Justere innrykk og avstand

Word for Office 365, Word 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan endre innrykk, avstanden mellom avsnittet og venstre eller høyre marg – og avstand i dokumentet. Og innenfor margene, kan du øke eller redusere innrykket for ett avsnitt eller en gruppe med avsnitt.

Hva vil du gjøre?

Når du vil gjøre nøyaktige endringer i innrykkene og avstanden, eller når du vil gjøre flere endringer samtidig, åpner du dialogboksen Avsnitt og klikker på fanen Innrykk og avstand.

 1. Velg ett avsnitt eller en gruppe med avsnitt som du ønsker å justere.

 2. Klikk på dialogboksvelgeren AvsnittSideoppsett-fanen eller Oppsett-fanen.

  Pilen for å åpne dialogboksen Avsnitt er uthevet på Oppsett-fanen.

 3. Hvis det er nødvendig, velger du fanen Innrykk og avstand.

 4. Velg innstillingene, og velg deretter OK.

Tips!: Hvis du velger Faner i dialogboksen Avsnitt, åpnes dialogboksen Faner der du kan angi faner nøyaktig.

Det finnes generelle alternativer og alternativer for innrykk og avstand i dialogboksen Avsnitt. Nederst i dialogboksen kan du se en forhåndsvisning av hvordan alternativene vil se ut før du bruker dem.

Generelt

Justering

Velg Venstre for å justere teksten til venstre med en løs høyrekant (eller bruk hurtigtasten CTRL+L).

VelgMidtstill for å midtstille teksten med en løs venstre- og høyrekant (CTRL+E).

VelgHøyre for å justere teksten til høyre med en løs venstrekant (CTRL+R).

VelgBlokkjuster for å justere teksten både til venstre og høyre og legge til mellomrom mellom ord (CTRL+J).

Disposisjonsnivå

Nivået som avsnittet vises på i disposisjonsvisning. Se Opprette en dokumentdisposisjon i disposisjonsvisning hvis du vil ha mer informasjon.

Velg Skjult som standard hvis du vil at dokumentet som standard skal åpnes med overskrifter skjult. Se Skjule eller vise deler av et dokument hvis du vil ha mer informasjon.

Innrykk

Venstre

Flytter venstre side av avsnittet innover med avstanden du velger.

Høyre

Flytter høyre side av avsnittet innover med avstanden du velger.

Spesielt

Velg Første linje > Med for å rykke inn den første linjen i et avsnitt. Hvis du raskt vil opprette et innrykk i første linje ved hjelp av linjalen, kan du se Opprette et innrykk i første linje.

Velg Hengende > Med for å opprette et hengende innrykk. Hvis du raskt vil opprette et hengende innrykk ved hjelp av linjalen, kan du se Opprette et hengende innrykk.

Speilvend innrykk

Når du velger dette, endres Venstre og Høyre til Innvendig og Utvendig. Dette er for utskrift i bokstil.

Avstand

Før

Justerer mengden avstand før et avsnitt.

Etter

Justerer mengden avstand etter et avsnitt.

Linjeavstand

Velg Enkel til linjeavstand. Hvis du vil raskt sortere plass i hele dokumentet, kan du se Enkel linjeavstand i et dokument.

Velg Halvannen for å bruke en linjeavstand som er halvannen av enkel.

Velg Dobbel for å bruke dobbel linjeavstand. Hvis du raskt vil bruke dobbel linjeavstand i hele dokumentet, kan du se Dobbel linjeavstand i et dokument.

Velg Minst > Ved for å angi den minste avstandsstørrelsen for å få plass til den største skriften eller grafikken på linjen.

Velg nøyaktig > ved å angi faste linjeavstand, uttrykt i punkter. Hvis teksten er i 10-punkts skrift, kan du for eksempel angi 12 punkt som linjeavstand.

Velg Flere > Ved for å angi linjeavstand som et multiplum uttrykt i tall over 1. Hvis du for eksempel setter linjeavstanden til 1,15, økes avstanden med 15 prosent, og hvis du setter linjeavstanden til 3, økes avstanden med 300 prosent (trippel avstand).

Ikke legg til

Velg Ikke legg til avstand mellom avsnitt når du ikke vil ha ekstra avstand mellom avsnitt.

Hvis du vil lagre innstillingene som standard, klikker du på Bruk som standard.

Hva vil du gjøre?

 1. Klikk foran linjen du ønsker å rykke inn.

 2. I Word 2007

  • Klikk på dialogboksvelgeren AvsnittSideoppsett-fanen, og klikk deretter på Innrykk og avstand-fanen.

   Dialogboksvelger for avsnitt

  I Outlook 2007

  • Klikk på dialogboksvelgeren Avsnitt i Avsnitt-gruppen KnappFormater tekst-fanen, og klikk deretter på Innrykk og avstand-fanen.

 3. Klikk på Første linje under Innrykk i Spesial-listen. Angi deretter avstanden som du ønsker å rykke inn første linje med, i Med-boksen.

  Obs!: Første linjen i avsnittet og alle etterfølgende avsnitt du skriver, rykkes inn. Eventuelle avsnitt før det du har valgt, må imidlertid rykkes inn manuelt ved å bruke samme fremgangsmåte.

Du kan opprette et hengende innrykk der den første linjen i avsnittet ikke rykkes inn, bare etterfølgende linjer.

 1. Merk avsnittet der du vil rykke inn alle unntatt den første linjen, også kalt hengende innrykk.

 2. Dra markøren for Hengende innrykk i den vannrette linjalen til den posisjonen der du ønsker at innrykket skal begynne.

  hengende innrykksmarkør

  Hvis du ikke ser den vannrette linjalen som ligger øverst langs dokumentet, klikker du på Vis linjal-knappen øverst på det loddrette rullefeltet.

Hvis du ønsker mer nøyaktige hengende innrykk, kan du velge alternativer på Innrykk og avstand-fanen.

Bruke nøyaktige målinger for å angi et hengende innrykk

 1. Klikk på dialogboksvelgeren AvsnittSideoppsett-fanen, og klikk deretter på Innrykk og avstand-fanen.

 2. Klikk på Hengende under Innrykk i Spesial-listen. Angi deretter avstanden du ønsker for det hengende innrykket, i Med-boksen.

 1. Merk avsnittet du vil endre.

 2. Gjør ett av følgende i Avsnitt-gruppen på Formater tekst-fanen:

  • Klikk på Øk innrykk-knappen for å øke innrykket for avsnittet.

  • Klikk på Reduser innrykk-knappen for å redusere innrykket for avsnittet.

 1. Klikk på knappen Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter på Alternativer for Word.

 2. Klikk Korrektur.

 3. Klikk på Alternativer for autokorrektur under Innstillinger for autokorrektur, og klikk deretter på fanen Fortløpende autoformatering.

 4. Merk av for Sett venstre og første innrykk med tabulator- og tilbaketasten.

  • Klikk foran linjen for å rykke inn første linjen i avsnittet.

  • Hvis du ønsker å rykke inn hele avsnittet, klikker du foran en hvilken som helst linje, bortsett fra den første.

 5. Trykk på TAB.

Obs!: Du fjerner innrykket ved å trykke på TILBAKE før du flytter innsettingspunktet. Du kan også klikke på AngreVerktøylinje for hurtigtilgang.

Du kan også opprette et negativt innrykk (også kjent som redusert innrykk), som trekker avsnittet ut mot venstre marg.

 1. Merk teksten eller avsnittet du vil forlenge mot venstre marg.

 2. I Word 2007

  • Klikk på PIL NED i Venstreinnrykk-boksen i Avsnitt-gruppen på Sideoppsett-fanen.

  • Fortsett å klikk på PIL NED til den valgte teksten er plassert der du ønsker den i venstre marg.

  I Outlook 2007

  • Klikk på Reduser innrykk i Avsnitt-gruppen på Formater tekst-fanen.

  • Fortsett å klikk på Reduser innrykk til den valgte teksten er plassert der du ønsker den i venstre marg.

Se også

Endre den vannrette justeringen av teksten på en side

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×