Introduksjon til tilpassing av skjemamaler ved hjelp av programmeringskode

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Microsoft Office InfoPath gir utviklere et rikt utviklingsmiljø for tilpassing av skjemamaler. Skjemamaler kan tilpasses ved å skrive programmeringskode som reagerer på skjema og datavalidering hendelser, åpner og redigerer det underliggende XML-dokumentet i et skjema, implementerer innsendte egendefinerte data og fletter og får tilgang til eksterne datakilder. Tilpasse en skjemamal, kan det også omfatte å endre en mal skjemafiler å oppfylle et bestemt krav.

Det er viktig å forstå noen nøkkelbegreper innen programmering av skjemamaler. Disse begrepene inkluderer programmeringskomponentene i InfoPath, deklarativ og programmatisk programmering, og støttede programmeringsspråk og -miljøer.

I denne artikkelen

Programmeringskomponenter

Deklarativ og programmatisk utvikling

Programmeringsspråk og -miljøer

Programmeringskomponenter

InfoPath-programmerbarhet innebærer å tilpasse en skjemamal ved å endre kildefilene for den eller ved å skrive skript for å opprette egendefinerte funksjoner som bruker InfoPath-objektmodell. Hovedkomponentene i en skjemamal som kan innebære programmatisk samhandling, vises i følgende tabell:

Komponent

Beskrivelse

Objektmodell

Et hierarkisk typebibliotek som består av samlinger, objekter, egenskaper, metoder og hendelser som gir skjemamalutviklere programmatisk kontroll over ulike aspekter ved redigeringsmiljøet i InfoPath og tilgang til det underliggende XML-dokumentet for skjemaet.

Datavalidering

En kombinasjon av XML-skjemaer, uttrykk og skriptkode som brukes til å validere og begrense dataene som brukerne kan skrive inn i et skjema.

Hendelsesbehandling

Et sett med hendelsesbehandling som svare på endringer i et skjema underliggende XML-dokument, svare på visning bytte, implementere sende egendefinerte skjemaer eller svare på innlasting av skjemaets underliggende XML-dokument.

Brukergrensesnitt

Et sett med brukergrensesnittkomponenter som kan tilpasses. Dette omfatter menyer, verktøylinjer, knapper, kommandolinjer og oppgaveruter.

Redigeringskontroller

Et sett med InfoPath-spesifikke kontroller som brukes til å administrere og arbeide med et skjema underliggende XML-dokument, som inkluderer samlinger, valgfrie elementer og felt. Vær oppmerksom på at du ikke kommunisere med disse redigeringskontrollene direkte, men heller via skjemaets underliggende XML-dokument som er bundet til kontrollene.

Feilbehandling

En kombinasjon av hendelsesbehandling, objektmodellhenvendelser og skjemadefinisjonsfil (XSF)-oppføringer som brukes til å håndtere feil i et skjema.

Sikkerhet

Et sett med sikkerhetsnivåer som begrenser tilgangen til InfoPath-objektmodellen og systemressursene.

Datainnsending

Et sett med forhåndsdefinerte funksjoner som kan brukes til å implementere egendefinert funksjonalitet for å legge ut og sende inn i et skjema.

Forretningslogikk

Et sett med egendefinerte skriptfiler som inneholder programmeringskode som brukes til å implementere bestemte redigeringsvirkemåter, datavalidering, hendelsesbehandling og kontroll av dataflyt. Forretningslogikk kan også inkludere tilgang til eksterne COM (Component Object Model)-komponenter.

Skjemaintegrering

Integrering av andre Microsoft Office-programmer som foreksempel Microsoft Office Excel eller Microsoft Office Outlook. Integrering kan også innebære bruk av bakservere som for eksempel Microsoft SQL Server, Microsoft Windows SharePoint Services eller XML-webtjenester.

Til toppen av siden

Deklarativ og programmatisk utvikling

Når du endrer skjemamalfiler, tilpasser du skjemamalen deklarativt, det vil si at du åpner filene i en standard tekstredigerer og endrer elementene, attributtene og verdiene i filene manuelt. Når du endrer en skjemamal programmatisk, skriver du programmeringskode ved hjelp av et skriptspråk eller et språk for forvaltet kode, sammen med InfoPath-objektmodellen og, i noen tilfeller, COM-komponenter, for å utvide og forbedre virkemåten for en skjemamal.

Nedenfor følger noen metoder for å tilpasse en skjemamal deklarativt:

 • Endre XML-skjemafilene (XSD)

 • Endre visningsfilene (XSL) som er opprettet i utformingsmodus

 • Endre skjemadefinisjonsfilen (XSF)

 • Endre XML-malfilen (XML)

Nedenfor følger noen metoder for å tilpasse en skjemamal programmatisk:

 • Legge til behandlingslogikk for skjemaets livssyklus

 • Legge til egendefinert datavalidering

 • Legge til egendefinert feilbehandling

 • Implementere innsendte data

 • Reagere på en skjemafletting eller import

 • Bruke egendefinerte oppgaveruter

 • Bruke egendefinerte dialogbokser

 • Åpne og endre det underliggende XML-dokumentet for et skjema

 • Åpne og endre skjemadefinisjonsfilen (XSF)

 • Bruke eksterne COM-komponenter

Du finner detaljert informasjon om InfoPath-programmeringskomponenter og hvordan du tilpasser en skjemamal deklarativt eller programmatisk i InfoPath Developer's Reference, som er installert med InfoPath og kan åpnes fra Hjelp for InfoPath i utformingsmodus.

Til toppen av siden

Programmeringsspråk og -miljøer

InfoPath støtter flere programmeringsmiljøer og programmeringsspråk utviklere kan bruke til å automatisere og utvide Office-programmer som andre Microsoft Office-programmer. Men mens de fleste Office-programmer bruker Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) som sitt primære programmeringsspråk, InfoPath bruker to skriptspråk – Microsoft JScript og Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) og to forvaltet kode språk, Microsoft Visual C# og Microsoft Visual Basic. I tillegg er programming miljøet som brukes når du skriver skript i InfoPath Microsoft Script Editor (MSE), ikke Visual Basic Editor. Til slutt er miljøet for skriving av forvaltet kode Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), som kan installeres når Microsoft .NET Framework 2.0 og Microsoft Core XML Services 6.0 er til stede.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×