KORRELASJON (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen KORRELASJON i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer korrelasjonskoeffisienten til celleområdene matrise1 og matrise2. Bruk korrelasjonskoeffisienten til å bestemme forholdet mellom to egenskaper. Du kan for eksempel undersøke forholdet mellom gjennomsnittstemperaturen for et område og bruken av klimaanlegg.

Syntaks

KORRELASJON(matrise1;matrise2)

Syntaksen for funksjonen KORRELASJON har følgende argumenter:

 • Matrise1    Obligatorisk. Et celleområde med verdier.

 • Matrise2    Obligatorisk.Et annet celleområde med verdier.

Kommentarer

 • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

 • Hvis matrise1 og matrise2 har ulikt antall datapunkt, returnerer KORRELASJON feilverdien #I/T.

 • Hvis enten matrise1 eller matrise2 er tom, eller hvis s (standardavviket) for de tilhørende verdiene er lik null, returnerer KORRELASJON feilverdien #DIV/0!.

 • Ligningen for korrelasjonskoeffisienten er:

  Formel

  der

  x og y

  er utvalgsgjennomsnittet GJENNOMSNITT(matrise1) og GJENNOMSNITT(matrise2)

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data1

Data2

3.

9

2

7

4.

12

'5

15

6.

17

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KORRELASJON(A2:A6;B2:B6)

Korrelasjonskoeffisienten til de to datasettene i kolonne A og B.

0,997054486

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×