Kjøre en makro

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Det finnes flere måter å kjøre en makro i Microsoft Excel. En makro er en handling eller et sett med handlinger du kan bruke til å automatisere oppgaver. Makroer registreres i Visual Basic for Applications-programmeringsspråket. Du kan alltid kjøre en makro ved å klikke makroer-kommando på båndet. Avhengig av hvordan en makro er tilordnet til å kjøre, kan du også vil kunne kjøre den ved å trykke en CTRL kombinasjon hurtigtast, ved å klikke en knapp på verktøylinjen for hurtigtilgang eller i en egendefinert gruppe på båndet. eller ved å klikke et område på et objekt, grafikken eller kontroll. Du kan dessuten kjøre en makro automatisk når du åpner en arbeidsbok.

Merknad: Når du angir sikkerhetsnivået for makroer i Excel for å deaktivere alle makroer uten varsling, vil Excel kjøre makroer som er digitalt signert eller lagret i en klarert plassering, for eksempel Excel oppstart-mappen på datamaskinen. Hvis du vil kjøre makroen, er ikke digitalt signert eller befinner seg i en klarert plassering, kan du midlertidig endre sikkerhetsnivået som gjør at alle makroer.

Før du kjører makroer

Du må endre noen innstillinger i Excel før du kan kjøre makroer:

 1. Hvis kategorien utvikler ikke er tilgjengelig, kan du vise den. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se vise kategorien Utvikler.

 2. Gjør følgende for å angi sikkerhetsnivået midlertidig for å aktivere alle makroer:

  1. Klikk Makrosikkerhet i kategorien Utvikler i Kode-gruppen.

   Utvikler-fanen på båndet
  2. Klikk Aktiver alle makroer (anbefales ikke, potensielt skadelig kode kan kjøres) under Makroinnstillinger i kategorien Makroinnstillinger, og klikk deretter OK.

   Merknad: Hvis du vil hindre potensielt farlig kode i å kjøre, anbefales det at du går tilbake til innstillingene som deaktiverer alle makroer når du er ferdig med å arbeide med makroer.

 1. Åpne arbeidsboken som inneholder makroen.

 2. Klikk Makroer i kategorien Utvikler i Kode-gruppen.

  Utvikler-fanen på båndet
 3. Klikk makroen du vil kjøre, i boksen Makronavn.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Du kan også trykke CTRL + F8 for å kjøre makroen. Hvis du vil stoppe makroen, trykker du ESC.

  • Hvis du vil kjøre en makro fra en Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) modul, klikker du Rediger, og klikk Run Sub/UserFormRun-menyen, eller trykk F5.

 1. Klikk Makroer i kategorien Utvikler i Kode-gruppen.

  Utvikler-fanen på båndet
 2. Klikk makroen du vil tilordne til en hurtigtast med en CTRL-kombinasjon, i Makronavn-boksen.

 3. Klikk Alternativer.

  Dialogboksen Makroalternativer vises.

 4. Skriv inn en liten eller stor bokstav du vil bruke sammen med CTRL, i Hurtigtast-boksen.

  Merknad: Hurtigtasten overstyrer alle tilsvarende standard hurtigtaster i Excel mens arbeidsboken som inneholder makroen, er åpen.

  En liste over hurtigtaster for Ctrl-kombinasjon som allerede er tilordnet i Excel, kan du se artikkelen hurtigtaster og funksjonstaster i Excel.

 5. Skriv en beskrivelse av makroen i Beskrivelse-boksen.

 6. Klikk OK for å lagre endringene, og klikk deretter Avbryt for å lukke dialogboksen Makro.

Hvis du vil kjøre en makro fra en knapp på verktøylinjen for hurtigtilgang, må du først legge til knappen på verktøylinjen. For å gjøre dette, kan du se tilordne en makro til en knapp.

Du kan opprette en egendefinert gruppe som vises i en kategori på båndet, og deretter tilordne en makro til en knapp i denne gruppen. Du kan for eksempel legge til en egendefinert gruppe kalt "Min makroer" i kategorien Utvikler, og deretter legge til en makro (som vises som en knapp) til den nye gruppen. For å gjøre dette, kan du se tilordne en makro til en knapp.

Kjøre en makro ved å klikke et område på et grafikkobjekt

Du kan opprette et aktiveringspunkt på et grafikkobjekt som brukerne kan klikke for å kjøre en makro.

 1. Sett inn et grafikkobjekt for eksempel et bilde, et utklipp, en figur eller et SmartArt-objekt, i regnearket.

  Hvis du vil lære mer om å sette inn et grafikkobjekt, kan du se legge til, endre, eller slette figurer.

 2. Hvis du vil opprette et aktiveringspunkt på det eksisterende objektet, klikker duSett inn > figurer, merker du figuren du vil bruke, og deretter tegner figuren på det eksisterende objektet.

  Figurer
 3. Høyreklikk aktiveringspunktet du opprettet, og klikk deretter Tilordne makro.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil tilordne en eksisterende makro til grafikkobjektet, dobbeltklikker du makroen eller skriver inn makronavnet i Makronavn-boksen.

  • Hvis du vil registrere en ny makro til å tilordne til det merkede grafiske objektet, klikker du post, Skriv inn et navn på makroen i dialogboksen Registrer makro, og klikk deretter OK for å starte makroregistreringen. Når du er ferdig med å registrere makroen, klikker du Stopp registrering Knappesymbol i kategorien utvikler i kode-gruppen.

   Tips!: Du kan også klikke Stopp registrering Knappesymbol på venstre side av statuslinjen.

  • Hvis du vil redigere en eksisterende makro, merker du navnet på makroen i boksen Makronavn, og deretter klikker du Rediger.

 5. Velg OK.

 6. Velg aktiveringspunktet i regnearket. Dette viser tegneverktøy, legges til et Format-fanen.

 7. Klikk pilen ved siden av Figurfyll i Figurstiler-gruppen i kategorien Format, og klikk deretter Uten fyll.

  Fargealternativmenyen for Figurfyll

 8. Klikk pilen ved siden av Figuromriss, og klikk deretter Uten omriss.

Hvis du registrerer en makro, og lagre den med navnet Auto_åpne, kjøres makroen hver gang du åpner arbeidsboken som inneholder makroen. En annen måte å kjøre en makro automatisk når du åpner en arbeidsbok er å skrive en VBA-prosedyre i Åpne -hendelsen til arbeidsboken ved å bruke Visual Basic Editor. Åpne -hendelsen er en innebygd arbeidsbokhendelse som kjører makrokoden hver gang du åpner arbeidsboken.

Opprette en Auto_åpne-makro

 1. Hvis du vil lagre makroen med en bestemt arbeidsbok, åpner du denne arbeidsboken først.

 2. Klikk Registrer makro i kategorien Utvikler i Kode-gruppen.

 3. Skriv inn Auto_Open i boksen Makronavn.

 4. Velg arbeidsboken der du vil lagre makroen, fra listen Lagre makro i.

  Tips!: Hvis du vil bruke en makro skal være tilgjengelig når du bruker Excel, velger du Global makroarbeidsbok. Når du velger Global makroarbeidsbok, oppretter Excel en skjult, personlig makroarbeidsbok (Personal.xlsb), hvis det ikke allerede finnes, og makroen lagres i denne arbeidsboken. Arbeidsboken lagres i mappen C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart i Windows Vista. Hvis du ikke finner det det, kan det har blitt lagret i undermappen Roaming i stedet for lokal. Arbeidsboken lagres i mappen C:\Documents and name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart i Microsoft Windows XP. Arbeidsbøker i XLStart-mappen åpnes automatisk når Excel starter. Hvis du vil bruke en makro i den globale makroarbeidsboken skal kjøres automatisk i en annen arbeidsbok, må du også lagre arbeidsboken i XLStart-mappen slik at begge arbeidsbøkene åpnes når Excel starter.

 5. Klikk OK, og utfør deretter handlingene du vil registrere.

 6. Klikk på Stopp registrering Knappesymbol i Kode-gruppen på fanen Utvikler.

  Tips!: Du kan også klikke Stopp registrering på venstre side av statuslinjen.

  Stopp registrering-knappen på statuslinjen

Kommentarer: 

 • Hvis du velger å lagre makroen i Denne arbeidsboken eller Ny arbeidsbok i trinn 6, kan du lagre eller flytte arbeidsboken til en av XLStart-mappene.

 • Det er følgende begrensninger ved registrering av en Auto_åpne-makro:

  • Hvis arbeidsboken der du vil lagre Auto_åpne-makroen allerede inneholder en VBA-prosedyre i Åpne-hendelsen, vil VBA-prosedyren for Åpne-hendelsen overstyre alle handlinger i Auto_åpne-makroen.

  • En Auto_åpne-makro ignoreres når en arbeidsbok åpnes programmatisk ved hjelp av Åpne-metoden.

  • En Auto_åpne-makro kjøres før noen andre arbeidsbøker åpnes. Hvis du derfor registrerer handlinger du vil Excel skal utføre i den standard Bok1-arbeidsboken eller i en arbeidsbok som er lastet inn fra XLStart-mappen, vil Auto_åpne-makroen mislykkes når du starter Excel på nytt, fordi makroer kjører før standard- og oppstartsarbeidsboken åpnes.

   Hvis du støter på disse begrensningene, må du i stedet for å registrere en Auto_åpne-makro, opprette en VBA-prosedyre for Åpne-hendelsen, slik det er beskrevet i neste del i denne artikkelen.

 • Hvis du vil at Excel skal starte uten å kjøre en Auto_åpne-makro, holder du nede SKIFT når du starter Excel.

Opprette en VBA-prosedyre for åpne-hendelsen for en arbeidsbok

Følgende eksempel bruker Åpne-hendelsen til å kjøre en makro når du åpner arbeidsboken.

 1. Lagre og Lukk alle åpne arbeidsbøker.

 2. Åpne arbeidsboken der du vil legge til makroen, eller opprett en ny arbeidsbok.

 3. Klikk Visual Basic i kategorien Utvikler i Kode-gruppen.

 4. I Prosjektutforsker-vinduet høyreklikker du DenneArbeidsboken-objektet, og deretter klikker du Vis kode.

  Tips!: Hvis Prosjektutforsker-vinduet ikke er synlig, klikker du Prosjektutforskervisning-menyen.

 5. Velg Arbeidsbok fra Objekt-listen over Kode-vinduet.

  Dette oppretter automatisk en tom prosedyre for Åpne -hendelsen, som dette:

  privat Sub Workbook_Open()

  End Sub

 6. Legg til følgende kodelinjer i prosedyren:

  Privat Sub Workbook_Open()
  MsgBox dato
  Worksheets("Sheet1"). Range("a1"). Verdi = dato
  End Sub

 7. Bytt til Excel, og lagre arbeidsboken som en makroaktivert arbeidsbok (XLSM).

 8. Lukk arbeidsboken og åpne den på nytt. Når du åpner filen på nytt, kjører Excel Arbeidsbok_Åpne-prosedyren, som viser dagens dato i en meldingsboks.

 9. Klikk OK i meldingsboksen.

  Merknad: I celle A1 i Ark1 også inneholder datoen som et resultat av at Arbeidsbok_Åpne-prosedyren.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid be en ekspert i Excel teknisk fellesskap, få støtte i fellesskapet Svareller foreslå en ny funksjon eller forbedring i Excel bruker tale

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Kjøre en makro når du åpner en arbeidsbok automatisk

Automatiser oppgaver med makroregistrering

Registrere en makro til å åpne spesifikke arbeidsbøker når Excel starter

Opprett og lagre alle makroene i én arbeidsbok

Lagre en makro

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×