Koble figurer ved hjelp av Automatisk tilkobling eller koblingsverktøyet

Miniverktøylinje

 1. Hvis det ikke er noen figurer på siden ennå, drar du en startfigur fra Figurer-vinduet til siden.

 2. Hold pekeren over startfiguren inntil pilene for automatisk tilkobling vises rundt figuren.

 3. Hold pekeren over pilen som peker i den retningen du vil legge til en figur.

  Det vises en miniverktøylinje som inneholder de fire første hurtigfigurene som er i Hurtigfigurer-sjablongen for øyeblikket. Det vises en direkte forhåndsvisning av figuren som er valgt i sjablongen, på siden.

 4. Beveg pekeren over de fire figurene på miniverktøylinjen for å vise en direkte forhåndsvisning av hver enkelt figur på siden.

 5. Klikk den figuren du vil legge til.

Hvis du vil ha en annen figur, flytter du pekeren bort fra pilen for automatisk tilkobling, og forhåndsvisningene forsvinner. Du kan deretter dra figuren du vil bruke, fra Figurer-vinduet.

Hurtigoppgaver

Oppgave

Handling

Endre hurtigfigurene for en sjablong.

Åpne sjablongen og dra hurtigfigurene i ønsket rekkefølge. Du kan dra figurer inn og ut av hurtigfigurområdet.

Endre hvilke figurer som vises på miniverktøylinjen.

I Hurtigfigurer-vinduet kan du merke en figur i gruppen med hurtigfigurer du vil vise på miniverktøylinjen. Gruppen med de merkede figurene vises på verktøylinjen.

Alternativt kan du dra sjablongen som inneholder figurene du vil skal vises først, og slippe den rett under tittellinjen Hurtigfigurer. Du kan endre rekkefølgen på andre sjablonger ved å dra dem høyere eller lavere i Figurer-vinduet. De vises i hurtigfigurer-sjablongen i samme rekkefølge.

Koble figurer som allerede finnes på siden

Koble figurer ved hjelp av Automatisk tilkobling

 1. Hold pekeren over startfiguren inntil pilene for automatisk tilkobling vises rundt figuren.

 2. Klikk og dra fra pilen for automatisk tilkobling til en annen figur, og slipp koblingsendepunktet midt på figuren for å opprette en dynamisk kobling, eller på et bestemt koblingspunkt for å opprette en punktkobling.

  Det vises en direkte forhåndsvisning av en figur når du holder pekeren over den blå pilen, men du kan ignorere figuren. Den forsvinner når du flytter pekeren.

Koble figurer ved hjelp av koblingsverktøyet

 1. Klikk Kobling i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Klikk en figur, og dra en kobling til en annen figur.

 3. Når du er ferdig, klikker du pekeverktøyet i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem.

Hvis du vil lime koblingen til et bestemt punkt på en figur, drar du fra et koblingspunkt på den første figuren til et koblingspunkt på den andre figuren. Koblingsendepunktene blir røde når figurene kobles sammen. Dette kalles en punktkobling.

Hvis du vil at koblingen skal flyttes med figuren når den flyttes, plasserer du koblingsverktøyet over midten på den første figuren til det vises en rød boks rundt figuren. Hold museknappen nede og dra til midtpunktet på den andre figuren. Når en rød boks vises rundt den andre figuren, slipper du museknappen. Dette kalles en dynamisk kobling.

Hurtigoppgaver

Oppgave

Handling

Endre koblingstypen til rettvinklet, rett eller buet linje.

Høyreklikk koblingen, og klikk deretter koblingstypen på hurtigmenyen.

Justere og fordele figurene slik at koblingene er ryddige.

Merk alle figurene du vil justere, og klikk deretter Automatisk justering og avstand i kategorien Hjem. Du kan merke flere figurer ved å trykke CTRL-tasten mens du klikker figurene, eller ved å bruke et av Merk-alternativene i kategorien Hjem.

Endre en kobling fra dynamisk til punkt eller fra punkt til dynamisk.

Merk koblingen, og dra deretter endepunktet for koblingen bort fra figuren. Slipp deretter koblingen på et bestemt punkt for å opprette en punktkobling, eller på midten av figuren for å opprette en dynamisk kobling.

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling

Du kan aktivere og deaktivere funksjonen Automatisk tilkobling i alle Visio-tegninger eller bare i den aktive tegningen.

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling i det aktive diagrammet

 • Merk av i eller fjern merket i avmerkingsboksen Automatisk tilkobling i gruppen Visuelle hjelpemidler i kategorien Vis

Hvis avmerkingsboksen Automatisk tilkobling ikke er tilgjengelig, kontrollerer du om Automatisk tilkobling er deaktivert for alle diagrammer ved å følge trinnene nedenfor.

Aktivere eller deaktivere Automatisk tilkobling i alle diagrammer

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer i sidefeltet.

 3. Klikk Avansert i sidefeltet.

 4. Merk av i avmerkingsboksen Aktiver Automatisk tilkobling under Redigeringsalternativer for å aktivere Automatisk tilkobling. Fjern merket for å deaktivere funksjonen.

Gjelder for: Visio 2013, VisioVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk