Introduksjon til lister

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

En liste er en samling av informasjon som du deler med gruppemedlemmer. Du kan for eksempel utforme et påmeldingsskjema for et arrangement eller spore gruppeaktiviteter på en kalender.

I denne artikkelen.

Oversikt

Måter å arbeide med lister

Listetyper

Oversikt

Når du oppretter et Microsoft Office SharePoint Server 2007-område, opprettes det flere typer lister. Disse standardlistene spenner fra diskusjonstavler til kalenderlister.

Du kan tilpasse og legge til elementer på disse listene, opprette flere lister fra listemalene som allerede er tilgjengelige, og opprette egendefinerte lister med bare de innstillingene og kolonnene du velger.

Du kan vise en liste på mange forskjellige måter. Du kan for eksempel ha en visning på en side med alle oppgaver og en visning på en annen side med bare de oppgavene som skal være fullført i dag. Du kan også bruke mapper for å organisere listeelementene. Du kan for eksempel vise bare de aktuelle hendelsene fra en kalender på en hjemmeside og opprette en visuell visning – som ligner en veggkalender – på en annen side.

Har du regnearkdata som du ønsker å bruke i en liste på et SharePoint-område? Du kan opprette en ny liste, inkludert kolonner og data, ved å importere regnearket.

Hvis du har installert databaseprogrammer, for eksempel Microsoft Office Access 2007, og leseren støtter Microsoft ActiveX-kontroller, kan du integrere listen med databaseverktøyer som spørringer, sammenslåinger og rapporter.

Lister kan også vises i webdeler på sider på nettstedet. Webdeler er byggesteinene i et webområde, og du kan bruke dem til å legge til elementer direkte fra en liste i en webdel-side. Du kan også åpne en liste direkte og arbeide med den. Hvis du for eksempel standard Kunngjøringer-listen som vises i en webdel på en ny hjemmeside for gruppeområdet, men du kan også klikke tittel på listen for å åpne og arbeide med den på en egen side.

Til toppen av siden

Måter å arbeide med lister på

Nedenfor beskrives noen måter du kan arbeide med lister på, som hjelper deg med å behandle informasjon for gruppen.

 • Spore versjoner og detaljert logg     Du kan spore versjoner av listeelementer slik at du kan se hvilke elementer som er endret fra versjon til versjon, i tillegg til hvem som endret listeelementene. Hvis det gjøres feil i en nyere versjon, kan du gjenopprette en tidligere versjon av elementet. Det er spesielt viktig å spore loggen for en liste hvis organisasjonen trenger å overvåke en liste etter hvert som den utvikler seg.

  Versjonslogg for en liste

 • Kreve godkjenning    Du kan angi at det er nødvendig med godkjenning for et listeelement før det kan vises av alle. Elementer er i ventetilstand til de er godkjent eller forkastet av noen som har tillatelse til å godkjenne dem. Du kan kontrollere hvilke grupper som kan se et listeelement før det er godkjent.

 • Integrere e-post med en liste    Hvis innkommende eller utgående e-postmeldinger er aktivert på området, kan lister dra nytte av e-postfunksjoner. Noen lister, for eksempel kalendere, kan settes opp slik at brukere kan legge til innhold i dem ved å sende meldinger. Andre lister, for eksempel oppgavelister, kan settes opp slik at det sendes meldinger til brukere når elementer tildeles dem. Organisasjonen kan tilpasse andre typer lister slik at de kan motta meldinger.

 • Tilpasse tillatelser    Du kan angi om deltagere for listene kan lese og redigere bare de elementene de har opprettet, eller alle elementene i listen. Brukere som har tillatelse til å behandle lister, kan lese og redigere alle listeelementer. Du kan også bruke spesifikke tillatelsesnivåer for et enkelt listeelement, for eksempel hvis saken omfatter konfidensiell informasjon.

 • Opprette og behandle visninger    Gruppen kan opprette ulike visninger for samme liste. Innholdet for listen endres ikke, men elementene blir organisert eller filtrert slik at brukere kan finne den informasjonen som er viktigst eller nyttigst, avhengig av behovene deres.

 • Bruke formler og beregnede verdier    Du kan bruke formler og beregnede verdier for å generere informasjon dynamisk i kolonnene for en liste. Operasjonene kan omfatte informasjon fra én eller flere av kolonnene i en liste og dessuten systemfunksjoner som [i dag] for å angi dagens dato. Du kan for eksempel angi en standard forfallsdato som er sju dager fra dagens dato.

 • Holde deg informert om endringer     Lister og visninger i Office SharePoint Server 2007 bruker nå RSS, slik at medlemmer av gruppen kan få oppdateringer automatisk. RSS er en teknologi som gjør det mulig for brukere å motta og vise oppdateringer eller RSS-feeder med nyheter og informasjon på ett sted. Du kan også opprette e-postvarslinger slik at du får beskjed når lister er endret, eller når nye elementer er lagt til. Varslinger er en praktisk måte å holde oversikt på for de endringene som er viktige for deg.

 • Dele listeinformasjon med et databaseprogram    Hvis du har installert et databaseprogram, for eksempel Microsoft Office Access 2007, kan du eksportere og importere data til og fra området, og du kan dessuten koble en tabell fra databasen til en SharePoint-liste. Når du arbeider med listedataene i en database, kan du analysere dem på samme måte som du analyserer andre data, for eksempel ved å bruke spørringer, sammenslåinger og rapporter.

  • Bruke lister konsekvent på tvers av områder    Hvis gruppen arbeider med flere typer lister, kan du legge til konsekvent på tvers av flere lister med innholdstyper, områdekolonner og maler. Disse funksjonene gjør det mulig å bruke innstillingene og listen struktur på en effektiv måte. Du kan for eksempel opprette en innholdstype for et problem for kunde-tjeneste som angir bestemte kolonner (for eksempel kundekontakt) og forretningsprosesser for innholdstypen. Et annet eksempel er å opprette en områdekolonne for avdelingsnavn som har en rullegardinliste for avdelinger. Du kan gjenbruke kolonnen i flere lister til å sikre at navnene alltid vises på samme måte i hver liste.

   Finne koblinger til mer informasjon om innholdstyper, områdekolonner og listemaler i Se også-delen.

 • Arbeide med listeelementer fra et e-postprogram     Ved å bruke et e-postprogram som er kompatibelt med Office SharePoint Server 2007, kan du ta viktig listeinformasjon med deg. Ved hjelp av Microsoft Office Outlook 2007 kan du for eksempel vise og oppdatere oppgaver, kontakter og diskusjonstavler på området fra Outlook.

 • Angi innholdsavgrensning     Elementer i en Microsoft Office SharePoint Server 2007-liste kan publiseres for å vises bare for personer som er medlemmer av en bestemt gruppe eller målgruppe. Dette kan gjøres ved hjelp av webdeler, for eksempel webdelen for innholdsspørring, som bruker målgruppeavgrensningsdata for å filtrere listeinnholdet basert på brukerens kontekst. Før elementene i en liste kan aktiveres for en bestemt målgruppe, må selve listen konfigureres med kolonnen Målgruppeangivelse.

Til toppen av siden

Listetyper

Listetypen du bruker, avhenger av typen informasjon du deler.

Kunngjøringer     Bruk en kunngjøringsliste for å dele nyheter og status, og for å formidle påminnelser. Kunngjøringer støtter forbedret formatering med bilder, hyperkoblinger og formatert tekst.

Kontakter     Bruk en kontaktliste til å lagre informasjon om personene eller gruppene som du arbeider med. Hvis du bruker en e-postmelding eller kontakt som er kompatible med Office SharePoint Server 2007, kan du vise og oppdatere kontaktene fra SharePoint-området i det andre programmet. Du kan for eksempel oppdatere en liste over alle organisasjonens leverandører fra Office Outlook 2007. En kontaktliste faktisk behandle ikke medlemmer av området, men den kan brukes til å lagre og dele kontakter i organisasjonen, for eksempel en liste over eksterne leverandører.

Diskusjonstavler     Bruk en diskusjonstavle til å formidle en sentral plass for å registrere og lagre gruppediskusjoner på, som er identisk med formatet til nyhetsgrupper. Hvis administratoren har angitt at lister på området skal motta e-postmeldinger, kan diskusjonstavler lagre e-postdiskusjoner fra de fleste e-postprogrammer. Du kan for eksempel opprette en diskusjonstavle for organisasjonens nye produktutgivelse. Hvis du bruker et e-postprogram som er kompatibelt med Office SharePoint Server 2007, kan du vise og oppdatere diskusjonstavlen mens du arbeider i det andre programmet.

Koblinger     Bruk en liste over koblinger som en sentral plassering for koblinger til Internett, bedriftens intranett og andre ressurser. Du kan for eksempel opprette en liste over koblinger til kundenes webområde.

Kalender     Bruk en kalender for alle arrangementene til gruppen eller for bestemte anledninger, for eksempel ferier. En kalender inneholder visuelle visninger, på samme måte som en bord- eller veggkalender, over gruppens arrangementer, inkludert møter, sosiale treff og heldagsaktiviteter. Du kan også spore gruppens milepæler, for eksempel tidsfrister eller utgivelsesdatoer for produkter, som ikke er knyttet til et bestemt tidsintervall. Hvis du bruker et e-post- eller kalenderprogram som er kompatibelt med Office SharePoint Server 2007, kan du vise og oppdatere kalenderen fra SharePoint-området mens du arbeider i det andre programmet. Du kan for eksempel sammenligne og oppdatere kalenderen på SharePoint-området med datoer fra Office Outlook 2007-kalenderen ved å vise begge kalendere ved siden av hverandre eller overlappet i Office Outlook 2007.

Oppgaver     Bru en oppgaveliste til å spore informasjon om prosjekter og andre gjøremålsaktiviteter for gruppen. Du kan tilordne oppgaver til personer, og i tillegg kan du spore status og prosent fullført etter hvert som oppgaven går mot slutten. Hvis du bruker et e-post- eller oppgavebehandlingsprogram som er kompatibelt med Office SharePoint Server 2007, kan du vise og oppdatere oppgavene fra SharePoint-området i det andre programmet. Du kan for eksempel opprette en oppgaveliste for organisasjonens budsjettprosess, og deretter kan du vise og oppdatere den i Office Outlook 2007 sammen med de andre oppgavene.

Prosjektoppgaver     Du kan lagre oppgaveinformasjon med en visuell visning eller Gantt-visning med fremdriftslinjen ved å bruke en prosjektoppgaveliste. Du kan spore status og prosent fullført etter hvert som oppgaven går mot slutten. Hvis du bruker et e-post- eller oppgavebehandlingsprogram som er kompatibelt med Office SharePoint Server 2007, kan du vise og oppdatere prosjektoppgavene fra SharePoint-området i det andre programmet. Du kan for eksempel opprette en oppgaveliste på SharePoint-området for å identifisere og tilordne arbeidet for å opprette en opplæringshåndbok, og deretter kan du spore organisasjonens fremdrift fra Office Outlook 2007.

Problemsporing     Bruk en problemsporingsliste til å lagre informasjon om bestemte problemer, for eksempel kundestøtteproblemer, og spore deres fremdrift. Du kan tilordne problemer, kategorisere dem og relatere problemer til hverandre. Du kan for eksempel opprette en problemsporingsliste for å behandle problemer med kundestøtte og løsninger. Du kan også kommentere problemer hver gang du redigerer dem, og på den måten kan du lage en logg over kommentarene uten å endre den opprinnelige beskrivelsen av problemet. En kundestøtterepresentant kan for eksempel registrere hvert tiltak som er gjort for å forsøke å løse problemet, og resultatene av de ulike tiltakene. Du kan også bruke en problemsporingsliste sammen med en arbeidsflyt med tre statuser til å hjelpe organisasjonen med å behandle problem- eller prosjektsporing.

Undersøkelse     Du kan samle inn og kompilere tilbakemeldinger, for eksempel en ansatts trivselsundersøkelse, ved å bruke en undersøkelse. Du kan utforme spørsmål på flere måter, og du kan vise en oversikt over tilbakemeldingen. Hvis du har et regneark eller et databaseprogram installert, som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services (versjon 3) eller Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, kan du eksportere resultatene for å analysere dem ytterligere.

Egendefinert     Selv om du kan tilpasse alle lister, kan du starte med en egendefinert liste og deretter tilpasse innstillingene du angir. Du kan også opprette en liste som er basert på et regneark, hvis du har et regnearkprogram installert som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services (versjon 3) eller Windows SharePoint Services 2.0, og Microsoft Internet Explorer og Microsoft Windows. Du kan for eksempel importere en liste fra Microsoft Office Excel 2007, som du opprettet for å lagre og behandle kontrakter og leverandører.

I tillegg kan du enkelt integrere og implementere informasjon fra forretningsprogrammer, for eksempel SAP, Siebel og Microsoft SQL Server, til et Office SharePoint Server 2007-område ved å legge til kolonnetypen for forretningsdata i en Office SharePoint Server 2007-liste. Ved å legge til kolonnetypen for forretningsdata i en liste får du en liste med elementer som bruker en kombinasjon av kolonner fra Office SharePoint Server 2007, og fra et eksternt forretningsprogram.

Språk og oversettere     Du kan opprette en liste over språk og oversettere for bruk sammen med en arbeidsflyt for oversettingsbehandling i et bibliotek for oversettingsbehandling. Arbeidsflyten bruker listen til å tilordne oversettingsoppgaver til oversetteren som er angitt i listen for hvert språk. Du kan opprette denne listen manuelt, eller du kan velge at listen skal opprettes automatisk når du legger til en arbeidsflyt for oversettingsbehandling i biblioteket for oversettingsbehandling.

KPI-liste     Ved hjelp av KPIer (Key Performance Indicators) kan du raskt evaluere fremdriften i prosjektet i forhold til målbare verdier. Du kan konfigurere KPI-listene til å spore ytelse ved å bruke én av de fire datakildene: manuelt registrerte data, data i en SharePoint-liste, data i Microsoft Office Excel-arbeidsbøker eller data fra analysetjenester, som er en komponent i Microsoft SQL Server 2005. Etter at KPI-listen er opprettet, kan alle brukere som har tilgang til listen, bruk den til å vise statusen for indikatoren på en instrumentbordside.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×