Kalkulere gjennomsnittet for en gruppe med tall

Kalkulere gjennomsnittet for en gruppe med tall

La oss si at du vil finne gjennomsnittlig antall dager for å fullføre en milepæl i et prosjekt, eller finne gjennomsnittstemperaturen på en bestemt dag over en 10-års tidsperiode. Det finnes flere metoder for å beregne gjennomsnitten av en gruppe tall.

GJENNOMSNITT-funksjonen måler sentrale tendenser, som er plasseringen av midtpunktet i en gruppe med tall i en statistisk distribusjon. De tre vanligste målingene av sentrale tendenser er følgende:

 • Gjennomsnitt    som er det aritmetiske gjennomsnittet, og som beregnes ved å legge sammen en gruppe tall og deretter dele med antallet av disse tallene. Gjennomsnittet av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 30 delt på 6, som er 5.

 • Median    som er det midterste tallet i en gruppe med tall, det vil si, halvparten av tallene har verdier som er større enn medianen, og halvparten av tallene har verdier som er mindre enn medianen. Medianen av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 4.

 • Modus    som er tallet som forekommer hyppigst i en gruppe med tall. Modusen av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 3.

For en symmetrisk distribusjon av en gruppe tall, er disse tre målingene av sentrale tendenser de samme. For en skjev fordeling av en gruppe tall, kan de være forskjellige.

Beregne gjennomsnittet av tall i en sammenhengende rad eller kolonne

 1. Klikk en celle under eller til høyre for tallene du vil finne gjennomsnittet av.

 2. Klikk pilen ved siden av Knappesymbol Autosummer i Redigering-gruppen på Hjem-fanen. Klikk Gjennomsnitt, og trykk deretter ENTER.

Beregne gjennomsnittet av tall som ikke er i en sammenhengende rad eller kolonne

Du gjør dette ved bruke funksjonen GJENNOMSNITT.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Slik kopierer du et eksempel

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

  Obs!: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  Merke et eksempel fra Hjelp

  Merke et eksempel fra Hjelp

 3. Trykk CTRL+C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

 5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

A

Data

10 %

7

9 %

2.7

0

4

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=GJENNOMSNITT(A2:A7)

Gjennomsnitt for tallene i listen ovenfor (9,5)

=GJENNOMSNITT(A2:A4;A7)

Gjennomsnitt av de øverste tre og det siste tallene i listen (7,5)

=GJENNOMSNITTHVIS(A2:A7;"<>0")

Beregner gjennomsnitt av tallene i listen unntatt de som inneholder null, som celle A6 (11,4)

Beregne et vektet gjennomsnitt

Du gjør dette ved å bruke funksjonene SUMMERPRODUKT og SUMMER.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Slik kopierer du et eksempel

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

  Obs!: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  Merke et eksempel fra Hjelp

  Merke et eksempel fra Hjelp

 3. Trykk CTRL+C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

 5. Hvis du vil bytte mellom å vise resultatene og formlene som gir resultatene, trykker du CTRL+J, eller går til Formelrevisjon-gruppen på Formler-fanen og klikker Vis formler-knappen.

Dette eksemplet beregner gjennomsnittsprisen betalt for en enhet over tre innkjøp der hvert innkjøp er for et ulikt antall enheter til forskjellig pris per enhet.

1

2

3

4

A

B

Pris per enhet

Antall enheter

20

500

25

750

35 %

200

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=SUMMERPRODUKT(A2:A4;B2:B4)/SUMMER(B2:B4)

Dividerer den totaler kostnaden for alle tre bestillingene med totalt antall bestilte enheter (24,66)

Beregne gjennomsnittet av tall og ignorere nullverdier (0)

Du gjør dette ved å bruke funksjonene GJENNOMSNITT og HVIS.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Slik kopierer du et eksempel

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Merk eksemplet i hjelpeemnet.

  Obs!: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  Merke et eksempel fra Hjelp

  Merke et eksempel fra Hjelp

 3. Trykk CTRL+C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker CTRL+V.

 5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller velger FormelrevisjonVerktøy-menyen, og velger deretter Formelrevisjonsmodus.

1

2

3

4

5

6

7

A

Data

10 %

7

9 %

2.7

0

4

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=GJENNOMSNITTHVIS(A2:A7;"<>0")

Beregner gjennomsnitt av tallene i listen unntatt de som inneholder null, som celle A6 (11,4)

Se også

GJENNOMSNITT

GJENNOMSNITTHVIS

SUMMER

SUMMERPRODUKT

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×