Justere linjeavstand tekst eller avsnitt

Linjeavstanden bestemmer den loddrette avstanden mellom tekstlinjer i et avsnitt. Avsnittsavstand bestemmer avstanden over eller under et avsnitt.

I denne artikkelen

Linjeavstand i Word 2010

Endre linjeavstanden

Endre avstanden før og etter avsnitt

Bruke Word 2003-avstand

Angi enkel linjeavstand som standard for alle nye dokumenter

Linjeavstand i Word 2010

I Microsoft Word 2010 er standardavstanden for de fleste hurtigstilsett en linjeavstand på 1,15 og 10 punkter etter hvert avsnitt. Standardavstanden i Office Word 2003-dokumenter er 1,0 mellom linjer og ingen tomme linjer mellom avsnitt.

Linjeavstand i forskjellige versjoner

1. 1,0 linjeavstand og ingen mellomrom mellom avsnitt

2. Linjeavstand på 1,15 og 10 punkter etter et avsnitt

Til toppen av siden

Endre linjeavstanden

Den enkleste måten å endre linjeavstanden for hele dokumentet er å angi en hurtigstil med den avstanden du vil bruke. Hvis du vil endre linjeavstanden for en del av dokumentet, kan du merke avsnittene og endre innstillingene for linjeavstanden.

Bruke et stilsett for å endre linjeavstanden for hele dokumentet

 1. Klikk Endre stiler i Stiler-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Gå til Stilsett, og pek deretter på de ulike stilsettene. Bruk forhåndsvisning, og legg merke til hvordan linjeavstanden endres fra ett stilsett til det neste.

  Stilsettene Tradisjonell og Word 2003 bruker for eksempel enkel linjeavstand. Manuskript-stilsettet bruker dobbel linjeavstand.

 3. Klikk navnet på stilsettet når du ser en avstand du liker.

Endre linjeavstanden i en del av dokumentet

 1. Merk avsnittene du vil endre linjeavstanden for.

 2. Klikk Linjeavstand i Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem.

  Linjeavstand i kategorien Hjem

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk ønsket linjeavstand.

   Klikk for eksempel 1,0 for enkel linjeavstand tilsvarende den i tidligere versjoner av Word. Klikk 2,0 for dobbel linjeavstand i merket avsnitt. Klikk 1,15 for enkel linjeavstand tilsvarende den som brukes i Word 2010.

  • Klikk Alternativer for linjeavstand, og velg deretter alternativer under Avstand. Se følgende liste over tilgjengelige alternativer hvis du vil ha mer informasjon.

Alternativer for linjeavstand

Enkel    Gir plass til den største skrift i linjen, pluss litt ekstra avstand. Hvor mye ekstra avstand som legges til, avhenger av skriften som er brukt.

Halvannen    Én og en halv gang større enn enkel linjeavstand.

Dobbel    Dobbelt så stor som enkel linjeavstand.

Minst    Minimum linjeavstand som er nødvendig for å få plass til den største skriften eller grafikken på linjen.

Nøyaktig    Dette alternativet angir fast linjeavstand, uttrykt i punkt. Hvis teksten er i en 10-punkts skrift, kan du for eksempel angi 12 punkt som linjeavstand.

Flere    Dette alternativet angir linjeavstand som kan uttrykkes i tall større enn 1. Hvis du for eksempel angir linjeavstanden 1,15, økes avstanden med 15 prosent, og angir du linjeavstanden 3, økes avstanden med 300 prosent (trippel linjeavstand).

Merknad: Hvis en linje inneholder et stort teksttegn, grafikk eller en formel, økes avstanden for den linjen i Word. Hvis du vil gi alle linjene like stor avstand i et avsnitt, bruker du en nøyaktig avstand og angir en avstand som er stor nok til at det største tegnet eller den største grafikken på linjen får plass. Hvis elementer kuttes, øker du linjeavstanden.

Til toppen av siden

Endre avstanden før og etter avsnitt

Den enkleste måten å endre avsnittsavstanden for hele dokumentet er å angi en hurtigstil med den avstanden du vil bruke. Hvis du vil endre avsnittsavstanden for en del av dokumentet, kan du merke avsnittene og endre avstanden før og etter.

Bruke et stilsett for å endre avsnittsavstanden for hele dokumentet

 1. Klikk Endre stiler i Stiler-gruppen i kategorien Hjem.

  Alternativ tekst

 2. Gå til Stilsett, og pek deretter på de ulike stilsettene. Bruk forhåndsvisning, og legg merke til hvordan linjeavstanden endres fra ett stilsett til det neste.

  Word 2003-stilsettet setter for eksempel ikke inn noen ekstra avstand mellom avsnitt og bare liten avstand over overskrifter. Word 2010-stilsettet tilføyer 10 punkter etter et normalt avsnitt og 24 punkter før et overskriftsavsnitt.

 3. Klikk navnet på stilsettet når du ser en avstand du liker.

Bruke alternativene for avsnittsavstand til å endre avstanden

Når du har brukt et stilsett, kan du tilpasse avstanden ved å bruke de nye alternativene for avsnittsavstand. Når du klikker ett av disse alternativene, overstyrer det innstillingene for linje og avstand i stilsettet.

 1. Klikk Endre stiler i Stiler-gruppen i kategorien Hjem.

  Alternativ tekst

 2. Velg Avsnittsavstand, og klikk deretter ønsket alternativ.

Alternativer for avsnittsavstand

Avstanden som vises i denne tabellen, er basert på Calibri, 11-punkts tekst.

Alternativ

Avstand etter avsnittet

Linjeavstand i avsnittet

Ingen avsnittsavstand

0

1

Kompakt

4

1

Tett

6

1,15

Åpen

10

1,15

Liten

6

1,5

Dobbel

8

2

Endre avstanden før og etter merkede avsnitt

Som standard settes det inn en tom linje etter avsnitt og ekstra avstand over overskrifter.

 1. Merk avsnittet du vil endre linjeavstanden for.

  Alternativ tekst

 2. Klikk pilen ved siden av Før eller Etter under Avstand i Avsnitt-gruppen i kategorien Sideoppsett, og angi hvor stort mellomrom du vil bruke.

Til toppen av siden

Bruke Word 2003-avstand

Den raskeste måten å bruke Word 2003-avstand i dokumentet på er å bruke Word 2003-stilsettet.

Viktig:  Hvis du bruker Word 2003-stilsettet, har du ikke tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel temaer. Hvis du vil fortsette å bruke temaene og andre funksjoner, endrer du innstillingene for linjeavstand og avsnittsavstand individuelt.

 1. Klikk Endre stiler i Stiler-gruppen i kategorien Hjem.

  Alternativ tekst

 2. Pek på Stilsett og klikk Word 2003.

Til toppen av siden

Angi enkel linjeavstand som standard for alle nye dokumenter

 1. Klikk Endre stiler i Stiler-gruppen i kategorien Hjem.

  Alternativ tekst

 2. Pek på Stilsett og klikk Word 2003.

 3. Klikk Endre stiler i Stiler-gruppen, og klikk deretter Angi som standard.

  Merknad: Hvis du prøver å bruke et annet stilsett i dokumentet, men vil gå tilbake til den egendefinerte standardinnstillingen, klikker du Endre stiler i Stiler-gruppen, velger Stilsett og klikker deretter Tilbakestill til hurtigstiler fra mal.

Til toppen av siden

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×