Kjente problemer med Office 365

Følgende liste inneholder viktige fakta om Microsoft Office 365.

Lisensinformasjon finner du i den medfølgende lisensavtalen for sluttbrukere.

Hvilke produkter har problemer?

Office 365 Home

Office 365-portal

Exchange Online

Lync Online

Project Online og Project Pro for Office 365

SharePoint Online

Visio Pro for Office 365

Power BI for Office 365

OneDrive for Business Frittstående SKU

Office 365 Home

Når det gjelder relaterte problemer, kan du seKjente problemer med Office.

In Internet Explorer 8, you will see a security warning when installing Office 365 Home

When installing Office 365 Home on the My Account page, if you are using Windows Internet Explorer 8, you will see a security warning:

Internet Explorer har blokkert dette nettstedet fra å laste ned filer til datamaskinen, for å bedre sikkerheten. Klikk her for alternativer...

Løsning    Hvis du vil fortsette nedlastingen, må du klikke på Enig for å laste ned filene. Da lastes siden Min konto på nytt, og du må klikke på Installer-knappen på nytt.

Office-telemetriverktøy kan ikke bytte visningsspråk hvis språkpakken er installert med Office 365 ProPlus

Når du installerer Office-enkeltspråkpakken på Office 365 ProPlus, kan ikke Office-verktøyene telemetrilogg og instrumentbord for telemetri (Start> Microsoft Office 2013 > Office 2013-verktøy) bytte visningsspråk selv om du har endret språkinnstillingene i Office-språkinnstillingene (Start > Microsoft Office 2013 > Office 2013-verktøy). I dette tilfellet bytter båndmenyen til det valgte språket, men innholdet i verktøyene beholder språket i Office 365 ProPlus.

Dette problemet oppstår bare når en språkpakke kombineres med en Office 365 ProPlus-installasjon. Det oppstår ikke når en språkpakke kombineres med Office Professional.

Løsning    Det finnes ingen måte å omgå dette problemet på.

Signup for Office 365 Home may fail when the Windows Live Network is unavailable

When signing up for Office 365 Home, the Microsoft account (Windows Live) page may not display the user name and password boxes. Instead, it displays a red error message that says: “The Windows Live Network is unavailable.”

Løsning    To work around this issue, sign out of any websites that use Microsoft account (Windows Live)—for example, www.live.com or www.hotmail.com—by navigating to that site and then selecting Sign Out. Once you are signed out of Windows Live, try signing up for Office 365 Home again.

Til toppen av siden

Office 365-portal

Hvis du fjerner en brukerlisens for Exchange Online, kan dette også fjerne brukerens kontaktliste i Lync Online.

Hvis en bruker har lisenser både for Exchange Online og Lync Online, og administratoren fjerner Exchange Online-lisensen, kan brukerens kontaktliste i Lync Online slettes. Hvis administratoren gjenoppretter Exchange Online-lisensen innen 30 dager, gjenopprettes også kontaktlisten.

Løsning   Den beste måten å unngå at brukeren mister kontaktlisten i Lync Online på, er å la være å fjerne Exchange Online-lisensen når brukeren også har Lync Online.

Til toppen av siden

Exchange Online

Hvis du har relaterte problemer, kan du se Office Online eller Kjente problemer med Office.

Nøkkeldelings-URL må konfigureres for å aktivere RMS Online i Exchange Online

Gjelder bare for Office 365 Enterprise og Office 365 Midsize Business

Med RMS Online (Rights Management Service (RMS)), som er inkludert i Exchange Online 2013, kan du bruke tjenester for rettighetsadministrasjon, for eksempel aktivering av krypteringsfunksjoner og beskyttelse av e-post og telefonsvarer mot skyen. Du kan aktivere RMS Online fra Exchange Management Console, men først må du konfigurere nettadressen for nøkkeldeling for RMS Online. Vi arbeider for å korrigere dette i en fremtidig utgivelse.

Løsning    Gjør følgende for å konfigurere nøkkeldelings-URLen for RMS Online:

 1. Connect to your Exchange Online tenant using Windows PowerShell. If you’re located in:

  • Nord-Amerika, kjører du følgende kommando for å angi nøkkeldelings-URLen:

   • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.na.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc

  • EU, kjører du følgende kommando for å angi nøkkeldelings-URLen:

   • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.eu.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc

  • Asia/Stillehavsområdet, kjører du følgende kommando for å angi nøkkeldelings-URLen:

   • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.ap.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc

 2. Test konfigurasjonen ved å kjøre følgende kommando:

Det vil være nødvendig med en oppdatering når du kobler Outlook 2007 eller Outlook 2010 til Exchange Online.

Du må kjøre Windows Update for å installere følgende oppdatering når du skal koble Outlook 2007 eller Outlook 2010 til Exchange Online:

Når du bruker Exchange-nettjenester, er det i enkelte situasjoner ikke sikkert at operasjonen GetConversationItems fungerer som den skal

Operasjonen GetConversationItems i Exchange-nettjenestene fungerer ikke som den skal i følgende situasjoner:

 • BaseShape er angitt til IdOnly eller AllProperties uten tilleggsegenskaper. Hvis dette skjer, returneres en intern serverfeil i en SOAP-feil (Simple Object Access Protocol).

 • BaseShape er satt til FirstClassProperties, og tilleggsegenskaper er lagt til. Hvis dette skjer, prøver serveren å returnere et svar som ikke består skjemavalidering.

Løsning   Du kan omgå dette problemet ved å bruke IdOnly BaseShape og angi én eller flere tilleggsegenskaper som skal returneres i svaret.

Can't manage public folders from Exchange Administration Center

Du kan opprette og behandle postbokser for fellesmapper fra Administrasjonssenter for Exchange, men du kan ikke behandle selve fellesmappene. Behandling av fellesmapper omfatter oppretting, henting, oppdatering og sletting av fellesmapper, og endring av tillatelser for fellesmapper.

Løsning   Hvis du vil behandle selve fellesmappene, bruker du Microsoft Outlook.

Kan ikke legge til regler i en policy for datatapsforhindring med ikke-alfanumeriske tegn i navnet

Når en DLP-policy (Data Loss Prevention) opprettes med ikke-alfanumeriske tegn i navnet, kan du ikke legge til flere regler i policyen. Når du prøver å lagre policyen etter at du har lagt til en ny regel, får du feilen «Finner ikke DLP-policy med følgende navn: <DLP-policy>.»

Løsning   Gjør følgende for å omgå problemet:

 1. Fjern eventuelle ikke-alfanumeriske tegn i DLP-policynavnet og lagre policyen. Gyldige tegn omfatter A–Z, a–z, 0–9. DLP-policynavn kan ikke inneholde mellomrom.

 2. Åpne policyen, og legg deretter til den nye regelen.

Til toppen av siden

Lync Online

Når det gjelder relaterte problemer, kan du se Kjente problemer med Lync 2013.

Allowed domains are not saved after switching external access settings in the Lync Admin Center

After changing the External Access settings in the Lync Admin Center from On only for allowed domains to On except for blocked domains, the list of allowed domains disappears and is not retrievable if the External Access settings are changed back to the original state.

Løsning   Det finnes foreløpig ingen måte å omgå dette på.

Q&A Manager is unavailable in Lync Online

When a Lync Online user in Office 365 tries to start the Q&A Manager in Microsoft Lync 2013, the user receives the following error message:

Some presenting features are unavailable due to server connectivity issues.

Du finner også denne informasjonen i denne KB-artikkelen.

Løsning   Det finnes foreløpig ingen måte å omgå dette på.

Avoid additional ACP usage charges by ending Lync Online meetings correctly

Meeting organizers that do not properly end and exit a meeting may be met with additional charges from their audio conferencing provider (ACP) due to dialed in users remaining on the conference bridge for an extended period of time.

Løsning    Meeting organizers should properly end and exit each meeting. See these articles for best practices:

Hvis du bruker Lync Phone Edition integrert med Lync på datamaskinen, og du er i en samtale med en person som bruker Lync Mobile, kan du ikke legge til flere personer i samtalen.

Du kan ikke legge til flere personer i samtalen hvis du bruker Lync Phone Edition integrert med Lync på datamaskinen, og du allerede snakker med en person som bruker Lync Mobile.

Løsning   Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Utilsiktet sending av uttrykksikoner på finsk

Finske kunder kan utilsiktet sende uttrykksikoner i direktemeldinger på grunn av bruk av etterstilling, for eksempel følgende, som tilsvarer tegnene for uttrykksikoner:

 • :s

 • :o

 • :d

 • :p

Disse utilsiktede uttrykksikonene kan fornærme mottakeren uten at det er meningen.

Løsning    Finske kunder kan deaktivere gjengivelse av uttrykksikoner ved å fjerne merket for Vis uttrykksikoner i direktemeldinger i Alternativer > Generelt.

PowerPoint-deling: Lysbilder vises ikke eller vises som svarte lysbilder

Når du bruker PowerPoint-deling, vises ikke lysbildene, eller de vises som svarte lysbilder.

Løsning   Hvis et høyt nivå er angitt for sikkerhetsinnstillingene i Internet Explorer, fungerer ikke funksjonen for PowerPoint-deling i Lync. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du senke sikkerhetsinnstillingene i Internet Explorer og/eller deaktivere funksjoner, for eksempel Utvidet sikkerhetskonfigurasjon for Internet Explorer.

Objektnavn som begynner med svake tegn, kan vises i feil rekkefølge i administrasjonssenteret for Lync

Siden arabisk og hebraisk er høyre-mot-venstre-språk, kan det hende at objektnavn som skrives inn av brukeren på disse språkene (for eksempel brukernavn, e-postadresser, filnavn og så videre), vises i feil leserekkefølge hvis de begynner på «svake» tegn. Svake tegn er i denne konteksten tegn som programmet har problemer med å avgjøre rekkefølgen til, det vil si om de skal vises fra høyre mot venstre eller venstre mot høyre. Tegn som er i denne svake kategorien, er tall, skilletegn og mellomrom.

Eksempel: 001@contoso.com kan vises som contoso.com@001 i Brukernavn-kolonnen på siden Brukere.

Løsning   Bruk objektnavn som ikke begynner på tall, skilletegn eller mellomrom.

Når du har lastet opp et nytt bilde av deg selv i Lync, kan andre se det nye bildet, men du ser fortsatt det gamle bildet

Når du prøver å erstatte bildet i Lync, ser du fortsatt det opprinnelige bildet, selv om andre ser det nye bildet. Dette skyldes at HD-bildenedlasting fra Exchange ikke er tilgjengelig i Lync Online.

Løsning   Det finnes foreløpig ingen måte å omgå dette på.

Tomt UI eller skjermdriverkrasj

Det kan hende at du ser et tomt brukergrensesnitt (UI), eller at UI forsvinner når du beveger musepekeren i Office-programmer. Det kan også hende at skjermdriveren krasjer eller henger seg.

Løsning   Prøv å oppdatere skjermkortdriveren, eller klikk på Fil > Alternativer > Avansert > Vis, og merk deretter av for Deaktiver maskinvareakselerasjon for skjerm.

Til toppen av siden

Project Online og Project Pro for Office 365

Når det gjelder relaterte problemer, kan du se Kjente problemer med Project Server 2013.

Forhåndseksisterende, egendefinerte rapporter kan ikke vises i Project Pro for Office 365

Hvis du har opprettet egendefinerte rapporter for Project Pro for Office 365, kan du ikke vise disse rapportene i Project Pro for Office 365 fordi filformatet for egendefinerte rapporter er endret.

Løsning    Det finnes ingen måte å omgå dette problemet på.

Arbeidsflyter oppdaterer ikke Project Online-felt hvis prosjektet ikke er sjekket inn

For at en arbeidsflyt skal skrive data tilbake til Project Online-felt, må prosjektet være sjekket inn. Hvis dette ikke er tilfelle, stanser aktiviteten Angi dette feltet i prosjektet til denne verdien arbeidsflytutføringen. Systemet venter deretter på at prosjektet skal sjekkes inn. Hvis arbeidsflytutformingen ikke har angitt at innsjekking er nødvendig som en arbeidsflytstatusmelding, vet ikke brukeren hva som må gjøres for å gå videre.

Løsning    Dette kan håndteres på flere måter:

 • Flagg stadiet (i stadiedefinisjonen) som Krever innsjekking. Når brukeren klikker Send, sjekkes prosjektet midlertidig inn, slik at oppdateringen kan utføres. Det sjekkes deretter ut igjen til brukeren, og arbeidsflyten fortsetter.

 • Angi en arbeidsflyt-statusmelding om at prosjektet må sjekkes inn, og bruk deretter aktiviteten Vent på hendelse: Når et prosjekt er sjekket inn.

Nye rapporter i Project Pro for Office 365 krever at du oppdaterer filen global.mpt

Hvis du går til dialogboksen Rapport-meny i Project Pro for Office 365 (Prosjekt > Rapporter > Flere rapporter), kan du ikke se de nye rapportene og kategoriene.

Løsning    For å kunne vise de nye rapportene må du oppdatere filen global.mpt:

 1. Close Project Pro for Office 365.

 2. Slett filen global.mpt.

Merknad    Du finner filen global.mpt under C:\Brukere\<brukernavn>\AppData\Roaming\Microsoft\MS Project\15\1033.

 1. Start Project Pro for Office 365.

 2. Naviger til rapporter, og kontroller at du nå kan se de nye rapportene.

Båndet Ressursplan er deaktivert i Project Pro for Office 365

Båndkontrollene på ressursplansiden for Project Pro for Office 365 deaktiveres når siden lastes. Det er en skriptfeil i Internet Explorer 8, og båndkontrollene kan ikke aktiveres.

Løsning    Vi anbefaler at du bruker Internet Explorer 9 eller Chrome i stedet. I Internet Explorer 9 eller Chrome klikker du i rutenettområdet for å aktivere båndet Ressursplan.

VBA-metoden SynchronizeWithSiteEx fungerer ikke

Den nye Visual Basic for Applications-metoden, SynchronizeWithSiteEx, fungerer ikke for Office eller Office 365.

Løsning    Bruk i stedet VBA-metoden SynchronizeWithSite.

Visuelle rapporter kan bare vises på engelsk for denne utgaven

Hvis du velger en visuell rapport på et annet språk enn engelsk i Project Professional eller Project Pro for Office 365, vises feilmeldingen «Det har oppstått en ukjent feil», og du kan ikke vise rapporten. Det er et kjent problem som hindrer visning av visuelle rapporter på andre språk enn engelsk.

Løsning    Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Brukergrensesnitt for arbeidsflytstadieovergang kan oppdateres før arbeidsflytstadiet er nådd

Når du arbeider med en arbeidsflyt med flere stadier i Project Online, og du sender fra ett stadium til et annet, kan det hende at siden oppdateres før arbeidsflyten har fullført overgangen. Grensesnittet vises for å angi at du fortsatt er i forrige stadium.

Løsning    Oppdater siden for å vise riktig stadieinformasjon.

OData Excel-rapporter vises på engelsk for spansk og japansk versjon

Hvis du installerer den spanske eller japanske versjonen av Project Server eller Project Online, vises Excel-rapportene Prosjektoversikt, Ressursoversikt og Instrumentbord for prosjektoversikt på engelsk i stedet for på det valgte språket.

Løsning   Hvis du vil se disse rapportene på det valgte språket, må du opprette OData Excel-rapportene på nytt på spansk eller japansk.

Excel-rapporter som bruker OData-tilkoblinger, kan ikke oppdateres i Excel Services

Gjelder ved bruk av Project Server og Project Online: Når en Excel-fil velges og vises i nettleseren ved hjelp av Excel Services, og Excel-filen har tilkoblinger til Project OData-feeden, kan en bruker prøve å oppdatere datatilkoblinger, men oppdateringen vil ikke være vellykket.

Løsning   Hvis du vil oppdatere dataene, åpner du filen i Excel 2013, oppdaterer dataene, og deretter lagrer du filen tilbake i SharePoint-dokumentbiblioteket der den er plassert. Neste gang rapporten vises ved hjelp av Excel Services, inneholder den de nyeste dataene.

Det kan hende at du får en feilmelding når du oppdaterer Excel-rapporter som bruker OData

Når du bygger Excel-rapporter som bruker OData-tilkoblingen til Project Server eller Project Online, kan du av og til se denne meldingen når du prøver å oppdatere rapportene:

Forespørselen ble avbrutt: Kan ikke opprette SSL/TLS-sikret kanal.

Denne feilen kan oppstå fra tid til annen på grunn av problemer med serverens svargrad.

Løsning   Vanligvis oppdateres Excel-rapporten ved andre eller tredje forsøk.

Nettadressen til Project Web App kan ikke inneholde mellomrom

Ved klargjøring av Project Web App kan du ikke bruke prosjekter eller ressurser og egendefinerte felt interaktivt hvis nettadressen til Project Web App (inkludert overordnede nettsteder) inneholder mellomrom.

Løsning   Ved klargjøring av Project Web App eller nettstedssamlinger for Project Web App må du kontrollere at nettadressen ikke inneholder mellomrom.

Du får en feilmelding ved første oppdatering av serverrapporter som er koblet til OData

Når du prøver å oppdatere en av de tre serverrapportene som er koblet til OData, vises en feilmelding ved forsøk på første tilkobling:

Forespørselen ble avbrutt: Kan ikke opprette SSL/TLS-sikret kanal.

Prosjektoversikt har for eksempel fem arbeidsboktilkoblinger, og det vises alltid en feil med referanse til tilkoblingen Tildelinger.

Løsning   Ignorer feilmeldingen, og oppdater en gang til. Den andre oppdateringen bør fullføres uten feil.

Til toppen av siden

SharePoint Online

Når det gjelder relaterte problemer, kan du se Kjente problemer med SharePoint Server 2013 eller Kjente problemer med SharePoint Foundation 2013.

Gå til en kategori for kjente problemer i SharePoint Online:

Apper

SharePoint-kontroller kan ikke dras fra Visual Studio Toolbox til redigeringsprogrammet for nettstedssider hvis SharePoint Server ikke er installert på samme maskin

Hvis SharePoint Server ikke er installert på maskinen, kan du ikke dra og slippe SharePoint-kontroller fra Visual Studio Toolbox til redigeringsprogrammet for nettstedssider når du utvikler en nettstedsside i et SharePoint-app-prosjekt.

Løsning   Det finnes ingen løsning for dette problemet. Kunder kan imidlertid bruke kontrollene ved å bruke IntelliSense-støtte i redigeringsprogrammet for nettstedssider.

Feilsøking i en arbeidsflyt i en app for SharePoint krever flere trinn for å gå fra ett aktivitetsstoppunkt til neste aktivitetsstoppunkt

Feilsøking i en arbeidsflyt i en app for SharePoint krever at du trykker F10 eller F11 flere ganger for å gå fra ett aktivitetsstoppunkt til neste aktivitetsstoppunkt. Dette skyldes at systemet unødig går inn i en aktivitet og stopper på aktivitetens uttrykk før det når neste aktivitet.

Løsning   Det finnes ingen løsning for dette problemet. Trykk F10 eller F11 flere ganger til neste aktivitetsstoppunkt nås.

Noen ganger får ikke brukerne tilgang til nettstedspostboksen på rotnettstedet for SharePoint

Når du prøver å åpne programmet for nettstedspostboks på rotnettstedet i SharePoint, kan du få feilmeldingen Ingen tilgang eller bare en tom side. Dette er vanligvis fordi nettstedets standardeiere og -medlemsgrupper ikke har individuelle brukere, og nettstedspostbokser gir bare tilgang til brukere som er listet individuelt i disse gruppene. Dette problemet kan også oppstå på sekundære nettsteder som arver tillatelser fra rotnettstedet på nettstedssamlingen.

Løsning   Den beste måten å løse dette problemet på er å installere programmet for nettstedspostboks på nettsteder som ikke arver tillatelser fra rotnettstedet i nettstedssamlingen. Du kan opprette nettsteder med unike tillatelser ved å gå til fanen Nettsteder og klikke på Nytt nettsted.

Du kan også løse dette problemet på nettsteder som arver tillatelser, men bare hvis du ikke allerede har opprettet en nettstedspostboks for disse nettstedene. Du må legge til brukere i gruppen Eiere eller Medlemmer på rotnettstedet for nettstedssamlingen. For å gjøre dette går du til rotnettstedet og navigerer til Innstillinger for nettsted (ved å klikke på tannhjulikonet øverst til høyre på SharePoint-siden). Klikk deretter Personer og grupper. På denne siden legger du til deg selv og eventuelt andre relevante brukere individuelt i gruppen Eiere eller Medlemmer ved å klikke Ny og deretter Legg til brukere i denne gruppen. Husk at tilgang til nettstedspostboksene begrenses til brukere som er listet individuelt i gruppen Eiere eller Medlemmer på nettstedet ditt. Sikkerhetsgrupper eller distribusjonslister støttes ikke av nettstedspostbokser.

Samarbeid

A List View Web Part for a Tasks list doesn’t filter values for a connected web part

You configure a lookup column for a SharePoint Online tasks list to retrieve data from a custom list which contains values and then create a List View Web Part for the two lists on a page. You configure a connection between to two web parts, and then configure the tasks list to Get Filter Values From, and specify the custom list. When you try to filter values in the list, the results do not filter as expected.

Løsning    Enable Server Rendering on the List View Web Part for the affected tasks list. The Server Rendering setting is available in the Miscellaneous section of the Edit Web Part menu. For specific steps, follow the workaround section in this KB article.

You receive an error message when you try to save a SharePoint Online site as a template and content approval for submitted items is set to Yes for the Solutions Gallery

After you configure the Require content approval for submitted items? setting to Yes for a SharePoint Online site’s Solution Gallery, when you try to save the site as a template, you receive the error:

Beklager, men det oppstod et problem

Det har oppstått en uventet feil.

Løsning    Change the Require content approval for submitted items? setting for the Solution Gallery to No, and then save the site as a template. You can also find this information in this KB article.

A SharePoint Online list using the calendar view opens items in the form dialog box when you add or edit items

On a SharePoint Online list which is using the calendar view, you have specified No for Launch forms in a dialog within List Settings, Advanced Settings. When you open an item from the list or create a new item, the list item still opens the form dialog box.

Løsning    Det finnes ingen løsning på dette problemet. Du finner også denne informasjonen i denne KB-artikkelen.

Tilordnet til-kolonnen er ikke sortert riktig for en SharePoint Online-oppgaveliste

Når du prøver å sortere Tilordnet til-kolonnen for en SharePoint Online-liste som er basert på Oppgaveliste-malen, blir ikke kolonnen sortert riktig for listen.

Merknad    I dette scenarioet er innstillingen Tillat at flere merkes for Tilordnet til-kolonnen satt til Nei.

Løsning    Det finnes ingen løsning på dette problemet. Du finner også denne informasjonen i denne KB-artikkelen.

Det vises en feilmelding når du prøver å opprette en ny navigasjonskobling eller prøver å lagre nettstedet som en mal

I en SharePoint Online-nettstedssamling som ble opprettet ved hjelp av malen Grunnleggende søkesentral, vises følgende feilmelding når du klikker Ny navigasjonskoblingØverste koblingslinje-menyen, eller når du prøver å bruke alternativet Lagre nettsted som mal i Innstillinger for nettsted:

Beklager, men det oppstod et problem.

Det har oppstått en uventet feil.

Løsning    Det finnes ingen måte å omgå dette problemet på. Du finner også denne informasjonen i denne KB-artikkelen.

Det finnes ingen hyperkobling til en fil som er lagt til i en SharePoint Online-liste med alternativet Utvidet rik tekst

Når du bruker Last opp fil-knappen til å legge til en fil og velger en annen liste som Målbibliotek i en SharePoint Online-liste som inneholder en egendefinert kolonne med kolonnetypen Utvidet rik tekst, finnes det ikke noen hyperkobling til filen når du viser listen med kolonnetypen Utvidet rik tekst.

Løsning    Du kan omgå dette problemet ved å gå til målbiblioteket som inneholder listeelementet for å vise elementet. Du finner også denne informasjonen i denne KB-artikkelen.

Meldingen Beklager, med det oppstod et problem vises når du legger til en relatert liste i en skjemanettdel i SharePoint Online

Når du prøver å sette inn en relatert liste i en skjemanettdel for en SharePoint Online-liste som er kilden til en oppslagskolonne, får du følgende feilmelding:

Beklager, men det oppstod et problem

Listen finnes ikke.

Siden du valgte, inneholder en liste som ikke finnes. Den kan ha blitt slettet av en annen bruker.

Merknad    I dette scenarioet finnes kildelisten for oppslagskolonnen i nettstedssamlingen, og listen som bruker innholdet fra oppslagskolonnen, finnes på et sekundært nettsted av nettstedssamlingen.

Løsning    Det finnes ingen løsning på dette problemet. Du finner også denne informasjonen i denne KB-artikkelen.

Du kan ikke endre standardspråket for en vert for Mitt nettsted i SharePoint Online eller for samlingene på søkesenternettstedet

Du kan ikke endre innstillingen for Standardspråk for en vert for Mitt nettsted i SharePoint Online eller for samlingene på søkesenternettstedet i Nettstedsinnstillinger > Språkinnstillinger.

Løsning    Kontakt kundestøtte for Microsoft Office 365 for å løse dette problemet. Du finner også denne informasjonen i denne KB-artikkelen.

Personlige meldinger kan ikke inneholde mer enn 256 tegn når du deler en SharePoint Online-ressurs med en ekstern bruker

Når du deler en SharePoint Online-ressurs med en ekstern bruker, og du velger alternativet Send en e-postinvitasjon og fyller ut feltet Legg til en personlig melding i denne invitasjonen (valgfritt), vises følgende feilmelding:

Beklager, men det oppstod et problem

Ugyldig tekstverdi.

Et tekstfelt inneholder ugyldige data. Kontroller verdien, og prøv på nytt.

Løsning       Du kan omgå dette problemet ved å begrense lengden på den personlige meldingen i invitasjonen til 256 tegn eller mindre. Du finner også denne informasjonen i denne KB-artikkelen.

Det vises en feilmelding når du prøver å opprette et sekundært nettsted i SharePoint Online fra en nettstedsmal som ble opprettet fra et sekundært nettsted

Når du lagrer et nettsted som en mal i SharePoint Online, og du oppretter et nettsted ved hjelp av den lagrede malen, vises følgende feilmelding hvis det sekundære nettstedet du opprettet en mal fra, inneholder en liste med en mappe som inneholder en tom mappe:

Feil(null) Finner ikke <navn på mal>/<navn på liste med tom mappe>/<navn på mappe>/<navn på tom mappe>.

Merknad    I dette scenarioet er elementene i <> spesifikke for navnene du brukte på nettstedet.

Denne feilen oppstår når du bruker Microsoft SharePoint 2010-opplevelsesversjonen på SharePoint Online-nettstedet. Men den oppstår ikke hvis du bruker Microsoft SharePoint 2013-opplevelsesversjonen.

Løsning    Det finnes ingen løsning på dette problemet. Du finner også denne informasjonen i denne KB-artikkelen.

En SharePoint Online-bruker kan ikke be om tilgang til en ressurs

Når en SharePoint Online-bruker prøver å åpne en SharePoint Online-ressurs som vedkommende ikke har tilgang til, vises en melding om ingen tilgang og at det ikke finnes noen metode for å be om tilgang til ressursen. I dette scenarioet har du konfigurert nettstedet til å tillate tilgangsforespørsler, men brukeren har ikke mulighet til å fylle ut skjemaet for forespørsel om tilgang.

Dette problemet gjelder bare for nettsteder som bruker både SharePoint 2010- og SharePoint 2013-opplevelsesversjonen.

Løsning   Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Det vises en feilmelding når du viser en kategori i et fellesskap for et SharePoint Online-nettsted som ble opprettet fra en mal

Når du har oppretter en kategori i et fellesskap for et sekundært nettsted i SharePoint Online som ble opprettet fra et nettsted som ble lagret som en mal, og hvis malen ble opprettet fra et gruppenettsted med funksjonen for fellesskapsnettsted aktivert, eller fra en mal for fellesskapsnettsted, vises følgende feilmelding når du klikker flisen for kategorien:

Kan ikke fullføre handlingen. Prøv på nytt.

Løsning    Du kan omgå dette problemet ved å opprette nettsteder fra en standard SharePoint Online-mal når du har tenkt å bruke fellesskapskategorier. Kategoriene fungerer som de skal på et nettsted som ikke ble opprettet fra et nettsted som ble lagret som en mal. Du finner også denne informasjonen i denne KB-artikkelen.

Du kan ikke abonnere på en RSS-feed fra en blogg på et offentlig nettsted i SharePoint Online eller fra Outlook 2013

Når du viser en RSS-feed fra bloggen på et offentlig nettsted i SharePoint Online, vises det noe XML-innhold, og alternativet for å abonnere på feeden finnes ikke. Hvis du prøver å abonnere på feeden i Outlook 2013, blir du bedt om påloggingslegitimasjon, men du vil ikke kunne legge til feeden i Outlook 2013.

Løsning   Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Yammer App for SharePoint: Appdelen kan ikke gjengis, og forårsaker en iFrame-feil i Internet Explorer

Du får en iFrame-feil fordi Service Manager-komponenten i Office-programmer automatisk legger til SharePoint-leietakerdomener til sikkerhetssonen Klarerte nettsteder i Internet Explorer når du åpner et dokument fra et SharePoint-nettsted. Endepunktet for pålogging er ikke lagt til i Klarerte nettsteder. Brukergodkjenningen til SharePoint vil fortsatt fungere, men selve iFrame gjengis ikke, da det blokkeres av beskyttelsen mot tastetrykksporing.

Løsning   Legg til følgende nettsteder i listen over Klarerte nettsteder, og start økten på nytt.

 • https://login.microsoftonline.com

 • https://*.sharepoint.com

Hvis du ikke får til å løse problemet ved å legge til disse nettstedene, bør du slå på beskyttet modus for Klarerte nettsteder.

Yammer App for SharePoint: En tom dialogboks vises ved pålogging når du bruker Internet Explorer

Hvis *.yammer.com og *.sharepoint.com er lagt til i Intranett-sonen i Internet Explorer (i likhet med SharePoint-domenet), kan du ikke logge deg på Yammer fra Yammer App for SharePoint. I dette tilfellet vil en tom dialogboks vises når du logger deg på Yammer fra appen.

Løsning   Legg til følgende nettsteder i listen over Klarerte nettsteder, og start økten på nytt.

 • https://*.yammer.com

 • https://*.assets-yammer.com

Profilendringer vises ikke i nyhetsfeeden

Følgende varsler vises ikke nyhetsfeeden:

 • Følger et dokument eller nettsted

 • Følge et merke

 • Merke et element

 • Bursdagsfest

 • Stillingsendring

 • Jubileum på arbeidsplassen

 • Oppdatere Spør meg om

 • Skrive innlegg på et notatområde

Løsning   Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Endring av temaet på personlige nettsteder kan føre til at koblinger i Hurtigstart forsvinner

Hvis du endrer hoveddokumentet på det personlige nettstedet fra mysite15.master til et annet hoveddokument, forsvinner koblingene til venstre i Hurtigstart.

Merknad    Det er ikke lenger et inngangspunkt i Innstillinger for nettsted i SharePoint 2013 som tidligere gjorde at brukere kunne endre hoveddokumentet på de personlige nettstedene.

Løsning   

Slik reparerer du koblingene i Hurtigstart:

 1. Åpne SharePoint Designer.

 2. Klikk på alternativet Åpne nettsted på den første Nettsteder-siden. Skriv inn nettadressen for det personlige nettstedet i feltet Nettstedsnavn (for eksempel <MySiteHostUrl>/personal/<name>) ved bruk av SharePoint Designer.

 3. Velg Hoveddokumenter fra listen Nettstedsobjekter til venstre.

 4. Høyreklikk på elementet mysite15.master i listen over hoveddokumenter, og velg Angi som standard hoveddokument.

 5. Høyreklikk på elementet mysite15.master i listen over hoveddokumenter på nytt, og velg Angi som egendefinert hoveddokument.

 6. Klikk på oppdateringsknappen, eller trykk på F5 for å oppdatere. Du er nå ferdig i SharePoint Designer.

 7. Gå tilbake til nettleseren, og trykk F5 for å oppdatere. De manglende koblingene i Hurtigstart skal nå vises igjen.

Enkelte brukeraktiviteter vises ikke i nyhetsfeeder i SharePoint Online

Følgende aktiviteter vises ikke i nyhetsfeedene i SharePoint Online:

 • Følge et merke

 • Merke et element

 • Bursdagsfest

 • Stillingsendring

 • Jubileum på arbeidsplassen

 • Oppdatere Spør meg om

 • Skrive innlegg på et notatområde

Løsning    Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Merkede innlegg kan se ut til å være merket med forfatterens navn eller har feil merke

Beskrivelsen som kommer før merkede innlegg i nyhetsfeeden i SharePoint Online eller SharePoint Server 2013, skal angi merket du følger, men kan i stedet angi at diskusjonen er merket med forfatterens navn eller et feil merke.

Løsning    Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Det kan være at det ikke går å åpne filer fra eller lagre dem på nettstedet ditt fra skrivebordsprogrammene

Selv om du ser dokumentbiblioteket for Mitt nettsted som en mappe du kan lagre i på den stasjonære datamaskinen, er det ikke sikkert at du kan lagre i Mitt nettsted fordi Mitt nettsted ikke er klargjort ennå. Hvis Mitt nettsted ikke er opprettet, og du prøver å lagre et dokument fra et av skrivebordsprogrammene i dokumentbiblioteket for Mitt nettsted, lagrer skrivebordsprogrammet i stedet dokumentet i en lokal mappe eller på den siste plasseringen der du lagret en fil.

Løsning    Naviger til Mitt nettsted-startsiden, som vanligvis er på https://kunde-my.sharepoint.com/default.aspx. Så snart du får tilgang til OneDrive for Business-siden, kan du bruke Mitt nettsted som standard lagringssted fra skrivebordsprogrammer.

Koblingen Nytt nettsted i SharePoint Online viser en tillatelsesfeil for brukere uten administrative rettigheter

Nettsteder-siden i Office 365 inneholder en kobling for å opprette et nytt nettsted. I standardoppsettet for SharePoint Online vil en bruker som ikke er global administrator, få feilmeldingen «Feil: Du har ikke tillatelse til å opprette prosjekter på /». Årsaken til dette er at for å kunne bruke denne funksjonen må brukeren uten administrative rettigheter ha tillatelse til å opprette sekundære nettsteder på det overordnede nettstedet som er valgt i dialogboksen.

Løsning   For å løse dette problemet må administratoren gi brukeren den nødvendige tillatelsen til å bruke koblingen Nytt nettsted og opprette nye undernettsteder. I denne KB-artikkelen finner du informasjon om hvordan dette gjøres.

Tilgangsforespørsler til nettsteder er deaktivert som standard i SharePoint Online

SharePoint Server 2013 har en funksjon for tilgangsforespørsler. Ved bruk av denne kan brukere uten tilgang til nettstedet og brukere som kan bidra på nettstedet, be om tilgang for seg selv eller på vegne av andre brukere. Disse forespørslene gjøres synlige for eiere av nettstedet, som kan godkjenne, avvise eller sende forespørslene tilbake til anmoderne og be om mer informasjon.

Denne funksjonen er som standard deaktivert i SharePoint Online. Resultat:

 • Brukere uten tilgang til nettstedet ser «Feil: Ingen tilgang» når de prøver å få tilgang til nettstedet, uten mulighet til å starte en tilgangsforespørsel.

 • Bidragsytere med tilgang til nettstedet, men uten tillatelse til å legge til nye brukere, ser ikke koblingen Del i det øverste navigeringsområdet.

Løsning   Følg trinnene i denne KB-artikkelen for å aktivere tilgangsforespørsler for et nettsted.

Når du klikker på nyhetsfeedresultater, fører det til en brutt side

Når du søker etter et innlegg eller svar fra en nyhetsfeed, finner du innlegget eller svaret i søkeresultatene. Men når du klikker tittelen, ser du en ufullstendig side i stedet for innlegget.

Løsning    Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Eksterne brukere får ikke tilgang til en OneDrive-mappe som er delt med dem

Hvis du deler en mappe fra OneDrive med en ekstern bruker, får brukeren et e-postvarsel. Når brukeren klikker koblingen i e-postmeldingen for å åpne mappen, ser han eller hun en dialogboks med en melding om ingen tilgang. Denne dialogboksen blokkerer den eksterne brukeren fra å få tilgang til innholdet i mappen.

Dette problemet har ingen påvirkning hvis et nettsted eller dokument deles med eksterne brukere. Det påvirker bare mappedeling med eksterne brukere når mappen er i OneDrive.

Løsning   Del enkeltfiler eller gruppenettsteder med eksterne brukere i stedet.

Søk

Forhåndsvisningspanelet ser tomt ut når pekeren holdes over SharePoint-søkeresultatene i Internet Explorer

Når du søker etter Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter i SharePoint Online og SharePoint Server, skal du kunne holde pekeren over søkeresultatene og se en forhåndsvisning av dokumentet i et popup-panel. I Internet Explorer ser du ofte et tomt felt i popup-panelet der denne forhåndsvisningen egentlig skulle vises. Dette gjelder Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 og Internet Explorer 10.

Dette gjelder ikke nettleserne Chrome og Firefox.

Løsning   Zoom inn og ut i Internet Explorer (trykk på Ctrl+plusstegn for å zoome inn og Ctrl+minustegn for å zoome ut) for å se forhåndsvisningen i popup-panelet. Du må bruke denne løsningen på hver søkestreng, og noen ganger på hvert resultat som kontrolleres.

Feil ved import av søkekonfigurasjonen

Når brukerne prøver å importere søkekonfigurasjonen til en leier, en nettstedssamling eller et nettsted, kan de få en feil.

Løsning   Avhengig av feilen finnes det følgende løsninger.

Feil

Løsning

Støttes ikke i Windows-godkjenningsmodus

 • Sørg for at brukeren ikke er en systemadministrator og at brukeren ikke er del av en nettprogrampolicy.

 • Kontroller at det er ledig minne på datamaskinen. (Feilen kan oppstå når tjenesten appsts.svc ikke kan aktiveres.)

Beklager, noe gikk galt. Objektreferansen er ikke angitt til en forekomst for et objekt

Bruk en annen nettleser enn Internet Explorer 8.

Beklager, dette nettstedet er ikke delt med deg

Legg til en bruker som en administrator for en nettstedssamling.

Innholdsbehandling

Et e-postvarsel som er sendt fra en SharePoint Online-kalender, mangler eller inneholder uriktig informasjon

Når du mottar et e-postvarsel som er sendt for en SharePoint Online-kalender med en tilpasset kolonne konfigurert for et Person- eller Gruppeutvalg, er ikke verdiene for tilpasset Person- eller Gruppe-kolonne i e-postvarselet fylt ut, eller verdiene er feil.

Løsning    Gå direkte til SharePoint Online-kalenderen for å vise innholdet i den egendefinerte kolonnen som ikke er fylt ut i varselmeldingen. Du finner også denne informasjonen i denne KB-artikkelen.

Ekstern listeforekomst kan ikke opprettes for en ekstern innholdstype som har PageNumber-filter

Hvis du oppretter en ekstern innholdstype i SharePoint Online eller SharePoint Server ved hjelp av Visual Studio, og du ønsker å legge til et PageNumber-filter i den eksterne innholdstypen, må du sørge for at ingen listeforekomst opprettes for den eksterne innholdstypen. Hvis ikke vises feilmeldingen Fail to install App for SharePoint.

Løsning   Fjern listeforekomsten for den eksterne innholdstypen, eller fjern PageNumber-filteret fra den eksterne innholdstypen.

Det oppstår tre problemer når HTML-versjoner av hoveddokumenter opprettes i SharePoint Online

Når du konverterer et HTML-hoveddokument eller oppretter et hoveddokument fra den minimale malen i SharePoint Online, oppstår følgende tre problemer.

 • Hoveddokumentet inneholder en feil referanse til /_layouts/15/images/spmpv15gradients.png

Løsning   Fjern følgende linje fra HTML-filen:

    <!--
    SPM:
    <
    SharePoint:ImageRegistration
    
    
    runat
    ="server" 
    ImageUrl
    ="/_layouts/15/images/spmpv15gradients.png" Hide="true"/>-->
   
 • Det oppstår feil i boblemenyene.

Løsning   Sett inn følgende linje i <head>-delen i HTML-filen:

    <!<
    !--SPM:<
    SharePoint:ScriptLink
     language="
    javascript
    " name="callout.js" 
    OnDemand
    ="true" 
    runat
    ="server" Localizable="false" />--> 
   
 • Det oppstår et lite problem med båndet.

Løsning   Erstatt følgende «gamle» tekst med følgende «nye» tekst for 4-ribbonrow div.

Gammel

Ny

       <div id="s4-ribbonrow">
       
        
      <div id=" globalNavBox ">
              <div id=" ms -designer-ribbon">
                      <!--SID:02 {Ribbon}-->
                      <!--PS: Start of READ-ONLY PREVIEW (do not modify) --><div class=" DefaultContentBlock " style=" background:rgb (0, 114, 198); color:white ; width:100%; padding:8px; height:64px; overflow:hidden ;">In true previews of your site, the SharePoint ribbon will be here.</div><!--PE: End of READ-ONLY PREVIEW -->
              </div>
              <!--MS:< SharePoint:SPSecurityTrimmedControl runat ="server" AuthenticationRestrictions =" AnonymousUsersOnly ">-->
                    <!--SPM:< wssucw:Welcome runat ="server" EnableViewState ="false"/>- ->
              <!--ME:</ SharePoint:SPSecurityTrimmedControl >-->
       <div id="s4-ribbonrow">
       
        
<!--SID:02 {Ribbon}-->
<!--PS: Start of READ-ONLY PREVIEW (do not modify) --><div class=" DefaultContentBlock " style=" background:rgb (0, 114, 198); color:white ; width:100%; padding:8px; height:64px; overflow:hidden ;">In true previews of your site, the SharePoint ribbon will be here.</div><!--PE: End of READ-ONLY PREVIEW -->
<!--MS:< SharePoint:SPSecurityTrimmedControl runat ="server" AuthenticationRestrictions =" AnonymousUsersOnly ">-->
<!--SPM:< wssucw:Welcome runat ="server" EnableViewState ="false"/>-->
<!--ME:</ SharePoint:SPSecurityTrimmedControl > -->
</div>

Business solutions

"There was an error creating a file" error message when you try to save a Visio file to a SharePoint Online site

When you try to save a Microsoft Visio file to a SharePoint Online list and select the option to Save the file as a Web Page, you receive the message “There was an error creating a file.”

Løsning    Browse to the list where you're trying to save the file, click the LIBRARY tab on the ribbon, and then click Open with Explorer. After you complete these steps, save the file in Visio again. You can also find this information in this KB article.

A document that was created through the SharePoint 2013 Workflow Platform and is based on a template from a content type doesn't open in SharePoint Online

You use the SharePoint 2013 Workflow Platform Type to create a workflow within SharePoint Designer 2013. The workflow is configured to create a document based on a content type’s template. When you click the document which was created by the workflow, you receive the following message:

Sorry, Word Online ran into a problem opening this document. To view this document please open it in Microsoft Word.

Additionally, when you try to open the document in Microsoft Word by clicking Open in Word, the document is blank.

Løsning    Use the SharePoint 2010 Workflow Platform Type to create the workflow in SharePoint Designer 2013. Note that the template that's used for the content type must be based on the .docx Word document format. You can also find this information in this KB article.

You receive an error message when you create a Three-state workflow which is associated with a task-based content type

When you open a task-based content type by clicking the name of the item on the Site Content Types page, and then associated a Three-state workflow with the content type on the Workflow Settings page, you receive the following error message when you click OK in the Add a Workflow page:

Beklager, men det oppstod et problem.

Løsning    Even though the error message is returned, the workflow is associated with the content type and runs correctly as long as the content type contains the necessary fields. Therefore, you can safely ignore this error message. You can also find this information in this KB article.

En SharePoint Online-arbeidsflyt som ble kopiert og limt inn fra et nettstedsobjekt for arbeidsflyter i SharePoint Designer, er koblet til kildearbeidsflyten

Når du kopierer og limer inn en arbeidsflyt i SharePoint Designer 2010 eller SharePoint Designer 2013 ved hjelp av hurtigtastene CTRL+C og CTRL+V, finnes det to arbeidsflyter i Arbeidsflyter-delen i Nettstedsobjekter, og de har samme navn. Når du gjør endringer i en av disse arbeidsflytene, blir begge arbeidsflytene berørt.

Løsning    Ikke bruk hurtigtaster til å kopiere og lime inn fra Arbeidsflyter-delen i Nettstedsobjekter. Hvis en arbeidsflyt er en gjenbrukbar arbeidsflyt, må du bruke båndet til å kopiere og endre arbeidsflyten. Du finner også denne informasjonen i denne KB-artikkelen.

SharePoint-arbeidsflyten krasjer når den prøver å lese Innholdstype-feltet

Når SharePoint-arbeidsflyten prøver å lese Innholdstype-feltet for et listeelement eller dokument, slutter arbeidsflyten å fungere.<tab />

Løsning   Bruk handlingen Start en listearbeidsflyt/nettstedsarbeidsflyt for å starte SharePoint 2010-arbeidsflyten som kan lese innholdstype-feltet. Du kan også arbeide med handlingen Kall HTTP-nettjeneste med ContentTypeID for å hente innholdstypenavnet og verdien.

Kan ikke velge figurer i en Visio-nettdel med Chrome-nettleseren

Når du viser et Visio-diagram i en Nettdel med Chrome, kan du ikke slette figurene i diagrammet.

Løsning   Det finnes ingen løsning for nettleseren Chrome, men du kan bruke andre nettlesere for å vise og velge figurer.

Kolonnene for arbeidsflytstatus oppdateres ikke automatisk

Kolonner for arbeidsflytstatus skal oppdateres automatisk etter som arbeidsflyter går fremover, men de oppdateres ikke på riktig måte i SharePoint Online. I stedet forblir statuskolonnen tom.

Løsning   Du kan legge inn oppdateringer manuelt i SharePoint Online-listen som del av arbeidsflytene.

Hvis du har egen server, kan du løse problemet manuelt ved å angi usann for egenskapen Skrivebeskyttet.

I en SharePoint PowerShell-ledetekst kjører du følgende:

$web = get-spweb<nettadressen>

$list = $web.Lists[<navnet på listen eller dokumentbiblioteket>]

$statusField = $list.Fields[<navnet på arbeidsflytens statusfelt>]

$statusField.ReadOnlyField=$false

$statusField.Update()"

SharePoint-løsning med egendefinert aktivitet viser feil i arbeidsflytutforming og utdatavinduet

SharePoint-løsningen med egendefinert aktivitet viser en feil i arbeidsflytutformingen og utdatavinduet, selv om den distribueres og kjøres uten feil.

Løsning   Forhindre at dette problemet oppstår ved å åpne egendefinerte aktiviteter i arbeidsflytutformingen før du åpner filen workflow.xaml. Eksempel: Hvis et prosjekt har 3 XAML-filer for:

 • MyActivity

 • MyActivity2 som bruker MyActivity

 • MyWorkflow som bruker MyActivity2

Gjør følgende:

 1. Lukk alle arbeidsflytutformingene.

 2. Åpen XAML-filene i følgende rekkefølge: MyActivity, MyActivity2 og deretter MyWorkflow.

Denne løsningen varer til neste gang et prosjekt bygges. Hvis feilen oppstår igjen, gjentar du omgåelsen.

To egendefinerte aktiviteter kan ikke ha samme navn i en SharePoint-arbeidsflyt

Hvis du gir to egendefinerte aktiviteter samme navn når du konfigurerer arbeidsflyten i SharePoint, mislykkes opprettingen av arbeidsflyten, selv om de to egendefinerte aktivitetene er fra ulike prosjekter.

Løsning   Gi egendefinerte aktiviteter for arbeidsflyt unike navn.

SharePoint-arbeidsflyt mislykkes hvis kolonnenavn inneholder enkelte spesialtegn

En SharePoint-arbeidsflyt mislykkes på grunn av formateringsunntak hvis et kolonnenavn inneholder noen av disse spesialtegnene:

""'{}<>/.!@#$%)*(&

Eksempel på feilmelding:

System.IO.InvalidDataException: Kan ikke deserialisere HTTP-svarinnhold. Forventet ContentType: 'application/json', Mottok ContentType: 'application/json'. Innhold (avkortet): ''. Deserialiseringsunntak: "Inndatakilden er ikke riktig formatert.". ResponseStatusCode: 'BadRequest' ved Microsoft.Activities.Messaging.SendHttpRequest.ProcessResponseMessage(HttpResponseMessage responseMessage, NativeActivityContext context) ved Microsoft.Activities.Messaging.SendHttpRequest.OnReceiveResponse(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value) ved System.Activities.Runtime.BookmarkCallbackWrapper.Invoke(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value) ved System.Activities.Runtime.BookmarkWorkItem.Execute(ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager)

Løsning   Unngå å bruke spesialtegnene som er oppført i dette avsnittet, når du navngir en SharePoint-kolonne. Hvis en kolonne allerede er opprettet med spesialtegn som ikke støttes, i tittelen, oppdaterer du kolonnenavnet for å utelate disse spesialtegnene, og dermed er problemet løst.

Oppgaveaktivitet for SharePoint-arbeidsflyt har ikke egenskapene WaitForTask og SendReminderEmail oppført som nødvendige, men de er nødvendige

I Visual Studio inneholder en oppgaveaktivitet for SharePoint-arbeidsflyt de nødvendige egenskapene WaitForTask og SendReminderEmail. Disse egenskapene er imidlertid ikke merket som nødvendige, og gjør det derfor utilsiktet mulig for en arbeidsflyt med disse manglende egenskapene å bygges og distribueres til SharePoint. Derfor oppstår det en valideringsfeil under arbeidsflytkjøring fordi nødvendige verdier mangler.

Løsning   Fra egenskapsruten i en oppgaveaktivitet for en SharePoint-arbeidsflyt angir du riktige verdier for egenskapene "WaitForTask" og "SendReminderEmail".

En SharePoint-arbeidsflyt kan ikke kombineres med andre SharePoint-prosjektelementer i en sandkasseløsning

En arbeidsflyt kan ikke kombineres med andre SharePoint-prosjektelementer i en sandkasseløsning som skal distribueres til SharePoint Online.

Løsning   Hvis du vil legge til et arbeidsflytprosjekt i en sandkasseløsning som skal distribueres til SharePoint Online, må du utelukke DLLen fra pakken ved å sette egenskapen Inkluder samling i pakke til Usann. Hvis sandkasseløsningen inneholder andre prosjektelementer som krever at samlingen inkluderes i pakken, for eksempel hendelsesmottakere eller nettdeler, må du bruke en egen løsning for arbeidsflyten.

Visio-diagrammer kan ikke vises i SharePoint ved bruk av en mobilnettleser

Når du blar til et Visio-diagram i et SharePoint-bibliotek ved hjelp av en mobilnettleser, får du spørsmål om du vil laste ned filen i stedet for å vise den i Visio-tjenester. Dette påvirker hovedsakelig nettlesere på mobiltelefoner og iPad.

Løsning   Det er to måter å omgå dette problemet på:

 • Oppdater nettadressen til filen du vil vise, slik at den slutter med ""Mobile=0"" i stedet for ""Mobile=1""

 • Deaktiver nettstedsfunksjonen Automatisk omadressering av mobilnettleser for SharePoint-nettstedet. Vær oppmerksom på at dette påvirker alle Office-dokumenter som vises i leseren, ikke bare Visio-dokumenter.

En SharePoint-arbeidsflyt kan ikke inneholde et argument med en standardverdi

SharePoint-arbeidsflyt fører til utformingsfeil, feil ved distribusjon eller feil ved lasting hvis den inneholder et argument med en standardverdi.

Løsning   Ikke angi standardverdien for et arbeidsflytargument direkte. Bruk i stedet aktiviteten Tilordne for å tilordne en verdi til et argument.

Annet

Egendefinert hjelp vises ikke lenger i SharePoint Online

Innhold i Hjelp som er lagt til via funksjonen Hjelp for egendefinert nettstedssamling eller HCINSTALL.EXE, vises ikke lenger i SharePoint Online.

Løsning   Du kan gi egendefinert hjelpeinnhold til brukere via nettsteder, wikier eller apper fra tredjeparter.

Synkronisering av dokumentbiblioteker fra mer enn én SharePoint Online-vert på samme datamaskin forårsaker en feil i OneDrive for Business

Hvis du synkroniserer dokumentbiblioteker fra mer enn én SharePoint Online-vert på samme datamaskin i OneDrive for Business-programmet, oppstår feiltilstanden «Legitimasjon kreves» for alle biblioteker bortsett fra det som ble konfigurert sist. Dokumenter og endringer i dem lastes ikke opp eller ned.

Løsning   Du kan omgå dette problemet ved å bruke Internet Explorer til å navigere til det dokumentbiblioteket i SharePoint Online som brukeren vil synkronisere, og angi brukernavn og passord for SharePoint Online på påloggingssiden. Kontroller at du har merket av for Husk meg og La meg være pålogget før du logger deg på. Når du gjør dette, bør synkronisering av biblioteker fungere som det skal.

Til toppen av siden

Visio Pro for Office 365

Når det gjelder relaterte problemer, kan du se Kjente problemer med Office.

Når du har lagt til en datasymbolforklaring, legges det til figurer i forklaringen i stedet for på siden

Hvis du legger til en datasymbolforklaring i Visio Pro for Office 365 ved bruk av alternativet Data > Datasymbol > Sett inn forklaring, vil alle figurer som settes inn etter denne, legges til i forklaringen i stedet for i hoveddiagrammet.

Løsning    Unngå datasymbolforklaringer, eller bare sett dem inn etter at du er ferdig med å redigere diagrammet.

Samtidig redigering støttes ikke fullstendig av enkelte maler i Visio Pro for Office 365

Ikke alle maler i Visio Pro for Office 365 støtter samtidig redigering fullstendig, og samtidig redigering kan også gi uventede resultater. Spesielt malene Tverrfunksjonelt flytskjema, Tidslinje og Kalender har en rekke betydelige problemer. I Tidslinje kan du for eksempel få dupliserte milepæler eller milepæler som overlapper, og i Tverrfunksjonelt flytskjema kan du ende opp med figurer som ikke er på riktig sted, eller som ikke ser ut til å være i riktig svømmebane. Problemene oppstår oftest når de samme brukerne redigerer samme figur, eller når én bruker endrer en beholder mens en annen bruker endrer en figur i beholderen.

Løsning    Unngå samtidig redigering i malene Tverrfunksjonelt flytskjema, Tidslinje og Kalender. Vær oppmerksom på at samtidig redigering kan gi uventede resultater. Vi anbefaler å bruke en kopi av viktige diagrammer til samtidig redigering.

Håndskrift fungerer ikke som forventet i Windows 8 Release Preview

Når du bruker håndskrift i et diagram i Visio på en datamaskin som kjører Windows 8 Release Preview, blir ikke håndskriften synlig før etter at skrivingen er ferdig. Håndskriften vises etter at bevegelsen er fullført, men er ikke synlig mens du skriver.

Løsning   Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Å legge til nye figurer ved samtidig redigering på servere med lang ventetid kan føre til krasj ved lagring

I tilfeller der flere forfattere legger til nye figurer i et diagram, er det mulig at Visio kan krasje når du prøver å lagre filen. Dette skjer bare når en forfatter har gjort endringer før programmet har mottatt forfatterinformasjon for alle forfattere. Vanligvis skjer prosessen med å oppdatere forfatter meget raskt etter at dokumentet er åpnet, men det kan ta opptil flere minutter på servere med lang ventetid. Dette problemet følges ofte av ikoner for samtidig redigering som vises på figurer umiddelbart etter at du har lagt dem til.

Løsning   Du kan ta flere forholdsregler for å unngå dette problemet:

 • Hvis du ikke vil redigere et diagram samtidig med en annen bruker, kan du sjekke ut filen, eller begrense tillatelsene for å unngå at andre åpner filen.

 • Når du redigerer en fil samtidig med en annen bruker, venter du til alle forfatterne vises i listen over forfattere på statuslinjen før du gjør endringer.

 • Lagre ofte for å redusere tapet i tilfelle krasj.

 • Hvis det oppstår en krasj, må du ikke kopiere det gjenopprettede dokumentet til serveren. Hvis det er endringer du vil gjenopprette, lagrer du gjenopprettingsfilen på harddisken, åpner serverfilen og kopierer og limer inn eventuelle endringer i serverfilen manuelt.

Fargevelgerdiagrammer som bruker Ingen tema, gir ikke riktig fargesett

Når et Visio-diagram bruker Ingen tema som tema, gir ikke fargevelgeren riktig fargesett. Når dette problemet blir korrigert i fremtiden, kan det hende at fargene endres når du åpner diagrammet ved hjelp av den utgitte versjonen av Visio 2013.

Løsning   Den beste måten å omgå dette problemet på, er å bruke et annet tema enn Intet tema. Problemet påvirker ikke andre temaer.

OneDrive Dokumenter-mappen i kan vises som ^.Dokumenter i Åpne fil og Lagre fil som

Når kunder bruker OneDrive, kan det hende at de legger merke til at Dokumenter-mappen i OneDrive vises som ^.Dokumenter i Fil Åpne og Fil Lagre som. Dette er bare et visuelt problem, og påvirker ikke kundens mulighet til å lagre eller åpne dokumenter.

Løsning   Det kreves ingen løsning. Dette påvirker bare visningen av plasseringen. I noen tilfeller kan ^.Documents-oppføringen bli duplisert. Du kan fjerne den dupliserte oppføringen ved å høyreklikke og velge Fjern fra liste.

Til toppen av siden

Power BI for Office 365

Det kan ta litt tid å klargjøre Power BI-nettsteder

Når SharePoint Online har fullført klargjøringen, er Power BI-nettstedene automatisk klargjort i SharePoint Online-miljøet. Denne klargjøringsprosessen kan ta noen minutter.

Løsning   Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Hvis du gir nytt navn til et nettsted i SharePoint Online som inneholder Power BI-innhold kan det føre til feil

Når et nettstedsnavn i SharePoint Online endres, blir ikke korresponderende baner til dokumenter på nettstedet oppdatert. Dette gjør at koblinger til Power BI-innhold mislykkes.

Løsning   Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Hvis du legger til Power BI-nettstedets nettadresse i Klarerte nettsteder i en nettleser, kan dette føre til at det ikke fungerer

Hvis du legger til Power BI-nettstedets nettadresse i Klarerte nettsteder i nettleseren mens nettadressen for SharePoint Online ikke er inkludert, vil ikke Power BI-nettstedet lastes inn.

Løsning   Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Offentlige domener overføres ikke til Power BI-nettsteder

Power BI-nettsteder støtter ikke muligheten for å overføre et annet domene, selv om brukeren knytter det andre domenet til SharePoint Online-leieren. Power BI-nettsteder forblir i standarddomenet til sites.powerbi.com.

Løsning   Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Nettstedsnavnet kan ikke inneholde escape-tegn

Navnet på et nettsted i Power BI-nettsteder kan ikke inneholde escape-tegn som for eksempel &, +, $, <> eller et mellomrom. Disse tegnene gjør at nettadressen for et nettsted blir ubrukelig.

Løsning    Bruk alfanumeriske tegn i nettstedsnavn.

Arbeidsboktyper som ikke støttes

Arbeidsbøker lagret som XLS-, XLSM- og XLSB-filer støttes ikke i Power BI-nettsteder.

Løsning    Bruk XLSX-filer i Power BI-nettsteder.

Internet Explorer 8 and Internet Explorer 9 browsers not supported

The Power BI for Office 365 sites application works with Internet Explorer 10 and Internet Explorer 11.

Løsning    Use Internet Explorer 10 or Internet Explorer 11.

Behandle data-portalen er ikke tilgjengelig i visse tidssoner

Du får ikke tilgang til Behandle data-portalen hvis tidssoneinnstillingen på datamaskinen ikke representerer en tidsforskyvning på en hel time.

Løsning    Endre tidssone på datamaskinen til nærmeste hele time før du åpner Behandle data-portalen.

Navigere tilbake til Power BI-nettsteder fra Behandle data-portalen

Det vises ikke noe alternativ i Behandle data-portalen for å navigere tilbake til Power BI-nettsteder.

Løsning    Du kan gjøre ett av følgende:

 • Bruk Tilbake-knappen i nettleseren når du er i Behandle data-portalen for å gå tilbake til Power BI-nettstedet.

 • Høyreklikk Behandle data-koblingen på Power BI-nettstedet når du skal gå til Behandle data-portalen, og klikk Åpne i ny fane for å åpne Behandle data-portalen i en ny fane.

 • Legg til nettadressene for Power BI-nettstedene, Behandle data-portalen og administrasjonssenteret i Favoritter eller Bokmerker i nettleseren for å få rask tilgang til dem.

Forsinkelse i tilgjengelighet til delte spørringer via søk på Internett i Power Query

Når du deler en spørring i Power Query, kan det ta opptil fem minutter før den delte spørringen er tilgjengelig via søk på Internett. Den delte spørringen blir umiddelbart tilgjengelig for deg i Delt-ruten i Power Query, men vil ikke vises i søkeresultatene før søkeindeksen er oppdatert, noe som kan ta opptil fem minutter. Hvis du vil ha informasjon om deling av spørringer, kan du se Dele spørringer.

Løsning   Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Begrensning på data som vises for bruksanalyse for delte spørringer i Behandle data-portalen

Grafen i Behandle data-portalen viser ikke bruksanalysedata for gjeldende dag når du velger Siste 30 dager som dataområde, eller for den gjeldende timen når du velger Siste dag som dataområde. Det er også en ventetid på 30 minutter før bruksanalysen for delte spørringer er aggregert og vises i portalen. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan disse begrensningene påvirker bruksanalysen for delte spørringer i Behandle data-portalen, kan du se Vise og sammenligne bruksanalyse for de delte spørringene ved hjelp av Behandle data-portalen.

Løsning   Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Kan ikke indeksere data for OData-feeden ved hjelp av administrasjonssenteret

Muligheten til å aktivere indekseringsfunksjonen støttes ikke fullt ut ennå, og den er deaktivert som standard. Brukerkontrollene for denne funksjonen i administrasjonssenteret er deaktivert så lenge det ikke er støtte for funksjonen for dataindeksering.

Løsning   Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Power BI Store-appen: kan ikke bytte lysbilder ved å sveipe på en diagramforklaring

Du kan sveipe fra venstre eller høyre for å bytte mellom lysbilder i Power BI Store-appen. Men du kan ikke bytte lysbilder ved å sveipe på en diagramforklaring. I stedet kan du bla gjennom forklaringselementene.

Løsning    Sveip hvor som helst på siden utenfor forklaringsområdet for å bytte lysbilder.

Power BI Store-appen: ingen filtre i filterruten når Internett-tilkoblingen er brutt

Hvis du mister Internett-tilkoblingen eller slår Wi-Fi av og på, kan det hende du ikke ser filtre i filterruten.

Løsning    Sveip opp for å se applinjen på rapportsiden, og trykk Tilbakestill til opprinnelig.

Hvis rapporten er en favoritt, trykker du Synkroniser-ikonet over rapporten på startsiden for Power BI Store-appen. Eller du kan trykke Synkroniser alle på applinjen for alle rapportene.

Power BI Store-appen: diagrammer med samme navn i Excel kan ha ekstra slicere i Store-appen

Power BI Store-appen viser slicere som er knyttet til et diagram i Excel-arbeidsboken. Hvis flere diagrammer har samme navn i Excel-arbeidsboken, vises alle slicere knyttet til alle diagrammer med hvert diagram.

Løsning    Hvis du utformer en Excel-arbeidsbok for Power BI Store-appen, må du kontrollere at alle diagrammene i arbeidsboken har unike navn. Du kan kontrollere navnene på diagrammer og andre objekter i arbeidsboken ved å klikke pilen i Navn-boksen (til venstre for formellinjen). Det vises en liste over alle de navngitte objektene i arbeidsboken.

Spørringer oppdateres ikke etter at den resulterende tabellen har fått nytt navn

Hvis du gir en tabell i datamodellen nytt navn (det vil si hvis du bruker alternativene for endring av navn i Power Pivot eller Power View), vil det føre til at påfølgende oppdateringsforsøk mislykkes.

Løsning    Ikke gi nytt navn til resulterende tabeller i regnearket eller datamodellen før en løsning på disse problemene er tilgjengelig.

Hvis du gir en spørring nytt navn og deretter prøver å oppdatere (via Power Query) mens Behandle-vinduet i Power Pivot er åpent, fører det til at Power Pivot og Excel krasjer

Når du prøver å gi en spørring nytt navn, og deretter oppdaterer den via Power Query mens Behandle-vinduet i Power Pivot er åpent, vil Power Pivot og Excel krasje.

Løsning    Endre navn og oppdater via Power Query før du åpner Behandle-vinduet i Power Pivot.

Hvis spørringen allerede er lastet inn i datamodellen i Excel, og du endrer kommandoteksten til en spesifikk SQL-setning i tilkoblingsegenskaper, blir spørringen fjernet fra datamodellen

Når en spørring er lastet inn i Excel-datamodellen, blir den fjernet fra datamodellen hvis du endrer kommandoteksten til en spesifikk SQL-setning i egenskaper for datatilkobling.

Løsning    Ikke endre SQL-setninger for tilkobling for eksisterende Power Query-spørringer.

Når du importerer en tilkobling for en Power Query-spørring til Power Pivot i Excel 2013 ved hjelp av Eksisterende tilkoblinger, fører det til at Excel- og Power Query-prosesser fortsetter å kjøre når du prøver å lukke Excel

Hvis du prøver å importere en Power Query-spørring til Power Pivot i Excel 2013 ved hjelp av funksjonen Eksisterende tilkoblinger i Power Pivot, vil det være Excel- og Power Query-prosesser som fortsetter å kjøre i bakgrunnen når du prøver å lukke Excel.

Løsning    Det finnes ingen løsning på dette problemet.

Det kan hende at oppgaveruten Arbeidsbokspørringer og Spørring-båndfanen ikke vises automatisk etter at du har aktivert tilkoblinger i en arbeidsbok der tilkoblinger var deaktivert

Når du åpner en arbeidsbok som inneholder Power Query-spørringer, kan det hende at Excel deaktiverer tilkoblingene som en sikkerhetsmekanisme og viser en Aktiver innhold-knapp. Når du klikker denne knappen, aktiveres tilkoblingene, men det kan hende at ruten Arbeidsbokspørringer ikke vises automatisk.

Løsning    Endre den valgte cellen etter at du har aktivert tilkoblingene. Hvis denne cellen tilhører en Power Query-spørring som er lastes inn på arket, vises ruten Arbeidsbokspørringer og Spørring-båndfanen.

Når du laster en spørring for første gang, vil den mislykkes hvis et regneark i arbeidsboken er beskyttet

Når du prøver å laste inn en ny spørring i en Excel-arbeidsbok, vil det oppstå en feil hvis noen av arkene i arbeidsboken er beskyttet.

Løsning    Kontroller at ingen av de eksisterende arkene i arbeidsboken er beskyttet før du legger til en ny Power Query-spørring.

Til toppen av siden

OneDrive for Business with Office Online Standalone SKU

Top navigation doesn’t show Yammer navigation tab

As the tenant administrator of OneDrive for Business, you used to see Newsfeed or Yammer in the top navigation bar of Office 365. But with the standalone OneDrive for Business subscription you no longer see those tabs. Even when Yammer.com service is enabled in the tenant administrator page, this top navigation isn’t lighting up.

By design, standalone OneDrive for Business doesn’t by default contain Yammer or Newsfeed social navigation tabs. But when you enable Yammer.com service as your social network, the top navigation should show Yammer easy click link in addition to the OneDrive link.

Løsning    In the case where you enabled Yammer as your social network, you can browse directly to www.yammer.com and sign-in with your Office 365 organizational identity.

Til toppen av sidenVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk