Koble sammen skjemaer

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du har et langt skjema med flere elementer, har du ofte behov for å drille ned rask for å se mer informasjon om et enkelt element. I Access kan du gjøre dette ved å koble skjemaet med flere elementer til et skjema med ett element. Når du klikker et element i skjemaet med flere elementer, åpnes skjemaet med ett element for å vise detaljene.

Klikke en ID i et skjema med flere elementer for å åpne et skjema med ett element.

Obs!: 

 • Denne artikkelen gjelder ikke for Access-nettapper – typen database du utformer med Access og Publiser på Internett.

 • Hvis du mente noe annet med å "koble", kan du se andre typer kobling av skjemaer på slutten av denne artikkelen.

Opprette skjemaene

I de fleste tilfeller er de to skjemaene i en drill-ned-konfigurasjon basert på samme tabell eller spørring. Hvis du allerede har et par skjemaer du vil bruke (én som er et dataark eller skjema med flere elementer, og ett som er et skjema med ett element eller "detaljskjema"), kan du hoppe over denne delen. hvis ikke, bruker du disse prosedyrene til å opprette dem:

Opprette et dataark eller et skjema med flere elementer

 1. I navigasjonsruten merker du tabellen eller spørringen som inneholder dataene du vil ha i dataarkskjemaet.

 2. Klikk Opprett > Flere skjemaer, og klikk deretter Flere elementer eller Dataark avhengig av hvilken type du ønsker.

 3. Utfør eventuelle utformingsendringer du ønsker. Vurder å slette så mange kolonner du kan, slik at det gjenstår bare nødvendig informasjon til å identifisere hvert element.

 4. Lagre og lukk skjemaet.

Hvis du vil ha mer informasjon om skjemaer med flere elementer, kan du se opprette et skjema ved hjelp av verktøyet flere elementer.

Opprett et skjema med ett element eller et "detaljskjema":

 1. Merk tabellen eller spørringen som inneholder dataene du vil ha med i detaljskjemaet, i navigasjonsruten. Det er ofte samme tabell eller spørring som du brukte til det første skjemaet.

 2. Klikk Opprett > Skjema.

 3. Gjør eventuelle utformingsendringer du ønsker, og lagre og lukk deretter skjemaet.

For mer informasjon, kan du se opprette et skjema ved hjelp av skjemaverktøyet.

Legge til logikken som åpner detaljskjemaet

Nå legger du til en liten makro i skjemaet med flere elementer eller dataarkskjemaet. Makroen åpner detaljskjemaet og sørger for at det vises riktig.

Ikke bekymre deg for at du ikke har arbeidet så mye med makroer, du kan kopiere og lime inn XML-koden som du finner i denne prosedyren.

 1. Hvis du bruker et dataarkskjema, dobbeltklikker du det i navigasjonsruten for å åpne det. Hvis du har et skjema med flere elementer, høyreklikker du det i navigasjonsruten og klikker Oppsettvisning.

 2. Trykk F4 for å åpne egenskapsarket hvis det ikke allerede er åpent.

 3. Klikk kolonnen du vil legge til makroen for. Dette blir kolonnen du klikker for å åpne detaljskjemaet når makroen er ferdig. I bildet ovenfor legges makroen til i ID-kolonnen for skjemaet frmKontaktliste.

Tips!:  Du kan legge til makroen i flere kolonner.

 1. Klikk i egenskapsboksen Klikk eller Ved dobbeltklikk (avhengig av om du vil at skjemaet for å åpne ved å klikke én gang, eller dobbeltklikke feltet) på fanen hendelse på egenskapssiden, og klikk deretter byggeverktøyknappen _z0z _.

 2. Hvis Access ber deg velge en, velger du Makroverktøy og klikker OK.

 3. Merk denne blokken med XML, og trykk deretter Ctrl + C for å kopiere den til utklippstavlen:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?> <UserInterfaceMacros xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"> <UserInterfaceMacro For="ID" Event="OnClick"><Statements><Action Name="OnError"><Argument Name="Goto">Macro Name</Argument><Argument Name="MacroName">ErrorHandler</Argument></Action> <ConditionalBlock><If><Condition>[Form].[Dirty]</Condition><Statements><Action Name="SaveRecord"/></Statements></If></ConditionalBlock> <ConditionalBlock><If><Condition>IsNull([ID])</Condition><Statements><Comment>Open the form to a new record if the current ID is Null</Comment><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="DataMode">Add</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="Requery"/></Statements></If><Else><Statements><Comment>Use a TempVar to pass a filter to the OpenForm action</Comment><Action Name="SetTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument><Argument Name="Expression">[ID]</Argument></Action><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="WhereCondition">[ID]=[TempVars]![Contact_ID]</Argument><Argument Name="DataMode">Edit</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="RemoveTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument></Action><Action Name="RefreshRecord"/></Statements></Else></ConditionalBlock> </Statements></UserInterfaceMacro></UserInterfaceMacros>

 4. Klikk i det tomme området i makroverktøyet (like under rullegardinlisten Legg til ny handling), og trykk CTRL+V for å lime inn makrohandlingene. Hvis alt går bra, får du ikke se XML-koden i makroverktøyet – den utvides til de mer lesbare makroblokkene som vises i neste trinn.

 5. Hvis det er nødvendig, erstatte skjemanavnet (frmContactDetails) og koble kolonnenavnet (ID) med navnet på skjemaet og du bruker til å koble de to skjemaene-kolonnen. Bildet nedenfor viser der du må gjøre endringer for å samsvare med dine egne identifikatornavnene:

  Steder der det kan være nødvendig å endre eksempelmakroen slik at den samsvarer med identifikatornavnene i databasen din.

 6. Klikk Lagre og deretter Lukk i kategorien Utforming.

 7. Hvis du vil at den eller de klikkbare kolonnene skal vises som hyperkoblinger slik at andre kan se at de kan klikkes, passer du på at kolonnen fremdeles er merket, og klikker kategorien Format i egenskapsarket og angir egenskapen Vis som hyperkobling til Alltid.

 8. Lagre og lukk skjemaet, og åpne det på nytt og test makroen ved å klikke eller dobbeltklikke kolonnen du endret.

Hvis du vil ha mer informasjon om makroer i skrivebordsdatabaser, kan du se legge til logikk i en kontroll i en skrivebordsdatabase.

Andre typer kobling av skjemaer

Hvis du vil lage et skjema/delskjema og koble dem sammen, kan du se opprette et skjema som inneholder et delskjema (et én-til-mange-skjema).

Hvis du vil opprette et skjema som er koblet til en datakilde, for eksempel en tabell eller spørring, kan du se opprette et skjema ved hjelp av skjemaverktøyet.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×