KONFIDENS (funksjon)

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Returnerer konfidensintervallet for en populasjons median med en normalfordeling. Konfidensintervallet er et område på hver side av medianen i et utvalg. Hvis du for eksempel bestiller et produkt gjennom posten, er det mulig å bestemme, med et bestemt konfidensnivå, det tidligste og seneste tidspunktet produktet kan ankomme

Syntaks

KONFIDENS(alfa,standardavvik,størrelse)

Alfa     er signifikansnivået som brukes til å beregne konfidensnivået. Konfidensnivået er lik 100(1 - alfa) %, eller med andre ord, en alfa på 0,05 angir et konfidensnivå på 95 %.

Standardavvik     er populasjonens standardavvik for dataområdet, og antas kjent.

Størrelse     er størrelsen på utvalget.

Kommentarer

  • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer KONFIDENS feilverdien #VERDI!.

  • Hvis alfa = 0 eller alfa = 1, returnerer KONFIDENS feilverdien #NUM!.

  • Hvis standardavvik = 0, returnerer KONFIDENS feilverdien #NUM!.

  • Hvis størrelse ikke er et heltall, avkortes det.

  • Hvis størrelse < 1, returnerer KONFIDENS feilverdien #NUM!.

  • Hvis vi antar at alfa er lik 0,05, må vi beregne området under standard normalkurven som er lik (1 - alfa), eller 95 %. Denne verdien er ± 1,96. Konfidensintervallet blir derfor:

    Formel

Eksempel

La oss anta at vi observerer at vårt utvalg på 50 pendlere har en gjennomsnittlig reisetid til arbeidet på ca. 30 minutter med et standardavvik for populasjonen på 2,5. Vi kan da være 95 % sikre på at medianen for populasjonen ligger i intervallet:

Formel

Alfa

Stdav

Størrelse

Formel

Beskrivelse (Resultat)

0,05

0,5

50

=KONFIDENS([Alfa];[Stdav];[Størrelse])

Konfidensintervallet for en populasjons median. Sagt med andre ord er standard reisetid til arbeidet lik 30 ± 0,692951 minutter, eller 29,3 til 30,7 minutter. (0,692951)

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×