Justere innstillinger for skjema eller en Test i Microsoft Forms

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk skjemainnstillingene til å angi tidsfrister, identifisere dem som svarer på skjemaet, vise riktig svar på spørsmålene og angi andre innstillinger for Microsoft Forms.

Endre innstillinger

Hvis du vil gå til innstillinger-skjermen, klikker du ellipsen (…) øverst i skjermen, og velg deretter Innstillinger.

Innstillinger for skjemaer

På innstillinger-siden kan du velge eller fjerne standardinnstillingene.

Innstillinger for skjemaer og spørreundersøkelser

Obs!: Alternativ for Test inndelingen og Åpne med ta en Test-app innstillingen er bare tilgjengelige når du bruker Test spørsmål.

Hvem kan fylle ut dette skjemaet

Når du bruker standardinnstillingen, bare personer i organisasjonen kan svaret, må respondere være i organisasjonen og logge på Fyll ut skjemaet. Velg alternativet alle med koblingen kan svare Hvis du vil tillate at alle, inkludert personer utenfor organisasjonen til å fylle ut en Test eller skjemaet.

Ytterligere to alternativer er tilgjengelige hvis du velger å bare la personer i organisasjonen til å fylle ut skjemaet. Velg postnavn Hvis du vil at alle svar skjema Fyll inn navnet og e-postadressen til svareren. Fjern dette alternativet hvis du vil tillate anonym svar på testen eller skjemaet. Velg ett svar per person Hvis du vil begrense svarene på én per person. Fjern merket for å tillate skjema respondere for innsending av én eller flere svar i et skjema. Standardinnstillingen er å tillate flere svar.

Godta svar eller lukke ut et skjema

Hvis du fjerner denne innstillingen, kan du deaktivere muligheten til å samle inn eventuelle ekstra skjemasvar. Du kan også tilpasse standardmeldingen mottakerne ser når de prøver å sende inn svar etter at du har slått av denne innstillingen.

Innstilling for innsamling av svar for skjemaer og spørreundersøkelser

Start- og sluttdatoer

Når du bruker disse innstillingene, kan du angi en nøyaktig dato og klokkeslett når du vil starte og stoppe å samle inn skjemasvar. Klikk Startdato, og deretter klikker du dato-tekstboksen, og velg en dato fra kalenderkontrollen. Velg et bestemt klokkeslett fra rullegardinlisten av timeintervaller. Gjør det samme for sluttdatoen for prosjektet.

Start dato- og dato-innstillingen for skjemaer og spørreundersøkelser

Obs!: Du kan ikke velge en dato og et klokkeslett i fortiden.

Spørsmål i tilfeldig rekkefølge

Når du bruker denne innstillingen, flytter Microsoft Forms tilfeldig om på rekkefølgen spørsmålene vises i. Hver respondent ser spørsmålene i en forskjellig sekvens. Standardinnstillingen er å vise spørsmålene til hver respondent i samme rekkefølge som du utformet skjemaet.

Klikk Tilbake når du er ferdig å justere skjemainnstillingene.

Åpne med Ta en Test-appen

Når du bruker denne innstillingen, vil du kreve at respondere Bruk ta en Test-appen i Windows 10 til å fullføre skjemaet. Denne appen oppretter et miljø der det er begrenset tilgang til andre ressurser mens en test blir tatt. Ta en Test-app gjør følgende:

  • Viser bare testen og ikke noe annet.

  • Tømmer utklippstavlen.

  • Hindrer tilgang til andre nettsteder.

  • Forhindrer åpning eller tilgang til andre apper.

  • Forhindrer deling, skrive ut eller opptak skjermer.

  • Forhindrer at muligheten til å endre innstillingene, utvide skjermer, kan du se varsler, få oppdateringer eller bruke Autofyll-funksjoner.

  • Forhindrer bruk av Cortana.

Når denne innstillingen er valgt, åpnes koblingen du deler med respondere ta en Test-app på datamaskiner med Windows 10 merkedagen Update. Appen ber om at respondere logge på og viser skjemaet.

Viktig!: Respondere som ikke har tilgang til å ta en Test-app, vil ikke kunne bruke skjemaet.

Vise de riktige svarene når respondenter sender inn skjemaet

Når du bruker denne innstillingen med spørrekonkurranser, kan respondentene se resultatet av hvert spørsmål når de sender inn svarskjemaene sine. Respondenter ser grønne hakemerker ved siden av hvert riktige svar for spørrekonkurranser og rød meldingstekst ved siden av feil svar. Fjern denne innstillingen hvis du ikke vil vise informasjon om riktig og feil svar ved siden av hvert spørsmål.

Vis spørsmålspoeng til respondenter

Når denne innstillingen brukes med testspørsmål, kan respondentene se hvor mange poeng som er tilordnet hvert spørsmål når testen ble opprettet. Poeng vises i parentes etter testspørsmålet.

Vil du gi tilbakemelding om Microsoft Forms?

Vi vil gjerne høre fra deg. Klikk på Flere alternativer (...) > Tilbakemelding øverst i høyre hjørne av Microsoft Forms-vinduet. Du kan også besøke Microsoft Forms sitt User Voice-nettsted for å gi forslag og stemme over ideer som andre allerede har sendt inn.

Se også

Endre et skjema-tema

Sende skjemaet til andre til å samle inn svar

Del et skjema til å samarbeide

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×