Kjente problemer og Viktig-fil for Microsoft Office-systemet 2007

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Varer

Installasjon (klient)

Alle klient

Access 2007

Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager

Diagramfunksjoner

Clip Organizer

Excel 2007

Groove 2007-klienten

SmartArt

InfoPath 2007

OneNote 2007

Outlook 2007

PowerPoint 2007

Project 2007

Publisher 2007

SharePoint Designer 2007

Visio 2007

Word 2007

Andre

Nedlastinger

Alle kjente problemer under er gruppert etter program.

Installasjon (klient)

Spørsmål eller problem

Svar

Distribuere Microsoft Office 2007-produkter per bruker (publisert eller tilordnet) ved hjelp av Group Policy Software Installation.

Distribusjoner av Office 2007-produkter per bruker støttes ikke når Group Policy Software Distribution brukes. Brukerne anbefales å bruke distribusjoner per maskin når Office 2007-produkter installeres ved hjelp av Group Policy.

 1. Installer Beta2 Office Web Components.

 2. Installer frigitt Office 2007.

Følgende feilmelding vises:

Installasjonen kan ikke fortsette på grunn av følgende feil:

2007 Microsoft Office-systemet støtter ikke oppgradering fra en forhåndsversjon av 2007 Microsoft Office-systemet. Du må først avinstallere eventuelle forhåndsversjoner av produktene i 2007 Microsoft Office-systemet og tilknyttet teknologi.

Løs problemet/problemene som er oppført ovenfor, og kjør installasjonsprogrammet på nytt.

Funksjonen Office 2003 Web Components som er installert med Office 2007 Beta2, fører til at Office 2007-produkter blokkerer installasjonen. Brukerne må bruke Legg til eller fjern programmer i Windows-kontrollpanelet for å fjerne Office 2003 Web Components, og deretter installere det endelige Office 2007-produktet.

Oppgradere til et hvilket som helst Office 2007-produkt på en maskin som har OneNote 2003.

På grunn av en redigeringsfeil søker alle Office 2007-produkter feilaktig etter OneNote 2003 og tilbyr å fjerne det hvis det finnes. Dette er bare et grensesnittproblem. OneNote 2003 fjernes ikke når Office 2007-produktet ikke inneholder OneNote.

Dette påvirker følgende brukere:

 1. Brukere som har OneNote 2003 installert, OG

 2. Brukere som installerer et Office 2007-produkt som ikke inneholder OneNote.

OneNote 2003 avinstalleres ikke. Brukeren må installere Office 2007-produktet på vanlig måte.

Til toppen av siden

Alle klienter

Spørsmål eller problem

Svar

Hvorfor fjernes Office Web Components fra systemet under installasjon av Office 2007?

Annet enn i Project Server følger ikke lenger Microsoft Office Web Components med Microsoft Office. På grunn av denne endringen fjernes komponentene fra systemet under installasjonen av Office 2007 hvis de ble installert av en tidligere versjon av Microsoft Office. Brukere som trenger Office Web Components, kan laste ned og installere dem elektronisk fra Microsoft Download Center.

Feil under oppgradering av Office 2007 Beta 2 TR til RTM-versjonen returnerer følgende feilmelding: Installasjonen kan ikke fortsette på grunn av følgende feil:

2007 Microsoft Office-systemet støtter ikke oppgradering fra en forhåndsversjon av 2007 Microsoft Office-systemet. Du må først avinstallere eventuelle forhåndsversjoner av produktene i 2007 Microsoft Office-systemet og tilknyttet teknologi.

Dette problemet forårsakes av Office Web Components. Brukeren må avinstallere Office Web Components og kjøre installasjonen av Office 2007 på nytt.

Til toppen av siden

Access 2007

Spørsmål eller problem

Svar

Det er ingen problemer på nåværende tidspunkt.

Til toppen av siden

Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager

Spørsmål eller problem

Svar

Kan ikke gjenopprette en Business Contact Manager-database på en datamaskin som kjører Windows Vista.

Hvis du vil gjenopprette en database på en datamaskin som kjører Windows Vista, må du være medlem av administratorgruppen, og du må kjøre Outlook som administrator. Slik kjører du Outlook som administrator:

 1. Lukk Outlook.

 2. Klikk Start-knappen og deretter Datamaskin.

 3. I Windows Utforsker klikker du stasjonen der 2007 Office-versjonen er installert.

 4. Klikk Programfiler og deretter Microsoft Office.

 5. I Microsoft Office-vinduet klikker du 2007 Office.

 6. Høyreklikk Outlook-ikonet, og klikk deretter Kjør som Administrator.

Mottakerlisten for en markedsføringskampanje går tapt etter oppretting av listen ved hjelp av utskriftsfletting i Word.

Listen over mottakere går tapt når kampanjetypen endres før markedsføringskampanjen lagres.

Hvis du vil sikre at listen over mottakere bevares, må du lagre markedsføringskampanjen før du endrer kampanjetypen.

Business Contact Manager for Outlook gir et valg om å åpne en database, og teksten er på et annet språk enn Outlook.

Outlook og Business Contact Manager for Outlook bruker ulike språk fordi språkpakken for Business Contact Manager for Outlook er fjernet.

Business Contact Manager for Outlook og den tilknyttede databasen må ha samme språk.

Business Contact Manager for Outlook kan ikke opprette en database.

Kontroller at Business Contact Manager for Outlook ikke er installert på en stasjon som er komprimert. Installer eventuelt Business Contact Manager for Outlook på en ukomprimert stasjon.

Hvis du vil fjerne Business Contact Manager fra den komprimerte stasjonen, må du først fjerne komprimering fra stasjonen, og fjern deretter Business Contact Manager for Outlook.

Data for finanslogg og finanssammendrag vil ikke bli vist ved bruk av en Business Contact Manager-database som er oppdatert fra Beta 2TR- til RTM-versjon.

Beta 2TR-versjonen av Business Contact Manager-databasen er integrert med Office Accounting 2007. Business Contact Manager-databasen er oppdatert til RTM-versjonen, men Accounting 2007-databasen eller noen av komponentene i Office Accounting 2007 er ikke oppdatert.

Lukk Outlook.

Prøv følgende:

Installer RTM-versjonen av Accounting 2007.

Eller

Bruk verktøyet for gjenoppbygging av firmadata i Accounting 2007 til å åpne og oppdatere SBC-filen for databasen som er integrert med Business Contact Manager-databasen.

Åpne Outlook på nytt, og prøv å få tilgang til finansdata igjen.

Business Contact Manager importerer ikke data som er konvertert fra ACT! 8.

Konvertering av data fra ACT! 8 støttes ikke.

Outlook og Business Contact Manager for Outlook har forskjellige språk, og Business Contact Manager for Outlook vil ikke starte.

Outlook og Business Contact Manager for Outlook må ha samme språk for å kunne fungere sammen. Bytt språk i Office eller Business Contact Manager for Outlook, slik at det blir samsvar.

2007 Office-systemet, Business Contact Manager for Outlook og Office Accounting 2007 fungerer ikke sammen.

2007 Office-systemet, Business Contact Manager for Outlook og Accounting 2007 må oppgraderes til RTM-versjon for å kunne fungere sammen.

Word-dokumentet lukkes ved forsøk på å velge kontakter (mottakere) for utskriftsfletting.

En komponent i ACT! 7 er i konflikt med funksjonen for utskriftsfletting. Prøv følgende:

Fjern COM-tillegget ACT! fra Word.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen i Word, og klikk deretter Alternativer for Word.

 2. Klikk Tillegg.

 3. Klikk COM-tillegg i Behandle-listen, og klikk deretter Start.

 4. Klikk ACT! 7, og klikk deretter Fjern.

 5. Åpne dokumentet på nytt, og prøv deretter å bruke funksjonen for utskriftsfletting på nytt.

Hvis fremgangsmåten ovenfor ikke fungerer, må du avinstallere programmet ACT! 7 fra datamaskinen ved hjelp av Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.

Til toppen av siden

Lage diagram

Spørsmål eller problem

Svar

Det er ingen problemer på nåværende tidspunkt.

Til toppen av siden

Clip Organizer

Spørsmål eller problem

Svar

Det er ingen problemer på nåværende tidspunkt.

Til toppen av siden

Excel 2007

Spørsmål eller problem

Svar

Microsoft Skriptredigering er ikke lenger tilgjengelig.

Microsoft Skriptredigering støttes ikke lenger i Excel 2007.

Kan filer før Beta2 åpnes i den endelige versjonen av Excel 2007?

På grunn av endringer i filformatet må alle filer før Beta2 lagres enten i Beta2- eller B2TR-format før de kan åpnes i den endelige versjonen av Excel 2007.

Hvilke filformater støttes ikke lenger i Excel 2007?

Tidligere har Excel støttet mange forskjellige dataformater. Vi har funnet ut at en rekke av disse gamle formatene sjelden, eller aldri, er i bruk. Vi fjerner støtten for enkelte filtyper slik at vi kan bruke tiden vår på filformatene som faktisk er i bruk. Disse formatene nedprioriteres på to måter. Vi kommer til å oppheve støtten for å åpne og lagre filformatene som brukes minst. Vi kommer imidlertid til å støtte lasting av filene i Excel 2007 for filformatene som brukes minimalt, for at du skal kunne lagre dem i et nyere format.

Følgende formater kan ikke åpnes eller lagres i Excel 2007:
WK1 (1-2-3)
WK4 (1-2-3)
WJ3 (1-2-3 Japanese) (*.wj3)
WKS (1-2-3)
WK3,(1-2-3)
WK1,FMT(1-2-3)
WJ2 (1-2-3 Japanese) (*.wj2)
WJ3, FJ3 (1-2-3 Japanese) (*.wj3)
DBF 2 (dBASE II)
WQ1 (Quattro Pro/DOS)
WK3,FM3(1-2-3)
Microsoft Excel Chart (*.xlc)
WK1,ALL(1-2-3)
WJ1 (1-2-3 Japanese) (*.wj1)
WKS (Works Japanese) (*.wks)

Følgende formater kan åpnes, men ikke lagres i Excel 2007:
Microsoft Excel 2.1-regneark
Microsoft Excel 2.1-makro
Microsoft Excel 3.0-regneark
Microsoft Excel 3.0-makro
Microsoft Excel 4.0-regneark
Microsoft Excel 4.0-makro
Microsoft Excel 97-Excel 2003 & 5.0/95-arbeidsbok
Microsoft Excel 4.0-arbeidsbok
DBF 3 (dBASE III)
DBF 4 (dBASE IV)

HTML er ikke lenger et Excel-filformat med fullstendig gjengivelse.

Excel 2007 vil ikke lenger lagre funksjonsinformasjon “bare for Excel” i HTML-filformatene. Basert på svært begrenset bruk som primært filformat, vi vi ikke lagre Excel-spesifikke koder som beholder Excel-funksjonalitet når de åpnes på nytt.

Vi har funnet ut at Excel-funksjonen “Lagre som HTML” brukes som publiseringsformat, og vi vil fortsette å støtte det som en måte å opprette et dokument på som skal vises i en webleser. HTML-filer vil fortsatt kunne åpnes i Excel, og eventuelle Excel-spesifikke funksjoner i filen, som ble opprettet i en tidligere versjon, vil bli bevart. Slike filer må lagres i ett av de nye filformatene som primær versjon av dokumentet, og publiseres til HTML når det er ønskelig.

I tidligere versjoner av Excel var det også mulig å publisere Excel-filer til HTML med interaktivitet ved hjelp av Microsoft Office Web Components. Med lanseringen av Excel-tjenester vil vårt pågående engasjement for å opprette interaktive regneark i en webleser være fokusert på Excel-tjenester. Som en del av dette fokuset vil vi fjerne støtten for lagring av HTML-filer med interaktivitet ved hjelp av Office Web Components.

Når Office 2007 installeres, brytes noe funksjonalitet i SQL Server 2005 Business Intelligence Development Studio og Management Studio

Hvis SQL Server 2005 er installert på datamaskinen og du bruker Business Intelligence Development Studio (BIDS) eller SQL Server Management Studio (SSMS) til å arbeide med SQL Server Analysis Services (SSAS) eller SQL Server Reporting Services (SSRS), må du forvente at noe funksjonalitet i BIDS og SSMS ikke vil fungere etter at du har installert Office 2007. Spesielt følgende funksjonalitet vil bli påvirket:

 • Kategorien Beregninger i kubeutformeren i BIDS

  • Kategoriene Handlinger og KPI (når MDX-syntakskontroll er aktivert)

  • Kategoriene Perspektiver og Oversettelser (når det finnes beregninger i kuben)

 • Prosjektveiviseren for rapporteringstjenester for BIDS (når Analysis Services-datakilden brukes)

  • Spørringsverktøyet for Beregnet medlem

 • Rapportutforming for BIDS (når Analysis Services-datakilden brukes)

  • Spørringsverktøyet for Beregnet medlem

 • SSMS Analysis Services Role Editor (når MDX-syntakskontroll er aktivert)

Gå til nettstedet https://support.microsoft.com/kb/926421 Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet og instruksjoner om hvordan du får en løsning.

Diagrammer i Office Excel 2007 og støtte for Excel 4-makroer

Microsoft Office Excel 2007 presenterer en oppgradert, svært forbedret diagrammotor. I tillegg til at den effektiviserer opprettelsen av diagrammer og legger til dramatiske grafiske effekter for å gjøre dem klare for presentasjon, deles den nye motoren mellom flere andre Microsoft Office-programmer. Uansett om du arbeider med et regneark, et Office Word-dokument eller en Office PowerPoint-fremvisning, vil diagrammet, og diagramverktøyene, virke på samme måte.

Som en del av denne diagramoppgraderingen, måtte Excel-gruppen implementere makrospråk på nytt og gå gjennom strategien for støtte for eldre makrospråk. Det meste av makrostøtten er implementert, men deler av funksjonaliteten for Excel 4-makrospråket (XLM) for diagrammer er ikke implementert. Noen Excel 4-makroer som manipulerer diagrammer i Office Excel 2007, fungerer kanskje ikke slik de skal. Dette gjelder bare eldre makroer (hovedsakelig opprettet i Excel 5.0 og tidligere) som inneholder diagramfunksjoner.

Kunder som har løsninger som er utviklet ved hjelp av Excel 4-makroer mot diagrammer, må kontrollere at løsningene fortsatt fungerer slik de skal i Excel 2007. Diagramløsninger som ikke fungerer slik de skal, kan gjøres funksjonelle ved hjelp av Visual Basic for Applications, som har erstattet XLM som skriptspråk fra Excel 5.

Til toppen av siden

Groove 2007-klienten

Spørsmål eller problem

Svar

Vær oppmerksom på følgende systemkrav for installasjon og kjøring av Microsoft Office Groove 2007:

 • XP SP1 eller SP2 må være installert.

 • Systemet må ha minst 800 MB ledig diskplass.

 • Brukere som har flere operativsystemer, kan ikke kjøre Groove.

Microsoft Office Groove 2007 SDK må installeres etter alle andre Microsoft Office 2007-komponenter. I tillegg må Groove 2007 SDK avinstalleres før noen andre Office 2007-komponenter oppgraderes.

Du må installere Microsoft Office Groove 2007 SDK ETTER at alle andre Microsoft Office 2007-komponenter er installert, inkludert Microsoft Office Groove 2007. Når du har installert Groove 2007 SDK, må du også fjerne programmet før du oppgraderer noen andre Office 2007-komponenter. Du må også avinstallere eventuelle eksisterende betaversjoner av Groove 2007 SDK eller Groove Virtual Office 3.1 GDKer før du installerer Groove 2007 SDK.

Overføre TeamDirection-prosjekter for bruk i Microsoft Office Groove 2007.

Hvis du vil fortsette å bruke Groove 3.x TeamDirection-prosjektet i Microsoft Office Groove 2007, må du gjøre følgende FØR du oppgraderer til Groove 2007:

 1. I Groove 3.x eksporterer du prosjektene fra TeamDirection Project.

 2. Oppgrader til Groove 2007.

 3. Installer TeamDirection Project for Groove 2007.

 4. Importer prosjektene i TeamDirection Project for Groove 2007.

Hvis du vil ha mer informasjon se: http://www.teamdirection.com/tdweb/support/groove2007-migration.php

Kalenderverktøyet i Groove viser feil datoer hvis brukeren endrer systemets tidssone når et kalenderverktøy ikke kjører.

Når du har endret systemets tidssone, lukker du Groove og starter det på nytt.

Til toppen av siden

SmartArt

Spørsmål eller problem

Svar

Det er ingen problemer på nåværende tidspunkt.

Til toppen av siden

InfoPath 2007

Spørsmål eller problem

Svar

Det er ingen problemer på nåværende tidspunkt.

Til toppen av siden

OneNote 2007

Spørsmål eller problem

Svar

Visse OneNote-funksjoner er ikke tilgjengelige i 64-biters operativsystemer.

Send til OneNote 2007 skriverdriveren for, og Send til OneNote legge til i Windows Internet Explorer 64-biters er ikke tilgjengelig på Windows-datamaskiner som kjører på et 64-biters operativsystem.

Synkronisere alle notatblokker før du oppgraderer til den endelige RTM-versjonen.

Det endelige filformatet for OneNote 2007 er annerledes enn tidligere betaversjoner av OneNote 2007. Dette vil også påvirke den frakoblede bufferen som også er endret. Når du kjører OneNote 2007 for første gang, fjernes den frakoblede bufferen. Det er viktig at du synkroniserer notatblokkene før du oppgraderer til den endelige versjonen av OneNote 2007.

Oppgradere til den utgitte versjonen av Windows Desktop Search 3.0.

Hvis du tidligere har brukt tidligere versjoner av Windows Desktop Search 3.0, kan du oppgradere til den endelige versjonen.

Windows Server 2003:

http://r.Office.Microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=32&P2=5&p3=2

64-biters versjoner av Windows Server 2003 eller Windows XP:

http://r.Office.Microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=64&P2=5&p3=2

Windows Vista: Windows Desktop Search er allerede en del av Windows Vista. Det anbefales å bruke OneNote 2007 på den utgitte versjonen av Vista.

Obs!: Bruk feltet Endre språk til å merke språk, på siden Download Center.

Alle brukere i delte notatblokker må kjøre samme versjon av OneNote. Forhåndsversjoner kan ikke blandes med utgitte 2007-versjoner.

Alle brukere i en delt notatblokk må oppgradere til den utgitte versjonen av OneNote 2007 for Synkroniser notatblokken skal fungere riktig samtidig. Dette omfatter alle klienter på alle maskiner som har denne notatblokk åpen. Hvis noen av brukerne bruker gamle versjoner synkroniseringen fungerer ikke og kan føre til overflødig minne og prosessorbruk.

Til toppen av siden

Outlook 2007

Spørsmål eller problem

Svar

Collaboration Data Objects 1.21 (CDO) er ikke tilgjengelig via installasjonsprogrammet for Office.

CDO kan lastes ned fra Internett på https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2714320d-c997-4de1-986f-24f081725d36

Hvorfor krever Outlook Windows Desktop Search?

Windows Desktop Search (WDS) 3.0 er en opprinnelig komponent i Vista, og leveres separat som en systemkomponent for Windows XP- og Windows Server 2003-brukere. WDS er en systemtjeneste som indekserer filer, e-postmeldinger og annet innhold for å gi raske søk i innhold og egenskaper. Det er en oppgradering til alle tidligere 2.x-versjoner av Windows Desktop Search du kanskje bruker for øyeblikket. Outlook 2007 vil ha en nyere versjon av teknologi for direktesøk som er bygget oppå WDS, og er avhengig av WDSs tilstedeværelse for at søk skal fungere.

Blir du bedt om å laste ned og installere Windows Desktop Search 3.0 Hvis du kjører Windows XP. Dette er nødvendig for å støtte vår nye funksjoner for Direktesøk i Outlook.

Installasjonsprosessen vil automatisk oppgradere 2.5-versjonen og nyere versjoner av Windows Desktop Search. Tidligere versjoner av Windows Desktop Search må avinstalleres via Legg til eller fjern programmer før denne versjonen installeres.

Hvis du kjører på Vista RC1 eller nyere, er ikke en separat installasjon nødvendig.

Når jeg skriver ut, blir noen ganger Outlook-vinduet tomt.

Når du bruker forhåndsvisningsfunksjonen i Outlook 2007 på Vista, kan endringer som er gjort i dialogboksen for utskriftsformat som fører til at vinduet tegnes på nytt, føre til at Outlook-vinduet vises tomt etter utskrift (eller etter at du har klikket Lukk.)

Du kan løse problemet ved å minimere Outlook og utvide det på nytt. Ingen data har gått tapt.

Noen RSS-feeder synkroniseres ikke og feilmeldingen OLE-objekt ikke registrert vises i vinduet Fremdrift for sending/mottak.

Dette er en kjent begrensning hos et begrenset sett med RSS-feeder når Internet Explorer 6 er installert på maskinen. Oppgrader til Internet Explorer 7 for å fortsette synkroniseringen av disse feedene.

Konfigurering av Outlook for ekstern tilkobling for Send/motta-operasjoner mislykkes av og til.

Opprett først den eksterne tilkoblingen utenfor Outlook ved hjelp av en ekstern tilkobling i Windows eller webleseren.

Til toppen av siden

PowerPoint 2007

Spørsmål eller problem

Svar

Microsoft Office Producer for PowerPoint 2003-tillegget fungerer ikke i PowerPoint 2007.

Dette tillegget fungerer ikke i PowerPoint 2007. Kunder som trenger å opprette innhold ved hjelp av dette tillegget, må bruke en lisensiert installasjon av PowerPoint 2003.

Hvorfor åpnes ikke filen min som er en eldre versjon enn PowerPoint 97?

PowerPoint 2007 støtter ikke lenger åpning av filer som er opprettet i versjoner eldre enn PowerPoint 97.

Til toppen av siden

Project 2007

Spørsmål eller problem

Svar

Det er ingen problemer på nåværende tidspunkt.

Til toppen av siden

Publisher 2007

Spørsmål eller problem

Svar

Det er ingen problemer på nåværende tidspunkt.

Til toppen av siden

SharePoint Designer 2007

Spørsmål eller problem

Svar

Når du har brukt eller plassert fokuset til oppgaveruten webdeler, jeg kan ikke bruke piltastene, hurtigtastene (for eksempel CTRL + S for lagre, CTRL + Z for å angre) eller tilbake-tasten når jeg redigerer siden.

Dette er et kjent problem i oppgaveruten webdeler. Du kan løse dette ved bytte fokus bort fra SharePoint Designer-programmet, og deretter gå tilbake til programmet.

Til toppen av siden

Visio 2007

Spørsmål eller problem

Svar

Når jeg starter Visio 2007, blir jeg bedt om å laste ned en fil for å få best mulig ytelse. Hva er denne filen, og hvorfor trenger jeg den?

Denne filen forbedrer ytelsen ved lagring og lasting av Visio XML-filer. Filen finnes allerede i Windows Vista-systemer, og hvis Windows Desktop Search eller Windows Internet Explorer 7 er installert.

Til toppen av siden

Word 2007

Spørsmål eller problem

Svar

Hvordan åpner eller lagrer jeg DOTX- og DOTM-filer ved hjelp av filformatkonverteringsprogrammet for Word XML?

Word XML-formater konverteringsprogrammet støtter bare åpning og lagring og DOCX- og DOCM-filer i Microsoft Office Word 2003.

Hvordan får jeg en skjermleser til å fungere sammen med Word- eller Outlook-e-post?

Installer følgende registernøkler:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options] "WordAlternateDisplayMethodForScreenReaders"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common] "ScreenReaderPresent"=dword:00000001

Til toppen av siden

Annet

Spørsmål eller problem

Svar

Når knappene Tilbake og Fremover fjernes fra verktøylinjen, blir den frakoblede startsiden tom.

Gjør følgende:

 1. Åpne et hvilket som helst program.

 2. Trykk F1 for å starte visningsprogrammet.

 3. Angi statusen til frakoblet.

 4. Klikk rullegardinmenyen Alternativer for verktøylinje, og klikk knappene Tilbake og Fremover for å fjerne dem fra verktøylinjen.

 5. Lukk klientvisningsprogrammet.

 6. Trykk F1 for å åpne Hjelp.

Gå til Alternativer for verktøylinje og klikk Tilbakestill verktøylinje, eller legg til knappene Fremover og Tilbake på verktøylinjen på nytt.

Til toppen av siden

Nedlastinger

Spørsmål eller problem

Svar

Det er ingen problemer på nåværende tidspunkt.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×