Introduksjon til tilpassing av områder og sider

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan skreddersy et område på mange måter for å tilpasse det til organisasjonens behov. Med noen funksjoner kan du konfigurere og bruke egendefinerte innstillinger effektivt på tvers av et område.

Overview

Det finnes mange måter å tilpasse området. Du kan endre strukturen og utseendet, legge til innhold, og endre innstillinger for område. Du kan bruke disse egendefinerte innstillingene ved hjelp av leseren uten noen tilleggsverktøy, hvis du har tillatelse til å endre innstillingene. Du kan også tilpasse området programmatisk eller ved å bruke Web utforme verktøy.

Noen funksjoner, for eksempel kolonner og hoveddokumenter, hjelper deg med å bruke egendefinerte innstillinger effektivt på tvers av området. I lister og biblioteker kan du for eksempel bruke en kolonne til å identifisere avdelingene i organisasjonen. Du kan utforme en områdekolonne med en rullegardinliste med avdelinger, som kan brukes for alle listene og bibliotekene på området. Ved å bruke områdekolonner kan gruppemedlemmene rapportere og analysere informasjon mer konsekvent, siden de ikke trenger å huske det nøyaktige navnet på en avdeling eller navnet for avdelingen på Windows SharePoint Services 3.0-området.

Følgende er måter å tilpasse områder på uten å bruke tilleggsverktøy. I de fleste tilfeller må du ha tillatelsesnivået Utforming for å bruke disse funksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du områdeeieren eller administratoren.

Endre tittel og utseende    Du kan endre navnet og beskrivelsen for et område. Du kan også endre standardgrafikken på hjemmesiden, samt temaet for området. Temaet er et sett farger, skrifter og dekorative elementer som gir områdesidene et helhetlig utseende.

Legg til sekundære områder og sider    Du kan legge til sekundære områder og sider på området uten spesielle redigeringsverktøy, hvis du har tillatelse til å opprette områder. Hvis systemansvarlig har aktivert selvbetjent områdeoppretting, kan du også opprette flere områder på øverste nivå.

På sekundære områder og områder på øverste nivå kan du dele inn områdeinnholdet i forskjellige, separate områder som er lettere å behandle. De sekundære områdene kan vises automatisk i navigasjonselementene for det eksisterende området, og de kan også arve navigasjonen på området, slik at du ikke trenger å opprette navigasjonselementene på nytt selv.

Legge til eller endre webdeler    Du kan bruke nettdeler til å konfigurere og endre sider. En webdel er en moduler enhet med informasjon som utgjør den grunnleggende byggeblokken på en webdel-side. Du kan legge til webdeler på webdel-soner i en webdel-side og deretter tilpasse individuelle webdelene for å opprette en unik side for brukere av området.

Webdeler kan konsolidere data, for eksempel lister og diagrammer og nettinnhold, som tekst og bilder, til en dynamisk informasjonsportal som er bygd rundt en felles oppgave eller spesiell interesse.

I følgende eksempel brukes bildewebdelen til å beskrive de grunnleggende funksjonene i en webdel.

Eksempel på bildewebdel

1.  Tittellinjen i webdelen inneholder overskriften for webdelen.

2.  Webdel-menyen inneholder funksjoner som gjør at du kan minimere eller lukke webdelen, redigere webdelen eller få hjelp for en bestemt webdel. Når siden er i redigeringsmodus, kan du også bruke denne menyen til å slette webdelen eller koble den til andre webdeler, avhengig av typen webdel du bruker.

3.  Hoveddelen av webdelen inneholder innholdet du angav for typen webdel som brukes. I dette eksemplet er webdelen en bildewebdel som viser et bilde.

Legge til lister og biblioteker    Lister og biblioteker lagrer og behandler informasjon på området. Lister lagrer og behandler data, for eksempel kalenderelementer, undersøkelser, oppgaver og problemer. Biblioteker lagrer filer, for eksempel dokumenter og bilder. Som standard vises området med enkelte standardlister og biblioteker, blant annet Kalender, Oppgaver, Gruppediskusjon og Delte dokumenter. Området vises også med maler som kan brukes som utgangspunkt for flere typer lister og biblioteker. Du kan også opprette egendefinerte lister og lagre en liste som en mal for andre lister. Du kan opprette visninger for å vise informasjonen i lister eller biblioteker på forskjellige måter for bestemte målgrupper, for eksempel listeelementene som er tilordnet til personer i en bestemt avdeling, eller dokumenter som er opprettet i løpet av den siste uken.

Lister og biblioteker gjør det mulig både å behandle informasjon og lagre den. Du kan for eksempel aktivere versjonskontroll for å spore endringer i listeelementer og filer, og for å gjenopprette tidligere versjoner hvis du gjør en feil. Ved hjelp av RSS-feeder og varsler kan du også holde deg oppdatert med endringer som gjøres i lister og biblioteker.

Versjonsnummerering i bibliotek

1. Den gjeldende publiserte hovedversjonen av en fil i et bibliotek er uthevet, og versjonsnummeret er et heltall.

2. Det opprettes en versjon når egenskaper eller metadata endres.

3. Den første versjonen av en fil har alltid hovedversjonsnummer 0.1.

Endre områdenavigasjon    De to navigasjonselementene som kan tilpasses av områdeeiere, er hurtigstartlinjen og den øverste koblingslinjen. Hurtigstartlinjen vises på siden av de fleste brukervendte sider, direkte under koblingen Vis alt områdeinnhold. Du kan bruke hurtigstartlinjen til å vise inndelingsoverskrifter og koblinger til forskjellige områder på webområdet på en logisk måte.

Hurtigstart

Den øverste koblingslinjen vises som ett eller flere hyperkoblede faner øverst på alle sider på et område. Områdeeiere kan velge å vise den øverste koblingslinjen på det overordnede området eller vise en unik øverste koblingslinje for det sekundære området.

Øverste koblingslinje

Konfigurere tillatelser     Som områdeeier, kan du konfigurere tilgang til området på mange måter ved hjelp av tillatelsesnivåer, tillatelser og SharePoint-grupper. Et tillatelsesnivå, kan du tilordne bestemte tillatelser til brukere og SharePoint-grupper slik at de kan utføre bestemte handlinger på området. Ved å opprette nye tillatelsesnivåer (eller redigere eksisterende tillatelsesnivåer) med tillatelse til å utføre vanlige oppgaver kan du tilpasse ytterligere hvordan personer kan samhandle med nettstedet ditt. Brukere og SharePoint-grupper er knyttet til objekter som kan sikres, for eksempel områder, lister, listeelementer, biblioteker, mapper i lister og biblioteker og dokumenter.

Begynn ved å bruke standard SharePoint-grupper (som er navnet områdeeiere, områdemedlemmer navn og besøkende navn) og tilordne tillatelser på områdenivå for administrasjon av enkleste. Du kan opprette flere SharePoint-grupper og tillatelsesnivåer hvis du trenger enda bedre kontroll over handlingene som brukerne kan utføre. Hvis det er bestemte lister, biblioteker, mapper i en liste eller bibliotek, listeelementer eller dokumenter som inneholder sensitive data som må være enda sikrere, kan du bruke finkornede tillatelser til å gi tillatelser til et bestemt SharePoint-gruppe eller enkeltbruker. Vær oppmerksom på at behandling av finkornede tillatelser kan være svært tidkrevende.

Tilpasse andre områdeinnstillinger    Du kan tilpasse mange andre innstillinger for området, for eksempel regionale innstillinger, som inkluderer tidssoner, sorteringsrekkefølge og kalender. Du kan også tilpasse hvordan og hvorvidt området vises i søk, og hvordan personer mottar oppdateringer om endringer på området gjennom RSS-feeder og varsler. Hvis du vil vise områdeinnstillingene, klikker du OmrådeinnstillingerOmrådehandlinger-menyen Knappesymbol .

Bruke hoveddokumenter    Et hoveddokument inneholder sideutformingen og oppsettselementene som du vil gjenta på flere sider på et område. Du kan bruke et hoveddokument til å gi området et mer helhetlig utseende ved å opprette og oppdatere utformings- og oppsettselementer i hoveddokumentet. Et hoveddokument kan inneholde alt du kan legge ut på en webside, for eksempel hurtigstartlinjen, den øverste koblingslinjen, tittelen og logoen.

Som standard har hvert område ett hoveddokument som er lagret i galleriet for hoveddokument. Du kan lagre så mange hoveddokumenter i galleriet for hoveddokument som du vil, men du kan bare velge ett hoveddokument som standard hoveddokument for et område. Du kan opprette et nytt hoveddokument fra grunnen av ved å bruke et webredigeringsverktøy som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer 2007, eller ved å kopiere et eksisterende hoveddokument, som du deretter kan redigere for å endre bare de elementene du vil skal være annerledes.

Opprette områdekolonner    En områdekolonne er en kolonnedefinisjon som kan brukes på nytt, som du kan tilordne til flere lister på tvers av flere SharePoint-områder. Områdekolonner er nyttige hvis organisasjonen vil opprette noen konsekvente innstillinger på tvers av lister og biblioteker. Du kan dele innstillingene på tvers av flere lister og biblioteker, slik at du ikke trenger å opprette innstillingene på nytt hver gang. Anta for eksempel at du definerer en områdekolonne kalt Kunde. Brukere kan legge til denne kolonnen i innholdstypene eller listene. Dette sikrer at kolonnen har de samme attributtene, i hvert fall til å begynne med, uansett hvor den vises.

Når du legger til et nytt element i listen eller biblioteket, fyller du ut et skjema der hver kolonne representeres av et felt. Hvert felt får navnet til kolonnen. Hvis du gir en beskrivelse av kolonnen, vises beskrivelsen under feltet. Du kan bruke beskrivelsen til å hjelpe gruppemedlemmer med å fylle ut skjemaet ved å forklare hvilken informasjon som skal være i feltet.

Legge til en arbeidsflyt    En arbeidsflyt hjelper personer med å samarbeide på dokumenter og behandle prosjektoppgaver ved å implementere bestemte forretningsprosesser for dokumenter og elementer på et område. Arbeidsflyter hjelper organisasjoner med å følge helhetlige forretningsprosesser, og i tillegg forbedrer de effektiviteten og produktiviteten til organisasjonen ved å behandle oppgavene og trinnene for bestemte forretningsprosesser. Dette gjør at personene som utfører disse oppgavene, kan konsentrere seg om selve arbeidet i stedet for å behandle arbeidsflyten.

Flytskjema for egendefinert godkjenningsarbeidsflyt

Opprette og legge til innholdstyper    Innholdstyper kan organisasjoner å organisere, administrere og behandle innhold konsekvent på tvers av en områdesamling. Ved å definere innholdstyper for bestemte typer dokumenter eller informasjon om produkter, kan en organisasjon sikre at hver av disse gruppene med innhold administreres på en konsistent måte.

En virksomhet kan produsere flere typer innhold gjennom et enkelt prosjekt – for eksempel forslag, juridiske dokumenter, arbeidsbeskrivelser eller produktutformingsspesifikasjoner. Selv om disse dokumentene kan lagres sammen siden de er knyttet til et enkelt prosjekt, blir de opprettet, brukt, delt og vedlikeholdt på forskjellige måter. En innholdstype er en gruppe med innstillinger som kan brukes på nytt, som beskriver de delte virkemåtene for en bestemt type innhold. Innholdstyper kan defineres for alle elementtyper, inkludert dokumenter, listeelementer eller mapper.

Bruke områdemaler    En områdemal kan brukes som et utgangspunkt for et nytt område. Mange standard områdemaler er tilgjengelige for å oppfylle forskjellige behov, og de er tilgjengelige når du oppretter et nytt område. Hvis du tilpasset området og vil bruke innstillingene og strukturen på nytt, kan du lagre det som en områdemal. Hvis du har tillatelse til å tilpasse områder, kan du opprette og bruke egendefinerte områdemaler. Du lagrer og behandler områdemaler i galleriet for områdemaler på området.

Bruke listemaler    En listemal kan brukes som et utgangspunkt for en liste, for eksempel en kalender, en liste for oppfølging av problemer og en koblingsliste. Hvis du har tillatelse til å behandle lister, kan du opprette og tilpasse egne listemaler som er er tilgjengelige når noen oppretter en ny liste. Hvis du opprettet en egendefinert liste og vil bruke den på nytt, kan du lagre listen som en listemal. Du lagrer og behandler listemaler i galleriet for listemaler på området.

Tilpasse områder ved hjelp av webutformingsverktøy    Du kan tilpasse et område ytterligere ved å bruke et utformingsprogram eller et redigeringsverktøy for websider som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, for eksempel Microsoft Office SharePoint Designer. Du kan legge til filer, tilpasse utseendet, sette inn komponenter og legge til lister og biblioteker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjelp i webutformingsprogrammet eller redigeringsverktøyet.

Tilpasse områder programmatisk    Du kan gjøre avanserte Web development endringer ved hjelp av programmeringskode modellen. Tilpasninger omfatter tillegg Microsoft ASP.NET-sider. tilpasse områdemaler, utvidbare områdefunksjoner og felttyper; og hvordan du oppretter spørringer kryss-listen. Du finner flere ressurser om utvikle og tilpasse et webområde programmatisk i Windows SharePoint Services Developer Center på MSDN.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×