Kalle tilbake eller erstatte en melding som er sendt

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Med tilbakekalling av melding tilbakekalles en melding du har sendt, fra postboksene til mottakerne som ikke har åpnet den. Du kan også bytte den ut med en erstatningsmelding. Hvis du for eksempel glemte å inkludere et vedlegg, kan du prøve å kalle tilbake meldingen og deretter sende en erstatningsmelding med vedlegget.

Meldingen tilbakekallingen er tilgjengelig når du klikker Send, og er bare tilgjengelig hvis mottakeren er har en Exchange-konto i samme organisasjon.

I denne artikkelen

Kalle tilbake og erstatte en melding

Slik kontrollerer du tilbakekallingen

Kalle tilbake og erstatte en melding

 1. Velg Sendte elementer-mappen i mapperute.

 2. Åpne meldingen du vil kalle tilbake. Du må dobbeltklikke for å åpne meldingen. Hvis du merker meldingen slik at den vises i leseruten, kan du ikke kalle den tilbake.

 3. Velg Handlinger > Kall tilbake denne meldingenMelding-fanen.

  Tilbakekall en melding

  Merknad: Hvis kommandoen Kall tilbake denne meldingen ikke vises, har du sannsynligvis ikke en Exchange-konto, eller så er ikke funksjonen tilgjengelig i organisasjonen.

 4. Klikk Slette uleste kopier av denne meldingen eller Slette uleste kopier og erstatte dem med en ny melding, og klikk deretter OK.

  Tilbakekall denne meldingsboksen

 5. Hvis du sender en erstatningsmelding, skriver du meldingen og klikker deretter Send.

 1. Klikk Sendte elementer i navigasjonsrute i e-post.

 2. Åpne meldingen du vil kalle tilbake og erstatte.

 3. Klikk Andre handlinger i Handlinger-gruppen i kategorien melding, og klikk deretter Kall tilbake denne meldingen.

  Handlinger-fane

 4. Klikk Slette uleste kopier og erstatte dem med en ny melding, eller Slette uleste kopier og erstatte dem med en ny melding.

  Merknad: Hvis du sender meldingen til et stort antall personer, kan du vil fjerne merket for Gi meg beskjed om tilbakekallingen lykkes eller ikke for hver mottaker.

 5. Hvis du sender en erstatningsmelding, skriver du meldingen og klikker deretter Send.

Hvis du ikke ser kommandoen Kall tilbake denne meldingen, deretter du ikke har sannsynligvis en Exchange Server-konto, eller du bruker ikke Microsoft Office Outlook 2007. Begge kreves for å bruke funksjonen tilbakekallingen.

Du kan kontrollere Kontoinnstillinger-dialogboksen i Outlook for hva slags typer e-postkontoer du har i Outlook-profilen.

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

 2. I E-post-fanen viser Type-kolonnen kontotypen for hver oppføring.

  Skjermbilde

Til toppen av siden

Slik kontrollerer du tilbakekallingen

Om tilbakekallingen av en melding er vellykket eller ikke, er avhengig av mottakerens innstillinger i Outlook. Fem scenarier presenteres i følgende tabell:

Handling

Resultat

Du sender en e-postmelding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

Det er merket av for Behandle møteinvitasjoner og svar på møteinvitasjoner og avspørringer automatisk under Oppfølging på mottakerens datamaskin.

Merknad: Du viser denne innstillingen ved å klikke Fil > Alternativer > E-post. Bla til Oppfølging-delen.

Både den opprinnelige meldingen og tilbakekallingsmeldingen blir mottatt i mottakerens innboks.

Hvis den opprinnelige meldingen ikke er lest, slettes den, og mottakeren får beskjed om at du, avsenderen, slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

Merknad: Hvis den opprinnelige meldingen er merket som lest (visning i leseruten er ikke lesing i dette scenariet) når tilbakekallingsmeldingen blir behandlet, får mottakeren beskjed om at du, avsenderen, vil slette meldingen. Meldingen blir imidlertid liggende i mottakerens Outlook-mappe.

Du sender en e-postmelding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

Det er ikke merket av for Behandle møteinvitasjoner og svar på møteinvitasjoner og avspørringer automatisk under Oppfølging på mottakerens datamaskin.

Merknad: Du viser denne innstillingen ved å klikke Fil > Alternativer > E-post. Bla til Oppfølging-delen.

Både den opprinnelige meldingen og tilbakekallingsmeldingen blir mottatt i mottakerens innboks.

Resultatet på mottakerens datamaskin blir ett av følgende:

 • Hvis mottakeren åpner tilbakekallingsmeldingen først, blir den opprinnelige meldingen slettet, og mottakeren blir informert om at du, avsenderen, har slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

 • Hvis mottakeren åpner den opprinnelige meldingen først, mislykkes tilbakekallingen, og både den opprinnelige og den nye meldingen er tilgjengelig.

Merknad: Hvis den opprinnelige meldingen er merket som lest (visning i leseruten er ikke lesing i dette scenariet) når tilbakekallingsmeldingen blir behandlet, får mottakeren beskjed om at du, avsenderen, vil slette meldingen. Meldingen blir imidlertid liggende i mottakerens Outlook-mappe.

Du sender en e-postmelding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

På mottakerens datamaskin blir den opprinnelige meldingen flyttet ut av innboksen og til en annen mappe av en regel eller av mottakeren selv, og tilbakekallingsmeldingen blir liggende i innboksen (eller flyttes også til en annen mappe).

Hvis tilbakekallingsmeldingen og den opprinnelige meldingen ligger i forskjellige mapper, får mottakeren en melding om at et forsøk på tilbakekalling mislyktes. Dette skjer uavhengig av Outlook-konfigurasjonene og lesestatusen for meldingen.

Den opprinnelige meldingen og den nye meldingen er begge tilgjengelige for mottakeren.

Du sender en e-postmelding til noen. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

På mottakerens datamaskin blir begge meldingene flyttet til samme mappe av en regel eller av mottakeren selv. Dette fører til et lignende resultat som når Outlook ikke er konfigurert slik at det behandler meldinger automatisk.

Resultatet på mottakerens datamaskin blir ett av følgende:

 • Hvis mottakeren åpner tilbakekallingsmeldingen først, blir den opprinnelige meldingen slettet, og mottakeren blir informert om at du, avsenderen, slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

 • Hvis mottakeren åpner den opprinnelige meldingen først, mislykkes tilbakekallingen, og både den gamle og den nye meldingen er tilgjengelig.

Du sender en melding til en fellesmappe. Du kaller tilbake den opprinnelige meldingen og erstatter den med en ny.

Ett av følgende skjer:

 • Hvis mottakeren som leser tilbakekallingsmeldingen, har lesetilgang til alle elementene i fellesmappen, og ikke har lest den opprinnelige meldingen, lykkes tilbakekallingen, og bare den nye meldingen beholdes. Du, avsenderen, mottar en melding om at tilbakekallingen lyktes.

 • Hvis mottakeren allerede har merket den opprinnelige meldingen som lest, blir vedkommende informert om at tilbakekallingen mislyktes, og bare tilbakekallingsmeldingen slettes.

Hvis en bruker som har andre rettigheter i fellesmappen, åpner tilbakekallingsmeldingen, mislykkes tilbakekallingen, og brukeren får en melding om dette. Både den gamle og den nye meldingen blir liggende i fellesmappen.

 • Hvis mottakeren leser den opprinnelige meldingen og deretter markerer den som ulest, regnes den som aldri lest, og tilbakekallingen lykkes.

 • I fellesmappen er det leserens rettigheter, og ikke avsenderens, som avgjør om tilbakekallingen lykkes eller ikke.

Vellykket eller mislykket tilbakekallingen, avhenger av mottakernes innstillinger i Microsoft Outlook. Følgende fire scenarier som forklarer hva som skjer i ulike situasjoner, og en ekstra scenario som beskriver tilbakekalling av en melding som sendes til en Microsoft Exchange-fellesmappe.

Handling

Resultat

Du sender en e-postmelding til noen. Du kalle tilbake den opprinnelige meldingen og erstatte den med et nytt.

Avmerkingsboksen Behandle forespørsler og svar ved ankomst er valgt på mottakerens datamaskin, under Leveringsbekreftelse.

(Hvis du vil vise denne innstillingen på Verktøy-menyen, klikk Alternativer, velg E-postalternativer, og klikk deretter Leveringsbekreftelse.)

Både den opprinnelige meldingen og tilbakekallingsmeldingen blir mottatt i mottakerens innboks.

Hvis den opprinnelige meldingen ikke er lest, den opprinnelige meldingen slettet, og mottakeren blir informert om at du, avsenderen, slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

Merknad: Hvis den opprinnelige meldingen er markert som lest (visning i leseruten er ikke lesing i dette scenarioet) når tilbakekallingsmeldingen blir behandlet, mottakeren blir informert om at du, avsenderen, vil slette meldingen, men beholdes meldingen i mottakerens Outlook-mappe.

Du sender en e-postmelding til noen. Du kalle tilbake den opprinnelige meldingen og erstatte den med et nytt.

På mottakerens datamaskin, under Leveringsbekreftelse er det Behandle forespørsler og svar ved ankomst ikke merket.

(Hvis du vil vise denne innstillingen på Verktøy-menyen, klikk Alternativer, velg E-postalternativer, og klikk deretter Leveringsbekreftelse.)

Både den opprinnelige meldingen og tilbakekallingsmeldingen blir mottatt i mottakerens innboks.

På mottakerens datamaskin oppstår ett av følgende:

 • Hvis mottakeren åpner tilbakekallingsmeldingen først, blir den opprinnelige meldingen slettet, og mottakeren blir informert om at du, avsenderen, har slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

 • Hvis mottakeren åpner den opprinnelige meldingen først, mislykkes tilbakekallingen, og både den opprinnelige og den nye meldingen er tilgjengelig.

Merknad: Hvis den opprinnelige meldingen er markert som lest (visning i leseruten er ikke lesing i dette scenarioet) når tilbakekallingsmeldingen blir behandlet, mottakeren blir informert om at du, avsenderen, vil slette meldingen, men beholdes meldingen i mottakerens Outlook-mappe.

Du sender en e-postmelding til noen. Du kalle tilbake den opprinnelige meldingen og erstatte den med et nytt.

På mottakerens datamaskin blir den opprinnelige meldingen flyttes til en annen mappe ved regel eller av mottakeren, og tilbakekallingsmeldingen blir liggende i innboksen (eller flyttes til en annen mappe også).

Så lenge tilbakekallingsmeldingen og den opprinnelige meldingen finnes i separate mapper, får mottakeren en melding om at en tilbakekallingen mislyktes. Dette skjer uavhengig av Outlook-konfigurasjoner og lesestatusen for meldingen.

Den opprinnelige meldingen og den nye meldingen er begge tilgjengelige for mottakeren.

Merknad: Hvis mottakeren leser den opprinnelige meldingen og deretter markerer den som ulest, behandler den som om den ikke er lest i Outlook, og tilbakekallingen lykkes.

Du sender en e-postmelding til noen. Du kalle tilbake den opprinnelige meldingen og erstatte den med et nytt.

Ved regel eller av mottakeren, på mottakerens datamaskin, begge meldinger flyttes til samme mappe. Dette fører ligner på den som oppstår når Outlook ikke er konfigurert til å behandle meldinger automatisk.

På mottakerens datamaskin oppstår ett av følgende:

 • Hvis mottakeren åpner tilbakekallingsmeldingen først, blir den opprinnelige meldingen slettet, og mottakeren blir informert om at du, avsenderen, slettet meldingen fra postboksen til vedkommende.

 • Hvis mottakeren åpner den opprinnelige meldingen først, mislykkes tilbakekallingen, og både den gamle og den nye meldingen er tilgjengelig.

Merknad: Hvis mottakeren leser den opprinnelige meldingen og deretter merket den som ulest, behandler Outlook den som om den ikke er lest, og tilbakekallingen lykkes.

Du kan sende en e-postmelding til en offentlig mappe. Du kalle tilbake den opprinnelige meldingen og erstatte den med et nytt.

Ett av følgende skjer:

 • Hvis mottakeren som leser tilbakekallingsmeldingen har lesetilgang til alle elementene i den offentlige mappen, men ikke har lest den opprinnelige meldingen, lykkes tilbakekallingen, og den nye meldingen fremdeles. Du, avsenderen, motta en melding om at tilbakekallingen var vellykket.

 • Hvis mottakeren allerede har merket den opprinnelige meldingen som lest, blir vedkommende informert om at tilbakekallingen mislyktes, og bare tilbakekallingsmeldingen slettes.

Hvis en bruker med andre rettigheter i fellesmappen åpner tilbakekallingsmeldingen, mislykkes tilbakekallingen, og brukeren får en melding om at tilbakekallingen mislyktes. Både den gamle og den nye meldingen blir værende i den offentlige mappen.

Merknad: 

 • Hvis mottakeren leser den opprinnelige meldingen, og deretter markerer den som ulest, behandler Outlook den som om den ikke er lest, og tilbakekallingen lykkes.

 • I fellesmappen er det leserens rettigheter, og ikke avsenderens, som avgjør om tilbakekallingen lykkes eller ikke.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×