikon. For eksempel er BLL navnet på prosjektet som har fått foretatt omvendt utvikling i eksemplet FMStocks7.

Du kan legge et delsystem til en UML-modell ved hjelp av Delsystem-figuren fra sjablongen UML statisk struktur.

Figurikon for UML-delsystem

Nestede pakker

2 gule mappeikoner med BLL nestet under FMStocks7

Du kan ha flere nivåer nestede pakker i en UML-modell. Hver nestet pakke er representert av et gult mappeikon i trevisningen, med navnet på pakken det representerer. Mappeikonet for pakken BLL er for eksempel nestet under mappeikonet for pakken FMStocks7.

Du kan legge til en pakke i en UML-modell ved hjelp av Pakke-figuren fra sjablongen UML statisk struktur.

Figurikon for UML-pakke

Klasser

«Hvite firkantet ikon i Modellutforsker, som representerer klassen Konto»

Brukerdefinerte klasser i kildekode er omvendt utvikling som klasser som inneholder attributter, operasjoner og egenskaper. Omvendt utvikling klasser representeres i UML-trevisningen av ikoner kalt for klassedefinisjoner. Klasser vises i trevisningen i henhold til der de har blitt definert.

Du kan legge til en klasse i en UML-modell ved hjelp av Klasse-figuren fra sjablongen UML statisk struktur.

UML-klasse figurikon

Merknad: For klasser der referanser ikke kan finnes, blir det foretatt omvendt utvikling som klasser under en pakke med navnet Eksterne klasser. Denne situasjonen oppstår hvis en løsning eller et prosjekt ikke bygges før det foretas omvendt utvikling.

Eksempel på en løsning som er utført omvendt utvikling

«FM-aksjer Visual Studio-prosjekt, reversert konstruert i modellutforskeren UML, viser systemet, modell, pakke og klassenivåer"

Bildeforklaring 1 System-ikonet som representerer UML-System 1. Et system er et program eller en prosess som kan endres.

Bildeforklaring 2 Mappeikon som representerer UML-modell, Statisk modell. En modell er en abstraksjon av et system.

Bildeforklaring 3 Mappeikon som representerer UML- Toppakke. En pakke er en gruppering av elementer. Pakker som er opprettet ved å dra pakke-figuren til tegningssiden vises også i Modellutforsker.

Bildeforklaring 4 Delsystemikon som representerer den UML-delsystemet BLL, et prosjekt i Visual Studio. Delsystemer som er opprettet ved å dra delsystem-figuren til tegningssiden vises også i Modellutforsker.

Bildeforklaring 5 Mappeikon som representerer UML nestet pakke, FM-aksjer, et navneområde i et prosjekt i Visual Studio.

Bildeforklaring 6 Statisk strukturdiagram ikon som representerer modelldiagrammet, Statisk struktur1. Når du dobbeltklikker dette ikonet vises tegningssiden for tilsvarende modelldiagrammet.

bildeforklaring 7 Ikon som representerer klasseelementet, kontoen. Klasser som opprettes ved å dra klasse-figuren til tegningssiden vises også i Modellutforsker.

bildeforklaring 8 Ikon som representerer attributtet Standardsaldo. Hvis du drar et attributtikon til tegningssiden, legges en klasse-figur som inneholder dette attributtet til siden.

bildeforklaring 9 Ikon som representerer operasjonen, Legg til. Hvis du drar et operasjonsikon til tegningssiden, legges en klasse-figur som inneholder operasjonen på siden.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×