Koble til (importere) eksterne data

Hovedfordelen ved å koble til eksterne data fra Microsoft Excel er at du jevnlig kan analysere disse dataene i Excel uten at du hele tiden trenger å kopiere dataene, som kan være en tidskrevende og problemfylt operasjon. Når du har koblet til eksterne data, kan du også automatisk oppdatere Excel-arbeidsbøkene fra den opprinnelige datakilden hver gang datakilden oppdateres med ny informasjon.

Viktig!: Tilkoblinger til eksterne data kan være deaktivert på datamaskinen. Hvis du vil koble til data når du åpner en arbeidsbok, må du aktivere datatilkoblinger ved hjelp av klareringssenterlinjen eller ved å plassere arbeidsboken på en klarert plassering.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artiklene Opprette, fjerne eller endre en klarert plassering for filene, Legge til, fjerne eller vise en klarert utgiver og Vise mine alternativer og innstillinger i klareringssenteret.

 1. Klikk Eksisterende tilkoblinger i gruppen Hent eksterne data i kategorien Data.

  Båndet i Excel

  Dialogboksen Eksisterende tilkoblinger vises.

 2. Gjør ett av følgende i rullegardinlisten Vis:

  • Hvis du vil vise alle tilkoblingene, klikker du Alle tilkoblinger. Det er standardinnstillingen.

  • Hvis du bare vil vise den nylig brukte listen over tilkoblinger, klikker du Tilkoblinger i denne arbeidsboken.

   Denne listen er opprettet fra tilkoblinger som du allerede har definert, som du har opprettet ved hjelp av dialogboksen Velg datakilde i veiviseren for datatilkobling, eller som du tidligere har valgt som tilkobling fra denne dialogboksen.

  • Hvis du bare vil vise tilkoblinger som er tilgjengelige på datamaskinen, klikker duk Tilkoblingsfiler på denne datamaskinen.

   Denne listen er opprettet fra mappen Mine datakilder, som vanligvis er lagret i Mine dokumenter-mappen på datamaskinen.

  • Hvis du bare vil vise tilkoblinger som er tilgjengelige fra en tilkoblingsfil som er tilgjengelig fra nettverket, klikker du Tilkoblingsfiler i nettverket.

   Denne listen er opprettet fra et Excel-datatilkoblingsbibliotek i et Microsoft SharePoint Services-område. Et datatilkoblingsbibliotek er et dokumentbibliotek i et SharePoint Services-område som inneholder en samling Office-datatilkoblingsfiler (ODC-filer). Et datatilkoblingsbibliotek konfigureres vanligvis av en områdeadministrator, som også kan konfigurere SharePoint-området til å vise ODC-filer fra dette datatilkoblingsbiblioteket i dialogboksen Eksterne tilkoblinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjelp for Sentraladministrasjon av SharePoint Services.

   Tips!: Hvis du ikke ser tilkoblingen du vil bruke, kan du opprette en tilkobling. Klikk Bla gjennom etter flere for å vise dialogboksen Velg datakilde, og klikk deretter Ny kilde for å starte veiviseren for datatilkobling slik at du kan velge datakilden du vil koble til.

   Obs! Hvis du velger en tilkobling i fra tilkoblingsfilene på nettverket eller tilkoblingsfilene på denne datamaskinen, kopieres tilkoblingsfilen til arbeidsboken som en ny arbeidsboktilkobling, og deretter brukes den som ny tilkoblingsinformasjon.

   Obs!: 

 1. Velg tilkoblingen du vil bruke, og klikk deretter Åpne.

 2. Gjør ett av følgende under Angi hvordan du vil vise disse dataene i arbeidsboken i dialogboksen Importer data:

  Viktig!: Delen Angi hvordan du vil vise disse dataene i arbeidsboken med tilhørende alternativer, som vist i listen nedenfor, er ikke tilgjengelig for tekst-, webspørring- og XML-datatilkoblinger. Hvis du skal koble til slike data, går du til trinn 5.

  • Hvis du vil opprette en tabell for enkel sortering og filtrering, klikker du Tabell.

  • Hvis du vil opprette en pivottabellrapport for å summere store mengder data ved å aggregere og delsummere dataene, klikker du Pivottabellrapport.

  • Hvis du vil opprette en pivottabellrapport og en pivotdiagramrapport for å oppsummere dataene visuelt, klikker du Pivotdiagram- og pivottabellrapport.

  • Hvis du vil lagre den valgte tilkoblingen i arbeidsboken for senere bruk, klikker du Bare lag tilkobling.

   Bruk alternativet Bare lag tilkobling til å lagre den valgte tilkoblingen i arbeidsboken for senere bruk. Hvis du for eksempel kobler til en OLAP-kubedatakilde (Online Analytical Processing) og skal konvertere pivottabellceller til regnearkformler ved hjelp av kommandoen Konverter til formler (klikk OLAP-verktøy i Verktøy-gruppen i kategorien Alternativer), kan du bruke dette alternativet fordi du ikke trenger å lagre pivottabellrapporten.

 3. Gjør ett av følgende under Hvor vil du plassere dataene?:

  • Hvis du vil plassere pivottabell- eller pivotdiagramrapporten i et eksisterende regneark, velger du Eksisterende regneark, og deretter skriver du inn adressen til den første cellen i celleområdet der du vil plassere pivottabellrapporten.

  • Du kan eventuelt klikke Skjul dialogboks Knappesymbol for å skjule dialogboksen midlertidig, merke startcellen i regnearket og deretter klikke Utvid dialogboks Knappesymbol .

 4. Hvis du vil plassere pivottabellrapporten i et nytt regneark, og starte i celle A1, klikker du Nytt regneark.

 5. Du kan eventuelt endre tilkoblingsegenskapene ved å klikke Egenskaper, foreta endringene i dialogboksen Tilkoblingsegenskaper, Eksternt dataområde eller Egenskaper for XML-tilordning og deretter klikke OK.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×