Office
Logg på

Koble data i webdeler

I mange produkter og teknologier er det en utfordring å koble datasett fra ulike datakilder, og kunnskaper om programmering er nødvendig. Du kan imidlertid bruke menyene og knappene i en Nettdel til å opprette datatilkoblinger uten å måtte skrive egendefinert kode. Hvis du for eksempel kobler webdeler, kan du presentere data fra to webdeler i alternative visninger, utføre relaterte beregninger mellom to webdeler og filtrere en webdel ved å bruke verdier fra en annen webdel – på én enkelt Nettdelside.

I denne artikkelen

Oversikt over webdel-forbindelser

Opprette webdel-forbindelser

Opprette eller endre en forbindelse mellom to webdeler

Fullføre en webdel-forbindelse i dialogboksen Konfigurer tilkobling

Fjerne en forbindelse mellom to webdeler

Vanlige typer webdel-forbindelser

Oversikt over webdel-forbindelser

Ved å bruke webdel-forbindelser kan du opprette eller forbedre webdel-sider. Du kan koble webdeler slik at når du utfører en handling i én webdel, endres innholdet i en annen webdel.

Du kan for eksempel koble en webdel for visning av Ansatte-listen til bildewebdelen ved å sende data mellom de to webdelene. Hver gang du velger en rad i webdelen for visning av Ansatte-listen som inneholder en kolonne med et bilde av den ansatte, kan du se bildet i bildewebdelen.

En grunnleggende webdel-tilkobling

1. En webdel-forbindelse er en måte å sende data fra en webdel til en annen webdel på og synkronisere virkemåten.

2.  Én webdel inneholder dataene.

3. Data kan være lister, rader, celler eller parameterverdier.

4. Den andre webdelen henter dataene.

Du kan opprette webdel-forbindelsen fra begge webdelene ved å bruke undermenyen for forbindelsestype fra Tilkoblinger-kommandoen på webdel-menyen. Hvis en undermenykommando for webdelens forbindelsestype for eksempel sier Sender rad til, sier den andre undermenykommandoen for webdelens forbindelsestype Hent rad fra.

Ikke bare kan du opprette webdel-forbindelser på samme webdel-side – du kan også opprette forbindelser mellom webdeler på to ulike webdel-sider på det samme området på øverste nivå ved å bruke et program for webutforming som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Til toppen av siden

Opprette webdel-forbindelser

Oppretting av en webdel-side med webdel-forbindelser er en tretrinns prosess.

Trinn 1: Bestemme hva slags data du vil ha på webdel-siden

Ofte er det en eller flere listevisninger for webdeler som tilbyr dataene du vil ha. Lister representerer dataene i et tabellformat som gjør det enkelt å endre og oppdatere data, endre sorteringsrekkefølgen, filtrere i en liste og samle data. Ved å bruke visningsvelgeren i oppgaveruten kan du endre visningen av en webdel for listevisning, og bare arbeide med de kolonnene du trenger.

Trinn 2: Legge til webdelene på webdel-siden

De fleste listene er tilgjengelige som webdeler for listevisning i webdel-galleriet for området. Andre webdeler er vanligvis tilgjengelige i andre webdel-gallerier som du har tilgang til. Noen ganger må du kanskje importere en webdel fra et annet område som har en interessant eller nyttig webdel. Du kan også søke etter webdeler på eksterne webområder og deretter anmode om at de blir installert på webområdet av områdeadministrator. Du kan for eksempel finne webdeler i katalogen med webkomponenter for Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller på et webområde fra en annen programvareleverandør. Over tid vokser webdel-galleriene, og de tilpasses dine og organisasjonens behov.

Trinn 3: Koble webdelene for å få ønsket resultat

Du kan bare opprette forbindelser mellom webdeler som støtter webdel-forbindelser. Webdeler som støtter webdel-forbindelser omfatter webdel for listevisning, skjemawebdel og bildewebdel. Undermenyen TilkoblingerWebdel-menyen viser bare hvilke forbindelser som du kan opprette, og den tilgjengelige undermenyen for webdeler viser bare kompatible webdeler. Når du har fullført trinn 1 og 2, er avgjørelsen enkel og det kreves ingen kunnskap om skripting eller koding for å opprette webdel-forbindelsen.

Obs!: Du kan opprette forbindelser bare mellom webdeler som er på samme webdel-side. Hvis du vil koble en webdel til data fra et annet område eller en annen datakilde, legger du til en datavisning ved hjelp av et program for webutforming som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, for eksempel Office SharePoint Designer 2007.

Til toppen av siden

Opprette eller endre en forbindelse mellom to webdeler

Ved å bruke menyer og dialogbokser kan du koble webdeler, sende data mellom dem og synkronisere virkemåten.

 1. Åpne webdel-siden.

 2. Områdehandlinger-menyen Knapp klikker du Rediger side.

 3. Finn ut hvilke to webdeler du vil koble. Du kan opprette eller endre den samme forbindelsen fra begge webdelene.

 4. Fra en av webdelene klikker du webdel-menyen Nettdel-meny , velger Tilkoblinger, velger typen forbindelse som du vil opprette eller endre, for eksempel Send rad til eller Hent sortering/filter fra, og klikker deretter navnet på webdelen som du vil opprette eller endre en forbindelse for.

  Viktig informasjon om kommandoer på undermenyen Tilkoblinger

  Kommando på Tilkoblinger -undermenyen

  Beskrivelse

  Send rad til

  Du kan koble webdelen for listevisning til en annen webdel ved å sende en valgt datarad til den andre webdelen. Avhengig av hvordan den andre webdelen ble opprettet og henter dataene, kan den andre webdelen vise raddataene eller bruke raddataene som et filter eller parameterverdi.

  I standardvisning legges det automatisk til en Velg element-kolonne som inneholder alternativknapper når du kobler til webdelen for listevisning, slik at du kan angi hvilken rad som skal sendes til den andre webdelen. Du kan bare velge én rad om gangen i standardvisning. Noen kolonner, for eksempel Rediger-kolonnen, er ikke tilgjengelig for bruk i en webdel-tilkobling.

  I dataarkvisning kan du velge flere rader, men bare én rad sendes til den andre webdelen. Hvis flere rader er valgt, sendes raden med den aktive cellen til den andre webdelen og alle andre rader ignoreres. Du kan ikke registrere data i Totalrad eller Ny rad i den andre webdelen.

  Du kan ha mer enn én webdel koblet til webdelen for listevisning når du bruker denne tilkoblingstypen.

  Send data til

  Du kan koble webdelen for listevisning til en annen webdel som fungerer med listedata. I dette tilfellet er webdelen for listevisning datakilden for den andre webdelen.

  I standard- og dataarkvisning er bare dataene i visningen tilgjengelige for den andre webdelen.

  Du kan ha mer enn én webdel koblet til webdelen for listevisning når du bruker denne tilkoblingstypen.

  Hent sortering/filter fra

  I standard- og dataarkvisning kan du koble webdelen for listevisning til en annen webdel som kan gi følgende informasjon til webdelen:

  • Ett eller flere kolonnenavn og verdidatapar som filtrerer data i webdelen for listevisning.

  • En datakolonne til å sortere data i enten stigende eller synkende rekkefølge i webdelen for listevisning.

  Bare én annen webdel kan kobles til webdelen for listevisning når du bruker denne tilkoblingstypen.

  Det kan være at Webdel-menyen ikke er aktivert eller synlig på på webdel-siden av flere grunner, for eksempel at webdelen eller sonene ikke støtter forbindelser, du bruker en leser som ikke er kompatibel med Windows SharePoint Services, eller forbindelser er deaktivert på området.

 5. For noen webdel-forbindelser kan det hende at du må velge tilleggsinformasjon i dialogboksen Konfigurer tilkobling. Det kan for eksempel være at du trenger å velge typen forbindelse du vil bruke, eller en kolonne som du vil filtrere. Og avhengig av hvordan en eller begge webdelene ble opprettet, kan det hende du ser flere dialogbokser som er unike for webdel-forbindelsen. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp i eventuell hjelpeinformasjon for den egendefinerte webdelen.

  Tips!: Du kan skjule en webdel hvis du vil bruke den til å angi data til en annen webdel gjennom en webdel-tilkobling, men ikke vil vise webdelen.

  Obs!: 

  • Undermenyen for forbindelsestype kan variere fra webdel-side til webdel-side og fra webdel til webdel av flere grunner, blant annet forskjeller i egenskapsinnstillingene for webdel-siden, webdelen eller webdel-sonen, webdel-typen eller kompatibiliteten til webdeler på siden, og om webdelene har kompatible forbindelsestyper.

  • Bare webdeler som kan kobles, vises på den tilgjengelige undermenyen for webdeler. Det kan hende at noen webdeler på webdel-siden ikke er utformet for oppretting av forbindelser, at noen webdeler ikke støtter oppretting av forbindelser til gjeldende webdel, eller at enkelte begrensninger for forbindelser for øyeblikket er overskredet.

Til toppen av siden

Fullføre en webdel-forbindelse i dialogboksen Konfigurer tilkobling

Du bruker dialogboksen Konfigurer tilkobling til å sammenligne kolonner i webdelen som henter dataene, med webdelen som inneholder dataene.

Obs!:  Du kan opprette en forbindelse som er riktig, men som ikke gir mening. Webdelen som inneholder dataene, kan for eksempel ha en produkt-ID-kolonne, og webdelen som henter dataene, kan ha en ansatt-ID-kolonne. Selv om du kan sammenligne disse kolonnene, gir ikke resultatene noen mening.

I Kolonne-listen velger du en kolonne fra webdelen som henter dataene, webdelen som inneholder dataene, eller begge webdelene.

Følgende er vanlige eksempler:

 • Sammenligne en datarad i én webdel med en celle eller datafelt i en annen webdel    

  Webdelen som du oppretter forbindelsen fra, er en webdel for kontaktlistevisning. Én av kolonnene i listevisningen har en hyperkobling som kalles Foto, som inneholder en URL-adresse til et bilde av kontakten. Du oppretter en forbindelse til bildewebdelen, som bare kan vise en URL som inneholder et bilde. Du må velge Foto-kolonnen fra webdelen for kontakter for å få riktig treff til bildewebdelen.

 • Sammenligne en datarad i én webdel med en datakolonne i en annen webdel slik at du kan filtrere den    

  Webdelen du oppretter forbindelsen fra, er en webdel for listevisning som inneholder ordredata. En av kolonnene i listevisningen inneholder et linjeelement som kalles OrdersDetailsID. Du oppretter en forbindelse til en annen webdel for listevisning som har flere kolonner med ordredetaljer, der en er en samsvarende kolonne som kalles OrdersDetailsID. Hvis du vil koble de to webdelene slik at når du velger ordren i én webdel, vises hvert linjeelement for den ordren i den andre webdelen, må du sammenligne OrdersDetailsID-kolonnene i hver webdel.

  Obs!: Navnet på kolonnene må ikke være identisk, men de underliggende dataene må samsvare eller ha samme verdi.

Til toppen av siden

Fjerne en forbindelse mellom to webdeler

 1. Åpne webdel-siden.

 2. Områdehandlinger-menyen Knapp klikker du Rediger side.

 3. Fra en av webdelene som du vil fjerne forbindelsen for, klikker du webdel-menyen Nettdel-meny , velger Tilkoblinger, velger hvilken type forbindelse du vil fjerne – for eksempel, Send rad til eller Hent sortering/filter fra – og deretter klikker du navnet på webdelen som du vil fjerne en forbindelse for.

  Obs!: Et merke vises på undermenyen Tilkoblinger for hvert valg som en forbindelse er aktivert for. Hvis du ikke ser noe merke, er ingen forbindelse aktivert.

 4. I dialogboksen Konfigurer tilkobling klikker du Fjern tilkobling.

 5. Når du blir bedt om å bekrefte at du vil fjerne forbindelsen mellom webdeler, klikker du OK.

Til toppen av siden

Vanlige typer webdel-forbindelser

Det er mange måter å kombinere og koble webdeler på en webdel-side. Du kan opprette flere webdel-forbindelser på webdel-siden. I følgende scenarier beskrives vanlige datatilkoblinger mellom webdeler:

Hovedliste og opplysninger

Du har en hovedliste over data, og du må vise detaljert informasjon som relateres til denne hovedlisten.

Eksempel på hovedliste og opplysninger

1.  En webdel for ansatteopplysninger inneholder grunnleggende, alminnelig tilgjengelige data om den ansatte, for eksempel ID, navn og stilling.

2.  Hvis du vil søke etter opplysninger om en ansatt, velger du en rad.

3.  Raden sendes til den andre webdelen.

4.  Alle opplysningene om den ansatte vises i skjemavisning i webdelen for ansattedetaljer.

I en webdel for listevisning kan du til og med sortere og filtrere en lang liste som hjelper deg å finne den ansatte, før du velger en rad. Hvis dataene er omfattende, kan du til og med vise webdelen for ansattedetaljer på en annen webdel-side.

Sammendrag og opplysninger

Du har en sammendragsliste over data, og du må vise de detaljerte opplysningene som sammendragsdataene er basert på.

Eksempel på sammendrag og opplysninger

1.  En webdel for År-til-dato-betalingsstubb inneholder kompensasjonsopplysningene.

2.  Du velger sammendragsopplysningene om samlet ferietid og sykedager.

3.  Sammendragsopplysningene sendes til den andre webdelen.

4.  I webdelen for betalingsstubbdetaljer som viser ukentlige data, kontrollerer du hvilke uker du registrerte disse dagene, for å friske opp hukommelsen eller bekrefte nøyaktigheten.

Overordnet og underordnet

Du viser en liste med data (overordnet), og for hver enkelt rad finnes det én eller flere tilhørende rader (underordnet) som du vil vise i en annen liste.

Eksempel på overordnet og underordnet

1.  En webdel for ordrer inneholder en liste over de sist mottatte kundeordrene.

2.  Du klikker raden som inneholder ordren du vil undersøke.

3.  Raden sendes til den andre webdelen.

4.   I webdelen for ordredetaljer vises alle linjeelementene for den aktuelle ordren.

Søke og filtrere

Du vil skrive inn data, for eksempel søke- eller filtervilkår, i en webdel for å vise resultatene i en annen webdel.

Eksempel på å søke og filtrere

1.  I webdelen for boksøk, skriver du inn opplysningene om boken, for eksempel tittel, forfatter og emne, og prøver å finne boken eller bøkene.

2.  Klikk Send.

3.  Søkevilkårene sendes til den andre webdelen.

4.  Webdelen for bokliste viser en eller flere bøker som tilsvarer søkevilkårene.

Beregninger

Selv om du ofte kan beregne data i en webdel, kan det hende at du noen ganger vil kombinere to webdeler for å gjøre beregningene mer fleksible.

Eksempel på beregninger

1.  Du skriver inn lånebeløp i en webdel for lånebeløp.

2.  Klikk Søk.

3.  Lånebeløpene sendes til den andre webdelen.

4.  Webdelen for låneberegning beregner lånet og viser planen over månedlige betalinger.

Alternative datavisninger

Det å vise data på forskjellige måter kan hjelpe deg å forstå virkninger, trender og relasjoner. Du kan sende lister, rader og celler (eller felt og parametere) fra én webdel og vise dataene i en alternativ visning.

En alternativ visning av en liste

Du vil vise alle ansatte i et selskap i et hierarkisk diagram.

Alternativ visning av listedata

1.  Webdelen for ansatte viser ansatt-ID, navn på ansatt, stilling og overordnet-ID for alle som arbeider for selskapet.

2.  Siden du skal bruke alle dataene, trenger du ikke å velge noe.

3.  Alle dataene sendes til en annen webdel.

4.  Webdelen for organisasjonskart viser arbeidsrelasjonene mellom ansatte og kan gi alternative visninger av dette hierarkiet.

En alternativ visning av en rad

Du vil vise en rad med demografiske data i et diagram, for eksempel et sektordiagram eller et stolpediagram.

Alternativ visning av raddata

1.  En webdel for populasjonsstatistikk viser demografiske data, for eksempel alder, inntekt og arv.

2.  Du velger en rad med demografiske data.

3.  Du sender dataene til en annen webdel.

4.  Webdelen for diagram viser raden med data i et sektordiagram, eller eventuelt i et stolpediagram.

En alternativ visning av en celle

Du vil holde oversikt over hele fremdriften av en veldedighetsaksjon.

Alternativ visning av celledata

1.  I en webdel for veldedighet skriver hvert medlem av en gruppe inn pengesummen han eller hun har skaffet.

2.  Den gjeldende totalen vises i et totalfelt.

3.  Totalfeltet sendes til den andre webdelen.

4.  Du kontrollerer gruppens totale fremdrift i webdelen for veldedighetsmål.

Dataforbedring

Du vil supplere grunnleggende data om personer og steder slik at dataene blir mer interessante, spennende og nyttige.

Eksempel på dataforbedring

1.  En webdel for kontakter viser informasjon som du trenger for å holde oversikt over forretningsforbindelser, for eksempel navn, adresse og kanskje et bilde.

2.  Du velger en kontakt.

3.  En rad med data sendes til den andre webdelen.

4.  Du ser et bilde av kontakten som vises i webdelen for bilde, og deretter finner du kontaktens forretningsadresse i en webdel for kart.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×