Justere eller ordne et bilde, figur, tekstboks, SmartArt-grafikk eller WordArt

Justere eller ordne et bilde, figur, tekstboks, SmartArt-grafikk eller WordArt

I denne artikkelen

Oversikt over hvordan du justerer og ordner bilder, figurer, tekstbokser, SmartArt-grafikk og WordArt

Justere bilde, figur, tekstboks, SmartArt-grafikk eller WordArt

Ordne objekter i lik avstand fra hverandre

Oversikt over hvordan du justerer og ordner bilder, figurer, tekstbokser, SmartArt-grafikk og WordArt

I Microsoft Office-programmer kan du justere objekter, for eksempel bilder, figurer, tekstbokser, SmartArt-grafikk og WordArt, på følgende måter:

 • Med andre objekter, for eksempel når du justerer sidene, midten, eller øverste eller nederste kant av objektene.

  Objekter justert etter nedre kant
  Objekter justert etter nedre kant
 • I forhold til hele dokumentet, for eksempel på øvre eller venstre kant av et dokument.

  Objekter justert etter øvre kant
  Objekter justert etter øvre kant
 • Ved hjelp av en støttelinje.

  Objekter justert etter en linje
  Objekter justert etter en støttelinje
 • Ved hjelp av en ruter.

  Objekter justert etter et rutenett
  Objekt justert etter et hjørne av et rutenett
 • Ved å distribuere objekter slik at de er i lik avstand fra hverandre, enten loddrett eller vannrett, eller i forhold til hele dokumentet.

  Objekter som er jevnt plassert
  Objekter ordnet i lik avstand fra hverandre

Til toppen av siden

Justere bilde, figur, tekstboks, SmartArt-grafikk eller WordArt

Hvis du vil se trinnvise instruksjoner, velger du et Office-program fra rullegardinlisten.

 1. Velg bilder, figurer, tekstbokser eller WordArt som du vil justere.

  Hvis Juster-alternativene er ikke tilgjengelig, kan det hende at du må velge en ekstra objekt.

  Hvis du vil velge flere objekter, klikker du på det første objektet, og deretter trykker du på og holder nede CTRL mens du klikker på de andre objektene.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil justere et bilde, klikker du på Format-fanen under Bildeverktøy.
   Bildeverktøy, fanen Format

  • Hvis du vil justere en figur, tekstboks eller WordArt-grafikk, klikker du på Format-fanen under Tegneverktøy.

   Kategorien Format under Tegneverktøy

 3. Klikk på Juster i Ordne-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil justere kantene av objektene til venstre, klikker du på Venstrejuster.

  • Hvis du vil justere objekter loddrett gjennom midten, klikker du på Midtstill.

  • Hvis du vil justere kantene av objektene til høyre, klikker du på Høyrejuster.

  • Hvis du vil justere øvre kant av objektene, klikker du på Toppjuster.

  • Hvis du vil justere objekter vannrett gjennom midten, klikker du på Midtstill vannrett.

  • Hvis du vil justere nedre kant av objektene, klikker du på Bunnjuster.

   Kommentarer: 

   • Når du justerer objekter i forhold til hverandre etter kant, står ett av objektene stille. Med for eksempel Venstrejuster, justeres venstre kant av alle valgte objekter med venstre kant av objektet lengst til venstre. Det vil si at objektet lengst til venstre står stille, og de andre objektene justeres i forhold til det. Hvis du justerer et objekt til en SmartArt-grafikk, justeres objektet mot kanten av SmartArt-grafikken som er lengst til venstre, og ikke etter figuren lengst til venstre i SmartArt-grafikken.

   • Midtstill vannrett justerer objekter vannrett gjennom midten av objektene, og Midtstill justerer objekter loddrett gjennom midten av objektene. Når du justerer objekter i forhold til hverandre etter midten, justeres objektene langs en vannrett eller loddrett linje som representerer gjennomsnittet av de opprinnelige plasseringene. Ingen objekter står nødvendigvis stille, og alle objektene kan flyttes.

   • Avhengig av justeringsalternativet du klikker på, flyttes objekter rett opp, ned, til venstre eller høyre, og kan dekke et objekt som allerede er plassert der. Hvis du justerer objektene og oppdager at de er stablet oppå hverandre, kan du angre justeringen, og deretter flytte objektene til nye plasseringer før du justerer dem på nytt.

Til toppen av siden

 1. Velg bilder, figurer, tekstbokser, SmartArt-grafikk eller WordArt som du vil justere.

  Hvis Juster-alternativene er ikke tilgjengelig, kan det hende at du må velge en ekstra objekt.

  Hvis du vil velge flere objekter, klikker du på det første objektet, og deretter trykker du på og holder nede CTRL mens du klikker på de andre objektene.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil justere et bilde, klikker du på Format-fanen under Bildeverktøy.
   Bildeverktøy, fanen Format

  • Hvis du vil justere en figur, tekstboks, SmartArt-grafikk, eller WordArt under Tegneverktøy, klikker du på Format-fanen.

   Kategorien Format under Tegneverktøy

 3. Klikk på Juster i Ordne-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil justere kantene av objektene til venstre, klikker du på Venstrejuster.

  • Hvis du vil justere objekter loddrett gjennom midten, klikker du på Midtstill.

  • Hvis du vil justere kantene av objektene til høyre, klikker du på Høyrejuster.

  • Hvis du vil justere øvre kant av objektene, klikker du på Toppjuster.

  • Hvis du vil justere objekter vannrett gjennom midten, klikker du på Midtstill vannrett.

  • Hvis du vil justere nedre kant av objektene, klikker du på Bunnjuster.

   Kommentarer: 

   • Når du justerer objekter i forhold til hverandre etter kant, står ett av objektene stille. Med for eksempel Venstrejuster, justeres venstre kant av alle valgte objekter med venstre kant av objektet lengst til venstre. Det vil si at objektet lengst til venstre står stille, og de andre objektene justeres i forhold til det. Hvis du justerer et objekt til en SmartArt-grafikk, justeres objektet mot kanten av SmartArt-grafikken som er lengst til venstre, og ikke etter figuren lengst til venstre i SmartArt-grafikken.

   • Midtstill vannrett justerer objekter vannrett gjennom midten av objektene, og Midtstill justerer objekter loddrett gjennom midten av objektene. Når du justerer objekter i forhold til hverandre etter midten, justeres objektene langs en vannrett eller loddrett linje som representerer gjennomsnittet av de opprinnelige plasseringene. Ingen objekter står nødvendigvis stille, og alle objektene kan flyttes.

   • Avhengig av justeringsalternativet du klikker på, flyttes objekter rett opp, ned, til venstre eller høyre, og kan dekke et objekt som allerede er plassert der. Hvis du justerer objektene og oppdager at de er stablet oppå hverandre, kan du angre justeringen, og deretter flytte objektene til nye plasseringer før du justerer dem på nytt.

Til toppen av siden

 1. Velg bilder, figurer, tekstbokser, SmartArt-grafikk eller WordArt som du vil justere.

  Hvis Juster-alternativene er ikke tilgjengelig, kan det hende at du må velge en ekstra objekt.

  Hvis du vil velge flere objekter, klikker du på det første objektet, og deretter trykker du på og holder nede CTRL mens du klikker på de andre objektene.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil justere et bilde, klikker du på Format-fanen under Bildeverktøy.
   Bildeverktøy, fanen Format

  • Hvis du vil justere en figur, tekstboks, SmartArt-grafikk, eller WordArt under Tegneverktøy, klikker du på Format-fanen.

   Kategorien Format under Tegneverktøy

 3. Klikk på Juster i Ordne-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil justere kantene av objektene til venstre, klikker du på Venstrejuster.

  • Hvis du vil justere objekter loddrett gjennom midten, klikker du på Midtstill.

  • Hvis du vil justere kantene av objektene til høyre, klikker du på Høyrejuster.

  • Hvis du vil justere øvre kant av objektene, klikker du på Toppjuster.

  • Hvis du vil justere objekter vannrett gjennom midten, klikker du på Midtstill vannrett.

  • Hvis du vil justere nedre kant av objektene, klikker du på Bunnjuster.

   Kommentarer: 

   • Hvis du vil justere et objekt på lysbildet, klikker du på Juster i forhold til lysbilde.

   • Når du justerer objekter i forhold til hverandre etter kant, står ett av objektene stille. Med for eksempel Venstrejuster, justeres venstre kant av alle valgte objekter med venstre kant av objektet lengst til venstre. Det vil si at objektet lengst til venstre står stille, og de andre objektene justeres i forhold til det. Hvis du justerer et objekt til en SmartArt-grafikk, justeres objektet mot kanten av SmartArt-grafikken som er lengst til venstre, og ikke etter figuren lengst til venstre i SmartArt-grafikken.

   • Midtstill vannrett justerer objekter vannrett gjennom midten av objektene, og Midtstill justerer objekter loddrett gjennom midten av objektene. Når du justerer objekter i forhold til hverandre etter midten, justeres objektene langs en vannrett eller loddrett linje som representerer gjennomsnittet av de opprinnelige plasseringene. Ingen objekter står nødvendigvis stille, og alle objektene kan flyttes.

   • Avhengig av justeringsalternativet du klikker på, flyttes objekter rett opp, ned, til venstre eller høyre, og kan dekke et objekt som allerede er plassert der. Hvis du justerer objektene og oppdager at de er stablet oppå hverandre, kan du angre justeringen, og deretter flytte objektene til nye plasseringer før du justerer dem på nytt.

Til toppen av siden

 1. Velg bilder, figurer, tekstbokser, SmartArt-grafikk eller WordArt som du vil justere.

  Hvis Juster-alternativene er ikke tilgjengelig, kan det hende at du må velge en ekstra objekt.

  Hvis du vil velge flere objekter, klikker du på det første objektet, og deretter trykker du på og holder nede CTRL mens du klikker på de andre objektene.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil justere et bilde, klikker du på Format-fanen under Bildeverktøy.
   Bildeverktøy, fanen Format

  • Hvis du vil justere en figur eller WordArt-grafikk, klikker du på Format-fanen under Tegneverktøy (eller under Tekstboksverktøy hvis du justerer en tekstboks).

   Kategorien Format under Tegneverktøy

 3. Klikk på Juster i Ordne-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil justere kantene av objektene til venstre, klikker du på Venstrejuster.

  • Hvis du vil justere objekter loddrett gjennom midten, klikker du på Midtstill.

  • Hvis du vil justere kantene av objektene til høyre, klikker du på Høyrejuster.

  • Hvis du vil justere øvre kant av objektene, klikker du på Toppjuster.

  • Hvis du vil justere objekter vannrett gjennom midten, klikker du på Midtstill vannrett.

  • Hvis du vil justere nedre kant av objektene, klikker du på Bunnjuster.

   Kommentarer: 

   • Hvis du vil justere objekter i forhold til siden i stedet for til andre objekter, klikker du på Juster i forhold til side.

   • Når du justerer objekter i forhold til hverandre etter kant, står ett av objektene stille. Med for eksempel Venstrejuster, justeres venstre kant av alle valgte objekter med venstre kant av objektet lengst til venstre. Det vil si at objektet lengst til venstre står stille, og de andre objektene justeres i forhold til det. Hvis du justerer et objekt til en SmartArt-grafikk, justeres objektet mot kanten av SmartArt-grafikken som er lengst til venstre, og ikke etter figuren lengst til venstre i SmartArt-grafikken.

   • Midtstill vannrett justerer objekter vannrett gjennom midten av objektene, og Midtstill justerer objekter loddrett gjennom midten av objektene. Når du justerer objekter i forhold til hverandre etter midten, justeres objektene langs en vannrett eller loddrett linje som representerer gjennomsnittet av de opprinnelige plasseringene. Ingen objekter står nødvendigvis stille, og alle objektene kan flyttes.

   • Avhengig av justeringsalternativet du klikker på, flyttes objekter rett opp, ned, til venstre eller høyre, og kan dekke et objekt som allerede er plassert der. Hvis du justerer objektene og oppdager at de er stablet oppå hverandre, kan du angre justeringen, og deretter flytte objektene til nye plasseringer før du justerer dem på nytt.

Til toppen av siden

Ordne objekter i lik avstand fra hverandre

Du kan ordne objekter vannrett eller loddrett med lik avstand mellom dem.

Hvis du vil se trinnvise instruksjoner, velger du et Office-program fra rullegardinlisten.

 1. Velg minst tre objekter som du vil ordne i lik avstand fra hverandre. Hvis du vil velge flere objekter, klikker du på det første objektet, og deretter trykker du på og holder nede CTRL mens du klikker på de andre objektene.

  For å merke objekter som er skjult, stablet eller bak tekst, gjør du følgende:

  • Klikk på Finn og velg, og klikk deretter på Velg objekter i Redigering-gruppen på Hjem-fanen. Tegn deretter en boks over objektene.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil justere bilder likt, klikker du på Format-fanen under Bildeverktøy.
   Bildeverktøy, fanen Format

  • Klikk på Format-fanen under Tegneverktøy for å ordne en gruppe med figurer, tekstbokser eller WordArt likt.

   Kategorien Format under Tegneverktøy

 3. Klikk på Juster i Ordne-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil midtstille objektene vannrett, klikker du Fordel vannrett.

  • Hvis du vil midtstille objektene loddrett, klikker du på Fordel loddrett.

Til toppen av siden

 1. Velg minst tre objekter som du vil ordne i lik avstand fra hverandre. Hvis du vil velge flere objekter, klikker du på det første objektet, og deretter trykker du på og holder nede CTRL mens du klikker på de andre objektene.

  For å merke objekter som er skjult, stablet eller bak tekst, gjør du følgende:

  • Klikk på Velg, og klikk deretter på Velg objekter i Redigering-gruppen på Formater tekst-fanen. Tegn deretter en boks over objektene.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil justere bilder likt, klikker du på Format-fanen under Bildeverktøy.
   Bildeverktøy, fanen Format

  • Klikk på Format-fanen under Tegneverktøy for å ordne en gruppe med figurer, tekstbokser, SmartArt-grafikk eller WordArt likt.

   Kategorien Format under Tegneverktøy

 3. Klikk på Juster i Ordne-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil midtstille objektene vannrett, klikker du Fordel vannrett.

  • Hvis du vil midtstille objektene loddrett, klikker du på Fordel loddrett.

Til toppen av siden

 1. Velg minst tre objekter som du vil ordne i lik avstand fra hverandre. Hvis du vil velge flere objekter, klikker du på det første objektet, og deretter trykker du på og holder nede CTRL mens du klikker på de andre objektene.

  For å merke objekter som er skjult, stablet eller bak tekst, gjør du følgende:

  • Klikk på Velg, og klikk deretter på Velg objekter i Redigering-gruppen på Hjem-fanen. Tegn deretter en boks over objektene.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil justere bilder likt, klikker du på Format-fanen under Bildeverktøy.
   Bildeverktøy, fanen Format

  • Klikk på Format-fanen under Tegneverktøy for å ordne en gruppe med figurer, tekstbokser, SmartArt-grafikk eller WordArt likt.

   Kategorien Format under Tegneverktøy

 3. Klikk på Juster i Ordne-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil midtstille objektene vannrett, klikker du Fordel vannrett.

  • Hvis du vil midtstille objektene loddrett, klikker du på Fordel loddrett.

Til toppen av siden

 1. Velg minst tre objekter som du vil ordne i lik avstand fra hverandre. Hvis du vil velge flere objekter, klikker du på det første objektet, og deretter trykker du på og holder nede CTRL mens du klikker på de andre objektene.

  For å merke objekter som er skjult, stablet eller bak tekst, gjør du følgende:

  • Klikk på Velg, og klikk deretter på Velg objekter i Redigering-gruppen på Hjem-fanen. Tegn deretter en boks over objektene.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil justere bilder likt, klikker du på Format-fanen under Bildeverktøy.
   Bildeverktøy, fanen Format

  • Klikk på Format-fanen under Tegneverktøy for å ordne en gruppe med figurer, tekstbokser eller WordArt likt.

   Kategorien Format under Tegneverktøy

 3. Klikk på Juster i Ordne-gruppen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil midtstille objektene vannrett, klikker du Fordel vannrett.

  • Hvis du vil midtstille objektene loddrett, klikker du på Fordel loddrett.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×