Klargjøre for bruk av områdepostbokser i Office 365

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Viktig: Funksjonen for postboksen i SharePoint Online er blir avskrevet begynnelsen i mars, 2017. Denne funksjonen fjernes fullstendig i en fremtidig utgivelse. Ny SharePoint Online organisasjoner har ikke lenger tilgang til postboksen nettstedsfunksjonen. Eksisterende SharePoint Online organisasjoner kan ikke lenger opprette nye nettstedspostbokser. En nettstedspostboks som ble definert og distribuert før mars, 2017 fortsetter å fungere.

Vi vil gi en prosess for å overføre eksisterende område postboks områder i et Office 365-gruppe i September, 2017. Hvis du bruker funksjonen postboksen i SharePoint Online, bør du vurdere å endre til Office 365-grupper i stedet for å støtte din samarbeidsfunksjonen scenarier for e-post.

En nettstedspostboks kan brukes fra et SharePoint-gruppenettsted til å lagre og organisere e-post for gruppen. Den kan også brukes fra Outlook 2013 som leveres med Office 365 ProPlus eller Office Professional Plus eller Office Professional Plus for gruppe-e-post og til rask lagring av vedlegg og henting av dokumenter fra gruppenettstedet.

Før du kan bruke nettstedspostbokser i organisasjonen, særlig hvis du planlegger å bruke dem fra Outlook, må du lese denne artikkelen for å forstå hvilke krav og hensyn som må vurderes ved konfigurasjonen. Se Vanlige spørsmål for å se spørsmål brukerne kan stille, og for å feilsøke tilgangsproblemer.

I denne artikkelen

Når og hvordan brukes en nettstedspostboks

Tilgang og krav

Vanlige spørsmål om behandling av nettstedspostbokser

Bruke nettstedspostbokser

Arbeide med dokumenter fra Outlook

Opprette og fjerne nettstedspostbokser

Feilsøking av tilgang til nettstedspostbokser

Når og hvordan brukes en nettstedspostboks

Kom i gang ved å lære hvordan en nettstedspostboks kan hjelpe en gruppe med å samarbeide. Når du er klar til å konfigurere og bruke en nettstedspostboks, kan du se følgende:

Tilgang og krav

Tillatelser til å jobbe med nettstedspostbokser kontrolleres ved å legge til personer i bestemte grupper på SharePoint-nettstedet. Følgende tabell viser hvem som kan gjøre hva.

Oppgave

Hvem kan gjøre det

Sende e-post til nettstedspostboksens e-postadresse.

Alle.

Opprette en nettstedspostboks for nettstedet.

Alle i SharePoint Eiere-gruppen for nettstedet.

Lese, organisere, svare på eller slette e-post fra nettstedspostboksen i SharePoint.

 • Alle i standardgruppen Eiere eller Medlemmer for nettstedet (alle med tillatelsen Bidra) kan bruke nettstedspostboksen fra SharePoint. Personer kan legges til i gruppen Eiere eller Medlemmer som enkeltpersoner eller som en del av en sikkerhetsgruppe.

 • Eksterne gruppemedlemmer får ikke tilgang til en nettstedspostboks.

 • Hver enkelt må ha en lisens til både SharePoint og Exchange i samme Office 365-abonnement.

Bruke en nettstedspostboks fra Outlook 2013 som leveres med Office 365 ProPlus eller Office Professional Plus eller Office Professional Plus.

Viktig: Vær oppmerksom på følgende:

 • Outlook 2013 som leveres med Office 365 ProPlus eller Office Professional Plus eller Office Professional Plus kreves.

 • Du kan ikke bruke en nettstedspostboks som beskrevet her, med andre versjoner av Outlook.

 • Outlook 2013 som leveres med Office 365 ProPlus eller Office Professional Plus er bare tilgjengelig i noen Office 365-abonnementsplanene.

 • Brukerens individuelle brukernavn må være oppført i standardgruppen Eiere eller Medlemmer i SharePoint.

 • Hvis du legger til en sikkerhetsgruppe der brukeren allerede er med, i SharePoint-gruppen, kan de ikke vise nettstedspostboksen i Outlook, selv om de kan bruke den fra SharePoint.

Når det gjelder hybride konfigurasjoner, må postboksen ligge på Exchange 2013 eller Office 365 for at brukeren skal kunne se en nettstedspostboks i Outlook.

Sende e-post fra nettstedspostboksens e-postadresse.

Som standard e-post sendt fra nettstedspostboksen, har du en fra-adressen til personen som sender e-postmeldingen. Hvis du vil tillate at en bruker til å bruke nettstedspostboksens e-postadresse som fra-adresse, kan du Gi brukeren Send som-tillatelse for nettstedspostboksens e-postadresse.

Vanlige spørsmål om behandling av nettstedspostbokser

Her er svar på noen vanlige spørsmål som kan dukke opp når dere begynner å bruke nettstedspostbokser i organisasjonen.

Bruke nettstedspostbokser

Hvordan kan et nettstedsmedlem finne ut hvem som kan se nettstedspostboksen?

Høyreklikk kontonavnet ditt i navigasjonsruten i Outlook, og klikk deretter Behandle alle postboksene på stedet. Et nytt vindu åpnes med en oversikt over alle nettstedspostboksene du har tilgang til. Dobbeltklikk nettstedspostboksen, og klikk deretter brukere.

Du kan også bruke Outlook Web App. Klikk Innstillinger Innstillinger: Oppdater profilen, installer programvare og koble den til skyen i øvre høyre hjørne, klikk Alternativer, klikk Områdepostbokser, dobbeltklikk nettstedspostboksen og klikk deretter brukere.

Kan jeg kopiere en e-post til nettstedspostboksen i Outlook i stedet for å flytte den?

Når du drar en e-post fra postboksen din til nettstedspostboksen, flyttes e-posten til nettstedspostboksen. Hvis du vil kopiere den, høyreklikk e-posten for å dra den til nettstedspostboksen, og klikk deretter Kopier.

Hva skjer hvis to personer prøver å laste opp samme dokument til nettstedspostboksen ved å bruke Outlook?

Hvert dokument må ha et unikt filnavn. Den andre brukeren får en e-postmelding om at filen ikke kunne legges til fordi det allerede finnes en fil med samme navn. Vedlegget er inkludert i e-postmeldingen.

Hva skjer hvis to personer redigerer et e-postutkast i nettstedspostboksen samtidig, ved å bruke SharePoint-nettstedets App for nettstedspostboks?

Endringene til den andre personen overskriver endringene til den første.

Arbeide med dokumenter fra Outlook

Kan en bruker sjekke ut en fil fra Outlook?

Nei. Hvis du skal sjekke ut en fil, må du gå til gruppenettstedet i SharePoint.

Hvis SharePoint-arbeidsflyten krever utsjekking av dokumenter, kan ikke dokumenter redigeres fra Outlook.

Hva skjer hvis to personer redigerer samme dokument fra en nettstedspostboks i Outlook?

SharePoint behandler revisjonene og fletter endringene.

Hvordan blir SharePoint-metadata angitt når en bruker drar et dokument eller vedlegg til nettstedspostboksen?

Når en bruker drar et vedlegg eller dokument til en nettstedspostboks i Outlook, blir data om vedlegget eller dokumentet lagret. Følgende tabell viser Outlook-egenskapene som lagres som SharePoint-metadata.

Outlook-egenskapsnavn

SharePoint-metadata

Emne

Filnavn

Fra

Sist endret av

SistEndretAV

Sist endret av

MottattTid

Sist endret

Dokumentstørrelse

Dokumentstørrelse

Sjekket ut til

Sjekket ut til

Hvis dokumentbiblioteket krever flere metadata og en bruker drar dokumentet inn i et nettsted ved å bruke Outlook, vises dokumentet som utsjekket i SharePoint til den samme personen går til SharePoint og legger til de nødvendige metadataene.

Hvor ofte synkroniseres Outlook med en nettstedspostboks?

Når en nettstedspostboks åpnes i Outlook eller SharePoint, synkroniseres dataene hvert kvarter. Informasjon i Outlook-nettstedspostboksen synkroniseres hver gang Outlook åpnes.

Hvis en manuell synkronisering kreves, kan enhver bruker starte en synkronisering fra Outlook eller Outlook Web App. Høyreklikk kontonavnet ditt i navigasjonsruten i Outlook, og klikk deretter Behandle alle postboksene på stedet. Et nytt vindu åpnes med en liste over alle nettstedspostboksene du har tilgang til. Dobbeltklikk nettstedspostboksen, klikk synkroniseringsstatus, og klikk deretter start synkronisering. Klikk Innstillinger Innstillinger: Oppdater profilen, installer programvare og koble den til skyen i øvre høyre hjørne i Outlook Web App, klikk Alternativer, og klikk deretter gruppepostbokser. Dobbeltklikk nettstedspostboksen, klikk synkroniseringsstatus, og klikk deretter start synkronisering.

Hva skjer hvis jeg drar et vedlegg eller et dokument som er i Outlook, til nettstedspostboksen, og SharePoint ikke kan lagre dokumentet?

Hvis et dokument ikke kan lagres til SharePoint-dokumentbiblioteket, blir det lagret. Hvis det ikke kan lagres, får du en e-post der dokumentet er lagret som et vedlegg.

Hva gjør jeg hvis jeg ser en mappe som heter Synkroniseringsproblemer, i nettstedspostboksen min?

Synkroniseringsproblemer-mappen vises hvis en synkronisering mislykkes eller et dokument ikke kan lastes opp eller slettes. Hvis du ikke kan laste opp eller slette en fil fra Outlook, kan du prøve å bruke SharePoint-nettstedet til å laste opp eller slette filen på SharePoint-nettstedet. Du kan gå til SharePoint-nettstedet ved å høyreklikke dokumentmappen i nettstedspostboksen i Outlook og deretter klikke Åpne i nettleser.

Hvis et dokument ikke synkroniseres fra SharePoint-nettstedet til nettstedspostboksen i Outlook, kan du prøve en manuell synkronisering for å se om dette løser problemet. Du må foreta en manuell synkronisering fra Outlook Web App for kontoen din, ikke fra SharePoint. Klikk Innstillinger Innstillinger: Oppdater profilen, installer programvare og koble den til skyen i Outlook Web App, klikk Alternativer, og klikk deretter gruppepostbokser. Dobbeltklikk nettstedspostboksen, klikk synkroniseringsstatus, og klikk deretter start synkronisering. Hvis dette ikke fungerer, klikker du send meg detaljene som e-post og feilsøker problemet. Kontakt brukerstøtte hvis det er nødvendig.

Opprette og fjerne nettstedspostbokser

Må jeg tilordne en lisens til e-postadressen for nettstedspostboksen?

Nei. Det kreves ingen Exchange-lisens for e-postadressen for området.

Finnes det noen situasjoner hvor jeg ikke bør bruke en nettstedspostboks?

Noen ganger kan en nettstedspostboks være uegnet:

 • Tenk på konfidensialiteten - alle e-postmeldingene i en nettstedspostboks kan leses eller videresendes av alle nettstedsmedlemmene.

 • Fordi nettstedspostboksen er et delt arbeidsområde, kan enhver postboksbruker omarrangere og slette e-post.

Kan jeg gi nytt navn til en nettstedspostboks?

Visningsnavnet til en områdepostboks er SharePoint-gruppeområdets visningsnavn. Hvis du endrer visningsnavnet til området i SharePoint, blir visningsnavnet også endret i Outlook. Nettstedets e-postadresse endres imidlertid ikke.

Kan jeg legge til et prefiks i e-postadresser for nettstedspostbokser for nye nettsteder?

Du kan bruke cmdleten Set-SiteMailboxProvisioningPolicyExchange OnlineWindows PowerShell med parameteren aliasprefix til å opprette et prefiks som kan brukes med alle nye nettstedspostbokser.

Kan jeg slette en nettstedspostboks?

Når et nettsted lukkes eller slettes manuelt eller som følge av policyer for lukking av område, blir også nettstedspostboksen lukket eller slettet.

Du kan forhindre at brukere oppretter nettstedspostbokser ved å fjerne merket ved Mine gruppepostbokser i policyen for standard rolletilordning. Deretter kan du opprette en ny policy for brukere som ikke trenger tillatelser for å opprette nettstedspostbokser.

Kan jeg automatisere opprettelse av nettstedspostbokser?

Ja.

 1. Hvis du vil opprette en nettstedspostboks for et eksisterende SharePoint-nettsted ved å bruke det automatiske klargjøringssystemet, installerer du App for nettstedspostboks.

 2. Hvis du bruker Windows PowerShell med cmdleter for Exchange Online, kjører du følgende kommando for å opprette nettstedspostboksen og angi visningsnavnet:

  New-SiteMailbox –DisplayName “<Site display name>” –SharePointUrl https://domain.sharepoint.com/sites/<site_name>

Her er et eksempel på hvordan du konfigurerer en ny nettstedspostboks på det nye nettstedet for markedsføringsgruppen:

New-SiteMailbox –DisplayName “Marketing” –SharePointUrl https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

Hvis du vil ha mer informasjon om cmdleter som brukes til å behandle nettstedspostbokser, se cmdleter for deling og samarbeid.

Hvordan kontrollerer jeg maksimumsstørrelsen på postboksen?

Du kan bruke cmdleten Set-SiteMailboxProvisioningPolicyExchange OnlineWindows PowerShell til å kontrollere den maksimale størrelsen på e-postmeldinger som kan mottas, når advarsler om skal utstedes og maksimumsstørrelsen på postboksen.

Finnes det statistikk for bruken av nettstedspostboksen?

Ja. Du kan bruke følgende Windows PowerShell-cmdleter til å hente bruksinformasjon:

 • Get-SiteMailbox: Henter grunnleggende informasjon om en postboks.

 • Get-MailboxFolderStatistics: Viser mappestørrelse og antall elementer.

 • Get-MailboxStatistics: Viser siste påloggingstidspunkt.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker disse cmdleter, se cmdleter for deling og samarbeid.

Feilsøking av tilgang til nettstedspostbokser

Hvorfor kan ikke en bruker se en nettstedspostboks i Outlook selv om den vises i SharePoint?

Hvis en bruker kan se en nettstedspostboks i SharePoint men ikke i Outlook, kan det ha flere grunner. Kontroller følgende:

 • Pass på at brukeren bruker en støttet versjon av Outlook.

 • Pass på at brukeren har blitt lagt til i gruppen nettstedseiere eller nettstedmedlemmer som enkeltbruker snarere enn som en del av en sikkerhetsgruppe.

 • Du kan bare bruke 10 nettstedspostbokser om gangen i Outlook. Hvis en bruker allerede har 10 konfigurerte nettstedspostkasser og vil se flere av dem, må brukeren først skjule noen nettstedspostkasser. Hvis du vil vite hvordan du fjerner avmerkingen ved Vis i Outlook , kan du se Få tilgang til prosjekt-e-post og -dokumenter fra ett sted.

Hvorfor kan en bruker se et dokument i SharePoint, men ikke i nettstedspostboksen i Outlook?

For at et dokument skal være synlig i nettstedspostboksen i Outlook, må dokumentbiblioteket som inneholder dokumentet, være festet til Hurtigstart-området.

Hvorfor kan en bruker se et dokument i en nettstedspostboks i Outlook, men ikke i SharePoint?

I Outlook vises alle dokumenter, men i SharePoint vises bare dokumenter som brukeren har lesetillatelse til. Hvis en bruker ikke har lesetillatelse til et bestemt dokument, vises navnet på dokumentet i nettstedspostboksen i Outlook, men Outlook-brukeren kan ikke åpne dokumentet.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×