Koble til eller importere data fra Microsoft Graph

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan importere eller koble til data fra Microsoft Graph, som er en data kilde som trykker i en rekke Office 365-informasjon og-relasjoner for å få verdifull utledninger og innsikt om enkelt personer, grupper og organisasjoner. Med disse dataene kan du øke intelligensen og produktiviteten til Access-løsningene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft Graph.

 • Når du kobler til data, oppretter Access en to veis tilkobling som synkroniserer endringer i data i Access og Microsoft Graph.

 • Når du importerer data, oppretter Access en en gangs kopi av dataene, og dermed blir ikke endringer i dataene i Access eller Microsoft Graph synkronisert.

Oversikt over Access som kobler til Microsoft Graph

Denne funksjonen er bare for abonnenter Muligheten til å koble til eller importere data fra Microsoft Graph er bare tilgjengelig for Office 365-abonnenter.

Hva er Microsoft Graph?

Microsoft Graph kobler sammen punktene mellom mange Office 365-apper og-tjenester ved å samle inn og organisere ulike data (brukere, grupper, meldinger, kontakter, samtaler, oppgaver, filer og så videre) i et sett med relasjoner. Eksempler på relasjoner er: en bruker er medlem av en gruppe, brukerens gjeldende leder, brukeren er nevnt i flere samtaler, eller så brukerens dokument ble samarbeidet om flere kolleger i løpet av de siste timene.

Ordet "diagram" er en term som brukes til å angi et sosialt nettverk av informasjon. Microsoft Graph er et nettverk av sosiale data tilkoblinger i Office 365. Verdien for et nettverk vokser eksponentielt med antall tilkoblinger. I Microsoft Graph er disse tilkoblingene basert på hva du arbeider med, hvem du arbeider med, og hva som er viktig for deg.

Du kan raskt få oppdatert maskin lærings innsikt fra Microsoft Graph-tabeller, utføre flere handlinger på dem og øke smartheten og produktiviteten til Access-databasens løsning. Du kan for eksempel finne de mest relevante personene til en bruker og legge dem til som e-postkoblinger i en rapport eller sende en rapport i e-post til en gruppe som brukeren er medlem av.

Før du begynner

Vil du at ting skal gå raskere? Gjør følgende forberedelser før du kobler til eller importerer:

 • Microsoft Graph-data er basert på jobb-eller skole kontoendin. Første gang du bruker Microsoft Graph, kan det hende du må logge på Office 365.

 • Vurder antall kolonner i hver tabell eller visning. Access støtter ikke mer enn 255 felter i en tabell, og vil derfor koble til eller importere bare de første 255 kolonnene.

 • Bestem den totale mengden data som importeres. Maksimumsstørrelsen på en Access-database er to gigabyte, minus plassen som kreves for systemobjekter. Microsoft Graph inneholder store tabeller som kan ta lang tid å laste inn, og du vil kanskje ikke kunne importere dem til én enkelt Access-database. Bruk spørrings parametere for Microsoft Graph til å minimere mengden data som er koblet.

 • Sikre Access-databasen og tilkoblingsinformasjonen den inneholder, ved hjelp av en klarert plassering og et passord for Access-databasen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bestemme om du vil klarere en database og Kryptere en database ved hjelp av et databasepassord.

 • Planlegge for å opprette flere relasjoner. Få tilgang til koblinger til eller Importer valgte tabeller og filtrerte delsett i data modellen for Microsoft Graph. Du vil kanskje opprette flere relasjoner mellom nye og eksisterende tabeller manuelt ved hjelp av relasjoner-vinduet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hva er Relasjoner-vinduet? og Opprette, redigere eller slette en relasjon.

Komme i gang

 1. Velg eksterne data _GT_ New Data Source > fra net tjenester > fra Microsoft Graph.

 2. Hvis du blir bedt om det, logger du på jobb-eller skole kontoen for Office 365.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil importere, kan du velge Importer kildedata til en ny tabell i den gjeldende databasen.

  • Hvis du vil koble til, velger du Koble til datakilde ved å opprette en koblet tabell.

 4. Velg OK.

 5. Velg hver tabell du vil koble til eller importere fra, i dialog boksen Koble tabeller eller Importer objekter under tabeller, og klikk deretter OK.

  En liste over forhånds definerte filtre

Filtrere koblings resultater ved å bruke en spørrings parameter i Microsoft Graph

Kobling til og import fra Microsoft Graph kan returnere en stor mengde data, spesielt med grupper og brukere i en stor organisasjon. Når du lager en kobling, vurder å bruke følgende parametere for Microsoft Graph-spørring til å filtrere dataene på serveren før du henter dataene:

 • $top    Finner et begrenset sett med poster basert på et tall, for eksempel de første 25 radene.

  Merk    Vi anbefaler som beste fremgangsmåte at du først bruker spørringsparameteren $top=n for å returnere en liten mengde data, og deretter blir kjent med feltene og verdiene.

 • $filter    Filtrerer antall rader som er basert på et uttrykk.

 • $select   Returnerer bare de kolonnene du spesifiserer. Access returnerer imidlertid alltid ID-feltet.

Vær oppmerksom på at tilgang til Microsoft Graph Access bare støtter et delsett av uttrykk, syntaks og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hva som støttes og om de nyeste oppdateringene, se Bruke spørringsparametere til å tilpasse svar, brukerressurstype, og grupperessurstype.

 1. Skriv inn en spørringsparameter for Microsoft Graph i dialogboksen Filterresultater. Eksemplene nedenfor viser grupper og brukere, men du kan opprette lignende filtre for de andre tabellene.

  $top=10
  $filter=securityEnabled eq false
  $filter=startswith(displayName, 'M')
  $filter=startswith(mailNickname, 'S')
  $filter=startswith(mail,'S') or startswith(mail,'T')
  $filter=startswith(mail, 'B') & $select=mail
  $select=mail,mailEnabled,mailNickname
  $select=classification,displayName
  $top=50
  $filter=startswith(givenName,'J') 
  $filter=startswith(givenName, 'B') & $top=3
  $filter=accountEnabled eq false
  $filter=startswith(jobTitle,'SENIOR')
  $filter=usageLocation eq 'GB' or usageLocation eq 'RU'
  $filter=userType eq 'Member'
  $select=displayName,mail,surname,postalCode
  $select=givenName,jobTitle,mobilePhone
 2. Velg OK.

Resultater

Når en koblings-eller import operasjon er fullført, vises tabellene i navigasjons ruten med samme navn som Microsoft Graph-tabellen. Under en importoperasjon, hvis dette navnet allerede er i bruk, føyer Access «1» til det nye tabellnavnet. Hvis dette navnet allerede er i bruk under en koblings operasjon, tilføyer Access "1" til det nye tabell navnet, men bare hvis et annet filter brukes. Du kan alltid gi nytt navn til tabellene til noe mer meningsfullt.

Tabellene med prefikset «mitt» returnerer data basert på hvem som er den gjeldende påloggede brukeren.

Du kan oppdatere Outlook-kontaktene mine, men alle andre Microsoft Graph-tabeller er skrivebeskyttet.

I en importoperasjon overskriver Access aldri en tabell i databasen. Selv om du ikke kan legge til Microsoft Graph direkte i en eksisterende tabell, kan du opprette en tilføyings spørring for å tilføye data etter at du har importert data fra like tabeller.

Hvis kolonner i en koblings operasjon er skrivebeskyttet i Microsoft Graph-tabellen, er de også skrivebeskyttet i Access.

Tips    Hvis du vil vise URL-adressen for Microsoft Graph inkludert en spørrings parameter, holder du pekeren over tabellen i navigasjons ruten i Access.

Endre en eksisterende spørrings parameter i Microsoft Graph

Hvis du har en eksisterende koblet tabell med en spørrings parameter, kan du endre den.

 1. Høyre klikk den koblede tabellen i navigasjons ruten, og velg deretter tabell koblings behandling.

 2. I dialog boksen tabell koblings behandling klikker du pluss tegnet (+) for å utvide data kilde navnet for Microsoft Graph, og deretter merker du av i boksen ved siden av det bestemte data kilde navnet du vil endre.

 3. Velg Koblepå nytt.

 4. Oppdater strengen for spørrings parameter i dialog boksen Koble <Linked Table name> på nytt.

  Du kan for eksempel endre $top = 100 til $filter = userType EQ "member".

  Kontroller at det er et spørsmåls tegn (?) mellom tabell navnet og spørrings parameteren.

 5. Velg OK.

 6. Merk av i boksen ved siden av det bestemte data kilde navnet du endret.

 7. Velg Oppdater.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×