Koble en filterwebdel til en webdel for listevisning på en klassisk side

Koble en filterwebdel til en webdel for listevisning på en klassisk side

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan konfigurere en SharePoint filterwebdel til å sende en verdi i en liste eller bibliotek og deretter endre visningen av data i liste basert på verdien. Hvis du for eksempel når du velger fra en liste over vareordrer i en Valgfilterwebdelen, kan en tilstøtende liste vise produktene som svarer til nevnte rekkefølge.

Det vises webdel for listevisning nevnt i denne artikkelen. Dette refererer til en liste eller et bibliotek som du legger til hjemmesiden som en webdel. Når du har lagt til, kan du deretter koble filterwebdeler til å tilpasse visningen.

Oppdatert 13 mars 2017 Takk til tilbakemeldingerfra kunder.

Koble en Tekstfilterwebdel til en webdel for listevisning for SharePoint 2016 og 2013

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du oppretter en side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

Listewebdelen som beskrives her må opprettes først før du kan legge den til på siden. Hvis du vil opprette en liste, kan du se opprette en liste i SharePoint. Hvis du vil legge til kolonner, kan du se opprette en kolonne i en SharePoint-liste eller et bibliotek

Når du har en liste for å arbeide med gå tilbake til denne fremgangsmåten for å sette inn listen i Hjem-siden som en webdel.

 1. Klikk fanen Side på båndet når du er på en side, og klikk deretter kommandoen Rediger.

  Side-fanen med Rediger-knappen uthevet

  Obs!: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, kan det hende du ikke har tillatelse til å redigere siden. Kontakt administratoren.

 2. Klikk siden der du vil sette inn en Tekstfilterwebdel og webdelen for listevisning.

 3. Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk deretter Webdel.

  Sette inn bånd på Wiki-side

 4. Under Kategorier, klikk apper under Webdeler og klikk deretter Legg til i webdelen for listevisning du vil bruke. Ny webdel vises på siden.

  Obs!: Hvis du ikke har en liste, må du opprette en. For å gjøre dette, kan du se opprette en liste i SharePoint.

 5. Klikk webdel-menyen pil ned for webdelen for listevisning, og velg deretter Rediger webdel.

  Webdelens redigeringsmeny uthevet
 6. Rediger de egendefinerte egenskapene for webdelen i verktøyruten for webdelen til høyre, ved å gjøre følgende:

  Listevisning Rediger egenskaper for listen visninger-delen
  • Velg en annen visning fra listen Valgt visning Hvis du vil endre standardvisningen for listen, i listevisninger-delen. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner. Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere den gjeldende visningen av listen.

   Egenskapen for listeruten visninger

   Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

   Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

  • Velg en fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype:

   Velg en Verktøylinjetype
   • Hele verktøylinjen

   • Verktøylinje for sammendrag

   • Ingen verktøylinje

   • Vis verktøylinje

 7. Klikk OK nederst i verktøyruten.

 8. Hvis ikke fremdeles åpne, klikk kategorien Sett inn, og klikk deretter Webdel.

  Klikk filtre under Webdeler under Kategorier, klikk Tekstfilter, og klikk deretter Legg til. Ny webdel vises på siden.

  Velge tekstfilterwebdelen
 9. Hvis du vil konfigurere den Tekstfilterwebdel, gjør du ett av følgende:

  • Klikk Åpne verktøyruten i nettdelen.

  • Pek på nettdelen, klikker du pil ned, og klikk deretter Rediger webdel. Verktøyruten konfigurasjon vises.

 10. Skriv inn et navn i Filternavn-boksen til å identifisere webdelen i verktøyruten.

  Du kan også bruke navnet som en etikett eller et kort instruksjon for brukeren. Du kan for eksempel bruke Filtrer rapporter etter: som en etikett for å fortelle brukerne kan de filtrerer visningen av en rapporter-listen.

 11. Gjør eventuelt ett eller flere av følgende under Alternativer for avansert Filter:

  • Hvis du vil begrense antall tegn, skriver du inn tallet i tekstboksen Maksimalt antall tegn. Maksimal lengde for en tekstverdi er 255 tegn.

  • Angi en startverdi i tekstboksen Tekstfilterwebdel ved å angi en standardverdi i Standardverdi-boksen. Denne standardverdien brukes deretter til å vise den opprinnelige listen over verdier i webdelen for listevisning når siden vises første gang.

  • Merk av for krever at brukeren velger en verdi for å vise en melding som minner brukeren til å foreta et valg for å filtrere dataene.

  • Skriv inn et tall som angir bredden på tekstboksen som antall piksler, eller en tom verdi eller "0" skal skaleres automatisk tekstboksen i tekstboksen kontrollen bredden i piksler. Fordi verdien som er angitt av brukeren vises i denne tekstboksen, vil du sannsynligvis å gjøre det bred nok etter den største mulige verdien.

 12. Klikk OK nederst i verktøyruten.

 13. Hvis du vil koble til Tekstfilterwebdel, pek på den Tekstfilterwebdel, klikk pil ned, tilkoblinger, velger du Send Filter verdier til, og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble.

  Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Rediger webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

 14. I dialogboksen Konfigurer tilkobling under Tilkoblingstype, klikker du Konfigurer, angi Forbruker feltnavnet til kolonnen du vil filtrere webdel for listevisning ved og deretter Fullfør.

  Obs!: Du må kanskje aktivere popup-vinduer fra dette området for å vise dialogboksen Konfigurer tilkobling i nettleseren.

 15. Når du er ferdig konfigurere tilkoblingen, i kategorien side, klikker du Lagre og lukk å lagre og vise siden.

Hvis du vil endre dynamisk resultatene som vises i webdelen for listevisning, inn tekst i tekstboksen for den Tekstfilterwebdelen. Sikre at teksten samsvarer nøyaktig med en verdi i kolonnen som du angav i tilkoblingen du gjorde i trinn 14. Når du skriver inn teksten, trykker du ENTER for å vise resultatene. Hvis du vil vise alle verdiene i webdelen for listevisning, fjerner du merket for, og trykk deretter ENTER.

Obs!: Den Tekstfilterwebdel gjenkjenner ikke jokertegn. Hvis en bruker angir et jokertegn, for eksempel en stjerne (*) eller et prosenttegn (%), tolkes tegnet som litterale tegn.

Til toppen av siden

Koble en Datofilterwebdel til en webdel for listevisning for SharePoint 2016 og 2013

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du har opprettet en side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

Listewebdelen som beskrives her må opprettes først før du kan legge den til på siden. Hvis du vil opprette en liste, kan du se opprette en liste i SharePoint. Hvis du vil legge til kolonner, kan du se opprette en kolonne i en SharePoint-liste eller et bibliotek

Når du har en liste for å arbeide med gå tilbake til disse trinnene.

 1. Fra en side, klikker du kategorien side på båndet, og klikk deretter kommandoen Rediger .

  Side-fanen med Rediger-knappen uthevet

  Obs!: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, kan det hende du ikke har tillatelse til å redigere siden. Kontakt administratoren.

 2. Klikk siden der du vil sette inn en Datofilterwebdel og en webdel for listevisning.

 3. Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk deretter Webdel.

  Sette inn bånd på Wiki-side

 4. Under Kategorier, klikk apper under Webdeler og klikk deretter Legg til i webdelen for listevisning du vil bruke. Ny webdel vises på siden.

 5. Klikk webdel-menyen pil ned for webdelen for listevisning, og velg deretter Rediger webdel.

 6. Rediger de egendefinerte egenskapene for webdelen i verktøyruten for webdelen ved å gjøre følgende:

  • Hvis du vil endre standardvisningen for listen, kan du velge en annen visning fra listen Valgt visning. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner. Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere den gjeldende visningen av listen.

   Egenskapen for listeruten visninger

   Obs!: Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

   Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

  • Velg Hele verktøylinjen, Verktøylinje for sammendrag eller Ingen verktøylinje fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype.

   Velg en Verktøylinjetype
 7. Klikk OK nederst i verktøyruten.

 8. Klikk filtre under Kategorier, klikk Datofilter under Webdeler, og klikk deretter Legg til. Nye Datofilterwebdel vises på siden.

 9. Hvis du vil konfigurere webdelen, gjør du ett av følgende:

 10. Klikk Åpne verktøyruten i nettdelen.

 11. Pek på webdelen, klikker du pil ned, og klikk deretter Rediger webdel. Verktøyruten konfigurasjon vises.

 12. Skriv inn et navn i Filternavn-boksen til å identifisere webdelen i verktøyruten.

  Du kan også bruke navnet som en etikett eller et kort instruksjon for brukeren. Du kan for eksempel bruke Filtrer rapporter etter: som en etikett for å fortelle brukerne kan de filtrerer visningen av en rapporter-listen.

 13. Hvis du vil angi en startverdi i tekstboksen Datofilterwebdel, velg Standardverdi, og gjør deretter ett av følgende:

 14. Velge en Bestemt dato, og angi deretter en spesifikk dato.

 15. Velg forskyvning fra i dag, angir du antall dager i tekstboksen dager (maksimumsverdien er 999), og velg deretter Etter i dag eller Før i dag.

  Denne standardverdien brukes deretter til å vise den opprinnelige listen over verdier i webdelen for listevisning når siden vises første gang.

 16. Du kan også i Alternativer for avansert Filter-delen for å vise en melding som minner brukeren til å foreta et valg for å filtrere datoen, Merk av for krever at brukeren velger en verdi.

 17. Klikk OK for å lagre endringene, nederst i verktøyruten.

 18. Hvis du vil koble til Datofilterwebdel, pek på den Datofilterwebdel, klikker du pil ned, klikker du tilkoblinger, velger Send Filter verdier til og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble.

  Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Rediger webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

 19. Velg Innholdstypen, klikker du Konfigurer, angi Forbruker feltnavnet til kolonnen du vil filtrere webdel for listevisning ved og deretter Fullfør i dialogboksen Velg tilkobling.

 20. Når du er ferdig konfigurere tilkoblingen, i side-fanen, klikk Lagre og lukk å lagre og vise siden.

Hvis du vil endre dynamisk resultatene som vises i webdelen for listevisning, Skriv inn en dato eller klikk Datovelger-knappen, og trykk deretter ENTER. Verdien du oppgir må samsvare nøyaktig med en verdi i kolonnen som du angav i trinn 15. Hvis du vil vise alle verdiene i webdelen for listevisning, må du fjerne datoen fra tekstboksen, og trykk deretter ENTER.

Obs!: En bruker må angi datoen i kort datoformat for den gjeldende regionale innstillingen som brukes av SharePoint-området. Kort datoformat kan variere avhengig av datamaskinen eller områdets regionale innstillingen. For eksempel bruke mm/dd/åååå for engelsk (USA), og bruke mm/dd/åååå for fransk (Frankrike). Brukeren kan også bruke datovelgeren til å sikre riktig dato posten.

Til toppen av siden

Koble en valg filterwebdel til en webdel for listevisning for SharePoint 2016 og 2013

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du har opprettet en side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

 1. Klikk fanen Side på båndet når du er på en side, og klikk deretter kommandoen Rediger.

  Side-fanen med Rediger-knappen uthevet

  Obs!: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, kan det hende du ikke har tillatelse til å redigere siden. Kontakt administratoren.

 2. Klikk på siden der du vil sette inn en Valgfilterwebdelen og en webdel for listevisning.

 3. Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk deretter Webdel.

  Sette inn bånd på Wiki-side

 4. Under Kategorier, klikker du lister og biblioteker, under Webdeler og klikk deretter Legg til i webdelen for listevisning du vil bruke. Ny webdel vises på siden.

 5. Klikk webdel-menyen pil ned for webdelen for listevisning, og velg deretter Endre delt webdel.

 6. Rediger de egendefinerte egenskapene for webdelen i verktøyruten for webdelen ved å gjøre følgende:

  • Hvis du vil endre standardvisningen for listen, kan du velge en annen visning fra listen Valgt visning. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner. Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere den gjeldende visningen av listen.

   Egenskapen for listeruten visninger

   Obs!: Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

   Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

  • Velg Hele verktøylinjen, Verktøylinje for sammendrag eller Ingen verktøylinje fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype.

   Velg en Verktøylinjetype
 7. Klikk OK nederst i verktøyruten.

 8. Klikk filtre under Kategorier, klikk Valg Filter under Webdeler, og klikk deretter Legg til. Nye Valgfilterwebdelen vises på siden.

 9. Hvis du vil konfigurere webdelen, gjør du ett av følgende:

  • Klikk i webdelen, Åpne verktøyruten.

  • Pek på nettdelen, klikker du pil ned, og klikk deretter Rediger webdel. Verktøyruten konfigurasjon vises.

  • Skriv inn et navn i Filternavn-boksen til å identifisere webdelen i verktøyruten.

   Tips!: Du kan også bruke navnet som en etikett eller et kort instruksjon for brukeren. Du kan for eksempel bruke Filtrer rapporter etter: som en etikett for å fortelle brukerne kan de filtrerer visningen av en rapporter-listen.

  • Angi en liste over verdier og en valgfri beskrivelse som du vil at brukeren skal kunne velge i dialogboksen Velg Filter verdi (er) som vises når en bruker klikker knappen Filter. Hvis du har en liste over kunder med Status-kolonne, kan du for eksempel angi Standard, foretrukket og Elite som liste med verdier for hver verdi på en separat linje. Disse verdiene, deretter brukes til å samsvare med verdiene som vises i Status-kolonnen for webdelen for listevisning når en bruker angir en verdi, og trykker ENTER.

   For hver verdi på hver linje, kan du også legge til en alternativ beskrivelse som vises i dialogboksen Velg Filter verdi (er) i stedet for verdiene når brukeren filtrerer dataene. Eksempel:

   Standard; En vanlig kunde med en gjennomsnittlig Kredittvurderingen

   Foretrukket; En vanlig kunde med høy Kredittvurderingen

   Elite; Høyt volum kunde med høy Kredittvurderingen

   Obs!: Liste over valg må inneholde minst ett valg og må være unikt. Verken verdien eller beskrivelsen kan overskride 255 tegn. Maksimalt antall valg, er 1000.

 10. Gjør eventuelt ett eller flere av følgende under Alternativer for avansert Filter:

  • Skriv inn et tall som angir bredden på tekstboksen som antall piksler, eller en tom verdi eller "0" skal skaleres automatisk tekstboksen i tekstboksen kontrollen bredden i piksler. Fordi verdien som er angitt av brukeren vises i denne tekstboksen, vil du sannsynligvis å gjøre det bred nok etter den største mulige verdien.

  • Merk av for krever at brukeren velger en verdi for å vise en melding som minner brukeren til å foreta et valg for å filtrere dataene.

  • Angi en startverdi i tekstboksen Valgfilterwebdelen ved å angi en standardverdi i Standardverdi-boksen. Denne standardverdien brukes deretter til å vise den opprinnelige listen over verdier i webdelen for listevisning når siden vises første gang.

  • Hvis du vil at brukere skal kunne filtrere etter en nullverdi, velger du "(tom)" verdi. Eksempelvis kan brukerne vil se alle kunder med ingen status definert.

  • Hvis du vil aktivere å ha fjernet av et filter slik at brukere kan se alle verdiene i webdelen for listevisning, velger du Tillat flere valg. Dialogboksen Velg Filter verdi (er) vises i dette tilfellet avmerkingsbokser, i stedet for alternativknapper.

   Obs!: Du kan ikke bruke denne funksjonen til å vise de filtrerte resultatene av to eller flere valg, fordi i webdelen for listevisning ikke støtter flere merkede områder. Hvis en bruker velger flere valg, brukes bare det første merkede området.

 11. Klikk for å lagre endringene, nederst i verktøyruten, OK.

 12. Hvis du vil koble til Valgfilterwebdelen, pek på den Valgfilterwebdelen, klikker du pil ned, klikker du tilkoblinger, velger Send Filter verdier til og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble.

  Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Rediger webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

 13. I dialogboksen Velg tilkobling Velg Innholdstypen, klikker du Konfigurer, angi Forbruker feltnavnet til kolonnen du vil filtrere webdel for listevisning av og klikk deretter Fullfør. Når du er ferdig konfigurere tilkoblingen, i side-fanen, klikk Lagre og lukk å lagre og vise siden.

Klikk Filter Hvis du vil endre dynamisk resultatene i i webdelen for listevisning, i Valgfilterwebdelen, klikk en verdi, og klikk deretter OK. Hvis du har valgt å vise alle verdiene i webdelen for listevisning på egenskapen Tillat flere valg, må du fjerne alle avmerkingsboksene i dialogboksen Velg Filter verdi (er), og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Koble en gjeldende bruker filterwebdel til en webdel for listevisning for SharePoint 2016 og 2013

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du oppretter en side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

 1. Klikk fanen Side på båndet når du er på en side, og klikk deretter kommandoen Rediger.

  Side-fanen med Rediger-knappen uthevet

  Obs!: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, har du kanskje ikke tillatelse til å redigere siden. Ta kontakt med administratoren..

 2. Klikk siden der du vil sette inn gjeldende bruker webdelen for filtrering og en webdel for listevisning.

 3. Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk deretter Webdel.

  Sette inn bånd på Wiki-side

 4. Under Kategorier, klikker du lister og biblioteker, under Webdeler og klikk deretter Legg til i webdelen for listevisning du vil bruke. Ny webdel vises på siden.

 5. Klikk webdel-menyen pil ned for webdelen for listevisning, og velg deretter Endre delt webdel.

 6. Rediger de egendefinerte egenskapene for webdelen i verktøyruten for webdelen ved å gjøre følgende:

  • Hvis du vil endre standardvisningen for listen, kan du velge en annen visning fra listen Valgt visning. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner. Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere den gjeldende visningen av listen.

   Egenskapen for listeruten visninger

   Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

   Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

  • Velg Hele verktøylinjen, Verktøylinje for sammendrag eller Ingen verktøylinje fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype.

   Velg en Verktøylinjetype
 7. Klikk OK nederst i verktøyruten.

 8. Klikk filtre under Kategorier, klikk Gjeldende bruker under Webdeler, og klikk deretter Legg til. Nye Valgfilterwebdelen vises på siden.

 9. Hvis du vil konfigurere webdelen, gjør du ett av følgende:

  • Klikk Åpne verktøyruten i nettdelen.

  • Pek på nettdelen, klikker du pil ned, og klikk deretter Rediger webdel. Verktøyruten konfigurasjon vises.

 10. Skriv inn et navn i Filternavn-boksen til å identifisere webdelen i verktøyruten.

  Du kan også bruke navnet som en etikett eller et kort instruksjon for brukeren. Du kan for eksempel bruke Filtrer rapporter etter: som en etikett for å fortelle brukerne kan de filtrerer visningen av en rapporter-listen.

 11. Under Velg verdi du vil gi, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil filtrere etter brukernavnet, velger du gjeldende brukernavnet.

  • Hvis du vil filtrere etter en annen verdi i den gjeldende brukeren SharePoint profilen, velg SharePoint-profil verdien for gjeldende bruker, og velg deretter et element fra listen.

   Listen er utfylt med listen over alle SharePoint-profilegenskaper som har en personvernpolicyen til alle.

   Det er en enkel måte å se en liste over brukerprofiler på nettstedet til å vise kategorien MyProfile på Mitt område, og deretter redigere detaljene.

 12. Gjør eventuelt ett eller flere av følgende under Alternativer for avansert Filter:

  • Hvis du vil at brukere skal kunne filtrere etter en nullverdi, velger du Send tomme hvis ingen verdier. Du kan for eksempel se Hvis en profil for denne brukeren ikke verdi i kolonnen.

  • Gjør ett av følgende for å finne ut hvordan du behandler mer enn én verdi, under Når du håndterer flere verdier: Velg Send bare den første verdien til å sende bare én verdi ved hjelp av webdel-tilkobling, velger du Send alle verdier til å sende to eller flere verdier ved hjelp av webdel-tilkobling, eller velg Kombiner dem til en enkelt verdi og skill med, og angi deretter ett eller flere tegn i tekstboksen til å sende to eller flere med skilletegn verdier ved hjelp av webdel-tilkobling.

  • Hvis du vil Prefiksverdi til webdelen egenskapsverdi å sikre at et treff til kolonnen i SharePoint-listen, skriver du inn tekst i tekstboksen tekst som skal settes inn før verdier.

  • Hvis du vil tilføye en verdi på slutten av webdelen egenskapsverdi å sikre at et treff til kolonnen i SharePoint-listen, kan du skrive inn tekst i boksen tekst som skal settes inn etter verdier.

 13. Klikk OK for å lagre endringene, nederst i verktøyruten.

 14. Hvis du vil koble til webdelen for Filter for gjeldende bruker, pek på webdelen for Filter for gjeldende bruker, klikker du pil ned, tilkoblinger, velger du Send Filter verdier til, og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble.

  Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Rediger webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

 15. Merk kolonnen du vil filtrere i webdelen for listevisning i dialogboksen Konfigurer tilkobling, og klikk deretter Fullfør.

 16. Når du er ferdig konfigurere tilkoblingen, i side-fanen, klikk Lagre og lukk å lagre og vise siden.

Hvis du vil endre dynamisk resultatene i webdelen for listevisning, bare gå til siden. fordi webdelen for Filter for gjeldende bruker filtrerer automatisk informasjon som er basert på brukerprofilen, er brukeren ikke nødvendig.

Til toppen av siden

Koble en Listefilterwebdelen til en webdel for listevisning for SharePoint 2016 og 2013

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du oppretter en side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

 1. Fra en side, klikker du kategorien side på båndet, og klikk deretter kommandoen Rediger.

  Side-fanen med Rediger-knappen uthevet

  Obs!: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, har du kanskje ikke tillatelse til å redigere siden. Ta kontakt med administratoren..

 2. Klikk siden der du vil sette inn en SharePoint-Listefilterwebdelen og en webdel for listevisning.

 3. Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk deretter Webdel.

  Sette inn bånd på Wiki-side

 4. Under Kategorier, klikker du lister og biblioteker, under Webdeler og klikk deretter Legg til i webdelen for listevisning du vil bruke. Ny webdel vises på siden.

 5. Klikk webdel-menyen pil ned for webdelen for listevisning, og velg deretter Endre delt webdel.

 6. Rediger de egendefinerte egenskapene for webdelen i verktøyruten for webdelen ved å gjøre følgende:

  • Hvis du vil endre standardvisningen for listen, kan du velge en annen visning fra listen Valgt visning. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner. Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere den gjeldende visningen av listen.

   Egenskapen for listeruten visninger

   Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

   Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

  • Velg Hele verktøylinjen, Verktøylinje for sammendrag eller Ingen verktøylinje fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype.

   Velg en Verktøylinjetype
 7. Klikk OK nederst i verktøyruten.

 8. Klikk filtre under Kategorier, klikk SharePoint-liste-Filter under Webdeler, og klikk deretter Legg til. Ny webdel vises på siden.

 9. Hvis du vil konfigurere webdelen, gjør du ett av følgende:

  • Klikk i webdelen, Åpne verktøyruten.

  • Pek på nettdelen, klikker du pil ned, og klikk deretter Rediger webdel. Verktøyruten konfigurasjon vises.

 10. Skriv inn et navn i Filternavn-boksen til å identifisere webdelen i verktøyruten.

  Du kan også bruke navnet som en etikett eller et kort instruksjon for brukeren. Du kan for eksempel bruke Filtrer rapporter etter: som en etikett for å fortelle brukerne kan de filtrerer visningen av en rapporter-listen.

 11. Hvis du vil angi en SharePoint-liste, Skriv inn URL-adressen til en liste i listen, eller klikk Bla gjennom ved siden av tekstboksen, og søk etter-listen du vil bruke.

 12. Hvis du vil velge en annen liste-visning, kan du også velge et element fra visning-listen. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner.

 13. Merk en kolonne fra verdifelt-listen. Verdi-kolonnen viser alle støttede kolonner fra listen. Noen kolonner som ikke støttes, for eksempel tittel, beregnet og flere linjer med tekst.

  Viktig!: Når du foretar du tilkoblingen mellom SharePoint-Listefilterwebdelen og webdelen for listevisning, kontroller at du velger en kolonne som inneholder samsvarende verdier til egenskapen verdifelt.

  Obs!: SharePoint Listefilterwebdelen har en grense på 100 elementer.

 14. Eventuelt velge en kolonne fra listeboksen beskrivelsesfeltet. Beskrivelse-kolonnen brukes til å vise en alternativ verdi i dialogboksen Velg Filter verdi (er), som viser når en bruker klikker knappen Filter. Hvis du for eksempel hvis du har en måned tallkolonne som bruker tall 1 gjennom 12 som månedsverdier, kan du bruke en månedsnavn-kolonne som beskrivelse-kolonnen slik at januar vises i stedet for 1, februar i stedet for 2 og så videre.

 15. Gjør eventuelt ett eller flere av følgende under Alternativer for avansert Filter:

  • Skriv inn et tall som angir bredden på tekstboksen som antall piksler, eller en tom verdi eller "0" skal skaleres automatisk tekstboksen i tekstboksen kontrollen bredden i piksler. Fordi verdien som er angitt av brukeren vises i denne tekstboksen, vil du sannsynligvis å gjøre det bred nok etter den største mulige verdien.

  • Merk av for krever at brukeren velger en verdi for å vise en melding som minner brukeren til å foreta et valg for å filtrere dataene.

  • Angi en startverdi i SharePoint-Listefilterwebdelen tekstboksen ved å angi en standardverdi i Standardverdi-boksen, en verdi som tilsvarer en av verdiene i kolonnen som er angitt i trinn 13 eller trinn 14 vanligvis. Denne standardverdien brukes deretter til å vise den opprinnelige listen over verdier i webdelen for listevisning når siden vises første gang.

  • Hvis du vil at brukere skal kunne filtrere etter en nullverdi, velger du "(tom)" verdi. Eksempelvis kan brukerne vil se alle verdier i en kolonne som har ingen oppføring. Hvis du vil aktivere å ha fjernet av et filter slik at brukere kan se alle verdiene i webdelen for listevisning, velger du Tillat flere valg.

   Obs!: Dialogboksen Velg Filter verdi (er) viser avmerkingsbokser, i stedet for alternativknapper.

   En bruker kan ikke bruke denne funksjonen til å vise de filtrerte resultatene av to eller flere valg, fordi i webdelen for listevisning ikke støtter flere merkede områder. Hvis en bruker velger flere valg, brukes bare det første merkede området.

 16. Klikk OK for å lagre endringene, nederst i verktøyruten.

 17. Hvis du vil koble SharePoint Listefilterwebdelen, pek på SharePoint-Listefilterwebdelen, klikk pil ned, pek på tilkoblinger, velger du Send Filter verdier til, og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble .

  Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Rediger webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

 18. Merk kolonnen du vil filtrere i webdelen for listevisning i dialogboksen Konfigurer tilkobling, og klikk deretter Fullfør.

 19. Når du er ferdig konfigurere tilkoblingen, i kategorien side, klikker du Lagre og lukk å lagre og vise siden

Klikk Filter Hvis du vil endre dynamisk resultatene i i webdelen for listevisning, i SharePoint Listefilterwebdelen, klikk en verdi, og klikk deretter OK. Hvis du har valgt Tillat flere valg egenskapen, til å vise alle verdiene i webdelen for listevisning, må du fjerne alle avmerkingsboksene, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Koble en Tekstfilterwebdel til en webdel for listevisning for SharePoint 2010

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du oppretter en side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

 1. Klikk fanen Side på båndet når du er på en side, og klikk deretter kommandoen Rediger.

  Side-fanen med Rediger-knappen uthevet

  Obs!: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, kan det hende du ikke har tillatelse til å redigere siden. Kontakt administratoren.

 2. Klikk siden der du vil sette inn en Tekstfilterwebdel og webdelen for listevisning.

 3. Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk deretter Webdel.

  Sette inn bånd på Wiki-side

 4. Under Kategorier, klikker du lister og biblioteker, under Webdeler og klikk deretter Legg til i webdelen for listevisning du vil bruke. Ny webdel vises på siden.

 5. Klikk webdel-menyen pil ned for webdelen for listevisning, og velg deretter Rediger webdel.

 6. Rediger de egendefinerte egenskapene for webdelen i verktøyruten for webdelen ved å gjøre følgende:

  • Hvis du vil endre standardvisningen for listen, kan du velge en annen visning fra listen Valgt visning. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner. Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere den gjeldende visningen av listen.

   Egenskapen for listeruten visninger

   Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

   Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

  • Velg Hele verktøylinjen, Verktøylinje for sammendrag eller Ingen verktøylinje fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype.

   Velg en Verktøylinjetype
 7. Klikk OK nederst i verktøyruten.

 8. Klikk filtre under Webdeler under Kategorier, klikk Tekstfilter, og klikk deretter Legg til. Ny webdel vises på siden.

 9. Hvis du vil konfigurere den Tekstfilterwebdel, gjør du ett av følgende:

  • Klikk Åpne verktøyruten i nettdelen.

  • Pek på nettdelen, klikker du pil ned, og klikk deretter Rediger webdel. Verktøyruten konfigurasjon vises.

 10. Skriv inn et navn i Filternavn-boksen til å identifisere webdelen i verktøyruten.

  Du kan også bruke navnet som en etikett eller et kort instruksjon for brukeren. Du kan for eksempel bruke Filtrer rapporter etter: som en etikett for å fortelle brukerne kan de filtrerer visningen av en rapporter-listen.

 11. Gjør eventuelt ett eller flere av følgende under Alternativer for avansert Filter:

  • Hvis du vil begrense antall tegn, skriver du inn tallet i tekstboksen Maksimalt antall tegn. Maksimal lengde for en tekstverdi er 255 tegn.

  • Angi en startverdi i tekstboksen Tekstfilterwebdel ved å angi en standardverdi i Standardverdi-boksen. Denne standardverdien brukes deretter til å vise den opprinnelige listen over verdier i webdelen for listevisning når siden vises første gang.

  • Merk av for krever at brukeren velger en verdi for å vise en melding som minner brukeren til å foreta et valg for å filtrere dataene.

  • Skriv inn et tall som angir bredden på tekstboksen som antall piksler, eller en tom verdi eller "0" skal skaleres automatisk tekstboksen i tekstboksen kontrollen bredden i piksler. Fordi verdien som er angitt av brukeren vises i denne tekstboksen, vil du sannsynligvis å gjøre det bred nok etter den største mulige verdien.

 12. Klikk OK nederst i verktøyruten.

 13. Hvis du vil koble til Tekstfilterwebdel, pek på den Tekstfilterwebdel, klikk pil ned, tilkoblinger, velger du Send Filter verdier til, og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble.

  Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Rediger webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

 14. I dialogboksen Konfigurer tilkobling velger Tilkoblingstype, klikker du Konfigurer, angi Forbruker feltnavnet til kolonnen du vil filtrere webdel for listevisning ved og deretter Fullfør.

  Obs!: Du må kanskje aktivere popup-vinduer fra dette området for å vise dialogboksen Konfigurer tilkobling i nettleseren.

 15. Når du er ferdig konfigurere tilkoblingen, i kategorien side, klikker du Lagre og lukk å lagre og vise siden.

Hvis du vil endre dynamisk resultatene som vises i webdelen for listevisning, inn tekst i tekstboksen for den Tekstfilterwebdelen. Sikre at teksten samsvarer nøyaktig med en verdi i kolonnen som du angav i tilkoblingen du gjorde i trinn 14. Når du skriver inn teksten, trykker du ENTER for å vise resultatene. Hvis du vil vise alle verdiene i webdelen for listevisning, fjerner du merket for, og trykk deretter ENTER.

Obs!: Den Tekstfilterwebdel gjenkjenner ikke jokertegn. Hvis en bruker angir et jokertegn, for eksempel en stjerne (*) eller et prosenttegn (%), tolkes tegnet som litterale tegn.

Til toppen av siden

Koble en Datofilterwebdel til en webdel for listevisning for SharePoint 2010

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du har opprettet en side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

 1. Fra en side, klikker du kategorien side på båndet, og klikk deretter kommandoen Rediger .

  Kommandoen Rediger i kategorien Rediger

  Obs!: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, kan det hende du ikke har tillatelse til å redigere siden. Kontakt administratoren.

 2. Klikk siden der du vil sette inn en Datofilterwebdel og en webdel for listevisning.

 3. Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk deretter Webdel.

  Kommandoen Webdel

 4. Under Kategorier, klikker du lister og biblioteker, under Webdeler og klikk deretter Legg til i webdelen for listevisning du vil bruke. Ny webdel vises på siden.

 5. Klikk webdel-menyen pil ned for webdelen for listevisning, og velg deretter Endre delt webdel.

 6. Rediger de egendefinerte egenskapene for webdelen i verktøyruten for webdelen ved å gjøre følgende:

  • Hvis du vil endre standardvisningen for listen, kan du velge en annen visning fra listen Valgt visning. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner. Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere den gjeldende visningen av listen.

   Egenskapen for listeruten visninger

   Obs!: Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

   Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

  • Velg Hele verktøylinjen, Verktøylinje for sammendrag eller Ingen verktøylinje fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype.

   Velg en Verktøylinjetype
 7. Klikk OK nederst i verktøyruten.

 8. Klikk filtre under Kategorier, klikk Datofilter under Webdeler, og klikk deretter Legg til. Nye Datofilterwebdel vises på siden.

 9. Hvis du vil konfigurere webdelen, gjør du ett av følgende:

 10. Klikk Åpne verktøyruten i nettdelen.

 11. Pek på webdelen, klikker du pil ned, og klikk deretter Rediger webdel. Verktøyruten konfigurasjon vises.

 12. Skriv inn et navn i Filternavn-boksen til å identifisere webdelen i verktøyruten.

  Du kan også bruke navnet som en etikett eller et kort instruksjon for brukeren. Du kan for eksempel bruke Filtrer rapporter etter: som en etikett for å fortelle brukerne kan de filtrerer visningen av en rapporter-listen.

 13. Hvis du vil angi en startverdi i tekstboksen Datofilterwebdel, velg Standardverdi, og gjør deretter ett av følgende:

 14. Velge en Bestemt dato, og angi deretter en spesifikk dato.

 15. Velg forskyvning fra i dag, angir du antall dager i tekstboksen dager (maksimumsverdien er 999), og velg deretter Etter i dag eller Før i dag.

  Denne standardverdien brukes deretter til å vise den opprinnelige listen over verdier i webdelen for listevisning når siden vises første gang.

 16. Du kan også i Alternativer for avansert Filter-delen for å vise en melding som minner brukeren til å foreta et valg for å filtrere datoen, Merk av for krever at brukeren velger en verdi.

 17. Klikk OK for å lagre endringene, nederst i verktøyruten.

 18. Hvis du vil koble til Datofilterwebdel, pek på den Datofilterwebdel, klikker du pil ned, klikker du tilkoblinger, velger Send Filter verdier til og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble.

  Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Rediger webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

 19. Velg Innholdstypen, klikker du Konfigurer, angi Forbruker feltnavnet til kolonnen du vil filtrere webdel for listevisning ved og deretter Fullfør i dialogboksen Velg tilkobling.

 20. Når du er ferdig konfigurere tilkoblingen, i side-fanen, klikk Lagre og lukk å lagre og vise siden.

Hvis du vil endre dynamisk resultatene som vises i webdelen for listevisning, Skriv inn en dato eller klikk Datovelger-knappen, og trykk deretter ENTER. Verdien du oppgir må samsvare nøyaktig med en verdi i kolonnen som du angav i trinn 15. Hvis du vil vise alle verdiene i webdelen for listevisning, må du fjerne datoen fra tekstboksen, og trykk deretter ENTER.

Obs!: En bruker må angi datoen i kort datoformat for den gjeldende regionale innstillingen som brukes av SharePoint-området. Kort datoformat kan variere avhengig av datamaskinen eller områdets regionale innstillingen. For eksempel bruke mm/dd/åååå for engelsk (USA), og bruke mm/dd/åååå for fransk (Frankrike). Brukeren kan også bruke datovelgeren til å sikre riktig dato posten.

Til toppen av siden

Koble en valg filterwebdel til en webdel for listevisning for SharePoint 2010

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du har opprettet en side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

 1. Klikk fanen Side på båndet når du er på en side, og klikk deretter kommandoen Rediger.

  Kommandoen Rediger i kategorien Rediger

  Obs!: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, kan det hende du ikke har tillatelse til å redigere siden. Kontakt administratoren.

 2. Klikk på siden der du vil sette inn en Valgfilterwebdelen og en webdel for listevisning.

 3. Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk deretter Webdel.

  Kommandoen Webdel

 4. Under Kategorier, klikker du lister og biblioteker, under Webdeler og klikk deretter Legg til i webdelen for listevisning du vil bruke. Ny webdel vises på siden.

 5. Klikk webdel-menyen pil ned for webdelen for listevisning, og velg deretter Endre delt webdel.

 6. Rediger de egendefinerte egenskapene for webdelen i verktøyruten for webdelen ved å gjøre følgende:

  • Hvis du vil endre standardvisningen for listen, kan du velge en annen visning fra listen Valgt visning. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner. Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere den gjeldende visningen av listen.

   Egenskapen for listeruten visninger

   Obs!: Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

   Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

  • Velg Hele verktøylinjen, Verktøylinje for sammendrag eller Ingen verktøylinje fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype.

   Velg en Verktøylinjetype
 7. Klikk OK nederst i verktøyruten.

 8. Klikk filtre under Kategorier, klikk Valg Filter under Webdeler, og klikk deretter Legg til. Nye Valgfilterwebdelen vises på siden.

 9. Hvis du vil konfigurere webdelen, gjør du ett av følgende:

  • Klikk i webdelen, Åpne verktøyruten.

  • Pek på nettdelen, klikker du pil ned, og klikk deretter Rediger webdel. Verktøyruten konfigurasjon vises.

  • Skriv inn et navn i Filternavn-boksen til å identifisere webdelen i verktøyruten.

   Tips!: Du kan også bruke navnet som en etikett eller et kort instruksjon for brukeren. Du kan for eksempel bruke Filtrer rapporter etter: som en etikett for å fortelle brukerne kan de filtrerer visningen av en rapporter-listen.

  • Angi en liste over verdier og en valgfri beskrivelse som du vil at brukeren skal kunne velge i dialogboksen Velg Filter verdi (er) som vises når en bruker klikker knappen Filter. Hvis du har en liste over kunder med Status-kolonne, kan du for eksempel angi Standard, foretrukket og Elite som liste med verdier for hver verdi på en separat linje. Disse verdiene, deretter brukes til å samsvare med verdiene som vises i Status-kolonnen for webdelen for listevisning når en bruker angir en verdi, og trykker ENTER.

   For hver verdi på hver linje, kan du også legge til en alternativ beskrivelse som vises i dialogboksen Velg Filter verdi (er) i stedet for verdiene når brukeren filtrerer dataene. Eksempel:

   Standard; En vanlig kunde med en gjennomsnittlig Kredittvurderingen

   Foretrukket; En vanlig kunde med høy Kredittvurderingen

   Elite; Høyt volum kunde med høy Kredittvurderingen

   Obs!: Liste over valg må inneholde minst ett valg og må være unikt. Verken verdien eller beskrivelsen kan overskride 255 tegn. Maksimalt antall valg, er 1000.

 10. Gjør eventuelt ett eller flere av følgende under Alternativer for avansert Filter:

  • Skriv inn et tall som angir bredden på tekstboksen som antall piksler, eller en tom verdi eller "0" skal skaleres automatisk tekstboksen i tekstboksen kontrollen bredden i piksler. Fordi verdien som er angitt av brukeren vises i denne tekstboksen, vil du sannsynligvis å gjøre det bred nok etter den største mulige verdien.

  • Merk av for krever at brukeren velger en verdi for å vise en melding som minner brukeren til å foreta et valg for å filtrere dataene.

  • Angi en startverdi i tekstboksen Valgfilterwebdelen ved å angi en standardverdi i Standardverdi-boksen. Denne standardverdien brukes deretter til å vise den opprinnelige listen over verdier i webdelen for listevisning når siden vises første gang.

  • Hvis du vil at brukere skal kunne filtrere etter en nullverdi, velger du "(tom)" verdi. Eksempelvis kan brukerne vil se alle kunder med ingen status definert.

  • Hvis du vil aktivere å ha fjernet av et filter slik at brukere kan se alle verdiene i webdelen for listevisning, velger du Tillat flere valg. Dialogboksen Velg Filter verdi (er) vises i dette tilfellet avmerkingsbokser, i stedet for alternativknapper.

   Obs!: Du kan ikke bruke denne funksjonen til å vise de filtrerte resultatene av to eller flere valg, fordi i webdelen for listevisning ikke støtter flere merkede områder. Hvis en bruker velger flere valg, brukes bare det første merkede området.

 11. Klikk for å lagre endringene, nederst i verktøyruten, OK.

 12. Hvis du vil koble til Valgfilterwebdelen, pek på den Valgfilterwebdelen, klikker du pil ned, klikker du tilkoblinger, velger Send Filter verdier til og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble.

  Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Rediger webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

 13. I dialogboksen Velg tilkobling Velg Innholdstypen, klikker du Konfigurer, angi Forbruker feltnavnet til kolonnen du vil filtrere webdel for listevisning av og klikk deretter Fullfør. Når du er ferdig konfigurere tilkoblingen, i side-fanen, klikk Lagre og lukk å lagre og vise siden.

Klikk Filter Hvis du vil endre dynamisk resultatene i i webdelen for listevisning, i Valgfilterwebdelen, klikk en verdi, og klikk deretter OK. Hvis du har valgt å vise alle verdiene i webdelen for listevisning på egenskapen Tillat flere valg, må du fjerne alle avmerkingsboksene i dialogboksen Velg Filter verdi (er), og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Koble en gjeldende bruker filterwebdel til en webdel for listevisning for SharePoint 2010

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du oppretter en side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

 1. Klikk fanen Side på båndet når du er på en side, og klikk deretter kommandoen Rediger.

  Kommandoen Rediger i kategorien Rediger

  Obs!: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, har du kanskje ikke tillatelse til å redigere siden. Ta kontakt med administratoren..

 2. Klikk siden der du vil sette inn gjeldende bruker webdelen for filtrering og en webdel for listevisning.

 3. Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk deretter Webdel.

  Kommandoen Webdel

 4. Under Kategorier, klikker du lister og biblioteker, under Webdeler og klikk deretter Legg til i webdelen for listevisning du vil bruke. Ny webdel vises på siden.

 5. Klikk webdel-menyen pil ned for webdelen for listevisning, og velg deretter Endre delt webdel.

 6. Rediger de egendefinerte egenskapene for webdelen i verktøyruten for webdelen ved å gjøre følgende:

  • Hvis du vil endre standardvisningen for listen, kan du velge en annen visning fra listen Valgt visning. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner. Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere den gjeldende visningen av listen.

   Egenskapen for listeruten visninger

   Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

   Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

  • Velg Hele verktøylinjen, Verktøylinje for sammendrag eller Ingen verktøylinje fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype.

   Velg en Verktøylinjetype
 7. Klikk OK nederst i verktøyruten.

 8. Klikk filtre under Kategorier, klikk Gjeldende bruker under Webdeler, og klikk deretter Legg til. Nye Valgfilterwebdelen vises på siden.

 9. Hvis du vil konfigurere webdelen, gjør du ett av følgende:

  • Klikk Åpne verktøyruten i nettdelen.

  • Pek på nettdelen, klikker du pil ned, og klikk deretter Rediger webdel. Verktøyruten konfigurasjon vises.

 10. Skriv inn et navn i Filternavn-boksen til å identifisere webdelen i verktøyruten.

  Du kan også bruke navnet som en etikett eller et kort instruksjon for brukeren. Du kan for eksempel bruke Filtrer rapporter etter: som en etikett for å fortelle brukerne kan de filtrerer visningen av en rapporter-listen.

 11. Under Velg verdi du vil gi, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil filtrere etter brukernavnet, velger du gjeldende brukernavnet.

  • Hvis du vil filtrere etter en annen verdi i den gjeldende brukeren SharePoint profilen, velg SharePoint-profil verdien for gjeldende bruker, og velg deretter et element fra listen.

   Listen er utfylt med listen over alle SharePoint-profilegenskaper som har en personvernpolicyen til alle.

   Det er en enkel måte å se en liste over brukerprofiler på nettstedet til å vise kategorien MyProfile på Mitt område, og deretter redigere detaljene.

 12. Gjør eventuelt ett eller flere av følgende under Alternativer for avansert Filter:

  • Hvis du vil at brukere skal kunne filtrere etter en nullverdi, velger du Send tomme hvis ingen verdier. Du kan for eksempel se Hvis en profil for denne brukeren ikke verdi i kolonnen.

  • Gjør ett av følgende for å finne ut hvordan du behandler mer enn én verdi, under Når du håndterer flere verdier: Velg Send bare den første verdien til å sende bare én verdi ved hjelp av webdel-tilkobling, velger du Send alle verdier til å sende to eller flere verdier ved hjelp av webdel-tilkobling, eller velg Kombiner dem til en enkelt verdi og skill med, og angi deretter ett eller flere tegn i tekstboksen til å sende to eller flere med skilletegn verdier ved hjelp av webdel-tilkobling.

  • Hvis du vil Prefiksverdi til webdelen egenskapsverdi å sikre at et treff til kolonnen i SharePoint-listen, skriver du inn tekst i tekstboksen tekst som skal settes inn før verdier.

  • Hvis du vil tilføye en verdi på slutten av webdelen egenskapsverdi å sikre at et treff til kolonnen i SharePoint-listen, kan du skrive inn tekst i boksen tekst som skal settes inn etter verdier.

 13. Klikk OK for å lagre endringene, nederst i verktøyruten.

 14. Hvis du vil koble til webdelen for Filter for gjeldende bruker, pek på webdelen for Filter for gjeldende bruker, klikker du pil ned, tilkoblinger, velger du Send Filter verdier til, og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble.

  Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Rediger webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

 15. Merk kolonnen du vil filtrere i webdelen for listevisning i dialogboksen Konfigurer tilkobling, og klikk deretter Fullfør.

 16. Når du er ferdig konfigurere tilkoblingen, i side-fanen, klikk Lagre og lukk å lagre og vise siden.

Hvis du vil endre dynamisk resultatene i webdelen for listevisning, bare gå til siden. fordi webdelen for Filter for gjeldende bruker filtrerer automatisk informasjon som er basert på brukerprofilen, er brukeren ikke nødvendig.

Til toppen av siden

Koble en Listefilterwebdelen til en webdel for listevisning for SharePoint 2010

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du oppretter en side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

 1. Fra en side, klikker du kategorien side på båndet, og klikk deretter kommandoen Rediger.

  Kommandoen Rediger i kategorien Rediger

  Obs!: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, har du kanskje ikke tillatelse til å redigere siden. Ta kontakt med administratoren..

 2. Klikk siden der du vil sette inn en SharePoint-Listefilterwebdelen og en webdel for listevisning.

 3. Klikk kategorien Sett inn på båndet, og klikk deretter Webdel.

  Kommandoen Webdel

 4. Under Kategorier, klikker du lister og biblioteker, under Webdeler og klikk deretter Legg til i webdelen for listevisning du vil bruke. Ny webdel vises på siden.

 5. Klikk webdel-menyen pil ned for webdelen for listevisning, og velg deretter Endre delt webdel.

 6. Rediger de egendefinerte egenskapene for webdelen i verktøyruten for webdelen ved å gjøre følgende:

  • Hvis du vil endre standardvisningen for listen, kan du velge en annen visning fra listen Valgt visning. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner. Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere den gjeldende visningen av listen.

   Egenskapen for listeruten visninger

   Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

   Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

  • Velg Hele verktøylinjen, Verktøylinje for sammendrag eller Ingen verktøylinje fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype.

   Velg en Verktøylinjetype
 7. Klikk OK nederst i verktøyruten.

 8. Klikk filtre under Kategorier, klikk SharePoint-liste-Filter under Webdeler, og klikk deretter Legg til. Ny webdel vises på siden.

 9. Hvis du vil konfigurere webdelen, gjør du ett av følgende:

  • Klikk i webdelen, Åpne verktøyruten.

  • Pek på nettdelen, klikker du pil ned, og klikk deretter Rediger webdel. Verktøyruten konfigurasjon vises.

 10. Skriv inn et navn i Filternavn-boksen til å identifisere webdelen i verktøyruten.

  Du kan også bruke navnet som en etikett eller et kort instruksjon for brukeren. Du kan for eksempel bruke Filtrer rapporter etter: som en etikett for å fortelle brukerne kan de filtrerer visningen av en rapporter-listen.

 11. Hvis du vil angi en SharePoint-liste, Skriv inn URL-adressen til en liste i listen, eller klikk Bla gjennom ved siden av tekstboksen, og søk etter-listen du vil bruke.

 12. Hvis du vil velge en annen liste-visning, kan du også velge et element fra visning-listen. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner.

 13. Merk en kolonne fra verdifelt-listen. Verdi-kolonnen viser alle støttede kolonner fra listen. Noen kolonner som ikke støttes, for eksempel tittel, beregnet og flere linjer med tekst.

  Viktig!: Når du foretar du tilkoblingen mellom SharePoint-Listefilterwebdelen og webdelen for listevisning, kontroller at du velger en kolonne som inneholder samsvarende verdier til egenskapen verdifelt.

  Obs!: SharePoint Listefilterwebdelen har en grense på 100 elementer.

 14. Eventuelt velge en kolonne fra listeboksen beskrivelsesfeltet. Beskrivelse-kolonnen brukes til å vise en alternativ verdi i dialogboksen Velg Filter verdi (er), som viser når en bruker klikker knappen Filter. Hvis du for eksempel hvis du har en måned tallkolonne som bruker tall 1 gjennom 12 som månedsverdier, kan du bruke en månedsnavn-kolonne som beskrivelse-kolonnen slik at januar vises i stedet for 1, februar i stedet for 2 og så videre.

 15. Gjør eventuelt ett eller flere av følgende under Alternativer for avansert Filter:

  • Skriv inn et tall som angir bredden på tekstboksen som antall piksler, eller en tom verdi eller "0" skal skaleres automatisk tekstboksen i tekstboksen kontrollen bredden i piksler. Fordi verdien som er angitt av brukeren vises i denne tekstboksen, vil du sannsynligvis å gjøre det bred nok etter den største mulige verdien.

  • Merk av for krever at brukeren velger en verdi for å vise en melding som minner brukeren til å foreta et valg for å filtrere dataene.

  • Angi en startverdi i SharePoint-Listefilterwebdelen tekstboksen ved å angi en standardverdi i Standardverdi-boksen, en verdi som tilsvarer en av verdiene i kolonnen som er angitt i trinn 13 eller trinn 14 vanligvis. Denne standardverdien brukes deretter til å vise den opprinnelige listen over verdier i webdelen for listevisning når siden vises første gang.

  • Hvis du vil at brukere skal kunne filtrere etter en nullverdi, velger du "(tom)" verdi. Eksempelvis kan brukerne vil se alle verdier i en kolonne som har ingen oppføring. Hvis du vil aktivere å ha fjernet av et filter slik at brukere kan se alle verdiene i webdelen for listevisning, velger du Tillat flere valg.

   Obs!: Dialogboksen Velg Filter verdi (er) viser avmerkingsbokser, i stedet for alternativknapper.

   En bruker kan ikke bruke denne funksjonen til å vise de filtrerte resultatene av to eller flere valg, fordi i webdelen for listevisning ikke støtter flere merkede områder. Hvis en bruker velger flere valg, brukes bare det første merkede området.

 16. Klikk OK for å lagre endringene, nederst i verktøyruten.

 17. Hvis du vil koble SharePoint Listefilterwebdelen, pek på SharePoint-Listefilterwebdelen, klikk pil ned, pek på tilkoblinger, velger du Send Filter verdier til, og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble .

  Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Rediger webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

 18. Merk kolonnen du vil filtrere i webdelen for listevisning i dialogboksen Konfigurer tilkobling, og klikk deretter Fullfør.

 19. Når du er ferdig konfigurere tilkoblingen, i kategorien side, klikker du Lagre og lukk å lagre og vise siden

Klikk Filter Hvis du vil endre dynamisk resultatene i i webdelen for listevisning, i SharePoint Listefilterwebdelen, klikk en verdi, og klikk deretter OK. Hvis du har valgt Tillat flere valg egenskapen, til å vise alle verdiene i webdelen for listevisning, må du fjerne alle avmerkingsboksene, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Koble en Tekstfilterwebdel til en webdel for listevisning for SharePoint 2007

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du oppretter en webdel-side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

Klargjøre webdel-siden   

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en webdel-side på Områdehandlinger-menyen Knappesymbol , klikker du Opprett, og klikk deretter Webdel-side.

   For mer informasjon, kan du se Innføring i tilpassing av sider ved hjelp av webdeler.

  • Rediger webdel-siden, klikk Områdehandlinger Knappesymbol , og klikk deretter Rediger side.

   Webdel-siden vises i redigeringsmodus.

 2. Klikk Legg til en webdel i webdel-sone der du vil legge til webdelen.

  Dialogboksen Legg til webdeler vises.

 3. Legge til webdelen for tekst-Filter og webdel for listevisning i webdel-siden.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til en webdel på en side, kan du se legge til eller fjerne en webdel.

  Tilpasse Tekstfilterwebdelen:   

  I Tekstfilterwebdel, klikker du Åpne verktøyruten koblingen.

  Den Tekstfilterwebdel går inn i redigeringsmodus, og vises i verktøyruten for webdelen.

 4. Redigere de egendefinerte egenskapene for webdelen ved å gjøre følgende:

  1. Skriv inn et navn i boksen Navn på Filter til å identifisere webdelen.

   Du kan også bruke navnet som en etikett eller et kort instruksjon for brukeren. Du kan for eksempel bruke Filtrer rapporter etter: som en etikett for å fortelle brukerne kan de filtrerer visningen av en rapporter-listen.

  2. Gjør eventuelt ett eller flere av følgende under Alternativer for avansert Filter:

   • Hvis du vil begrense antall tegn, skriver du inn tallet i tekstboksen Maksimalt antall tegn. Maksimal lengde for en tekstverdi er 255 tegn.

   • Angi en startverdi i tekstboksen Tekstfilterwebdel ved å angi en standardverdi i Standardverdi-boksen. Denne standardverdien brukes deretter til å vise den opprinnelige listen over verdier i webdelen for listevisning når webdel-siden vises første gang.

   • Merk av for krever at brukeren velger en verdi for å vise en melding som minner brukeren til å foreta et valg for å filtrere dataene.

   • Skriv inn et tall som angir bredden på tekstboksen som antall piksler, eller en tom verdi eller "0" skal skaleres automatisk tekstboksen i tekstboksen kontrollen bredden i piksler. Fordi verdien som er angitt av brukeren vises i denne tekstboksen, vil du sannsynligvis å gjøre det bred nok etter den største mulige verdien.

  3. Hvis du vil lagre endringene, klikker du OK nederst i verktøyruten for webdelen.

   Tilpasse webdelen for listevisning:   

   1. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny for webdelen for listevisning, og velg deretter Endre delt webdel.

    Webdel for listevisning går inn i redigeringsmodus, og vises i verktøyruten for webdelen.

   2. Redigere de egendefinerte egenskapene for webdelen ved å gjøre følgende:

    1. Hvis du vil endre standardvisningen for listen, kan du velge en annen visning fra listen Valgt visning. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner.

     Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere den gjeldende visningen av listen.

     Obs!: Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

     Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

    2. Velg Hele verktøylinjen, Verktøylinje for sammendrag eller Ingen verktøylinje fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype.

   3. Hvis du vil lagre endringene, klikker du OK nederst i verktøyruten for webdelen.

    Koble til begge webdeler og kontrollere resultatet:   

   4. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny for den Tekstfilterwebdel, pek på tilkoblinger, velger du Send Filter verdier til, og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble til.

   5. Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Endre delt webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

    Merk kolonnen du vil filtrere i webdelen for listevisning i dialogboksen Konfigurer tilkobling, og klikk deretter Fullfør.

   6. Klikk Avslutt redigeringsmodus for å gå ut av redigeringsmodus og vise siden øverst i webdel-siden, under Områdehandlinger Knappesymbol -menyen.

   7. Hvis du vil endre dynamisk resultatene som vises i webdelen for listevisning, inn tekst i tekstboksen for den Tekstfilterwebdelen. Sikre at teksten samsvarer nøyaktig med en verdi i kolonnen i den webdel for listevisning som er angitt i tilkoblingen du gjorde i trinn 10. Når du skriver inn teksten, trykker du ENTER for å vise resultatene.

    Obs!: Den Tekstfilterwebdel gjenkjenner ikke jokertegn. Hvis en bruker angir et jokertegn, for eksempel en stjerne (*) eller et prosenttegn (%), tolkes tegnet som litterale tegn.

    Hvis du vil vise alle verdiene i webdelen for listevisning, må brukeren Fjern tekstboksen, og trykk deretter ENTER.

Til toppen av siden

Koble en Datofilterwebdel til en webdel for listevisning for SharePoint 2007

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du oppretter en webdel-side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

Klargjør webdel-siden:   

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en webdel-side på Områdehandlinger-menyen Knappesymbol , klikker du Opprett, og klikk deretter Webdel-side.

   For mer informasjon, kan du se Innføring i tilpassing av sider ved hjelp av webdeler.

  • Rediger webdel-siden, klikk Områdehandlinger Knappesymbol , og klikk deretter Rediger side.

   Webdel-siden vises i redigeringsmodus.

 2. Klikk Legg til en webdel i webdel-sone der du vil legge til webdelen.

  Dialogboksen Legg til webdeler vises.

 3. Legge til Datofilterwebdel og webdelen for listevisning i webdel-siden.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til en webdel på en side, kan du se legge til eller fjerne en webdel.

  Tilpasse Datofilterwebdel:   

 4. I Datofilterwebdel, klikker du Åpne verktøyruten koblingen.

  Den Datofilterwebdel går inn i redigeringsmodus, og vises i verktøyruten for webdelen.

 5. Redigere de egendefinerte egenskapene for webdelen ved å gjøre følgende:

  1. Skriv inn et navn i boksen Navn på Filter til å identifisere webdelen.

   Du kan også bruke navnet som en etikett eller kort instruksjon for brukeren. Du kan for eksempel bruke Filtrer rapporter etter: som en etikett for å fortelle brukerne kan de filtrerer visningen av en rapporter-listen.

  2. Hvis du vil angi en startverdi i tekstboksen Datofilterwebdel, velg Standardverdi, og gjør deretter ett av følgende:

   • Velge en Bestemt dato, og angi deretter en spesifikk dato.

   • Velg forskyvning fra i dag, og angi deretter antall dager i tekstboksen dager. Maksimumsverdien er 999.

    Denne standardverdien brukes deretter til å vise den opprinnelige listen over verdier i webdelen for listevisning når webdel-siden vises første gang.

  3. Du kan også i Alternativer for avansert Filter-delen for å vise en melding som minner brukeren til å foreta et valg for å filtrere dataene, Merk av krever at brukeren velger en verdi.

  4. Hvis du vil lagre endringene, klikker du OK nederst i verktøyruten for webdelen.

   Tilpasse webdelen for listevisning:   

   1. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny for webdelen for listevisning, og velg deretter Endre delt webdel.

    Webdel for listevisning går inn i redigeringsmodus, og vises i verktøyruten for webdelen.

   2. Redigere de egendefinerte egenskapene for webdelen ved å gjøre følgende:

    1. Hvis du vil endre standardlisten, kan du velge en annen visning fra listen Valgt visning. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner.

     Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere gjeldende visning.

     Obs!: Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

     Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

    2. Velg Hele verktøylinjen, Verktøylinje for sammendrag eller Ingen verktøylinje fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype.

   3. Hvis du vil lagre endringene, klikker du OK nederst i verktøyruten for webdelen.

    Koble til begge webdeler og kontrollere resultatet:   

   4. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny for den Datofilterwebdel, pek på tilkoblinger, velger du Send Filter verdier til, og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble til.

    Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Endre delt webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

   5. Merk kolonnen du vil filtrere i webdelen for listevisning i dialogboksen Konfigurer tilkobling, og klikk deretter Fullfør.

   6. Klikk Avslutt redigeringsmodus for å gå ut av redigeringsmodus og vise siden øverst i webdel-siden, under Områdehandlinger Knappesymbol -menyen.

   7. Hvis du vil endre dynamisk resultatene som vises i webdelen for listevisning, Skriv inn en dato eller klikke knappen dato datovelger, og trykk deretter ENTER. Verdien du oppgir må samsvare nøyaktig med en verdi i kolonnen i den webdel for listevisning som er angitt i tilkoblingen du gjorde i trinn 10.

    Obs!: En bruker må angi datoen i kort datoformat for den gjeldende regionale innstillingen som brukes av SharePoint-området. Kort datoformat kan variere avhengig av datamaskinen eller serveren områdets regionale innstillingen. For eksempel bruke mm/dd/åååå for engelsk (USA), og bruke mm/dd/åååå for fransk (Frankrike). Brukeren kan også bruke datovelgeren til å sikre riktig dato posten.

    Hvis du vil vise alle verdiene i webdelen for listevisning, må brukeren Fjern datoen fra tekstboksen, og trykk deretter ENTER.

Til toppen av siden

Koble en Valgfilterwebdelen til en listevisning-webdelen for SharePoint 2007

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du oppretter en webdel-side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

Klargjør webdel-siden:   

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en webdel-side på Områdehandlinger-menyen Knappesymbol , klikker du Opprett, og klikk deretter Webdel-side.

   For mer informasjon, kan du se Innføring i tilpassing av sider ved hjelp av webdeler.

  • Rediger webdel-siden, klikk Områdehandlinger Knappesymbol , og klikk deretter Rediger side.

   Webdel-siden vises i redigeringsmodus.

 2. Klikk Legg til en webdel i webdel-sone der du vil legge til webdelen.

  Dialogboksen Legg til webdeler vises.

 3. Legge til webdelen valg Filter og webdelen for listevisning i webdel-siden.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til en webdel på en side, kan du se legge til eller fjerne en webdel.

  Tilpasse webdelen valg Filter:   

 4. I Valgfilterwebdelen, klikker du Åpne verktøyruten koblingen.

  Den Valgfilterwebdelen går inn i redigeringsmodus, og vises i verktøyruten for webdelen.

 5. Gjør følgende:

  1. Skriv inn et navn i boksen Navn på Filter til å identifisere webdelen.

   Du kan også bruke navnet som en etikett eller kort instruksjon for brukeren. Du kan for eksempel bruke Filtrer rapporter etter: som en etikett for å fortelle brukerne kan de filtrerer visningen av en rapporter-listen.

  2. Angi en liste over verdier og en valgfri beskrivelse som du vil at brukeren skal kunne velge i dialogboksen Velg Filter verdi (er) som vises når en bruker klikker knappen Filter Ikon for brukt filter . Hvis du har en liste over kunder med Status-kolonne, kan du for eksempel angi Standardforetrukketog Elite som liste med verdier for hver verdi på en separat linje. Disse verdiene, deretter brukes til å samsvare med verdiene som vises i Status-kolonnen for webdelen for listevisning når en bruker angir en verdi, og trykker ENTER.

   For hver verdi på hver linje, kan du også legge til en alternativ beskrivelse som vises i dialogboksen Velg Filter verdi (er) i stedet for verdiene når brukeren filtrerer dataene. Eksempel:

   Standard; En vanlig kunde med en gjennomsnittlig Kredittvurderingen
   foretrukket; En vanlig kunde med høy Kredittvurderingen
   Elite; Høyt volum kunde med høy Kredittvurderingen

   Obs!: Liste over valg må inneholde minst ett valg og må være unikt. Verken verdien eller beskrivelse kan overskride 255 tegn. Maksimalt antall valg, er 1000.

  3. Gjør eventuelt ett eller flere av følgende under Alternativer for avansert Filter:

   • Skriv inn et tall som angir bredden på tekstboksen valg som antall piksler, eller en tom verdi eller "0" skal skaleres automatisk tekstboksen i tekstboksen kontrollen bredden i piksler. Fordi verdien som er angitt av brukeren vises i denne tekstboksen, vil du sannsynligvis å gjøre det bred nok etter den største mulige verdien.

   • Merk av for krever at brukeren velger en verdi for å vise en melding som minner brukeren til å foreta et valg for å filtrere dataene.

   • Angi en startverdi i tekstboksen Valgfilterwebdelen ved å angi en standardverdi i Standardverdi-boksen, en verdi som tilsvarer vanligvis en verdier i trinn 2 i trinn 5. Denne standardverdien brukes deretter til å vise den opprinnelige listen over verdier i webdelen for listevisning når webdel-siden vises første gang.

   • Hvis du vil at brukere skal kunne filtrere etter en nullverdi, velger du "(tom)" verdi. Eksempelvis kan brukerne vil se alle kunder med ingen status definert.

   • Hvis du vil aktivere å ha fjernet av et filter slik at brukere kan se alle verdiene i webdelen for listevisning, velger du Tillat flere valg. Dialogboksen Velg Filter verdi (er) vises i dette tilfellet avmerkingsbokser, i stedet for alternativknapper.

    Obs!: Du kan ikke bruke denne funksjonen til å vise de filtrerte resultatene av to eller flere valg, fordi i webdelen for listevisning ikke støtter flere merkede områder. Hvis en bruker velger flere valg, brukes bare det første merkede området.

  4. Hvis du vil lagre endringene, klikker du OK nederst i verktøyruten for webdelen.

   Tilpasse webdelen for listevisning:   

   1. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny for webdelen for listevisning, og velg deretter Endre delt webdel.

    Webdel for listevisning går inn i redigeringsmodus, og vises i verktøyruten for webdelen.

   2. Redigere de egendefinerte egenskapene for webdelen ved å gjøre følgende:

    1. Hvis du vil endre standardlisten, kan du velge en annen visning fra listen Valgt visning. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner.

     Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere gjeldende visning.

     Obs!: Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

     Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

    2. Velg Hele verktøylinjen, Verktøylinje for sammendrag eller Ingen verktøylinje fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype.

   3. Hvis du vil lagre endringene, klikker du OK nederst i verktøyruten for webdelen.

    Koble til begge webdeler og kontrollere resultatet:   

   4. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny for den Valgfilterwebdelen, pek på tilkoblinger, velger du Send Filter verdier til, og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble til.

    Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Endre delt webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

   5. Merk kolonnen du vil filtrere i webdelen for listevisning i dialogboksen Konfigurer tilkobling, og klikk deretter Fullfør.

   6. Klikk Avslutt redigeringsmodus for å gå ut av redigeringsmodus og vise siden øverst i webdel-siden, under Områdehandlinger Knappesymbol -menyen.

   7. Hvis du vil endre dynamisk resultatene i i webdelen for listevisning, i Valgfilterwebdelen, klikker du Filter Ikon for brukt filter , klikk en verdi, og klikk deretter OK.

    Hvis du har valgt å vise alle verdiene i webdelen for listevisning på egenskapen Tillat flere valg, må brukeren Fjern alle avmerkingsboksene i dialogboksen Velg Filter verdi (er), og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Koble en gjeldende bruker filterwebdel til en webdel for listevisning for SharePoint 2007

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du oppretter en webdel-side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

Klargjør webdel-siden:   

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en webdel-side på Områdehandlinger-menyen Knappesymbol , klikker du Opprett, og klikk deretter Webdel-side.

   For mer informasjon, kan du se Innføring i tilpassing av sider ved hjelp av webdeler.

  • Rediger webdel-siden, klikk Områdehandlinger Knappesymbol , og klikk deretter Rediger side.

   Webdel-siden vises i redigeringsmodus.

 2. Klikk Legg til en webdel i webdel-sone der du vil legge til webdelen.

  Dialogboksen Legg til webdeler vises.

 3. Legge til webdelen for Filter for gjeldende bruker og webdelen for listevisning i webdel-siden.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til en webdel på en side, kan du se legge til eller fjerne en webdel.

Tilpasse webdelen for Filter for gjeldende bruker:   

 1. Klikk koblingen Åpne verktøyruten i webdelen Filter for gjeldende bruker.

  Webdelen for Filter for gjeldende bruker går inn i redigeringsmodus, og vises i verktøyruten for webdelen.

 2. Redigere de egendefinerte egenskapene for webdelen ved å gjøre følgende:

  1. Skriv inn et navn i boksen Navn på Filter til å identifisere webdelen.

  2. Under Velg verdi du vil gi, gjør du ett av følgende:

   • Hvis du vil filtrere etter brukernavnet, velger du gjeldende brukernavnet.

   • Hvis du vil filtrere etter en annen verdi i den gjeldende brukeren SharePoint profilen, velg SharePoint-profil verdien for gjeldende bruker, og velg deretter et element fra listen.

    Listen er utfylt med listen over alle SharePoint-profilegenskaper som har en personvernpolicyen til alle.

    Det er en enkel måte å se en liste over brukerprofiler på nettstedet til å vise kategorien MyProfile på Mitt område, og deretter redigere detaljene.

  3. Gjør eventuelt ett eller flere av følgende under Alternativer for avansert Filter:

   • Hvis du vil at brukere skal kunne filtrere etter en nullverdi, velger du Send tomme hvis ingen verdier. Du kan for eksempel se Hvis en profil for denne brukeren ikke verdi i kolonnen.

   • For å finne ut hvordan du behandler mer enn én verdi, under Når du håndterer flere verdier, gjør du ett av følgende:

    • Hvis du vil sende bare én verdi ved hjelp av webdel-tilkobling, velger du Send bare den første verdien.

    • Hvis du vil sende to eller flere verdier ved hjelp av webdel-tilkobling, velger du Send alle verdier.

    • Hvis du vil sende to eller flere med skilletegn verdiene ved hjelp av webdel-tilkobling, velg Kombiner dem til en enkelt verdi og avgrense med, og skriv deretter inn ett eller flere tegn i tekstboksen.

   • Hvis du vil Prefiksverdi til webdelen egenskapsverdi å sikre at et treff til kolonnen i SharePoint-listen, skriver du inn tekst i tekstboksen tekst som skal settes inn før verdier.

   • Hvis du vil tilføye en verdi på slutten av webdelen egenskapsverdi å sikre at et treff til kolonnen i SharePoint-listen, kan du skrive inn tekst i boksen tekst som skal settes inn etter verdier.

  4. Hvis du vil lagre endringene, klikker du OK nederst i verktøyruten for webdelen.

Tilpasse webdelen for listevisning:   

 1. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny for webdelen for listevisning, og velg deretter Endre delt webdel.

  Webdel for listevisning går inn i redigeringsmodus, og vises i verktøyruten for webdelen.

 2. Redigere de egendefinerte egenskapene for webdelen ved å gjøre følgende:

  1. Hvis du vil endre standardlisten, kan du velge en annen visning fra listen Valgt visning. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner.

   Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere gjeldende visning.

   Obs!: Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

   Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

  2. Velg Hele verktøylinjen, Verktøylinje for sammendrag eller Ingen verktøylinje fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype.

 3. Hvis du vil lagre endringene, klikker du OK nederst i verktøyruten for webdelen.

Koble til begge webdeler og kontrollere resultatet:   

 1. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny for webdelen for Filter for gjeldende bruker, pek på tilkoblinger, velger du Send Filter verdier til, og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble til.

  Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Endre delt webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

 2. Merk kolonnen du vil filtrere i webdelen for listevisning i dialogboksen Konfigurer tilkobling, og klikk deretter Fullfør.

 3. Klikk Avslutt redigeringsmodus for å gå ut av redigeringsmodus og vise siden øverst i webdel-siden, under Områdehandlinger Knappesymbol -menyen.

 4. Hvis du vil endre dynamisk resultatene i webdelen for listevisning, kan du vise webdel-siden. Fordi webdelen for Filter for gjeldende bruker er en kontekst-webdelen, vises resultatene automatisk uten inndata fra brukeren.

Til toppen av siden

Koble en Listefilterwebdelen til en webdel for listevisning for SharePoint 2007

Obs!: Følgende fremgangsmåte antas det du oppretter en webdel-side på et gruppeområde. Kommandoer og instruksjoner kan variere på andre områder.

Du må være medlem av gruppen medlemmer SharePoint for området for å redigere en side.

Klargjør webdel-siden:   

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en webdel-side på Områdehandlinger-menyen Knappesymbol , klikker du Opprett, og klikk deretter Webdel-side.

   For mer informasjon, kan du se Innføring i tilpassing av sider ved hjelp av webdeler.

  • Rediger webdel-siden, klikk Områdehandlinger Knappesymbol , og klikk deretter Rediger side.

   Webdel-siden vises i redigeringsmodus.

 2. Klikk Legg til en webdel i webdel-sone der du vil legge til webdelen.

  Dialogboksen Legg til webdeler vises.

 3. Legge til webdelen for SharePoint-liste-Filter og webdelen for listevisning i webdel-siden.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til en webdel på en side, kan du se legge til eller fjerne en webdel.

Tilpasse SharePoint Listefilterwebdelen:   

 1. I SharePoint Filter listewebdelen, klikker du Åpne verktøyruten koblingen.

  SharePoint-Listefilterwebdelen går inn i redigeringsmodus, og vises i verktøyruten for webdelen.

 2. Redigere de egendefinerte egenskapene for webdelen ved å gjøre følgende:

  1. Skriv inn et navn i boksen Navn på Filter til å identifisere webdelen.

   Du kan også bruke navnet som en etikett eller kort instruksjon for brukeren. Du kan for eksempel bruke Filtrer rapporter etter: som en etikett for å fortelle brukerne kan de filtrerer visningen av en rapporter-listen.

  2. Hvis du vil angi en SharePoint-liste, Skriv inn URL-adressen til en liste i listen, eller klikk Bla gjennom ved siden av tekstboksen, og søk etter-listen du vil bruke.

  3. Hvis du vil velge en annen liste-visning, kan du også velge et element fra visning-listen. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner.

  4. Merk en kolonne fra verdifelt-listen. Verdi-kolonnen viser alle støttede kolonner fra listen. Noen kolonner som ikke støttes, for eksempel tittel, beregnet og flere linjer med tekst.

   Viktig!: Når du foretar du tilkoblingen mellom SharePoint-Listefilterwebdelen og webdelen for listevisning i trinn 10, kontroller at du velger en kolonne som inneholder samsvarende verdier til egenskapen verdifelt.

   Obs!: En SharePoint-Listefilterwebdelen har en grense på 100 elementer.

  5. Eventuelt velge en kolonne fra listeboksen beskrivelsesfeltet. Beskrivelse-kolonnen brukes til å vise en alternativ verdi i dialogboksen Velg Filter verdi (er), som viser når en bruker klikker knappen Filter Ikon for brukt filter . Hvis du for eksempel hvis du har en måned tallkolonne som bruker tall 1 gjennom 12 som månedsverdier, kan du bruke en månedsnavn-kolonne som beskrivelse-kolonnen slik at januar vises i stedet for 1, februar i stedet for 2 og så videre.

  6. Gjør eventuelt ett eller flere av følgende under Alternativer for avansert Filter:

   • Skriv inn et tall som angir bredden på tekstboksen som antall piksler, eller en tom verdi eller "0" for å automatisk endre størrelsen på SharePoint-Listefilterwebdelen-tekstboksen i tekstboksen kontrollen bredden i piksler. Fordi verdien som er angitt av brukeren vises i denne tekstboksen, vil du sannsynligvis å gjøre det bred nok etter den største mulige verdien.

   • Merk av for krever at brukeren velger en verdi for å vise en melding som minner brukeren til å foreta et valg for å filtrere dataene.

   • Angi en startverdi i tekstboksen ved å angi en standardverdi i Standardverdi-boksen, en verdi som tilsvarer vanligvis en av verdiene i kolonnen som er angitt i trinn 4 i trinn 5. Denne standardverdien brukes deretter til å vise den opprinnelige listen over verdier i webdelen for listevisning når webdel-siden vises første gang.

   • Hvis du vil at brukere skal kunne filtrere etter en nullverdi, velger du "(tom)" verdi. Eksempelvis kan brukerne vil se alle verdier i en kolonne som har ingen oppføring.

   • Hvis du vil aktivere å ha fjernet av et filter slik at brukere kan se alle verdiene i webdelen for listevisning, velger du Tillat flere valg.

    Dialogboksen Velg Filter verdi (er) viser avmerkingsbokser, i stedet for alternativknapper.

    Obs!: En bruker kan ikke bruke denne funksjonen til å vise de filtrerte resultatene av to eller flere valg, fordi i webdelen for listevisning ikke støtter flere merkede områder. Hvis en bruker velger flere valg, brukes bare det første merkede området.

  7. Hvis du vil lagre endringene, klikker du OK nederst i verktøyruten for webdelen.

   Tilpasse webdelen for listevisning:   

 3. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny for webdelen for listevisning, og velg deretter Endre delt webdel.

  Webdel for listevisning går inn i redigeringsmodus, og vises i verktøyruten for webdelen.

 4. Redigere de egendefinerte egenskapene for webdelen ved å gjøre følgende:

  1. Hvis du vil endre standardlisten, kan du velge en annen visning fra listen Valgt visning. Du kan for eksempel vil filtrere, sortere eller gruppedata på en annen måte, eller vise ulike kolonner.

   Eventuelt klikke Rediger gjeldende visning for å redigere gjeldende visning.

   Obs!: Når du velger å redigere en listevisning, lages en kopi av listeutformingen fra den opprinnelige nettstedlisteutformingen og lagret med nettdelen for listevisning. Listedataene er imidlertid de samme.

   Vær forsiktig når du bytter til en annen visning fra den gjeldende visningen. Du kan kanskje slette endringer du har gjort i den gjeldende visningen, og du kan kanskje deaktivere nettdeltilkoblinger som avhenger av kolonner i den gjeldende visningen. Du blir bedt om å bekrefte hvis du bytter visning.

  2. Velg Hele verktøylinjen, Verktøylinje for sammendrag eller Ingen verktøylinje fra listen for å endre verktøylinjen under Verktøylinjetype.

 5. Hvis du vil lagre endringene, klikker du OK nederst i verktøyruten for webdelen.

Koble til begge webdeler og kontrollere resultatet:   

 1. Klikk webdel-menyen Nettdel-meny for SharePoint-Listefilterwebdelen, pek på tilkoblinger, velger du Send Filter verdier til, og klikk deretter navnet på den webdel for listevisning som du vil koble til.

  Obs!: Hvis du ikke ser tilkoblinger på menyen, klikk Endre delt webdel for å åpne Egenskaper, og klikk deretter pil ned på nytt. Du kan åpne Egenskaper på filteret eller liste-webdeler.

 2. Merk kolonnen du vil filtrere i webdelen for listevisning fra listen i dialogboksen Konfigurer tilkobling, og klikk deretter Fullfør.

 3. Klikk Avslutt redigeringsmodus for å gå ut av redigeringsmodus og vise siden øverst i webdel-siden, under Områdehandlinger Knappesymbol -menyen.

 4. Hvis du vil endre dynamisk resultatene i i webdelen for listevisning, i SharePoint Filter listewebdelen, klikker du Filter Ikon for brukt filter , klikk en verdi, og klikk deretter OK.

  Hvis du har valgt å vise alle verdiene i webdelen for listevisning på egenskapen Tillat flere valg, må brukeren Fjern alle avmerkingsboksene, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Lær mer om å koble en filterwebdel til en webdel for listevisning

Denne delen omhandler måter du kan filtrere en webdel for listevisning, og beste praksis når du utformer og redigere en webdel-side som inneholder koblinger mellom filtrere webdeler og webdeler for listevisning.

Filtrere hvordan webdeler arbeid

Koble en filterwebdel til en webdel for listevisning fungerer vanligvis på følgende måte:

Oversikt over tilkobling av en filternettdel

1. koble en filterwebdel til en webdel for listevisning til å vise et delsett med data.

2. filterwebdel inneholder en verdi.

3. filterverdi er sendt til en kolonne i webdelen for listevisning ved hjelp av en webdel-tilkobling.

4. i webdelen for listevisning vises bare disse kolonnene som samsvarer med filterverdi.

Til toppen av siden

Måter å filtrere en webdel for listevisning

Du kan koble en filterwebdel til en webdel for listevisning, slik at en bruker kan filtrere elementer basert på en verdi i en kolonne på følgende måter:

 • Tekstfilter    En tekstverdi som kan være en vilkårlig streng, inkludert bokstaver, tegn og tall.

 • Datofilter    En datoverdi måned, dag og år. En bruker kan også angi den nøyaktige datoen ved å klikke en knapp for dato.

 • Filtrere valg    En forhåndsdefinert liste over verdier og valgfrie beskrivelser, for eksempel produkt eller status koder.

 • Gjeldende bruker    Gjeldende brukernavn eller annen informasjon som er basert på den gjeldende brukerens profil, for eksempel brukernavnet ditt, avdeling eller fødselsdag. Denne webdelen er en kontekst webdelen, som betyr at det ikke er synlig for en bruker for webdel-side, og resultatene vises automatisk uten inndata fra brukeren.

 • SharePoint-liste    En liste over unike verdier og valgfrie beskrivelser, for eksempel produkt eller status koder, generert fra en kolonne i en SharePoint liste. Denne webdelen er lik den Valgfilterwebdelen i virkemåten og er nyttig når du har en liste med verdier som kan endres over tid, og du ønsker en enklere måte å vedlikeholde listen uten å endre egenskapene for webdelen.

  Obs!: 

  • I dialogboksen Legg til webdeler eller et webdel-galleri, kan du ikke ser termen, "Webdel for listevisning". I stedet kan se du SharePoint lister og biblioteker som du kan legge til en webdel-side som en webdel for listevisning.

  • Du kan koble en filterwebdel til en webdel for listevisning bare i standard listevisning, ikke i dataarkvisning.

  • Du kan sende bare én verdi om gangen til en webdel for listevisning. Du kan konfigurere bare én tilkobling om gangen mellom en filterwebdel og en webdel for listevisning. Du kan imidlertid legge til flere forekomster av det samme webdel for listevisning til en webdel-side, og deretter må du konfigurere en annen tilkobling til hver webdel for listevisning. Hvis du vil konfigurere to eller flere tilkoblinger på én gang for en webdel, kan du vurdere å bruke datavisningen webdel. Finne koblinger til mer informasjon i delen Se også.

Til toppen av siden

Anbefalte fremgangsmåter for å utforme og vedlikeholde webdel-sider

Her er noen gode fremgangsmåter for å følge når du utformer og vedlikeholde SharePoint webdel-sider:

 • Velg malen for webdel-side nøye    Du kan flytte webdeler rundt på en webdel-side for å plassere dem i en rekkefølge og webdel-sone du vil bruke. Imidlertid før du oppretter en webdel-side, tenke nøye gjennom malen du velger, slik at du kan utforme filteret og webdeler for listevisning slik du ønsker. Når du bruker en nettleser, kan du endre malen som du valgte når du har opprettet webdel-siden. Hvis du har et nettutformingsprogram for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007, endrer du ytterligere strukturen til webdel-siden.

 • Fjerne tilkoblinger til deaktivert webdel-egenskaper    På siden i redigeringsmodus, kan du se hvilket filter webdeler som er koblet og hvordan de er koblet sammen med en melding som vises under filterwebdelen.

  I noen tilfeller må du fjerne tilkoblingen for å gjøre en endring i en webdel-egenskapen for deaktivert filter. Hvis dette er tilfellet, i verktøyruten vises følgende melding som minner deg:

  "Du må fjerne tilkoblingen mellom webdeler for å gjøre endringer i deaktiverte egenskaper."

 • Fjerne ubrukte webdeler fra webdel-side    Hvis du utilsiktet lukke en webdel i stedet slette den, forblir webdelen på siden som en skjult webdel. Hvis du vil finne skjulte webdeler, finne webdel-siden i dokumentbiblioteket der det er lagret, pek på navnet på webdelen, klikker du pilen som vises, klikk Rediger egenskaper og deretter Åpne Nettdelsiden i vedlikeholdsvisning kobling. Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikehold webdeler, kan du se Tilpasse webdeler.

Til toppen av siden

Vi lytter!

Var denne artikkelen nyttig? Hvis den var nyttig, send oss en tilbakemelding nederst på denne siden. Hvis den ikke var nyttig, vil vi gjerne vite hva som var forvirrende eller manglet. Inkluder din versjon av SharePoint, OS og nettleser. Vi bruker tilbakemeldingen din til å dobbeltsjekke fakta, legge til informasjon og oppdatere denne artikkelen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×