Koble til SQL Server-data

Viktig  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan arbeide med som er data lagret på SQL Server, ved å koble dem til eller ved å importere dataene til en Access-database. Kobling er et bedre alternativ hvis du deler data med andre, fordi dataene er lagret på et sentralt sted og du kan vise de mest gjeldende dataene, legge til eller redigere dataene og kjøre spørringer på rapporter i Access.

Merknad   Denne artikkelen gjelder ikke Access-apper – den nye typen databaser du utformer med Access og publiserer på nettet. Se Opprette en Access-app hvis du vil ha mer informasjon.

Trinn 1: Klargjøring for kobling

 1. Finn SQL Server-databasen med dataene du vil koble til. Kontakt om nødvendig databaseadministratoren for å få tilkoblingsinformasjon.

 2. Finn tabellene og visningene du vil koble til i SQL-databasen. Du kan koble til flere objekter samtidig.

Gjennomgå kildedataene og vurder følgende:

 • I Access støtter opptil 255 felt (kolonner) i en tabell, og derfor vil den koblede tabellen bare inkludere de 255 første feltene i objektet du kobler til.

 • Kolonnene som er skrivebeskyttet i en SQL Server-tabell, vil også være skrivebeskyttet i Access.

 1. Du oppretter den koblede tabellen i en ny database: Klikk fil > Ny >tom skrivebordsdatabase. Hvis du vil opprette koblede tabeller i en eksisterende Access-database, må du kontrollere at du har de nødvendige tillatelsene til å legge til data i databasen.

  Merknad   En koblet tabell som er opprettet i en eksisterende Access-database, får samme navn som i kildeobjektet. Hvis du allerede har en annen tabell med samme navn, legges det til en "1" i navnet på den nye koblede tabellen  – for eksempel Kontakter1. (Hvis Kontakter1 også er i bruk, brukes navnet Kontakter2, og så videre.)

Trinn 2: Koble til data

Når du kobler til en tabell eller visning i en SQL Server-database, oppretter Access en ny tabell (kalt en koblet tabell) som gjenspeiler strukturen og innholdet i kildeobjektet. Du kan endre dataene enten i SQL Server eller i dataarkvisning eller skjemavisning fra Access, og endringene gjenspeiles i både SQL og Access. Eventuelle strukturelle endringer i koblede tabeller, som å fjerne eller legge til kolonner, må gjøres fra SQL Server, og ikke i Access.

 1. Åpne Access-måldatabasen.

 2. Klikk ODBC-database i kategorien Eksterne data.

 3. Klikk koblingen til datakilden ved å opprette en koblet tabell > OK og følg instruksjonene i veiviseren. I boksen Velg datakilde Hvis DSN-filen du vil bruke, allerede finnes, velger du filen i listen.

  Slik oppretter du en ny DSN-fil:

  Klikk Ny> SQL Server > Neste i boksen Velg datakilde.

  1. Skriv inn et navn på DSN-filen, eller klikk Bla gjennom.

   Merknad  Du trenger skrivetillatelse til mappen for å lagre DSN-filen.

  2. Klikk Neste for å gå gjennom sammendragsinformasjonen, og klikk Fullfør.

   Følg trinnene i veiviseren Opprett ny datakilde til SQL Server.

 4. Klikk OK, og klikk hver tabell eller visning du vil koble til, under Tabeller, og klikk OK.

Hvis du ser dialogboksen Velg en entydig postidentifikator, betyr det at Access ikke kunne fastslå hvilket eller hvilke felt som entydig identifiserer hver rad i datakilden. Merk bare feltet eller feltkombinasjonen som er unik for hver rad, og kontakt SQL Server-databaseadministratoren hvis du er usikker.

Når koblingsoperasjonen er fullført, kan du se den eller de nye koblede tabellene i navigasjonsruten.

Bruke den siste SQL Server-objektstrukturen

Når du åpner en koblet tabell eller kildeobjektet, ser du de siste dataene. Hvis du utfører strukturelle endringer i et SQL Server-objekt, må du imidlertid oppdatere den eller de koblede tabellene for å se disse endringene.

 1. Høyreklikk tabellen i navigasjonsruten, og klikk deretter Tabellkoblingsbehandling på hurtigmenyen.

 2. Merk av for hver tilkoblede tabell du vil oppdatere, eller klikk Merk alle hvis du vil merke alle de koblede tabellene.

 3. Klikk OK > Lukk.

Merknad  I og med at Access-datatyper er forskjellige fra SQL Server-datatyper, kobler Access til den mest riktige datatypen for hver kolonne. Du kan bare se gjennom, og ikke endre, de tilordnede datatypene i Access.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se måter å dele en Access-skrivebordsdatabase på.

Til toppen av siden

Merknad  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: Access 2016, Access 2016 Developer, Access 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk