Introduksjon til lister

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En liste er en samling med data som du kan dele med gruppemedlemmer og andre brukere. Du finner SharePoint gir deg en rekke klare til bruk lister og listemaler å oppgi et godt utgangspunkt for å organisere listeelementer. Denne artikkelen forklarer konseptet bak å opprette og bruke lister.

Se følgende emner hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan opprette, redigere og slette lister.

Obs!: Legg merke til at informasjonen her og listetyper som er tilgjengelige for deg avhenger av hvilken versjon av SharePoint du bruker. Hvis du ikke vet hvilken versjon kontakt systemansvarlig, hjelpe brukerstøtte eller manager, eller se hvilken versjon av SharePoint bruker jeg?.

Et nettsted omfatter vanligvis mange standardlister, inkludert Koblinger, Kunngjøringer, Kontakter, Problemsporing, Undersøkelser og Oppgaver, som du kan bruke som samlingspunkt for gruppesamarbeid eller i en forretningsløsning. Disse standardlistene kan i mange tilfeller gi raske, effektive løsninger med små eller ingen endringer. Du kan for eksempel bruke følgende:

 • Oppgaver, som omfatter sporing av eierskap og fremdrift i tillegg til en innebygd tidslinje for en attraktiv visuell presentasjon av listeinnholdet.

 • Problemsporing, som omfatter versjonskontroll og lagring av versjonslogg, for dypere analyse av arbeidsgruppeprosjekter og vanlige arbeidsoppgaver.

Lister er omfattende og fleksible og har mange innebygde funksjoner du kan bruke til å lagre, dele og arbeide med data på en robust måte. Du kan gjøre dette:

 • Opprette en liste med mange ulike kolonner, inkludert Tekst, Tall, Valg, Valuta, Dato og klokkeslett, Oppslag, Ja/nei og Beregnet. Du kan også legge én eller flere filer ved et listeelement hvis du vil gi flere detaljer, for eksempel et regneark som inneholder underbyggende tall, eller et dokument med bakgrunnsinformasjon.

 • Du kan opprette listevisninger for å organisere, sortere og filtrere data på forskjellige måter: endre metadata, for eksempel ved å legge til og slette kolonner, modifisere valideringsregler, bruke lister konsekvent på flere nettsteder med innholdstyper, nettstedkolonner, samt maler. Du kan for eksempel vise bare de aktuelle hendelsene fra en kalender på en hjemmeside og opprette en visuell visning – som ligner en veggkalender – på en annen side.

 • Opprette relasjoner mellom lister ved å bruke en kombinasjon av unike kolonner, oppslagskolonner og relasjonshåndhevelse (gjennomgripende og begrenset sletting). Alt dette er med på å gjøre det enklere å lage avanserte forretningsløsninger og å bevare dataintegriteten.

 • Opprette egendefinerte lister, vise data i nettdeler og på nettdelsider og importere, eksportere og koble til data fra andre programmer, for eksempel Excel og Access.

 • Spore versjoner og detaljert historikk, kreve godkjenning for å endre data, bruke sikkerhet på elementnivå og mappesikkerhet, sjekke inn og ut og holde deg automatisk informert om endringer ved å bruke varsler og RSS-feeder.

 • Organisere innhold som er i én liste, i mapper for enkelhets skyld og for å oppnå bedre ytelse. Du kan forbedre ytelsen generelt ved å bruke indeksering i forbindelse med store lister.

Nedenfor beskrives noen måter du kan arbeide med lister på, som hjelper deg med å behandle informasjon for gruppen.

Spore versjoner og detaljert logg    Du kan spore versjoner av listeelementer, slik at du kan se hvilke elementer som er endret fra versjon til versjon, og hvem som endret listeelementene. Hvis det gjøres feil i en nyere versjon, kan du gjenopprette en tidligere versjon av et element. Spore loggen for en liste er spesielt viktige hvis organisasjonen trenger å overvåke en liste fortløpende.

Kreve godkjenning    Du kan angi at godkjenning for et listeelement kreves før den kan vises av alle. Elementer forblir i statusen venter før de blir godkjent eller avvist av noen som har tillatelse til å godkjenne dem. Du kan kontrollere hvilke grupper av brukere kan vise et listeelement før den er godkjent.

Tilpasse tillatelser    Du kan angi om deltagere for listene kan lese og redigere elementer de har opprettet eller alle elementer i listen. Personer som har tillatelse til å behandle lister kan lese og redigere alle listeelementer. Du kan også bruke spesifikke tillatelsesnivåer for et enkelt listeelement, for eksempel hvis elementet inneholder konfidensiell informasjon.

Opprett og behandle visninger    Gruppen kan opprette forskjellige visninger av samme liste. Innholdet i listen faktisk endres ikke, men elementene blir organisert eller filtrert slik at personer kan finne viktigst eller interessant informasjonen etter behov.

Oppdater lister    Uansett hvilken type liste du oppdaterer ligner prosessen for å legge til, redigere og slette listeelementer. Det finnes to måter å legge til eller redigere et element i en liste.

 • Du kan bruke et skjema, som er standardmetoden.

 • Innebygd, som betyr at du legger til elementet direkte på listesiden.

Hvis listen er satt opp for å spore versjoner, blir en ny versjon av listeelementet opprettet hver gang du redigerer et listeelement. Du kan vise en logg over hvordan listeelementet er endret, og gjenopprette en tidligere versjon hvis du gjør en feil i en nyere versjon.

Bruke formler og beregnede verdier    Du kan bruke formler og beregnede verdier for å generere informasjon dynamisk i kolonnene i en liste. Operasjonene kan omfatte informasjon andre kolonner i en liste i tillegg til systemfunksjoner for eksempel [i dag] for å indikere dagens dato. Du kan for eksempel angi en standard forfallsdato som er sju dager fra gjeldende dato.

Holde deg informert om endringer    Lister og visninger kan bruke RSS, slik at medlemmene av arbeidsgruppen kan få oppdateringer automatisk. RSS er en teknologien som gjør det mulig å motta og vise oppdateringer eller RSS-feeder med nyheter og informasjon på ett sted. Du kan også opprette e-postvarsler å varsle deg når listene endres eller når nye elementer er lagt til. Varsler er praktisk å holde orden på endringene som er viktige for deg.

Opprette listerelasjoner    Hvis du vil opprette en relasjon mellom to lister, i kilde-listen du oppretter et oppslag kolonne som henter (eller "slår opp") ett eller flere verdier fra en mållisten Hvis disse verdiene samsvarer med verdien i oppslagskolonnen i kildelisten. Hvis du vil, kan du fortsette å legge til flere kolonner fra mållisten kilde-listen. Når du oppretter en oppslagskolonne, kan du også bestemme deg for å bruke relasjonsvirkemåte ved å angi en gjennomgripende sletting eller Begrens Slett-alternativet som bidrar til å holde dataene gyldige og bidrar til å hindre inkonsekvenser som kan føre til problemer senere.

Dele listeinformasjon med et databaseprogram    Hvis du har installert, for eksempel Access et databaseprogram kan du eksportere og importere data til og fra området, i tillegg koble en tabell fra databasen til en liste. Når du arbeider med listedataene i en Access-database, kan du også opprette spørringer, skjemaer og rapporter. For mer informasjon, kan du se importere data i en Access-database .

Bruke lister konsekvent på tvers av områder    Hvis gruppen arbeider med flere typer lister, kan du legge til konsekvent på tvers av flere lister med innholdstyper, områdekolonner og maler. Disse funksjonene gjør det mulig å bruke innstillingene og listen struktur på en effektiv måte. Du kan for eksempel opprette en innholdstype for et problem for kunde-tjeneste som angir bestemte kolonner (for eksempel kundekontakt) og forretningsprosesser for innholdstypen. Et annet eksempel er å opprette en områdekolonne for avdelingsnavn som har en rullegardinliste for avdelinger. Du kan gjenbruke kolonnen i flere lister til å sikre at navnene alltid vises på samme måte i hver liste.

Arbeide med listeelementer fra et e-postprogram    Ved hjelp av en e-postprogrammet som er kompatibelt med SharePoint-teknologier, kan du ta viktig listeinformasjon med deg. Du kan for eksempel med Outlook, vise og oppdatere oppgaver, kontakter og diskusjonstavler på området fra Outlook. For mer informasjon, kan du seKoble en ekstern liste til Outlook .

Angi innholdsavgrensning    Du kan aktivere målgruppeangivelse for en liste, og gjør deretter elementene i listen vises bare for personer som er medlemmer av bestemt SharePoint og Active Directory-grupper eller målgrupper. Dette kan gjøres ved hjelp av webdeler, for eksempel i webdelen for innholdsspørring, som bruker målgruppeangivelse til å filtrere listen basert på brukerens medlemskap i en gruppe. Før elementene i en liste kan aktiveres for en bestemt målgruppe, må selve listen konfigureres med målgruppeangivelse-kolonnen.

Listetypen du bruker, avhenger av typen informasjon du deler.

Kunngjøringer    Bruk en kunngjøringsliste å dele nyheter og status og gi påminnelser. Kunngjøringer støtter forbedret formatering med bilder, hyperkoblinger og formatert tekst.

Kontakter    Bruk en kontaktliste til å lagre informasjon om personene eller gruppene som du arbeider med. Hvis du bruker en e-postmelding eller kontakt som er kompatible med SharePoint-teknologier, kan du vise og oppdatere kontaktene fra området i det andre programmet. Du kan for eksempel oppdatere en liste over alle organisasjonens leverandører fra et e-postprogram som er kompatible med SharePoint-teknologier, for eksempel Outlook. En kontaktliste faktisk behandle ikke medlemmer av området, men den kan brukes til å lagre og dele kontakter i organisasjonen, for eksempel en liste over eksterne leverandører.

Diskusjonstavler    Bruke en diskusjonstavle til å gi et sentralt sted for å spille inn og lagre team diskusjoner som ligner på formatet på nyhetsgrupper. Hvis systemansvarlig har aktivert lister på området skal motta e-postmeldinger, kan diskusjonstavler lagre e-postdiskusjoner fra mest vanlige e-postprogrammer. Du kan for eksempel opprette en diskusjonstavle for organisasjonens nye versjonen av produktet.

Koblinger    Bruke en liste over koblinger som en sentral plassering for koblinger til Internett, på firmaets intranett og andre ressurser. Du kan for eksempel opprette en liste over koblinger til kundene dine nettsteder.

Forfremmede koblinger    Bruk denne listen til å vise et sett med koblingshandlinger i et visuelt oppsett.

Kalender    Bruk en kalender for alle gruppens hendelser eller for bestemte situasjoner, for eksempel fridager i selskapet. En kalender inneholder visuelle visninger, som ligner på et skrivebord eller vegg kalender, over gruppens arrangementer, inkludert møter, sosiale arrangementer og heldagshendelser. Du kan også spore gruppemilepæler, for eksempel tidsfrister eller datoer for produktutgivelser som ikke er relatert til et bestemt tidsintervall. Hvis du bruker et e-post eller kalender-program som er kompatibelt med SharePoint-teknologier, kan du vise og oppdatere kalenderen fra området mens du arbeider i det andre programmet. Eksempelvis kan du sammenligne og oppdatere kalenderen på området med datoer fra Outlook-kalenderen, ved å vise begge kalendere side ved side eller overlappet med hverandre i Outlook. For mer informasjon, kan du se opprette en kalender .

Oppgaver    Bruke en oppgaveliste til å spore informasjon om prosjekter og andre gjøremål hendelser for gruppen. Du kan tilordne oppgaver til personer, i tillegg til å spore status og prosent fullført mens oppgaven går mot slutten. Hvis du bruker et e-post eller oppgave som er kompatibelt med SharePoint-teknologier, kan du vise og oppdatere aktiviteter fra området i det andre programmet. Du kan for eksempel opprette en oppgaveliste for organisasjonens budsjettprosess og deretter vise og oppdatere den sammen med andre oppgaver i Outlook. For mer informasjon, kan du se opprette en liste .

Prosjektoppgaver    Bruke en prosjektaktivitetsliste til å lagre Aktivitetsinformasjon med et Gantt-visning og fremdrift stolper. Du kan spore status og prosent fullført oppgaven går mot slutten. Hvis du bruker et e-post eller oppgave som er kompatibelt med SharePoint-teknologier, kan du vise og oppdatere prosjektoppgavene fra området i det andre programmet. Hvis du for eksempel du kan opprette en prosjektaktivitetsliste på nettstedet til å identifisere og tilordne arbeidet for å opprette et opplæring manuelt, og deretter kan du spore organisasjonens fremdrift fra Project. For mer informasjon, kan du se opprette en liste .

Problemsporing    Bruk en problemsporingsliste til å lagre informasjon om bestemte problemer, for eksempel kundestøtteproblemer, og spore fremdriften. Du kan tilordne problemer, kategorisere dem og relatere problemer til hverandre. Du kan for eksempel opprette en problemsporingsliste for å håndtere problemer med kundestøtte og løsninger. Du kan også kommentere problemer hver gang du redigerer dem, opprette en logg over kommentarene uten å endre den opprinnelige beskrivelsen av problemet. En kundestøtterepresentant kan for eksempel registrere hvert trinn utføres for å løse et problem, og resultatene. Du kan også bruke en problemsporingsliste med tre statuser til å hjelpe organisasjonen behandle utstedt_dato eller prosjektsporing. For mer informasjon, kan du se opprette en liste .

Undersøkelse    Bruke en undersøkelse til å samle inn og kompilere tilbakemeldinger, for eksempel en ansatt kundetilfredshet undersøkelse eller en Test. Du kan utforme spørsmål og svar på flere forskjellige måter, og se en oversikt over tilbakemeldingen. Hvis du har et regneark eller en database program installert som er kompatibelt med SharePoint-teknologier, kan du eksportere resultatene hvis du vil analysere dem. For mer informasjon, kan du se opprette en undersøkelse .

Egendefinert    Bruke en egendefinert liste for å starte en liste fra grunnen av. Du kan også opprette en egendefinert liste som er basert på et regneark, hvis du har et regnearkprogram som er kompatibelt med SharePoint teknologier. Du kan for eksempel importere en liste fra Excel du opprettet for å lagre og behandle kontrakter med leverandører. For mer informasjon, kan du se opprette en liste basert på et regneark .

Eksterne lister    Bruk en ekstern liste til å arbeide med data som er lagret utenfor SharePoint, men du kan lese og skrive i SharePoint. Datakilde for en ekstern liste kalles en ekstern innholdstype. I motsetning til en liste over opprinnelige SharePoint bruker en ekstern liste Business Connectivity Services til access-data direkte fra et eksternt system (for eksempel SAP, Siebel og Microsoft SQL Server), om som systemet er en database, webtjeneste eller LOB-system.

Egendefinert liste i dataark   Vis Bruke egendefinert liste i dataarkvisning til å opprette en tom liste som ligner på en egendefinert liste, men listen skal vises som standard i dataarkvisning. Dataarkvisning gir et datarutenett for visning og redigering av data som rader og kolonner. Du kan legge til og redigere rader og kolonner, bruke filtre og sorteringsrekkefølger, vise beregnede verdier og totaler og enkelt redigere data i cellene i rutenettet. Dataarkvisning krever Office installert på en 32-biters klientdatamaskin og en nettleser som støtter ActiveX-kontroller.

Statusliste    Bruk en statusliste til å vise og spore målene i prosjektet. Listen inneholder et sett med fargede ikoner som angir i hvilken grad målene er nådd.

Rundskriv    Bruk rundskrivlisten til å sende informasjon, inkludert bekreftelsesstempler, til gruppemedlemmene.

Microsoft IME-ordliste    Bruk Microsoft IME-ordlisten når du vil bruke data i listen som en Microsoft IME-ordliste. Du kan konvertere kolonneelementer av typen Les til Vis ved å bruke Microsoft IME, og vise innholdet i Kommentar i kommentarvinduet i IME. Dataene kan kobles til en bestemt nettadresse.

Innholdsliste for PerformancePoint    Bruk en innholdsliste for PerformancePoint til å lagre instrumentbordelementer, for eksempel målstyringer, rapporter, filtre, instrumentbordsider og andre instrumentbordelementer du oppretter ved å bruke instrumentbordutforming for PerformancePoint.

Språk og oversettere    Bruk en liste over språk og oversettere med en arbeidsflyt for oversettingsbehandling i et bibliotek for oversettingsbehandling. Arbeidsflyten bruker listen til å tilordne oversettingsoppgaver til oversetteren som er angitt i listen for hvert språk. Du kan opprette denne listen manuelt, eller du kan velge å få denne listen opprettet automatisk når du legger til en arbeidsflyt for oversettelsesbehandling i et bibliotek for oversettelsesbehandling.

KPI-liste    Bruke en KPI-liste til å spore viktige ytelsesindikatorer slik at du kan raskt evaluere fremdriften mot vurderbare mål. Du kan konfigurere KPI-lister til å spore ytelse ved hjelp av en av fire datakildene: angitt manuelt data, data i en liste med SharePoint, data i Excel-arbeidsbøker eller data fra Analysis Services – en komponent av Microsoft SQL Server. Når KPI-liste er opprettet, kan du bruke den til å vise statusen for indikatoren på en instrumentbordside.

Importere regneark    Opprett en liste som bruker kolonner og data fra et eksisterende regneark. Du må ha Microsoft Excel eller et annet kompatibelt program for å kunne importere et regneark.

Legge til ett av disse listene på siden

 1. Klikk Innstillinger for Innstillinger: Oppdater profilen, installer programvare og koble den til skyen i områder, og klikk deretter områdeinnhold.

 2. Klikk ikonet Legg til en app.

  Appikonet Legg til en i dialogboksen områdeinnhold.
 3. Bla gjennom, og klikk appen du vil bruke. Det kan være mer enn én side.

 4. Gi programmet et unikt navn slik at du kan kalle den tilbake senere for en side, og klikk Opprett.

 5. Når du kommer tilbake til skjermbildet området innholdet, kan du gjøre tre ting:

  • Lukk vinduet, og gå tilbake til siden. Legge til den nye appen på siden ved hjelp av Sett inn webdeler.

  • Klikk appen, og begynn å skrive inn data.

  • Klikk ellipsen , og klikk deretter endre Innstillinger. Du kan legge til kolonner, endre navn og gjøre andre oppgaver her.

Organisere lister på et nettsted

Du kan bruke funksjonene for lister på mange måter, og hvordan du bruker dem, avhenger av størrelsen og antallet av lister du har og behovene i organisasjonen.

Det kan hende du ønsker at én stor liste skal tjene ulike formål. Dere kan for eksempel ha et stort antall tekniske problemer som skal spores på tvers av organisasjonen, og problemene kan gjelde flere prosjekter og grupper.

Bruk én liste i disse tilfellene:

 • Gruppen trenger å se oppsummeringsinformasjon om listeelementer eller ulike visninger for det samme settet av elementer. For eksempel kan en leder ønske å se fremdriften for alle tekniske problemer for en organisasjon eller se alle problemene som ble rapportert i samme periode.

 • Brukere ønsker å bla i eller søke etter problemene på samme sted på et nettsted.

 • Du ønsker å bruke de samme innstillingene for listeelementene, for eksempel sporing av versjoner eller krav om godkjenning.

 • Gruppene som arbeider med listen, har felles, lignende egenskaper, for eksempel samme nivå for tillatelser. Det kan bli brukt unik tillatelse for spesifikke listeelementer, men hvis nivåene for tillatelser varierer mye, bør du vurdere flere lister.

 • Du ønsker å analysere informasjon om listen eller motta konsoliderte oppdateringer for listen. Du kan motta varsler når listeelementer endres, eller vise endringer for en liste ved å bruke RSS-teknologi. RSS-feeder gjør det mulig for medlemmer i arbeidsgruppen å se på én liste over informasjon som er endret.

Det kan være en fordel med flere lister der det er klare forskjeller mellom elementene du vil behandle eller mellom brukergruppene som arbeider med dem.

Bruk flere lister i disse tilfellene:

 • Du forventer ikke at brukere trenger felles oppsummeringer for elementene.

 • Gruppene av personer som arbeider med informasjonen, er distinkte og har ulike nivåer for tillatelser.

 • Du trenger å benytte ulike innstillinger, for eksempel versjoner eller godkjenning, for flere sett av elementer.

 • Du trenger ikke å analysere elementene samlet eller få konsoliderte oppdateringer for listen.

Her følger noen av de måtene du kan organisere lister og listeelementer på:

Legg til kolonner    Du kan hjelpe gruppen med å finne de elementene som er viktigst, ved å legge til kolonner i listen. Du kan for eksempel legge til Prosjekt-kolonnen i en liste, slik at det blir enklere for brukere som arbeider på bestemte prosjekter, å vise og arbeide med elementene. Det kan også hende du vil legge til flere kolonner hvis du vil samle inn mer informasjon for hvert listeelement, for eksempel navnet på avdelingen eller navnet på en ansatt.

Hvis du har flere elementer i en liste, kan du vurdere indeksering av visse kolonner for å forbedre ytelsen når du viser flere elementer eller veksling mellom visninger. Denne funksjonen Endre ikke hvordan elementer er organisert, men den kan aktivere organisasjoner enklere å lagre et stort antall elementer i en liste. Indeksering kan imidlertid ta mer plass i databasen. Opprette, endre, eller slette en visning av en liste eller et bibliotek

Opprette visninger    Du kan bruke visninger hvis medlemmene av gruppen ofte trenger å se data på en bestemt måte. Visninger benytter kolonner for å sortere, gruppere og vise data. Du kan også velge hvor mange elementer som vises på én gang i hver visning. For eksempel kan brukere bla i en liste i grupper på 25 eller 100 elementer per side avhengig av hva de foretrekker og av hastigheten på forbindelsen.

Visninger gir deg muligheten til å lagre et stort antall elementer i en liste, men for å se bare delsett du vil bruke på et bestemt tidspunkt, for eksempel bare problemene som ble lagt inn år, eller bare gjeldende hendelser i en kalender. Du kan opprette personlige visninger som er tilgjengelig bare for deg, og hvis du har tillatelse til å endre en liste, kan du opprette fellesvisninger som er tilgjengelige for alle. Opprette, endre, eller slette en visning av en liste eller et bibliotek

Opprette mapper    Du kan legge til mapper de fleste typer lister, hvis områdeeieren har tillatt mapper som skal opprettes. Dette er spesielt nyttig hvis listeelementene kan deles i en bestemt måte, eksempel etter prosjekt eller gruppe. Mapper hjelpe brukere å enklere å skanne og behandle listeelementene. SharePoint teknologier gir en trevisningen som gjør det mulig å navigere på områder og mapper på lignende måte som de arbeider med mapper på harddisken. Hver avdeling kan for eksempel har en egen mappe. Opprett en mappe i en liste

Se også

Legge til, redigere eller slette listeelementer

Aktivere og konfigurere versjonskontroll for en liste eller et bibliotek

Opprett en mappe i en liste

Slette en mappe i en liste

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×