Introduksjon til tilpassing av skjemamaler ved hjelp av programmeringskode

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Office InfoPath gir utviklere et rikt utviklingsmiljø for tilpassing av skjemamaler. Skjemamaler kan tilpasses ved å skrive programmeringskode som reagerer på skjema og datavalidering hendelser, åpner og redigerer det underliggende XML-dokumentet i et skjema, implementerer innsendte egendefinerte data og fletter og får tilgang til eksterne datakilder. Tilpasse en skjemamal, kan det også omfatte å endre en mal skjemafiler å oppfylle et bestemt krav.

Det er viktig å forstå et par viktige begreper som er involvert i programmering av skjemamaler. Disse konsepter inkluderer i InfoPath komponenter, deklarativ og programmatisk programmering og støttede programmeringsspråk og miljøer.

I denne artikkelen

Programmeringskomponenter

Deklarativ og programmatisk utvikling

Programmeringsspråk og miljøer

Programmeringskomponenter

InfoPath-programmerbarhet innebærer tilpassing av skjemamaler ved å endre kildefiler eller ved hjelp av skript for å opprette egendefinerte funksjoner som bruker InfoPath- objektmodell. Hovedkomponentene i en skjemamal som kan omfatte programmatisk samhandling er oppført i tabellen nedenfor.

Komponent

Beskrivelse

Objektmodell

Et hierarkisk typebibliotek som består av samlinger, objekter, egenskaper, metoder og hendelser som gir skjemamalutviklere programmatisk kontroll over ulike aspekter av InfoPath redigering miljøet og tilgang til et skjema underliggende XML-dokument.

Datavalidering

En kombinasjon av XML-skjemaer, uttrykk og skriptkode som brukes til å validere og begrense dataene som brukere kan skrive inn i et skjema.

Hendelsesbehandling

Et sett med hendelsesbehandling som svare på endringer i et skjema underliggende XML-dokument, svare på visning bytte, implementere sende egendefinerte skjemaer eller svare på innlasting av skjemaets underliggende XML-dokument.

Brukergrensesnitt

Et sett med å tilpasse komponenter i brukergrensesnittet som inneholder menyer, verktøylinjer, knapper, menyer og verktøylinjer og oppgaveruter.

Redigere kontroller

Et sett med InfoPath-spesifikke kontroller som brukes til å administrere og arbeide med et skjema underliggende XML-dokument, som inkluderer samlinger, valgfrie elementer og felt. Vær oppmerksom på at du ikke kommunisere med disse redigeringskontrollene direkte, men heller via skjemaets underliggende XML-dokument som er bundet til kontrollene.

Feilbehandling

En kombinasjon av hendelsesbehandling, object model samtaler og skjemaet definisjon (XSF) filoppføringer som brukes til å håndtere feil i et skjema.

Sikkerhet

Et sett med sikkerhetsnivåene som begrenser tilgangen til InfoPath objekt objektmodellen og systemressursene.

Innsendte data

Et sett med forhåndsdefinerte funksjoner som kan brukes til å implementere egendefinert legge ut og sende funksjoner for et skjema.

Forretningslogikk

Et sett med egendefinerte skripting filer som inneholder programmeringskode som brukes til å implementere bestemte redigering virkemåten, datavalidering, hendelsesbehandling og kontroll av dataflyt. Forretningslogikk kan også inkludere tilgang til eksterne Component Object Model (COM)-komponenter.

Skjemaintegrering

Integrasjon med andre Microsoft Office-programmer, for eksempel Microsoft Office Excel eller Microsoft Office Outlook. Integrering kan også omfatte bruken av backend-servere for eksempel Microsoft SQL Server, Microsoft Windows SharePoint Services eller XML-webtjenester.

Til toppen av siden

Deklarativ og programmatisk utvikling

Når du endrer skjemamalfiler, du tilpasse skjemamalen deklarativt – det vil si du åpne filene i et tekstredigeringsprogram og manuelt endre elementer, attributter og verdier for filene. Når du endrer en skjemamal programmatisk, skriver du programmeringskode ved hjelp av et skriptspråk eller et språk for forvaltet kode, sammen med InfoPath-objektmodellen og i noen tilfeller, COM-komponenter for å utvide og forbedre virkemåten for et skjema malen.

Her følger noen av måtene du kan tilpasse en skjemamal deklarativt:

 • Endre XML-skjemafil (XSD)-filer

 • Endre visning (XSL)-filer som er opprettet i utformingsmodus

 • Endre skjemadefinisjonsfil (XSF)

 • Endre XML-malfilen (XML)

Her følger noen av måtene du kan tilpasse en skjemamal programmatisk:

 • Legge til skjemaet livssyklus behandlingslogikk

 • Legge til egendefinert datavalidering

 • Legge til egendefinert feilbehandling

 • Implementere innsendte data

 • Svare på en skjemafletting eller importere

 • Bruke egendefinerte oppgaveruter

 • Bruke egendefinerte dialogbokser

 • Få tilgang til og endre et skjema underliggende XML-dokument

 • Få tilgang til og endre skjemadefinisjonsfil (XSF)

 • Bruke eksterne COM-komponenter

For detaljert informasjon om InfoPath programming komponenter og tilpasse en skjemamal deklarativt eller programmatisk, kan du se referanse for InfoPath-utvikler, som er installert med InfoPath og kan få tilgang til fra InfoPath hjelp i utformingsmodus.

Til toppen av siden

Programmeringsspråk og miljøer

InfoPath støtter flere programmeringsmiljøer og programmeringsspråk utviklere kan bruke til å automatisere og utvide Office-programmer som andre Microsoft Office-programmer. Men mens de fleste Office-programmer bruker Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) som sitt primære programmeringsspråk, InfoPath bruker to skriptspråk – Microsoft JScript og Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) og to forvaltet kode språk for Microsoft Visual C# og Microsoft Visual Basic. I tillegg er programming miljøet som brukes når du skriver skript i InfoPath Microsoft Script Editor (MSE), ikke Visual Basic Editor. Til slutt er miljøet for skriving av forvaltet kode Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), som kan installeres når Microsoft .NET Framework 2.0 og Microsoft Core XML Services 6.0 er til stede.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×