Introduksjon til visninger

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan tilby brukere ulike metoder for å se nærmere på dataene ved å utforme forskjellige visninger av skjemamalen. For eksempel du kan opprette en spesiell visning som er optimalisert for utskrift, eller du kan opprette en sammendragsvisning for å fjerne noen av detaljene i en kompleks skjemamal.

I denne artikkelen

Utformingshensyn

Oppgaveruten Visninger

Brukeropplevelsen

Scenarier for bruk av visninger

Det er mange grunner til å opprette flere visninger for en skjemamal. Med flere visninger kan du for eksempel:

  • Forenkle en lang, sammensatt skjemamal ved å dele den opp i forskjellige visninger     I en lang skjemamal for spørring kan det være lurt å dele opp spørsmålene i flere visninger slik at brukerne kan fullføre undersøkelsen i en sekvensiell, logisk rekkefølge. I dette scenariet kan du plassere hver del av undersøkelsen i en egen visning, og deretter opprette Tilbake- og Neste-knapper i skjemamalen slik at brukerne kan flytte fra én visning til en annen.

  • Vise en skrivebeskyttet visning i en skjemamal    Hvis du for eksempel vil hindre at brukerne endrer dataene i et skjema etter at de har sendt det til en webtjeneste, kan du utforme en skrivebeskyttet visning. Når en bruker klikker en Send-knapp i skjemaet, kan du gi Microsoft Office InfoPath beskjed om å bytte fra visningen med skrivetilgang til en skrivebeskyttet visning.

  • Vise ulike versjoner av en skjemamal til ulike personer basert på hvilken rolle de har i organisasjonen    I en skjemamal som brukes til behandling av forsikringskrav kan du for eksempel opprette én visning for forsikringstakere, en annen for forsikringsagenter og en tredje visning for en takstmann. Hver av disse visningene er tilpasset typen bruker som angir informasjon i den.

  • Opprett en Skriv ut-vennlig visning av skjemaet    Hvis du tror det er sannsynlig at brukerne vil skrive ut skjemaet, kan du utformer en spesiell visning som brukes bare når skjemaet skrives ut. Denne visningen kalles en Skriv ut viw. Du kan opprette en egen utskriftsvisning for hver visning i skjemamalen. Du kan også angi en enkelt utskriftsvisning som gjelder for alle visningene i skjemamalen. Hvis skjemamalen inneholder tre visninger, kan du for eksempel opprette en utskriftsvisning som konsoliderer viktig informasjon fra hver av disse visningene til én enkelt utskriftsside.

  • Opprette ulike visninger for ulike skjemautfyllingsmiljøer    I én nettleserkompatibel skjemamal kan du for eksempel opprette en visning for brukere som fyller ut skjemaer i InfoPath og en annen visning for brukere som fyller ut skjemaer i en webleser. Visningen som er utformet for InfoPath-brukere, kan inneholde funksjoner og kontroller som ikke støttes i en webleser.

Uansett hvor mange visninger du har i skjemamalen, deler alle samme datakilde. Tenk deg at skjemamalen har to visninger for å illustrere så langt. Hvis du har en e-postadressen tekstboks i standardvisningen, kan du kopiere den til den andre visningen. Når brukere skriver inn e-postadresse i én visning, som e-postadressen vises automatisk i den andre visningen. Du kan kopiere kontrollene mellom visninger uten forårsaker bindingsproblemer. Hvis du kopierer tekstboksen e-postadresse fra den første visningen, og deretter lime det inn i den andre visningen, kan du for eksempel ikke se kontrollen lagrer dupliserte data binding meldingen som viser Hvis du kopierer og limer inn tekstboksen i samme visning.

Til toppen av siden

Utformingshensyn

Når du utformer en ny visning, utfører du vanligvis følgende oppgaver:

  1. Planlegge visning    Hvor mange visninger trenger du? Må noen av disse visningene være skrivebeskyttet? Hvilken visning skal vises når skjemaet åpnes for første gang? Er det sannsynlig at brukerne kommer til å skrive ut skjemaer som er basert på skjemamalen? Hvis det er det, vil du utforme en spesialvisning av skjemaet som er optimalisert for utskrift? Hvis du utformer en leserkompatibel skjemamal, har du bruk for en visning som tillater funksjoner som bare gjelder for InfoPath?

  2. Fylle ut visningen    Når du legger til en ny visning i en skjemamal, er den i utgangspunktet tom. Du kan om nødvendig kopiere kontroller fra eksisterende visninger til den nye, tomme visningen, eller sette inn kontroller i visningen ved å bruke oppgaverutene Kontroller eller Datakilde.

  3. Tilpasse visningens utseende    Vil du legge til en bakgrunnsfarge eller et bilde i en bestemt visning? Hvis det er sannsynlig at brukerne kommer til å skrive ut visningen, kan du eventuelt tilpasse skriver-, papir- eller marginnstillingene, eller legge til topptekst eller bunntekst.

  4. Tilpasse virkemåten for visningen    Hvordan skal brukerne bytte til en annen visning i skjemamalen? Er standard menykommandoer for bytte av visninger tilstrekkelige, eller vil du at brukerne skal kunne veksle mellom visninger ved å bruke en knapp eller en annen kontroll som vises direkte i skjemaet? Hvis du vil bruke en kontroll, må du lage en regel for veksling mellom visninger i dialogboksen Regler. Når det gjelder utskriftsvisninger, vil du at brukerne skal skrive ut alle visningene på én gang, eller bare den aktive visningen? Du kan tilpassen denne virkemåten i dialogboksen Skriv ut flere visninger.

Til toppen av siden

Oppgaveruten Visninger

Du bruker oppgaveruten Visninger til å legge til eller slette visninger, eller veksle mellom visninger.

Del av oppgaveruten Visninger

Fra oppgaveruten kan du klikke Vis egenskaper-knappen for å åpne dialogboksen Vis egenskaper, der du kan tilpasse innstillinger og virkemåte for den valgte visningen.

Du kan også bruke oppgaveruten Visninger til å opprette og knytte en utskriftsvisning til en eksisterende visning. Etter at du har opprettet en utskriftsvisning, kan du utforme den slik at den gjenspeiler hvordan du vil at skjemamalen skal se ut når det skrives ut. Dette innebærer vanligvis å kopiere og lime kontroller fra den første visningen inn i utskriftsvisningen. Du kan også bruke dialogboksen Egenskaper for visning til å angi egendefinerte utskriftsalternativer for utskriftsvisningen, for eksempel topptekst, bunntekst og sidemarg.

Til toppen av siden

Brukeropplevelsen

Brukere kan som standard veksle mellom visninger ved å klikke kommandoer på Vis-menyen. Navnene på menykommandoene svarer til navnene du valgte for visningene da du utformet dem. Hvilken visning som er aktiv vises med et hakemerke ved siden av menyelementet.

Kommandoer på Vis-menyen for veksling mellom visninger

Hvis du vil gjøre tilgjengeligheten av flere visninger tydeligere for brukere som kanskje overser menykommandoene, kan du legge til knapper i skjemamalen for å veksle mellom visninger. Når du har satt inn knappen i skjemamalen, kan du knytte en regel til knappen slik at den bytter visning når brukeren klikker den. I en skjemamal for forsikringskrav kan du for eksempel opprette en Vis sammendrag-knapp som åpner en høynivåvisning av dataene i kravet når du klikker den. I sammendragsvisning kan brukere klikke en Vis detaljer-knapp for å gå tilbake til en mer detaljert visning.

Noen ganger kan du vil skjule standard menykommandoer for veksling mellom visninger fra brukere. Dette er nyttig i situasjoner der du ikke vil at brukere skal kunne få tilgang til visninger enn den som du vil at de skal fylle ut. Hvis du for eksempel en skjemamal som brukes til å samle inn tilbakemelding om jobbsøkere kan ha tre distinkte brukerroller tilknyttet – én for rekrutteringspersoner, én for intervjuere og én for engasjement ledere. Du kan utforme en litt annen visning av skjemamalen for hver brukerrolle. Hvis du vil hindre at intervjuere bytter til bemanningskonsulent eller ledere når du utformer visningene for rekrutteringspersoner og ledere, kan du åpne dialogboksen Egenskaper for visning og fjern merket for Vis på Vis-menyen når du fyller ut skjemaet.

Tips!: Hvis du planlegger å tilby brukerne flere visninger å velge mellom, kan du vurdere å vise disse valgene som oppføringer i en rullegardinliste i skjemaet. Da kan brukerne klikke visningen de ønsker i listen.

Bytte visning ved hjelp av regler

Visninger er ofte utformet for å brukes med regler. Med regler kan du automatisere bestemte oppgaver i en skjemamal som en reaksjon på hendelser eller handlinger som er satt i gang av personen som fyller ut skjemaet. Du kan for eksempel sette inn en knapp i skjemamalen, og deretter opprette en regel som bytter visning når du klikker denne knappen. Du kan i tillegg bruke en regel for å bytte visning når et skjema åpnes. Dette kan være nyttig når du vil vise forskjellige visninger til ulike kategorier av brukere, basert på brukerrolletilordninger.

Du kan bruke dialogboksen Regel til å knytte regler til de fleste kontroller i InfoPath, inkludert knapper. I eksempelet nedenfor har skjemautvikleren opprettet en regel i dialogboksen Regel, som bytter til sammendragsvisning. Denne regelen kjører hver gang en bruker klikker en knapp i skjemaet.

Del av dialogboksen Regel

Tips!: Det kan også være nyttig å bruke en regel til å bytte visning når brukeren klikker en knapp når du vil at brukerne skal navigere sekvensielt fra én visning til en annen. I dette tilfellet legger du til to knapper i hver visning og bruker etiketter som for eksempel < Tilbake og Neste >.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×