Justere objekter

Du kan ordne tekstbokser, bilder, autofigurer, og tegnede objekter slik at de er på linje med marglinjer, støttelinjer og rutenett. Du kan også fordele objekter i forhold til hverandre, eller i forhold til marglinjer. Automatisk justering/fordeling av objekter i Microsoft Publisher 2010 styres via Juster-rullegardinen i Ordne-gruppen på fanene Utforming av tabellverktøy, Bildeverktøy, eller Tegneverktøy, avhengig av typen eller typer objekter du har valgt. Du kan også justere objekter til marger, støttelinjer og andre objekter ved å dra objektene. Hvis du vil ha mer informasjon om støttelinjer, kan du se Ordne siden ved hjelp av støttelinjer.

Justere eller fordele objekter automatisk

Justere et objekt manuelt i forhold til et annet objekt eller en støttelinje

Ordne-gruppen for å justere objekter i Publisher 2010

Justere eller fordele objekter automatisk

Du kan automatisk justere objekter i forhold til hverandre, eller i forhold til marglinjer.

Justere automatisk i forhold til en gruppe med merkede objekter:

 1. Merk objektene du vil justere.

 2. Pek på Juster
  Alternativene Juster objekt i Publisher 2010 i Ordne-gruppen på fanen Utforming av tabellverktøy, Bildeverktøy eller Tegneverktøy.

 3. Velg deretter ønsket alternativ:
  Venstrejuster – dette valget vil justere venstre side av objektene langs venstre kant av objektet lengst til venstre.
  Midtstill – dette vil justere midten av de merkede objektene langs den loddrette midten av de merkede objektene.
  Høyrejuster – dette valget justerer høyre side av objektene langs høyre kant av objektet lengst til høyre.
  Toppjuster – dette vil justere den øverste siden av de merkede objektene langs den øverste kanten på det øverste objektet.
  Midtstill vannrett – dette vil justere de merkede objektene langs de vannrette midtre merkede objektene.
  Bunnjuster – dette vil justere den nederste siden av de merkede objektene langs den nederste kanten av objektet lengst nederst.
  Fordel vannrett – dette valget flytter de merkede objektene ved å fordele dem jevnt vannrett.
  Fordel loddrett – dette valget flytter de merkede objektene ved å fordele dem jevnt loddrett.

Juster automatisk i forhold til marglinjer:

 1. Merk objektene du vil justere.

 2. Pek på Juster i Ordne-gruppen på fanen Utforming av tabellverktøy, Bildeverktøy eller Tegneverktøy, og velg deretter I forhold til marglinjer.
  Justere alternativer i forhold til Marglinjer i Publisher 2010

 3. Velg deretter ønsket alternativ:
  Venstrejuster – dette valget vil justere venstre side av objektene langs marglinjen lengst til venstre på siden.
  Midtstill – dette vil justere midten av de merkede objektene langs den loddrette midten av siden.
  Høyrejuster – dette valget vil justere høyre side av objektene langs marglinjen lengst til høyre på siden.
  Toppjuster – dette vil justere den øverste siden av de merkede objektene langs marglinjen øverst på siden.
  Midtstill vannrett – dette vil justere de merkede objektene vannrett midt på siden.
  Fordel vannrett – dette valget flytter de merkede objektene for så å fordele dem jevnt vannrett på siden.
  Fordel loddrett – dette valget flytter de merkede objektene for så å fordele dem jevnt loddrett på siden
  .

  Tips!:  Klikk på I forhold til marglinjer, og klikk deretter på Midtstill for å justere objekter ned til midten på en side.

Til toppen av siden

Justere objekt manuelt til et annet objekt, eller til en støttelinje

Objekter kan justeres basert på kantene eller midtlinjer. Festefunksjonen i tidligere versjoner av Publisher har blitt erstattet med en ny mekanisme, som gjør at når du drar et objekt mot et annet objekts kant, en midtlinje eller mot en støttelinje, vil objektet du drar føles som det blir klebrig når du beveger deg forbi justeringen, og objektet justeres og deretter slippes.

Ved å dra musen kan du justere:

Kanten av et objekt

kan justeres til

alle støttelinjer, andre objektkanter og tekstbokskolonner

Et objekts midtpunkt

kan justeres til

alle støttelinjer og andre objekter sitt midtpunkt

Kolonnekanten på en tekstboks

kan justeres til

alle støttelinjer og kolonnekanter på andre tekstbokser

En tabell sine rad- og kolonnekanter

kan justeres til

alle støttelinjer og andre tabeller sine rad- og kolonnekanter

En støttelinje for side

kan justeres til

alt ovenfor

Obs!:  Grupper behandles som ett enkelt objekt. Det vil si at kantene og selve gruppens midtpunkter blir brukt til justering. Ikke kantene/midtpunktene/kolonnene til objekter i gruppen.

Hvis du vil justere et objekt manuelt:

 1. Plasser musepekeren over objektet til du ser Flytt-pekeren Flyttepeker .

 2. Dra objektet til det er justert med støttelinjen, eller det objektet du vil at objektet skal justeres med.
  Eksempel på justering av et objekt med støttelinjer eller andre objekter i Publisher 2010

  Obs!: 

  • Hvis støttelinjene er skjult, vil objekter fortsatt justere seg etter støttelinjer, og støttelinjer vil vises når objektene er i ferd med å justeres.

 3. Du kan slå av og på alternativet manuell justering, ved å merke av for eller fjerne merket for Støttelinjer og Objekter i Oppsett-gruppen på Sideutforming-fanen.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×