Introduksjon til funksjoner for forretningsanalyse

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med en rekke nye funksjoner i Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan du dele, styre og bruke forretningsinformasjon på nytt. Denne artikkelen inneholder en oversikt over de nye funksjonene, beskriver hvordan funksjonene er relatert til hverandre, og hjelper deg med å finne ressurser for mer informasjon.

I denne artikkelen

Oversikt over funksjoner for forretningsanalyse

Rapportsenteret

Excel-tjenester

Tilkoblinger til eksterne datakilder

Viktige ytelsesindikatorer (KPIer)

Filterwebdeler

Instrumentbord

Oversikt over funksjoner for forretningsanalyse

Verktøyene for tilgang til store mengder ustrukturerte data for analyse var tidligere bare tilgjengelige for personer med lang erfaring i datalagring eller dataanalyse. Publisering på weben ved hjelp av data fra flere kilder har vært begrenset til utviklere og konsulenter. Ved å bruke de nye funksjonene som er tilgjengelige i Office SharePoint Server 2007, kan informasjonsarbeidere samle data fra flere kilder og publisere disse dataene på weben.

Office SharePoint Server 2007 kan koble til forretningsprogrammer, for eksempel SAP, Siebel og Microsoft SQL Server 2005, slik at du enkelt kan publisere rapporter, lister og viktige ytelsesindikatorer.

Når du publiserer rapporter fra dataene i et av disse systemene, gir du beslutningstakere tilgang til strategiske eller operative data. Eksempler på rapporter omfatter Microsoft Office Excel-arbeidsbøker, en SQL Server Reporting Services-rapport, eller en Microsoft Office Access-rapport. Overordnede og avdelingsledere er avhengige av punktlige og nøyaktige rapporter for å kunne ta veloverveide beslutninger.

Rapportsenteret er sentralt i de nye Office SharePoint Server 2007-funksjonene for forretningsanalyse. Rapportsenteret er et område som gir et sentralt sted for lagring av rapporter som er felles for en gruppe, enten denne gruppen består av en liten gruppe eller en hel organisasjon.

Til toppen av siden

Rapportsenteret

Rapportsenter-området er en sentral plassering for forretningsanalyserelatert informasjon. Det inneholder spesielle dokumentbiblioteker for lagring av rapporter, lister og tilkoblinger til eksterne datakilder. Det gir også tilgang til sidemaler og webdeler for å hjelpe deg med å opprette sider og lister som inneholder forretningsinformasjon. Innenfor rapportsenteret kan brukere søke etter elementer ved å bruke kategorier, vise en kalender for kommende rapporter, og abonnere på relevante rapporter.

Som standard opprettes ett Rapportsenter-område under portalområdet på øverste nivå. Med riktige tillatelser kan imidlertid alle brukere opprette et Rapportsenter-område i et gruppe-, avdelings- eller organisasjonsområde.

Alle funksjonene som er beskrevet i denne artikkelen, er tilgjengelige på Rapportsenter-området. Alle disse funksjonene kan imidlertid åpnes og brukes på alle områder og fra alle sider i Office SharePoint Server 2007. Dette gir deg mulighet til å bestemme hvordan du vil utnytte forretningsanalysefunksjonene i ditt eget Office SharePoint Server 2007-miljø.

Til toppen av siden

Excel Services

Med Excel Services kan du lagre en Excel-arbeidsbok på en server, og deretter publisere en hvilken som helst del av arbeidsboken på en webside. Brukere trenger bare en webleser for å kunne vise og arbeide interaktivt med direkte data. Arbeidsboken publiseres på websiden ved hjelp av webdelen Excel Web Access (EWA).

Én fordel med å publisere arbeidsbøker i en webdel er at alle beregningene foretas på serveren. Dette gjør at forretningslogikken i arbeidsboken aldri vises. En annen fordel er at det bare er én kopi av arbeidsboken, og den lagres på et sentralt, sikkert sted.

Fra websiden kan du gi brukere bare lesetillatelser for å begrense tilgang til arbeidsboken. Du kan for eksempel forhindre brukere fra å åpne en arbeidsbok ved hjelp av Excel, eller styre hva de har lov til å vise.

Du kan også opprette et statisk utvalg av en arbeidsbok, i stedet for å publisere den i interaktiv modus.

Til toppen av siden

Tilkoblinger til eksterne datakilder

I tillegg til å bruke eksterne datakilder i Excel-arbeidsbøker, kan du bruke data fra andre forretningsprogrammer, for eksempel SAP og Siebel, i SharePoint-lister, -sider og -webdeler.

Systemansvarlige oppretter vanligvis systemtilkoblingene, og kan lagre dem i et datatilkoblingsbibliotek i rapportsenteret. På den måten kan det sentrale utvalget tilkoblinger enkelt åpnes og brukes av alle med tillatelser. Du kan imidlertid opprette og lagre datatilkoblinger hvor som helst i Office SharePoint Server 2007-systemet.

Ved å bruke tilkoblinger til eksterne datakilder kan du bygge websider og SharePoint-lister som gjør at brukere kan arbeide interaktivt med dataene i den eksterne kilden uten å forlate SharePoint-siden.

Til toppen av siden

Viktige ytelsesindikatorer

En viktig ytelsesindikator (Key Performance Indicator – KPI) er en visuell indikator som viser fremdriften mot et mål. KPIer er nyttige for grupper, ledere og bedrifter for raskt å kunne evaluere fremdriften mot vurderbare mål. Ved hjelp av SharePoint-KPIer kan du enkelt visualisere svar på følgende spørsmål:

  • Med hvilke oppgaver er jeg foran eller bak skjema?

  • Hvor langt foran eller bak er jeg?

  • Hva er minimum av hva jeg har fullført?

Hvert område i en virksomhet kan velge å spore forskjellige typer KPIer, avhengig av forretningsmålene de forsøker å oppnå. For å øke kundetilfredsheten kan et telefonsenter for eksempel sette seg et mål om å svare på et bestemt antall samtaler innen en kortere tidsperiode. Eller en salgsavdeling kan bruke KPIer til å sette ytelsesmål, for eksempel antall nye salgstelefoner som foretas per måned.

KPIer opprettes ved å bruke KPI-lister, og vises deretter ved hjelp av spesielle KPI-webdeler. Du kan lagre KPI-lister i rapportsenteret eller et hvilket som helst annet område i Office SharePoint Server 2007, der de kan brukes på nytt av alle som har tilgangstillatelser til dem.

Til toppen av siden

Filterwebdeler

Filtre gjør det mulig å vise bare undersettet av data du er interessert i å vise. Et datasett kan for eksempel inneholde fem års historikk for flere produkter for hele landet/regionen. Ved å bruke filtre kan du vise mer relevante data, for eksempel bare ett salgsområde, bare ett produkt eller bare gjeldende år.

Office SharePoint Server 2007 har 10 filterwebdeler som gjør at du kan angi eller velge én eller flere verdier for å endre innholdet i én eller flere webdeler på en side for å vise nøyaktig den informasjonen du trenger.

Filterwebdelen Gjeldende bruker filtrerer for eksempel automatisk informasjon basert på hvem som er logget på datamaskinen. Dette er nyttig når du bare vil vise informasjon, for eksempel kundekontoer eller -oppgaver, som er tildelt til denne brukeren.

En annen måte å bruke filtre på, er å vise en arbeidsbok i en Excel Web Access-webdel, og koble denne arbeidsboken til et filter som gjør at brukere kan velge et produkt de vil vise informasjon for. I tillegg kan du koble filterwebdelen til mer enn én webdel på siden. Når et annet produkt velges i filterwebdelen, oppdateres derfor alle andre webdeler på siden automatisk for å gjenspeile det valgte produktet.

Til toppen av siden

Instrumentbord

Instrumentbord er verktøy som brukes til å vise status og utføre handlinger. Et Office SharePoint Server 2007-instrumentbord er en websidemal som gjør at du kan samle og vise informasjon fra ulike kilder, for eksempel rapporter, diagrammer, mål og viktige ytelsesindikatorer.

Du kan opprette en egen instrumentbordside ved å bruke ulike webdeler, eller du kan legge til webdeler på sider som allerede finnes på området. Hvis du oppretter et instrumentbord på en ny side, kan det imidlertid være raskere å begynne med malen. Den er bare et utgangspunkt – du kan legge til eller slette elementer og endre utseendet på siden etter at du har opprettet den.

Følgende webdeler er inkludert i sidemalen for instrumentbordet.

Webdel

Gir deg mulighet til å

Excel Web Access

Legge til en Excel-arbeidsbok, et regneark eller et regnearkområde.

KPI-liste

Vise en KPI-liste (valgfritt).

Bruk filtre (knapp)

Vise Bruk filtre-knappen.

Beslektet informasjon

Ha koblinger relatert til andre sideelementer.

Sammendrag

Beskrive informasjon om planer og status.

Kontaktdetaljer

Viser navnet på personen du kan kontakte om siden.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×