Introduksjon til hva-hvis-analyse

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Ved hjelp av datakildeverdiene Analyseverktøy i Excel, kan du bruke flere forskjellige sett med verdier i én eller flere formler til å undersøke alle resultatene.

Du kan for eksempel gjøre datakildeverdiene analyse for å bygge to budsjetter hver forutsetter at et bestemt nivå inntekt. Eller du kan angi et resultat du vil bruke en formel til å produsere, og Finn ut hva sett med verdier, vil gi dette resultatet. Excel inneholder flere forskjellige verktøy for å hjelpe deg med å utføre typen analyse som passer dine behov.

Vær oppmerksom på at dette er bare en oversikt over disse verktøyene. Det finnes koblinger til emner i Hjelp for hver av dem spesielt.

Hva hvis-analyse er prosessen med å endre verdiene i cellene for å se hvordan disse endringene påvirker resultatet av formler i regnearket.

Tre typer datakildeverdiene Analyseverktøy følger med Excel: scenarierMålsøkingog Datatabeller. Scenarier og datatabeller få sett over inndataverdier og bestemme mulige resultatene. En datatabell fungerer med bare ett eller to variabler, men den kan godta mange forskjellige verdier for disse variablene. Et Scenario kan ha flere variabler, men den kan bare bruke opptil 32 verdier. Målsøking fungerer forskjellig fra scenarier og datatabeller ved at den tar et resultat og bestemmer mulige inndataverdier som gir dette resultatet.

I tillegg til disse tre verktøy du kan installere tillegg som kan hjelpe deg med å analysere datakildeverdiene, for eksempel Problemløser - tillegget Tilleggsprogrammet Problemløser er lik Målsøking, men den kan bruke flere variabler. Du kan også opprette prognoser ved hjelp av fyllhåndtaket og ulike kommandoer som er innebygd i Excel.

For mer avansert modeller, kan du bruke Analyseverktøy-tillegget.

Et Scenario er et sett med verdier som Excel lagrer og kan erstatte automatisk i celler i et regneark. Du kan opprette og lagre forskjellige grupper med verdier i et regneark, og bytt deretter til noen av disse nye scenariene for å vise forskjellige resultater.

Hvis du for eksempel anta at du har to budsjettet scenarier: verste tilfelle og Beste scenario. Du kan bruke Scenariobehandling til å opprette begge scenarier i samme regneark, og deretter bytte mellom dem. For hvert scenario angir du cellene som endres og verdiene som skal brukes for dette scenariet. Når du bytter mellom scenarier, endres resultatcellen for å gjenspeile ulike endre celleverdier.

Verste tilfelle-scenario
Verste tilfelle-scenario

1. endringsceller

2. resultatcellen

Beste tilfelle-scenario
Beste tilfelle-scenario

1. endringsceller

2. resultatcellen

Hvis flere personer har spesifikk informasjon i separate arbeidsbøker som du vil bruke i scenarioer, kan du samle disse arbeidsbøkene og flette deres scenarier.

Når du har opprettet eller samlet inn alle scenarier du trenger, kan du opprette en sammendragsrapport for Scenario som inneholder informasjon fra disse scenariene. Et scenario-rapporten viser alle Scenarioinformasjon i en tabell i et nytt regneark.

Sammendragsrapport for scenario i Excel
Sammendragsrapport for scenario

Merknad: Scenario rapporter beregnes ikke automatisk. Hvis du endrer verdiene i et scenario, vises disse endringene ikke i en eksisterende sammendragsrapport. I stedet, må du opprette en ny sammendragsrapport.

Hvis du vet hvilket resultat du ønsker fra en formel, men du ikke er sikker på hvilken inndataverdi formelen trenger for å få dette resultatet, kan du bruke Målsøking -funksjonen. Anta for eksempel at du må låne noen penger. Du vet hvor mye penger du vil bruke, hvor lenge en periode du vil bruke i der du vil betale ned lånet, og hvor mye du har råd til å betale hver måned. Du kan bruke Målsøking til å bestemme hvilke rentesats du må sikre for å oppfylle lån målet.

Modell med avdrag avhengig av rente

Merknad: Målsøking fungerer med én variabel inndataverdi. Hvis du vil finne ut mer enn én inndataverdi, for eksempel lånebeløpet og månedlig betalingsbeløpet for et lån, bør du i stedet bruke Problemløser-tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon om tilleggsprogrammet Problemløser, kan du se delen klargjøre prognoser og avanserte datamodeller, og følg koblingene i Se også-delen.

Hvis du har en formel som bruker én eller to variabler, eller flere formler som alle bruke én vanlige variabel, kan du bruke en Datatabell for å se alle utfall på ett sted. Ved hjelp av datatabeller, gjør det enkelt å undersøke et utvalg av muligheter med et øyekast. Fordi du fokusere på bare én eller to variabler, er resultatet er lett å lese og dele i tabellformat. Hvis automatisk omberegning er aktivert for arbeidsboken, dataene i datatabeller umiddelbart blir omberegnet; resultatet har du alltid oppdatert data.

Datatabell med én variabel
En datatabell med én variabel

En datatabell får ikke plass til mer enn to variabler. Hvis du vil analysere flere enn to variabler, kan du bruke scenarier. Selv om det er begrenset til bare én eller to variabler, kan en datatabell bruke så mange forskjellige variable verdiene som du vil bruke. Et Scenario kan ha opptil 32 forskjellige verdier, men du kan opprette så mange scenarier som du vil bruke.

Hvis du vil lage prognoser, kan du bruke Excel til automatisk å generere fremtidige verdier som er basert på eksisterende data eller generere ekstrapolerte verdier som er basert på lineære trendberegninger eller veksttrendberegninger automatisk.

Du kan fylle ut en serie med verdier som passer i en enkel lineær trend eller en eksponentiell veksttrend ved å bruke fyllhåndtaket eller serie -kommandoen. Hvis du vil utvide komplekse og ikke-lineære data, kan du bruke regnearkfunksjoner eller regresjonsanalyseverktøyet i analyse Analyseverktøy Legg til-modulen

Selv om Målsøking kan inneholde én variabel, kan du projisere bakover for flere variabler ved hjelp av Problemløser. Ved hjelp av Problemløser, kan du finne en optimal verdi for en formel i en celle, kalt målcellen, i et regneark.

Problemløseren arbeider med en gruppe med celler som er relatert til i formelen i målcellen. Problemløseren justerer verdiene i cellene du angir, kalt endringsceller – til å komme frem til resultatet du angir fra formelen i målcellen. Du kan bruke begrensninger for å begrense verdiene problemløseren kan bruke i modellen, og begrensningene kan referere til andre celler som påvirker formelen i målcellen.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Scenarier

Målsøking

Datatabeller

Ved hjelp av problemløseren for store budsjettering

Ved hjelp av problemløseren for økonomiske planlegging

Ved hjelp av Problemløseren til å finne optimale produkt-mix

Utføre hva-hvis-analyse med verktøyet Problemløseren

Definere og løse et problem ved hjelp av Problemløseren

Analyse Analyseverktøy-tillegget

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Bruke feilkontroll for å oppdage feil i formler

Hurtigtaster i Excel 2016 for Windows

Hurtigtaster i Excel 2016 for Mac

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Excel-funksjoner (etter kategori)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×