Introduksjon til testing av skjemamaler

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du bør teste skjemamalene før du publiserer dem slik at brukerne kan fylle dem ut, for å bidra til å sikre at skjemaer som er basert på skjemamalen er lette å bruke, og at de samler inn ønsket type data.

I denne artikkelen

Oversikt

Teste funksjonene for datainnsamling

Teste brukeropplevelsen

Oversikt

Avhengig av hvor mange brukere som fyller ut skjemaer basert på skjemamalen din, og avhengig av hvilken type data du har til hensikt å samle inn, kan testing av en skjemamal være så enkelt som å forhåndsvise en skjemamal som skal brukes i en liten gruppe, eller så omfattende som å planlegge en formell prosess som inkluderer et miljø for testing av funksjonaliteten til en skjemamal som skal brukes på tvers av hele selskapet. Om skjemamalen er ment for 10 eller 10 000 brukere, er testing av skjemamalen uansett en viktig del av utformingsprosessen.

Ved å teste en skjemamal før du publiserer den, kan du gjøre følgende:

  • Bidra til å sikre at skjemaer basert på skjemamalen samler inn riktig typer data ved å kontrollere at kontrollene i skjemamalen er riktig konfigurert.

  • Kontrollere at alle funksjonene du har implementert i skjemamalen, fungerer på riktig måte.

  • Sikre at brukerne kan opprette og sende et nytt skjema eller endre et eksisterende skjema basert på skjemamalen.

  • Kontrollere at en eventuell forvaltet kode i skjemamalen fungerer i henhold til utforming.

  • Kontrollere at skjemaer som er konfigurert med ulike sikkerhetsinnstillinger fungerer som forventet.

Testing av et skjema begynner vanligvis med å definere en plan for testingen. Hvis skjemamalen er ment for et lite publikum, kan testplanen være helt enkle notater du skriver til deg selv. Hvis skjemamalen skal brukes av et større antall personer, kan testplanen være et formelt dokument som beskriver testene du planlegger å utføre, forventede resultater og kriteriene som skal brukes for å avgjøre om skjemamalen er klar for publisering.

Det er en god ide å lage testplanen i løpet av planleggingsfasen, før du begynner å utforme skjemamalen. Hvis den planlagte utformingen av skjemamalen endres i løpet av utformingsfasen, må du endre testplanen i henhold til dette. Når du skriver testplanen, må du kontrollere at du inkluderer tester der riktig verdi angis, og tester der en feil verdi angis, for å være sikker på at bare riktige verdier lagres og sendes inn. I planleggingsfasen, når du bestemmer deg for å inkludere et felt, en kontroll eller en funksjon i skjemamalen, bør du tenke over eller skrive ned hvordan du planlegger å teste feltet, kontrollen eller funksjonen. Hvis du for eksempel planlegger å legge til en kontroll i skjemamalen, som bare godtar positive tall fra 1 til 31, kan testplanen inneholde tester der du angir en riktig verdi, en verdi som er høyere eller lavere enn de tillatte verdiene samt en test der du skriver inn tegn i stedet for tall.

I noen tilfeller kan du velge å teste funksjoner og funksjonalitet mens du utformer skjemamalen. Du kan for eksempel velge å teste datavalideringen for en kontroll umiddelbart etter at den er implementert, ved hjelp av forhåndsvisningsvinduet. Dette kan redusere tiden du bruker på testing når du er ferdig med utformingen av skjemamalen.

Når du er ferdig med utformingen av skjemamalen, kan du begynne å teste den i samsvar med testeplanen. Noter deg eventuelle problemer som oppstår når du tester skjemamalen. Før du løser et problem, må du imidlertid avgjøre om det svarer seg å løse problemet på det nåværende tidspunkt. Det kan være du ønsker å løse datarelaterte-problemer, for eksempel formler som gir feil resultat, før du fikser eventuelle visuelle problemer, for eksempel fargen på skjemamalen eller plasseringen av kontrollene, avhengig av når du skal bruke skjemamalen. Når du har løst et problem, bør du kjøre de samme testene på nytt for å forsikre deg om at problemet virkelig er løst, og at det ikke er blitt introdusert nye feil.

Det kan være at du i løpet av denne testeprosessen finner ut at det er nødvendig med nye funksjoner eller endringer i skjemamalens opprinnelige utforming. Du bør vurdere kostnadene ve då implementere og teste disse nye funksjonene før du implementerer slike endringer. Du bør også vurdere muligheten for at nye funksjoner kan påvirke stabiliteten til eksisterende funksjoner. Når du legger til en ny funksjon i en skjemamal, bør du oppdatere testplanen til å inkludere testing av disse nye funksjonene. Vurder om du skal implementere disse nye funksjonene på et senere tidspunkt hvis kostnadene ved å implementere dem vil forsinke den planlagte bruken av skjemamalen.

Testeprosessen kan være en kombinasjon av å teste funksjonaliteten og utseendet for skjemaet, og å teste prosessen med å opprette og sende inn et nytt skjema eller endre et eksisterende skjema basert på skjemamalen. Testing av funksjonaliteten i skjemaet omfatter også å sikre at dataene som er samlet inn i skjemaet, er riktige. Testing av data kan inkludere testing av Microsoft Office InfoPath-funksjonene som er implementert i skjemamalen, for eksempel betinget formatering, datavalidering og kode, i tillegg til å kontrollere at skjemamalen samler inn de riktige dataene. Du bør også teste prosessen med å opprette et nytt skjema, sende inn et nytt skjema og endre et eksisterende skjema. Ved å teste både dataene og prosessen sikrer du at skjemaer som er basert på skjemamalen kan samle inn og lagre korrekte data.

Til toppen av siden

Teste funksjonene for datainnsamling

InfoPath inneholder en mengde funksjoner, for eksempel betinget formatering, datavalidering, formler, regler og kode, for å bidra til å sikre at brukere angir riktige data i skjemaet. Du kan teste disse funksjonene for å kontrollere at de er riktig konfigurert ved å forhåndsvise skjemamalen. Når du forhåndsviser skjemamalen, åpner InfoPath et nytt forhåndsvisningsvindu med et skjema som er basert på skjemamalen, som du kan bruke til å teste disse funksjonene.

Hvis du oppdager at du bruker samme sett med data flere ganger for å teste skjemamalen, kan du lagre et skjema med eksempeldata og deretter konfigurere skjemamalen til å bruke dette skjemaet med eksempeldata hver gang du forhåndsviser skjemamalen. Da slipper du å angi samme sett med data hver gang du forhåndsviser skjemamalen. Du kan bruke eksempeldata til å teste at kontrollene og feltene i skjemamalen er konfigurert til å godta riktige data, eller du kan lagre et skjema med eksempeldata som er feil, for å teste at skjemamalen reagerer slik den skal når uriktige data angis.

Til toppen av siden

Teste brukeropplevelsen

Hvis du vil teste prosessen som brukerne går igjennom når de fyller ut og sender inn et skjema basert på skjemamalen din, må du publisere skjemamalen i et miljø for testing. Det beste er at testemiljøet ligner på produksjonsmiljøet der brukerne åpner og fyller ut skjemaene basert på skjemamalen din. Hvis produksjonsmiljøet for eksempel er et Microsoft Windows-nettverk administrert av flere servere som kjører Microsoft Windows Server 2003 med en Microsoft SQL Server-database, bør testemiljøet være et separat Windows-nettverk som administreres av en egen server. Du bør ikke utføre testene i produksjonsmiljøet, fordi de kan påvirke brukerne i produksjonsmiljøet eller dataene som lagres på tilhørende servere.

I testemiljøet kan du teste prosessene med å opprette og sende et nytt skjema, endre et eksisterende skjema med data, og teste at dataene sendes til de riktige eksterne datakildene. Du kan også bruke testemiljøet til å teste reserveplaner, for eksempel hva som må gjøres hvis serveren kobles fra når en bruker har opprettet, men ikke sendt inn et skjema.

Tips!: En annen metode for å teste prosessen med å åpne, fylle ut og sende inn skjemaer er å invitere noen representative brukere til å bruke skjemamalen før du gjør den tilgjengelig for alle brukerne. Dette gjør det mulig for deg å bekrefte at skjemaene som er basert på skjemamalen enkelt kan fylles ut av reelle brukere, og at brukere kan opprette og sende inn nye skjemaer eller endre eksisterende skjemaer. I løpet av denne perioden kan du samle inn verdifulle opplysninger om hvordan brukeren faktisk bruker skjemamalen, og deretter kan du endre skjemamalen i samsvar med dette, basert på de aktuelle tilbakemeldingene. Enkelte brukere kan for eksempel ha problemer med å bruke en bestemt kontroll, og du har kanskje ikke kunnet forutse dette da du utformet skjemamalen. Hvis du ikke kjører tester med potensielle brukere, kan det være at du ikke oppdager denne virkemåten før etter at du har distribuert skjemamalen.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×