Kalle tilbake eller erstatte en melding som er sendt

Denne funksjonen krever at du bruker en Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- eller Exchange Server 2007-konto. De fleste hjemmekontoer og personlige kontoer bruker ikke Microsoft Exchange. For mer informasjon om Microsoft Exchange-kontoer og hvordan du finner ut hvilken versjon av Exchange-kontoen din er koblet til, kan du se koblingene under «Se også».

Mottakeren av e-postmeldingen du vil tilbakekalle, må også bruke en Exchange-konto. Du kan ikke tilbakekalle en melding som for eksempel er sendt til en personlig POP3-e-postkonto knyttet til en Internett-leverandør.

E-post er en rask måte å kommunisere med kolleger, planlegge møter og dele dokumenter på. Noen ganger kan det imidlertid hende at du glemmer å legge ved en fil, eller at du sender informasjon, bare for å innse at du må endre noe etter at du har klikket Send.

I denne artikkelen

Kalle tilbake og erstatte en melding

Vil tilbakekallingen lykkes?

Kalle tilbake og erstatte en melding

Du sender en e-postmelding der du ber kollegene se gjennom salgstallene for dette året, men du glemmer å legge ved salgstallene. Etter at du har sendt meldingen, flommer innboksen din over av meldinger som "Hvilket vedlegg?", "Jeg fikk ikke vedlegget!", "Kan du sende vedlegget på nytt?".

Hvordan kan du gjøre om på feilen? Du kan kalle tilbake den opprinnelige meldingen og deretter sende den på nytt med det manglende vedlegget. For alle kolleger som ikke har åpnet meldingen ennå, kan du utføre e-posttryllekunst og erstatte den opprinnelige meldingen med en melding som inneholder vedlegget.

Kalle tilbake og erstatte en melding

Gjør følgende:

 1. Klikk Sendte elementer i navigasjonsrute i E-post.

 2. Åpne meldingen du vil kalle tilbake eller erstatte.

 3. Klikk Andre handlinger i fanen Melding i Handlinger-gruppen, og klikk deretter Kall tilbake denne meldingen.

  Handlinger-fane

  Jeg ser ikke kommandoen Kall tilbake denne meldingen

  Hvis du ikke ser Tilbakekall denne meldingen-kommandoen, har du sannsynligvis ikke en Exchange Server-konto, eller så bruker du ikke Microsoft Office Outlook 2007. Begge er nødvendige for å bruke tilbakekallingsfunksjonen.

  I dialogboksen Kontoinnstillinger i Outlook kan du se hva slags e-postkontoer Outlook-profilen har.

  1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

  2. I Type-kolonnen i kategorien E-post finnes kontotypen for hver oppføring.

   Skjermbilde

 4. Velg Slette uleste kopier og erstatte dem med en ny melding.

  Merknad: Hvis du sender meldingen til svært mange personer, kan det hende det er lurt å fjerne merket for Gi meg beskjed om tilbakekallingen lykkes eller ikke for hver mottaker.

 5. Klikk OK, og skriv deretter inn en ny melding der du inkluderer vedlegget.

 6. Klikk Send.

I et annet scenario sender du ved et uhell en melding som annonserer en fest for de ansatte om ettermiddagen. Festen er imidlertid ikke før neste uke. I dette tilfellet bør du kalle meldingen tilbake uten å erstatte den.

Kalle tilbake en melding

Gjør følgende:

 1. Klikk Sendte elementer i navigasjonsrute i E-post.

 2. Åpne meldingen du vil kalle tilbake.

 3. Klikk Andre handlinger i fanen Melding i Handlinger-gruppen, og klikk deretter Kall tilbake denne meldingen.

  Handlinger-fane

  Jeg ser ikke kommandoen Kall tilbake denne meldingen

  Hvis du ikke ser Tilbakekall denne meldingen-kommandoen, har du sannsynligvis ikke en Exchange Server-konto, eller så bruker du ikke Microsoft Office Outlook 2007. Begge er nødvendige for å bruke tilbakekallingsfunksjonen.

  I dialogboksen Kontoinnstillinger i Outlook kan du se hva slags e-postkontoer Outlook-profilen har.

  1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

  2. I Type-kolonnen i kategorien E-post finnes kontotypen for hver oppføring.

   Skjermbilde

 4. Klikk Slette uleste kopier av denne meldingen.

  Merknad: Hvis du sender meldingen til svært mange personer, kan det hende det er lurt å fjerne merket for Gi meg beskjed om tilbakekallingen lykkes eller ikke for hver mottaker.

Dialogboksen Kall tilbake denne meldingen

1. Velg om du bare vil slette meldingen eller slette og erstatte den.

2. Merk av i avmerkingsboksen for å motta en bekreftelse på at tilbakekallingen var vellykket.

Til toppen av siden

Vil tilbakekallingen lykkes?

Mottakerens innstillinger i Microsoft Outlook avgjør om tilbakekallingen er vellykket eller mislykket. Nedenfor er fire scenarier som forklarer hva som skjer i de ulike situasjonene, og et tilleggsscenario som beskriver tilbakekalling av en melding som er sendt til en fellesmappe i Microsoft Exchange.

Handling

Resultat

Du sender en e-postmelding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

På mottakerens datamaskin er det merket av for Behandle innkallelser og svar ved ankomst under Lese- og leveringsbekreftelse.

(Hvis du vil vise denne innstillingen, klikker du AlternativerVerktøy-menyen, velger Alternativer for e-post, og deretter klikker du Lese- og leveringsbekreftelse.)

Både den opprinnelige meldingen og tilbakekallingsmeldingen blir mottatt i mottakerens innboks.

Hvis den opprinnelige meldingen ikke er lest, blir den opprinnelige meldingen slettet, og mottakeren blir informert om at du, avsenderen, slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

Merknad: Hvis den opprinnelige meldingen er merket som lest (visning i leseruten er ikke lesing i dette scenariet) når tilbakekallingsmeldingen blir behandlet, blir mottakeren informert om at du, avsenderen, vil slette meldingen, men meldingen blir liggende i mottakerens Outlook-mappe.

Du sender en e-postmelding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

På mottakerens datamaskin er det ikke merket av for Behandle innkallelser og svar ved ankomst under Lese- og leveringsbekreftelse.

(Hvis du vil vise denne innstillingen, klikker du AlternativerVerktøy-menyen, velger Alternativer for e-post, og deretter klikker du Lese- og leveringsbekreftelse.)

Både den opprinnelige meldingen og tilbakekallingsmeldingen blir mottatt i mottakerens innboks.

Ett av følgende skjer på mottakerens datamaskin:

 • Hvis mottakeren åpner tilbakekallingsmeldingen først, blir den opprinnelige meldingen slettet, og mottakeren blir informert om at du, avsenderen, har slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

 • Hvis mottakeren åpner den opprinnelige meldingen først, mislykkes tilbakekallingen, og både den opprinnelige og den nye meldingen er tilgjengelig.

Merknad: Hvis den opprinnelige meldingen er merket som lest (visning i leseruten er ikke lesing i dette scenariet) når tilbakekallingsmeldingen blir behandlet, blir mottakeren informert om at du, avsenderen, vil slette meldingen, men meldingen blir liggende i mottakerens Outlook-mappe.

Du sender en e-postmelding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

På mottakerens datamaskin blir den opprinnelige meldingen flyttet til en annen mappe av en regel eller av mottakeren selv, og tilbakekallingsmeldingen blir liggende i innboksen (eller flyttes også til en annen mappe).

Så lenge tilbakekallingsmeldingen og den opprinnelige meldingen ligger i forskjellige mapper, får mottakeren en melding om at et forsøk på tilbakekalling mislyktes. Dette skjer uavhengig av Outlook-konfigurasjonene og lesestatusen for meldingen.

Den opprinnelige meldingen og den nye meldingen er begge tilgjengelige for mottakeren.

Merknad: Hvis mottakeren har lest den opprinnelige meldingen og deretter merker den som ulest, blir den behandlet som om den ikke er lest, og tilbakekallingen lykkes.

Du sender en e-postmelding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

På mottakerens datamaskin blir begge meldingene flyttet til samme mappe av en regel eller av mottakeren selv. Dette fører til et lignende resultat som når Outlook ikke er konfigurert til å behandle meldinger automatisk.

Ett av følgende skjer på mottakerens datamaskin:

 • Hvis mottakeren åpner tilbakekallingsmeldingen først, blir den opprinnelige meldingen slettet, og mottakeren blir informert om at du, avsenderen, slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

 • Hvis mottakeren åpner den opprinnelige meldingen først, mislykkes tilbakekallingen, og både den gamle og den nye meldingen er tilgjengelig.

Merknad: Hvis mottakeren har lest den opprinnelige meldingen og deretter merket den som ulest, blir den behandlet som om den ikke er lest, og tilbakekallingen lykkes.

Du sender en e-postmelding til en fellesmappe. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

Ett av følgende skjer:

 • Hvis mottakeren som leser tilbakekallingsmeldingen, har lesetilgang til alle elementene i fellesmappen, og ikke har lest den opprinnelige meldingen, lykkes tilbakekallingen og bare den nye meldingen blir værende. Du, avsenderen, mottar en melding om at tilbakekallingen lyktes.

 • Hvis mottakeren allerede har merket den opprinnelige meldingen som lest, blir vedkommende informert om at tilbakekallingen mislyktes, og bare tilbakekallingsmeldingen slettes.

Hvis en bruker med andre rettigheter i fellesmappen åpner tilbakekallingsmeldingen, mislykkes tilbakekallingen, og brukeren mottar en melding om dette. Både den gamle og den nye meldingen blir værende i fellesmappen.

Merknad: 

 • Hvis mottakeren har lest den opprinnelige meldingen og deretter merker den som ulest, blir den behandlet som om den ikke er lest, og tilbakekallingen lykkes.

 • I fellesmappen er det leserens rettigheter, og ikke avsenderens, som avgjør om tilbakekallingen lykkes eller ikke.

Til toppen av siden

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×