Introduksjon til hva-skjer-hvis-analyser

Med bruk av verktøy for hva-skjer-hvis-analyse i Excel kan du bruke flere forskjellige sett verdier i én eller flere formler til å utforske de forskjellige resultatene.

Du kan for eksempel utføre en hva-skjer-hvis-analyse for å lage to budsjetter som begge forutsetter forskjellige inntektsnivåer. Eller du kan angi et resultat du vil formelen skal gi, og deretter bestemme hvilke sett verdier som gir dette resultatet. Excel inneholder flere forskjellige verktøy som kan hjelpe deg å utføre analyser du har behov for.

I denne artikkelen.

Oversikt

Bruke scenarioer til å vurdere mange forskjellige variabler

Bruke Målsøking til å finne ut hvordan du kan oppnå et ønsket resultat

Bruke datatabeller til å se effektene av én eller to variabler i en formel

Klargjøre prognoser og avanserte forretningsmodeller

Oversikt

En hva-skjer-hvis-analyse er en prosess der verdiene i cellene endres for å se hvordan endringene vil påvirke resultatet av formler i regnearket.

Det følger med tre typer verktøy for hva-skjer-hvis-analyse i Excel: scenarioer, datatabeller og målsøking. Scenarioer og datatabeller tar sett av inndataverdier og bestemmer mulige resultater. En datatabell fungerer bare med én eller to variabler, men den kan godta mange forskjellige verdier for disse variablene. Et scenario kan ha flere variabler, men det kan ha bare opptil 32 verdier. Målsøking fungerer annerledes enn scenarioer og datatabeller på den måten at det tar et resultat, og bestemmer mulige inndataverdier som gir det resultatet.

I tillegg til disse tre verktøyene kan du installere tillegg som hjelper deg å utføre hva-hvis-analyser, for eksempel Problemløser-tillegget. Problemløser-tillegget ligner på Målsøking, men du kan bruke flere variabler. Du kan også lage prognoser ved å bruke fyllhåndtaket og ulike kommandoer som er innebygd i Excel. Til mer avanserte modeller kan du bruke analysepakketillegget.

Til toppen av siden

Bruke scenarioer til å vurdere mange forskjellige variabler

Et scenario er et sett med verdier som lagres i Excel, og de kan automatisk erstatte verdier i celler i regnearket. Du kan opprette og lagre forskjellige grupper med verdier i et regneark og deretter bytte til et av disse nye scenariene for å vise forskjellige resultater.

La oss for eksempel anta at du har to budsjettscenarioer: et beste tilfelle og et verste tilfelle. Du kan bruke Scenariobehandling til å opprette begge scenarioene i samme regneark og deretter bytte mellom dem. For hvert scenario angir du cellene som endres og verdiene som skal brukes i dette scenarioet. Når du bytter mellom scenarioer, endres resultatcellen for å gjenspeile de forskjellige verdiene i endringscellene.

Verste tilfelle-scenario

Verste tilfelle-scenario

1. Endringsceller

2. Resultatcelle

Beste tilfelle-scenario

Beste tilfelle-scenario

1. Endringsceller

2. Resultatcelle

Hvis flere personer har spesifikk informasjon i separate arbeidsbøker som du vil bruke i scenarier, kan du samle inn disse arbeidsbøkene og flette scenarioene fra dem.

Når du har opprettet eller samlet inn alle scenarioene du trenger, kan du lage en sammendragsrapport som inneholder informasjon fra disse scenarioene. En scenariorapport viser all scenarioinformasjon i én tabell i et nytt regneark.

Scenariosammendragsrapport

Sammendragsrapport for scenario i Excel

Merknad   Scenariorapporter beregnes ikke automatisk på nytt. Hvis du endrer verdiene i et scenario, vil ikke disse endringene vises i en eksisterende sammendragsrapport. I stedet må du lage en ny sammendragsrapport.

Til toppen av siden

Bruke Målsøking til å finne ut hvordan du kan oppnå et ønsket resultat

Hvis du vet hvilket resultat du vil ha fra en formel, men er usikker på hvilken inndataverdi formelen trenger for å få dette resultatet, bruker du Målsøking-funksjonen. Anta for eksempel at du trenger å låne penger. Du vet hvor mye penger du trenger, hvor lang nedbetalingsperiode du vil ha og hvor mye du har råd til å betale hver måned. Du kan bruke Målsøking til å finne ut hvilken rentesats du må ha sikkerhet for for å oppfylle målet.

Modell med avdrag avhengig av rente

Merknad   Målsøking fungerer med bare én variabel inndataverdi. Hvis du vil bestemme flere inndataverdier, for eksempel lånebeløpet og månedlig avdragsbeløp for lånet, bruker du i stedet Problemløser-tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon om Problemløser-tillegget, kan du se under Klargjøre prognoser og avanserte forretningsmodeller og følge koblingene under Se også.

Til toppen av siden

Bruke datatabeller til å se effektene av én eller to variabler i en formel

Hvis du har en formel som bruker én eller to variabler, eller flere formler som bruker én felles variabel, kan du bruke en datatabell til å se alle resultatene på ett sted. Bruk av datatabeller gjør det lett å få oversikt over flere muligheter. Fordi du fokuserer på bare én eller to variabler, er resultatene lette og lese og dele i tabellform. Hvis automatisk omberegning er aktivert for arbeidsboken, omberegnes umiddelbart dataene i datatabellene, og du vil derfor alltid ha oppdaterte data.

Datatabell med én variabel

En datatabell med én variabel

En datatabell kan ikke inneholde flere enn to variabler. Hvis du vil analysere flere enn to variabler, kan du bruke scenarioer i stedet. Selv om en datatabell er begrenset til bare én eller to variabler, kan den bruke så mange variabelverdier du ønsker. Et scenario kan ha maksimalt 32 ulike verdier, men du kan opprette så mange scenarier som du vil.

Til toppen av siden

Klargjøre prognoser og avanserte forretningsmodeller

Hvis du vil klargjøre prognoser, kan du bruke Excel til å automatisk generere fremtidige verdier som er basert på beregning av lineære trender eller veksttrender.

Du kan fylle ut en serie med verdier for en enkel lineær trend eller en eksponentiell veksttrend, ved hjelp av fyllhåndtaket eller kommandoen Serie. Hvis du vil utvide komplekse og ikke-lineære data, kan du bruke regnearkfunksjoner eller verktøyet for regresjonsanalyse i tillegget Analyseverktøy. Du får mer informasjon ved å følge koblingene i Se også-delen.

Selv om Målsøking kan bruke bare én verdi, kan du projisere bakover etter flere variabler ved å bruke Problemløser-tillegget. Når du bruker Problemløser-tillegget, kan du finne en optimal verdi for en formel i én celle  – kalt målcellen – i et regneark.

Problemløser arbeider med en gruppe celler som er relatert til formelen i målcellen. Verdiene justeres i endringscellene du angir – kalt justerbare celler – for å lage resultatet du angir fra målcelleformelen. Du kan bruke begrensninger for å begrense verdiene som kan brukes av Problemløsing i modellen, og begrensningene kan referere til andre celler som har betydning for målcelleformelen.

Til toppen av siden

Gjelder for: Excel 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk