Koble data i webdeler

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke knappene og menyene i en webdel for SharePoint til å opprette datatilkoblinger uten å måtte skrive egendefinert kode. Hvis du for eksempel ved å koble webdeler, kan du presentere alternative visninger av data fra to webdeler. I tillegg kan du utføre relaterte beregninger mellom to webdeler, eller filtrere en nettdel ved hjelp av verdier fra en annen webdel. Du kan bruke alle disse tilkoblinger på én side. Du kan også opprette koblinger mellom nettdeler på forskjellige sider i det samme overordnede området ved hjelp av et nettutformingsprogram som er kompatibelt med nettstedet, for eksempel SharePoint Designer.

I denne artikkelen

Oversikt over webdel-forbindelser

Opprette webdel-forbindelser

Opprette eller endre en tilkobling mellom to webdeler

Fullføre webdel-tilkobling

Fjerne en tilkobling mellom to webdeler

Vanlige typer webdel-forbindelser

Hovedliste og opplysninger

Sammendrag og opplysninger

Overordnet og underordnet

Søke og filtrere

Beregninger

Alternative datavisninger

Dataforbedring

Oversikt over webdel-forbindelser

Du kan opprette eller forbedre områdesidene ved hjelp av webdel-forbindelser. Du kan koble webdeler slik at når du utfører en handling i én webdel, endres innholdet i en annen webdel.

Du kan for eksempel koble en ansatte webdel for listevisning til Bildenettdelen ved å sende data mellom to webdeler. Hver gang du velger en rad i den ansatte webdel for listevisning som inneholder en kolonne med et bilde av den ansatt, kan du se bildet vises i Bildenettdelen.

En grunnleggende webdel-tilkobling

En webdel-tilkobling er en måte å sende data fra én webdel til en annen webdel og synkronisere virkemåten.

Én webdel inneholder dataene.

Dataene kan være lister, rader, celler eller parameterverdier.

Den andre webdelen henter dataene.

Du kan opprette en webdel-tilkobling fra begge webdelene ved hjelp av type-menyen for tilkobling fra tilkoblinger-kommandoen på webdel-menyen.

Obs!: Du kan opprette forbindelser bare mellom webdeler som er på samme side. Hvis du vil koble en nettdel til data fra et annet område eller datakilde, kan du legge til en datavisning ved hjelp av et nettutformingsprogram for eksempel SharePoint Designer.

Hvis du for eksempel en menykommando fra én webdel-tilkobling, kan vise Send rad til, og menykommandoen fra mål-webdelen tilkoblingstype kan vise Hent rad fra. Tabellen nedenfor beskriver vanlige kommandoer som kan du se på tilkoblinger-menyen.

Kommando på menyen tilkoblinger

Beskrivelse

Send rad med Data til

Du kan koble webdelen for listevisning til en annen webdel ved å sende en valgt rad med data til den andre webdelen.

I standardvisningen av en Velg vare kolonnen legges automatisk når du kobler til webdelen for listevisning. Den inneholder alternativer som gjør det mulig å angi hvilken rad som skal sendes til den andre webdelen. Du kan velge bare én rad om gangen i standardvisning. Noen kolonner som den Rediger kolonne, er ikke tilgjengelige for bruk i en webdel-tilkobling.

Du kan velge flere rader i dataarkvisning, men bare én rad sendes til den andre webdelen. Hvis flere rader er valgt, raden som inneholder den aktive cellen er sendt til den andre webdelen, og alle andre rader ignoreres. Du kan ikke registrere data i den totalrad eller ny rad til den andre webdelen.

Med denne typen tilkobling kan du har mer enn én webdel som er koblet til webdelen for listevisning.

Få parameterverdier fra

Dette alternativet gjelder parameterne fra én spalte i webdel-leverandøren for en kolonne i forbruker-webdelen.

Få filterverdier fra

I standard- og dataarkvisningen kan du koble nettdelen for listevisning til en annen nettdel som kan sende følgende informasjon til den:

 • Én eller flere kolonnen navn og verdipar med data som filtrerer data i webdelen for listevisning

 • En kolonne med data som sorterer data i stigende eller synkende rekkefølge i webdelen for listevisning

Med denne typen tilkobling kan bare én annen nettdel kobles til webdelen for listevisning.

Du kan også opprette koblinger mellom nettdeler på to ulike webdel-sider ved hjelp av et nettutformingsprogram for eksempel SharePoint Designer.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Opprette webdel-forbindelser

Før du prøver å opprette en tilkobling mellom webdeler, bør du fullføre følgende tre trinn.

Trinn 1: Bestemme hvilke data som du vil tilgjengelige på siden   
ofte er det én eller flere lister på et område som inneholder dataene du vil bruke. Lister presentere data i et tabellformat. De gjør det enklere å endre og oppdatere data, endre sorteringsrekkefølgen, filtrere i listen, og aggregere data. Du kan opprette en visning som viser bare Velg dataene i formatet du vil bruke. Ved hjelp av visningsvelgeren i verktøyruten, kan du endre visningen av en webdel for listevisning, til å arbeide med bare kolonnene du vil bruke. Klikk liste for å opprette en visning fra listen på båndet under Listeverktøy, klikker du Opprett visning, velger du visningsformatet du vil bruke, og Merk dataene du vil vise.

Trinn 2: Legge til webdeler for listevisning på side   
du kan legge til en liste på en side ved å legge den som en webdel på siden.

Trinn 3: Koble webdeler for å oppnå ønsket   
kan du opprette koblinger bare mellom webdeler som støtter webdel-forbindelser. Webdeler som støtter webdel-forbindelser omfatter webdel for listevisning, skjemawebdel og bildewebdel.

Tilkoblinger-menyen på Webdel-menyen viser typen tilkobling som du kan opprette, og de tilgjengelige webdeler-menyen viser bare kompatible webdeler. Når du har fullført trinn 1 og 2, kan du gjøre webdel-tilkobling uten å bruke skripting eller koding.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Opprette eller endre en tilkobling mellom to webdeler

Ved hjelp av menyer og dialogbokser, kan du koble webdeler, sende data mellom dem og synkronisere virkemåten.

 1. Gå til siden som inneholder de to webdelene du vil koble til.

 2. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 3. Klikk én av webdeler, webdel-menyen. Deretter Velg tilkoblinger, og pek på hvilken type tilkobling som du vil opprette eller endre, for eksempel Send rad til eller Hent sortering/Filter fra. Klikk navnet på webdelen du vil opprette eller endre en kobling.

  Obs!: Webdel-menyen kanskje ikke aktivert eller synlig på siden av flere grunner. Disse årsakene omfatter en webdel eller en sone som ikke støtter tilkoblinger, en kompatibel leser eller tilkoblinger som er deaktivert på din

  område. Undermenyen for tilkoblingstype kan variere fra webdel-side til webdel-side og fra webdel til webdel. Dette kan oppstå på grunn av forskjellene mellom egenskapsinnstillingene for webdel-side, webdel eller webdel-sone kompatibiliteten til webdeler på siden, eller om webdelene har kompatible typer.

For enkelte webdel-forbindelser må du kanskje velge tilleggsinformasjon i dialogboksen Konfigurer tilkobling. Du må kanskje velge tilkoblingstype som du vil bruke eller en kolonne som du vil filtrere. Avhengig av hvordan ett eller begge av webdelene ble opprettet, kan du også se flere dialogbokser som er unike for webdel-tilkobling.

Tips!: Tips du kan skjule en webdel. Hvis du for eksempel du ønsker kanskje å bruke det til å sende data til en annen nettdel, men vil ikke at den skal vises.

Obs!: Bare webdeler som kan tilkobles vises på menyen tilgjengelige webdeler. Andre webdeler på siden kanskje ikke støtter tilkoblinger, eller kanskje ikke støtter tilkoblinger til gjeldende webdel. I tillegg kan området har begrensninger på bestemte tilkobling som er overskredet.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Fullføre webdel-tilkobling

Når du oppretter en innledende tilkobling mellom webdeler, vises dialogboksen Konfigurer tilkobling. Du kan sammenligne kolonner mellom webdelen som henter dataene og nettdel som inneholder dataene fra denne dialogboksen.

Obs!: Du kan opprette en tilkobling som er riktig, men ikke gir mening. Webdelen som henter dataene kan ha en ansatt-ID-kolonne, for eksempel nettdel som inneholder dataene kan ha en produkt-ID-kolonnen. Selv om du kanskje ikke kunne disse forskjellige ID-verdier, blir ikke resultatene mening.

Listen nedenfor inneholder noen vanlige eksempler på webdel-forbindelser:

Samsvarer med en rad med data i en webdel i en celle eller datafelt i en annen webdel   
webdelen du kobler fra er en webdel for listevisning av kontakter-listen. En av kolonnene i listevisningen er en kolonne som inneholder en hyperkobling som kalles bilde, som inneholder en URL-adresse til et bilde av kontakten. Du kobler til Bildenettdelen, som kan vise bare en URL-adresse som inneholder et bilde. Du må velge Foto-kolonnen fra webdelen kontakter for å få riktig treff til Bildenettdelen.

Samsvarer med en rad med data i en webdel på en kolonne med data i en annen webdel slik at du kan filtrere   
webdelen du kobler fra er en webdel for listevisning som inneholder ordredata. En av kolonnene i listevisningen er en kolonne som inneholder et linjeelement kalles OrdersDetailsID. Du kobler til en annen nettdel for listevisning som har flere kolonner som inneholder Ordredetaljer. Ett av følgende er en samsvarende kolonne kalt OrdersDetailsID. Hvis du vil koble sammen to webdeler slik at når du velger rekkefølgen i én webdel, vises hvert linjeelement for ordren i den andre webdelen. Du må samsvare med OrdersDetailsID-kolonnene i hver webdel.

Obs!: Kolonnenavn må ikke være det samme. Imidlertid må de underliggende dataene samsvare eller ha samme verdi.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Fjerne en tilkobling mellom to webdeler

 1. Åpne siden.

 2. Klikk Rediger sideOmrådehandlinger-menyen Knappesymbol .

 3. Velg ett av de Nettdelene du vil fjerne tilkoblingen.

 4. Klikk webdel-menyen, pek på tilkoblinger, og pek deretter på hvilken type tilkobling som du vil fjerne, for eksempel Send rad til eller Hent sortering/Filter fra.

 5. Klikk navnet på webdelen du vil fjerne en tilkobling.

  Obs!: Det vises et merke på undermenyen tilkoblinger for hvert valg som har en tilkobling som er aktivert. Hvis du ikke ser en hake, aktivert ingen forbindelse.

 6. Klikk Fjern tilkobling i dialogboksen Konfigurer tilkobling.

 7. Når du blir bedt om å bekrefte at du vil fjerne tilkoblingen mellom webdeler, klikker du OK.

Vanlige typer webdel-forbindelser

Det finnes mange måter å kombinere og koble webdeler på en side. Du kan opprette flere av disse webdel-forbindelser på siden. Eksemplene nedenfor beskriver vanlige typene datatilkoblinger mellom webdeler.

Hovedliste og opplysninger

Du har en hovedliste med data, og du må vise detaljert informasjon som er knyttet til denne hovedlisten.

Eksempel på hovedliste og opplysninger

 1. En grunnleggende webdel for ansatte inneholder grunnleggende, brukte ansattdata, for eksempel ID, navn og stilling.

 2. Hvis du vil slå opp detaljer om de ansatte, kan du velge en rad.

 3. Raden er sendt til den andre webdelen.

 4. I webdelen ansatt detaljer vises alle ansatte detaljene i et skjema.

Du kan også sortere og filtrere en stor liste for å finne ansatt før du velger raden i en webdel for listevisning. Hvis detaljdataene er omfattende, kan du også vise webdelen ansatt detaljer på en annen side.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Sammendrag og opplysninger

Du har en sammendrag liste med data, og du må vise detaljert informasjon som produserer sammendragsdata.

Eksempel på sammendrag og opplysninger

 1. En webdel for år-til-dato Betal stubb inneholder kompensasjonsinformasjon.

 2. Du velger sammendragsinformasjon om samlet ferietid og sykedager.

 3. Sammendragsinformasjon sendes til den andre webdelen.

 4. I webdelen for detaljer som viser ukentlige data, kontrollerer du dataene som du ser registrert.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Overordnet og underordnet

Du viser en liste over data (overordnede), og det er én eller flere relaterte rader (underordnet) som du vil vise i en annen liste for hver rad.

Eksempel på overordnet og underordnet

 1. En webdel for ordrer inneholder en liste over de nyeste kundeordrer.

 2. Du klikker raden som inneholder rekkefølgen du vil undersøke.

 3. Raden er sendt til den andre webdelen.

 4. I rekkefølge detaljer-webdelen vises alle linjeelementene for ordren.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Søke og filtrere

Du vil skrive inn data, for eksempel søk eller filtervilkår, i en webdel for å vise resultatene i en annen webdel.

Eksempel på å søke og filtrere

 1. I nettdelen for innholdssøk angir du adressebok-informasjon, for eksempel tittel, forfatter og emne, og prøver å finne boken eller sett med bøker.

 2. Klikk Send.

 3. Søkevilkårene sendes til den andre webdelen.

 4. Bok listewebdelen viser ett eller flere bøker som oppfyller søkekriteriene dine.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Beregninger

Selv om du ofte kan beregne data i en webdel, kan du kanskje du noen ganger vil kombinere to webdeler slik at beregningene mer fleksibel.

Eksempel på beregninger

 1. Du skriver inn lånebeløp i en webdel for lånebeløp.

 2. Du klikker .

 3. Lånebeløpene sendes til den andre webdelen.

 4. I webdelen beregner lånet og viser månedlig betaling tidsplanen.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Alternative datavisninger

Vise dataene i flere ulike måter kan hjelpe deg med å forstå implikasjoner, trender og relasjoner. Du kan sende lister, rader og celler (eller felt og parametere) fra én webdel og vise dataene i en alternativ visning.

En alternativ visning av en liste

Du vil vise alle de ansatte i firmaet i et hierarki.

Alternativ visning av listedata

 1. Webdelen for ansatte viser ansatt-ID, Ansattnavn, stilling og leder-ID for alle som arbeider for firmaet.

 2. Fordi du bruker alle dataene, kreves ingen valg.

 3. Alle dataene er sendt til en annen webdel.

 4. Organisasjonen diagramwebdelen viser arbeidsrelasjonene mellom ansatte og kan vise alternative visninger av dette hierarkiet.

  En alternativ visning av en rad

Du vil vise en rad med demografiske data i et diagram, for eksempel et sektordiagram eller stolpediagram.

Alternativ visning av raddata

 1. En webdel for populasjonen statistikk viser demografiske data, for eksempel alder, inntekt og arv.

 2. Du velger en rad med demografiske data.

 3. Du sender data til en annen webdel.

 4. Diagramwebdelen viser raden med data i et sektordiagram og eventuelt et stolpediagram.

  En alternativ visning av en celle

Du vil spore hele fremdriften av en veldedighet.

Alternativ visning av celledata

 1. Hvert medlem av en gruppe inn hvor mye penger han eller hun opphøyd i en webdel for veldedighet skriver.

 2. Gjeldende total vises i en total-feltet.

 3. Total-feltet er sendt til den andre webdelen.

 4. Du kontrollerer gruppens totale fremdrift i webdelen for veldedig organisasjon mål.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Til toppen av siden</link>

Dataforbedring

Du vil utvide grunnleggende data om personer og steder for å gjøre den mer interessant, tiltalende og nyttige.

Eksempel på dataforbedring

 1. En webdel for kontakter viser informasjon om at du må ha å holde oversikt over forretningsforbindelser, for eksempel navn, adresse og kanskje et bilde.

 2. Du velger en kontakt.

 3. En rad med data er sendt til den andre webdelen.

 4. Du ser et bilde av kontakten som vises i Bildenettdelen og finn deretter kontaktens firmaadresse i en webdel for kart.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×