Koble aktiviteter i et prosjekt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan koble en hvilken som helst to aktiviteter i et prosjekt for å vise deres forhold (også kalt aktivitetsavhengighet). Avhengigheter drive prosjektplanen, når du kobler til aktiviteter, påvirker alle endringer du gjør i den foregående aktiviteten den etterfølgende aktiviteten, noe som påvirker neste og så videre.

Hva du vil gjøre?

Koble aktiviteter

 1. Klikk Visning > Gantt-diagram.

  Gruppen Aktivitetsvisninger i kategorien Visning.

 2. Hold nede CTRL og klikk de to aktivitetene som du vil koble (i Aktivitetsnavn-kolonnen).

 3. Klikk Aktivitet > Koble aktiviteter.

  Koblingsknappen i Tidsplan-gruppen i kategorien Aktivitet

Hvis du vil fjerne en kobling, merker du de to koblede aktivitetene, og klikk deretter aktivitet > Opphev aktivitetskoblinger Knappen Opphev aktivitetskoblinger i kategforien Aktiviteter på båndet. .

Project oppretter som standard en enkel avslutning-til-start-aktivitetskobling, som betyr at den første aktiviteten (foregående) må avsluttes før den andre aktiviteten (etterfølger) kan starte.

Hvis du er en abonnent Project Online, kan du også velge bestemte aktiviteter for å koble til ved hjelp av en rullegardinliste i foregående aktiviteter eller etterfølgende aktiviteter-kolonnen.

 1. Klikk Visning > Gantt-diagram.

 2. Finne den foregående eller etterfølgende aktiviteter-kolonnen, og velg celle for aktiviteten du vil koble til.

  Notat: Etterfølgende-kolonnen vises ikke som standard. Hvis du vil vise den, gå til den siste kolonnen i raden, og velg Legg til ny kolonne. Velg etterfølgende aktiviteter.

 3. Rulle opp eller ned for å finne oppgaven du vil bruke, Merk av ved siden av den, og klikk deretter hvor som helst utenfor i rullegardinlisten i den hierarkiske listen over alle oppgavene dine. Aktivitets-ID for aktiviteten du kobler til vises i cellen.

Velge koblinger fra rullegardinmenyen er spesielt nyttig hvis du vil koble til aktiviteten ikke er plassert nær oppgaven du kobler fra.

Sette inn en aktivitet mellom koblede aktiviteter

Du kan konfigurere Project slik at når du setter inn en ny aktivitet mellom koblede aktiviteter, den nye aktiviteten kobles automatisk til de omkringliggende aktivitetene.

 1. Klikk Fil > Alternativer.

 2. I dialogboksen Prosjektalternativer klikker du Tidsplan og ruller til delen Tidsplanalternativer i dette prosjektet.

 3. Merk av for Automatisk koble aktiviteter som er satt inn eller flyttet.

 4. Sett inn den nye aktiviteten.

Koble aktiviteter i et nettverksdiagram

 1. Klikk Visning > Nettverksdiagram.

  Bilde av knappen Nettverksdiagram i kategorien Visning.

 2. Pek midt i aktivitetsboksen for den foregående aktiviteten.

 3. Dra linjen til aktivitetsboksen for etterfølgende aktivitet.

  Bilde av to aktiviteter som er koblet i et nettverksdiagram

Koble aktiviteter i en kalender

 1. Klikk Visning > Kalender.

  Kalender-knappen i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien Visning.

 2. Pek på kalenderfeltet for den foregående aktiviteten.

 3. Dra linjen til kalenderfeltet for den etterfølgende aktiviteten.

Koble manuelt planlagte aktiviteter

Når du kobler en manuelt planlagte aktiviteter til en annen aktivitet, flytter Project den manuelt planlagte aktiviteten i forhold til den andre aktiviteten.

Du kan konfigurere Project slik at manuelt planlagte aktiviteter ikke flyttes når du kobler den til en annen aktivitet:

 1. Klikk Fil > Alternativer.

 2. I dialogboksen Prosjektalternativer klikker du Tidsplan og ruller til delen Tidsplanalternativer i dette prosjektet.

 3. Fjern merket for Oppdater manuelt planlagte aktiviteter når koblinger redigeres.

Lær mer om manuelt og automatisk planlagte aktiviteter.

Andre måter å koble aktiviteter på

 • Hvis du har aktiviteter som avhenger av vellykket fullføring av et helt prosjekt, kan du vurdere å konfigurere et hovedprosjekt.

 • Hvis du vil utheve hvordan én enkelt aktivitet er relatert til andre aktiviteter, kan du bruke aktivitetsbaner.

Til toppen av siden

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Hva du vil gjøre?

Koble aktiviteter

Når du kobler aktiviteter i prosjektet, er standard koblingstypen avslutning-til-start. En avslutning-til-start-kobling fungerer, ikke i alle situasjoner. Project inneholder flere typer aktivitetskoblinger slik at du kan tilpasse prosjektet realistisk.

Koblingstype

Eksempel

Beskrivelse

Avslutning-til-start (AS)

Slutt til start-koblingsbilde

Den avhengige aktiviteten (B) kan ikke starte før aktiviteten den avhenger av (A) er fullført.

Hvis du for eksempel hvis du har to aktiviteter, "Grave til grunnmur" og "Støpe", "Støpe" oppgaven kan ikke starte før aktiviteten "Grave til grunnmur" er fullført.

Start-til-start (SS)

Start til start-koblingsbilde

Den avhengige aktiviteten (B) kan ikke starte før aktiviteten den avhenger av (A), starter.

Den avhengige aktiviteten kan starte når som helst når aktiviteten den avhenger av starter. SS-koblingstypen krever ikke at begge aktivitetene starter samtidig.

Hvis du for eksempel har to aktiviteter, Støp og Jevne ut sement, kan ikke aktiviteten Jevne ut sement starte før aktiviteten Støp er begynt.

Avslutning-til-avslutning (AA)

Slutt til Fullfør oppgave-koblingsbilde

Den avhengige aktiviteten (B) kan ikke fullføres før aktiviteten den avhenger av (A), er fullført.

Den avhengige aktiviteten kan fullføres når som helst etter at aktiviteten den avhenger er fullført. AA-koblingstypen krever ikke at begge aktivitetene fullføres samtidig.

Hvis du for eksempel hvis du har to aktiviteter, "Legg til kobling" og "Kontrollere elektriske", kan "Kontrollere det elektriske" oppgaven ikke fullføres før "Legg til kobling" oppgaven er fullført.

Start-til-avslutning (SA)

Slutt til Start oppgave-koblingsbilde

Den avhengige aktiviteten (B) kan ikke fullføres før aktiviteten den avhenger av (A), starter.

Den avhengige aktiviteten kan fullføres når som helst etter aktiviteten den avhenger av starter. SA-koblingstypen krever ikke at den avhengige aktiviteten fullføres samtidig i begynnelsen av aktiviteten den avhenger av.

Hvis du for eksempel bygges takstolene for prosjektet konstruksjon eksternt sted. To av aktiviteter i prosjektet er "Takstoler" og "Sette opp tak". Aktiviteten "Sette opp tak" kan ikke fullføres før aktiviteten "Takstoler" starter.

Når du setter inn en aktivitet mellom koblede aktiviteter, kan du har en ny aktivitet automatisk eller ikke koble det hele tatt.

 • Hvis du vil koble den nye aktiviteten, klikk oppgaven du vil bruke den nye aktiviteten skal stå foran, og klikk deretter Ny oppgaveSett inn-menyen.

  Obs!: Hvis dette ikke fungerer, på Verktøy-menyen klikker du Alternativer, og klikk deretter kategorien tidsplan sørge for at det er merket av for automatisk settes inn eller flyttet aktiviteter.

 • Hvis du vil legge til den nye aktiviteten uten å koble den, klikker du aktiviteten som den nye aktiviteten skal gjøres samtidig, og dra deretter for å opprette den nye aktiviteten i en tom del av nettverksdiagrammet.

Koble aktiviteter ved hjelp av visningen Gantt-diagram

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Velg to eller flere aktiviteter du vil koble, i rekkefølgen du vil koble dem til i Aktivitetsnavn-feltet.

  • Hvis du vil merke sammensatte aktiviteter, holder du nede CTRL og klikk aktivitetene du vil koble til.

  • For å velge tilstøtende aktiviteter, holder du nede SKIFT og klikk den første og siste aktiviteten du vil koble til.

 3. Klikk Koble aktiviteter Knapp .

  Project oppretter en avslutning-til-start-aktivitetskobling som standard. Du kan endre denne aktivitetskoblingen til start-til-start, avslutning-til-avslutning eller start-til-avslutning.

Koble aktiviteter ved hjelp av Nettverksdiagram-visningen

 1. Klikk NettverksdiagramVis-menyen.

 2. Plasser pekeren midt i aktivitetsboksen foregående.

 3. Dra til aktivitetsboksen for etterfølgende aktivitet.

Koble aktiviteter ved hjelp av Kalender-visningen

 1. Klikk på Kalender på menyen Vis.

 2. Plasser pekeren i kalenderfeltet for den foregående aktiviteten.

 3. Dra til kalenderfeltet for den etterfølgende aktiviteten.

Aktivere eller deaktivere automatisk kobling

Som standard når du setter inn en aktivitet mellom koblede aktiviteter, kobles den nye aktiviteten automatisk til de omkringliggende aktivitetene. Hvis du har tre aktiviteter med avslutning-til-start koblinger og legge til en ny aktivitet mellom dem, vil for eksempel den nye aktiviteten ta en avslutning-til-start-kobling med aktivitetene over og under den.

Du kan enkelt å deaktivere dette alternativet, slik at å sette inn en ny aktivitet kobles ikke automatisk det med de omkringliggende aktivitetene. Hvis automatisk kobling er deaktivert, kan du enkelt slå det på nytt.

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien tidsplan.

 2. Hvis du vil slå automatisk kobling, Fjern merket for automatisk settes inn eller flyttet aktiviteter.

  Merk av for automatisk settes inn eller flyttet aktiviteter for å aktivere automatisk kobling.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×