Office
Logg på

Klargjøre katalogattributter for synkronisering med Office 365 ved hjelp av IdFix-verktøyet

Dette emnet inneholder detaljert informasjon om hvordan du bruker verktøyet, vanlige feil som oppstår, foreslåtte løsninger på nevnte feil og beste praksis for situasjoner når du har et stort antall feil.

Rette opp feil i katalogen ved bruk av IdFix GUI

Kjør Idfix-verktøyet for Office 365 for å søke etter problemer i katalogen, og rett deretter opp feilene i GUI-en som beskrevet i dette emnet. Hvis verktøyet returnerer en tom tabell, ble ingen feil oppdaget. Hvis det er mange problemer i katalogen din, kan det være litt overveldende når verktøyet returnerer feilene. Én måte du kan håndtere dette på er å rette opp alle feil av en bestemt type, og deretter gå over til neste type feil.

 1. Før du begynner å utføre endringer, bør du ta en titt på anbefalingene som gis av IdFix.

  Se over listen med feil som ble returnert av IdFix. Du kan sortere feilene etter type ved å klikke på FEIL øverst i toppkolonnen som viser feiltypene. Hvis mer enn én feil er tilknyttet én enkelt attributt, kombineres feilene i én rad. IdFix presenterer, hvor mulig, en anbefaling for rettelsen i OPPDATERING-kolonnen. Rettelsen er basert på en kontroll av andre attributter som er tilknyttet et objekt. Da disse som regel er bedre enn det som allerede befinner seg i katalogen, er det bare du som kan fastslå hva som er riktig eller ikke.

  Hvis IdFix har et forslag til rettelse når det gjelder en dupliseringsfeil, identifiseres feilen etter én av tre flagg i begynnelsen av verdien i OPPDATERING-kolonnen, for eksempel, [E]john.doe@contoso.com. Hvis du godtar et forslag, blir ikke flagget satt inn i katalogen når du tar i bruk endringen. Bare verdien som etterfølger forslagsflagget blir brukt, for eksempel, john.doe@contoso.com. Hvis du ønsker å godta forslaget, velger du den samsvarende handlingen fra HANDLING-kolonnen. Flaggene angir handlinger som følger:

  • [C]    Foreslått handling FULLFØR. Verdien trenger ikke redigeres.

  • [E]    Foreslått handling REDIGER. Verdien bør endres for å unngå konflikt med en annen verdi i katalogen.

  • [R]    Foreslått handling FJERN. Verdien er en SMTP-proxy for et objekt som ikke er e-postaktivert, og kan sikkert fjernes med trygghet.

 2. Så snart du har lest og forstått feilene, oppdaterer du oppføringen i OPPDATER-kolonnen med endringene dine, og deretter velger du hva du ønsker IdFix skal gjøre for å implementere endringen i HANDLING-kolonnen. To brukere kan for eksempel ha en proxyAddress, som identifiseres som et duplikat. Bare én bruker kan bruke proxyAddress for e-postlevering. Du retter opp dette ved å merke HANDLING-kolonnen med FULLFØR for brukeren med riktig verdi, og merker ACTION-kolonnen med FJERN for den andre brukeren. Dette fjerner proxyAddress-attributtet fra brukeren der proxyAddress ikke hører hjemme, og ingen endringer blir utført for brukeren der proxyAddress er riktig.

 3. Følgende tabell beskriver feilene som oppdages av IdFix, opplyser om de vanligste forslagene for oppretting fra verktøyet og, i enkelte tilfeller, gir eksempler på hvordan du kan rette dem opp.

  Vanlige feil og opprettinger som oppdages av IdFix

  FEIL

  Beskrivelse av feiltype

  Foreslått oppretting

  Eksempel

  tegn

  Ugyldige tegn. Verdien inneholder et tegn som er ugyldig.

  Den foreslåtte opprettingen for feilen som vises i UPDATE-kolonnen, viser verdien der det ugyldige tegnet er fjernet.

  Et ekstra mellomrom på slutten av en gyldig e-postadresse er et eksempel på et ugyldig tegn:

  "user@contoso.com "

  Et ekstra mellomrom i begynnelsen av en gyldig e-postadresse er et eksempel på et ugyldig tegn:

  " user@contoso.com"

  ú-tegnet er et ugyldig tegn.

  duplikat

  Duplisert oppføring. Verdien har et duplikat innenfor omfanget til spørringen. Alle duplikatverdier vises som feil.

  Rediger eller fjern verdiene for å eliminere dupliseringen. Verktøyet oppgir ingen forslag for oppretting for duplikater. Du må heller velge hvilke av de to eller flere duplikatene som er riktig, og slette de dupliserte oppføringene for oppføringen.

  format

  Formateringsfeil. Verdien bryter formateringskravene for bruk av attributt.

  Den foreslåtte oppdateringen viser verdien, uten eventuelle ugyldige tegn. Hvis det ikke er noen ugyldige tegn, er Oppdater og Verdi helt lik. Du må fastslå hva du virkelig ønsker å se i Oppdater. Verktøyet oppgir ingen forslag for oppretting for alle formateringsfeilene.

  SMTP-adressen må for eksempel samsvare med RFC 2822 og mailNickName kan ikke begynne eller slutte med et punktum. Hvis du vil ha mer informasjon om formateringskrav for katalogattributter, kan du se Katalogobjekts- og attributtklargjøring under delen om å forberede klargjøring av brukere gjennom katalogsynkronisering til Office 365.

  topleveldomain

  Toppdomene. Dette gjelder for verdier som krever RFC 2822-formatering. Hvis toppdomenet ikke kan rutes på Internett, blir dette identifisert som en feil. En SMTP-adresse som ender på for eksempel .local kan ikke rutes på Internett, og kommer til å forårsake en feil.

  Endre verdien til et domene som kan rutes på Internett, som .com eller .net.

  Endre myaddress@fourthcoffee.local til fourthcoffee.com eller et annet domene som kan rutes på Internett.

  Du finner instruksjoner i delen om å klargjøre et domene som ikke kan rutes (slik som .lokal-domenet) for katalogsynkronisering.

  domainpart

  Feil med domenedel. Dette gjelder for verdier som krever RFC 2822-formatering. Hvis domenedelen av verdien er ugyldig og ikke overholder RFC 2822, genereres det en feil.

  Endre verdien til en annen som overholder RFC 2822. Sørg for at domenedelen ikke inneholder for eksempel mellomrom eller ugyldige tegn.

  Endre myaddress@fourth coffee.com til myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Feil med lokal del. Dette gjelder for verdier som krever RFC 2822-formatering. Hvis den lokale delen av verdien er ugyldig og ikke overholder RFC 2822, genereres det en feil.

  Endre verdien til en annen som overholder RFC 2822. Sørg for at domenedelen ikke inneholder for eksempel mellomrom eller ugyldige tegn.

  Endre my”work”address@fourthcoffee.com til myworkaddress@fourthcoffee.com.

  lengde

  Lengdefeil. Verdien bryter lengdebegrensningene for attributtet. Dette skjer som regel når katalogskjemaet er endret.

  Oppdateringen som foreslås av Idfix forkorter verdien til godkjente lengde.

  Vær oppmerksom på at dette kan forårsake uønskede resultater. Du bør gjennomgå den foreslåtte opprettingen og endre den ved behov, før du klikker på Bruk.

  tom

  Tom- eller null-feil. Verdien bryter Null-begrensningene for at attributtet skal synkroniseres. Bare et par attributter må inneholde en verdi.

  Den foreslåtte oppdateringen vil, hvis mulig, dra nytte av andre attributtverdier for å generere en mulig erstatning.

  mailmatch

  Dette gjelder bare for Office 365 Dedicated. Verdien stemmer ikke overens med e-postattributtet.

  Den foreslåtte oppdateringen blir e-postattributtverdien, med «SMTP:» foran.

 4. Du retter opp en feil ved å velge et alternativ fra HANDLING-rullegardinlisten.

  Følgende tabell beskriver HANDLING-operasjonene du kan utføre på attributter, ved bruk av IdFix-verktøyet. Hvis du lar HANDLING-kolonnen forbli tom, vil ikke IdFix-verktøyet utføre noen handling for den spesifikke feilen i katalogen.

  Operasjoner du kan utføre ved bruk av Idfix

  HANDLING

  Handlingsbeskrivelse

  Eksempel

  FULLFØR

  Den opprinnelige verdien er akseptabel og må ikke endres, selv om den identifiseres som en feil.

  To brukere har en proxy-adresse som identifiseres som et duplikat. Bare én bruker kan bruke den verdien for e-postlevering. Merk brukeren med riktig verdi som FULLFØR.

  FJERN

  Attributtverdien slettes fra kildeobjektet. I tilfelle det oppstår en attributt med flere verdier, for eksempel, proxyAddresses, slettes bare den individuelle verdien som vises.

  To brukere har en proxy-adresse som identifiseres som et duplikat. Bare én bruker kan bruke den verdien for e-postlevering. Merk brukeren med duplikatfeilen som FJERN.

  REDIGER

  Informasjonen i OPPDATER-kolonnen brukes til å endre attributtverdien. Hvis en gyldig UPDATE-verdi er foreslått av Idfix, velger du REDIGER fra HANDLING-kolonnen og går til neste feil. Hvis du ikke liker forslaget, skriver du inn et nytt i OPPDATER-kolonnen og velger REDIGER fra HANDLING-kolonnen.

  ANGRE

  Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har gjenopprettet fra en transaksjonslogg. Hvis du velger ANGRE, gjenopprettes attributtverdien til opprinnelig verdi.

  MISLYKTES

  Denne verdien returneres bare hvis en OPPDATER-verdi har en ukjent konflikt med AD DS-regler. I dette tilfellet kan du redigere verdien i OPPDATER-kolonnen, gitt at du vet hva feilen er. Det kan være nødvendig å analysere verdiene i objektet ved bruk av ADSI Edit. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se ADSI Edit (adsiedit.msc).

 5. Etter at du har valgt HANDLING for en feil eller en gruppe med feil, klikker du på Bruk. Når du klikker på Bruk, foretar verktøyet endringen i katalogen. Du kan rette opp flere feil før du klikker på Bruk, og IdFix endrer alle sammen samtidig.

 6. Kjør IdFix på nytt for å sikre at de ikke har ført til nye feil. Du kan gjenta disse trinnene så mange ganger du vil. Det er lurt å gå gjennom denne prosessen et par ganger før du synkroniserer.

Endre regelsettet som brukes av Idfix

Som standard bruker IdFix Multi-Tenant-regelsettet for å teste oppføringer i katalogen. Det er riktig regelsett for de fleste Office 365-kunder. Hvis du imidlertid har et abonnement som omfatter Office 365 Dedicated eller ITAR (International Traffic in Arms Regulations), kan du konfigurere IdFix til å bruke Dedicated-regelsettet i stedet. Hvis du ikke er sikker på hvilken type kunde du er, kan du trygt hoppe over dette trinnet. Hvis du vil sette regelsettet til Dedicated, klikker du på tannhjulikonet på menylinjen og klikker deretter på Dedicated.

Endre omfanget til søket for IdFix

Idfix søker i hele katalogen, som standard. Hvis du ønsker, kan du konfigurere verktøyet til å søke i et spesifikt underordnet tre i stedet. Dette gjør du ved å klikke på Filter-ikonet i menylinjen, og angi et gyldig underordnet tre.

Rulle tilbake endringene ved bruk av IdFix GUI

Hver gang du klikker på Bruk for å ta i bruk endringer, oppretter IdFix en separat fil som kalles en transaksjonslogg. Den inneholder alle endringene du gjorde. Du kan bruke transaksjonsloggen til å rulle tilbake bare de endringene som finnes i den nyligste loggen, i tilfelle du gjorde en feil. Hvis du gjør en feil mens du oppdaterer, kan du angre endringene som nyligst ble tatt i bruk ved å klikke på Angre. Når du klikker på Angre, bruker IdFix transaksjonsloggen til å rulle tilbake bare de endringene som finnes i den nyligste transaksjonsloggen. Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av transaksjonsloggen, kan du se Referanse: Transaksjonslogg for IdFix i Office 365.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×